Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Poslat článek e-mailem

Měření radonu ve vodě a ozdravná opatření
plné znění článku

  Text zprávy:
Doporučuji k přečtení článek na portálu TZB-info.
název článku: Měření radonu ve vodě a ozdravná opatření
odkaz na článek: https://voda.tzb-info.cz/vlastnosti-a-zdroje-vody/20942-mereni-radonu-ve-vode-a-ozdravna-opatreni

anotace článku: Z normy ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží a ČSN 73 0602 Ochrana staveb proti radonu a záření gama ze stavebních materiálů vyplývají kromě jiného i postupy pro ozdravná opatření, která se ověřují měřením objemové aktivity radonu v daném prvku či přímo v budovách. Provádí je Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB), jehož zástupci nám odpověděli na otázky ohledně radonu ve vodě.