Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Poslat článek e-mailem

Emise skleníkových plynů bytového domu v kontextu klimatických cílů stanovených Pařížskou dohodou (2. část)
plné znění článku

  Text zprávy:
Doporučuji k přečtení článek na portálu TZB-info.
název článku: Emise skleníkových plynů bytového domu v kontextu klimatických cílů stanovených Pařížskou dohodou (2. část)
odkaz na článek: https://www.tzb-info.cz/energeticka-narocnost-budov/20357-emise-sklenikovych-plynu-bytoveho-domu-v-kontextu-klimatickych-cilu-stanovenych-parizskou-dohodou-2-cast

anotace článku: První část seriálu se věnovala environmentálnímu vyhodnocení předmětného bytového domu (BD) z hlediska množství produkce skleníkových plynů pomocí zjednodušené metody posuzování životního cyklu (LCA). Výsledné emise byly porovnány s emisním požadavkem stanoveným na základě klimatických cílů Pařížské dohody a vědecké zprávy The Emissions Gap Report. Výsledky ukázaly, že roční produkce emisí skleníkových plynů BD dosahují 41,8 t CO2,ekv./a, přičemž emisní požadavek pro klimatický cíl 1,5 °C činí 17,0 t CO2,ekv./a. Druhá část příspěvku se věnuje sestavení variant kombinující emisně úsporná opatření za účelem dosažení hranice emisního požadavku pro klimatický cíl 1,5 °C.


 
 
Reklama