Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Poslat článek e-mailem

Posuzování odlehčovacích komor místně specifickým přístupem
plné znění článku

  Text zprávy:
Doporučuji k přečtení článek na portálu TZB-info.
název článku: Posuzování odlehčovacích komor místně specifickým přístupem
odkaz na článek: https://voda.tzb-info.cz/likvidace-odpadnich-vod/21229-posuzovani-odlehcovacich-komor-mistne-specifickym-pristupem

anotace článku: Odlehčení z jednotné kanalizace za deště mohou mít závažné chronické i akutní dopady na vodní recipienty. Příspěvek popisuje základní principy a obsah ČSN 75 6262 Odlehčovací komory, metodiku posuzování odlehčovacích komor (OK) založenou na místně specifickém emisně-imisním přístupu a diskutuje účel normy, rozsah její platnosti a kroky do budoucna, i v souvislosti s novou legislativou.


 
 
Reklama