Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program
Poslat článek e-mailem

Snížení úniků minerálního dusíku aplikací biouhlu
plné znění článku

  Text zprávy:
Doporučuji k přečtení článek na portálu TZB-info.
název článku: Snížení úniků minerálního dusíku aplikací biouhlu
odkaz na článek: https://voda.tzb-info.cz/vlastnosti-a-zdroje-vody/19193-snizeni-uniku-mineralniho-dusiku-aplikaci-biouhlu

anotace článku: Cílem příspěvku je upozornit na širší souvislosti týkající se zvýšených koncentrací dusičnanů ve vodním zdroji Březová nad Svitavou, který je největším zdrojem podzemní pitné vody v ČR a který zásobuje kvalitní pitnou vodou brněnskou aglomeraci a další napojené obce v celkovém objemu 27 mil. m3.rok−1. Z výsledků dosud provedených experimentů lze usuzovat na projevy degradace půdy způsobené dlouhodobým používáním průmyslových dusíkatých hnojiv.


 
 
Reklama