Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Poslat článek e-mailem

Ochranná pásma vodních zdrojů v současném období a jejich úloha v době sucha
plné znění článku

  Text zprávy:
Doporučuji k přečtení článek na portálu TZB-info.
název článku: Ochranná pásma vodních zdrojů v současném období a jejich úloha v době sucha
odkaz na článek: https://voda.tzb-info.cz/vlastnosti-a-zdroje-vody/18950-ochranna-pasma-vodnich-zdroju-v-soucasnem-obdobi-a-jejich-uloha-v-dobe-sucha

anotace článku: Důležitým úkolem současnosti je připravenost České republiky na stále častější a intenzivnější epizody sucha. Jednou z dílčích problematik je i zabezpečení úlohy ochranných pásem vodních zdrojů (OPVZ), aby plnily svoji funkci nejenom za běžné situace, ale i v období sucha. Zahrnutí exterémních hydrogeologických situací do managementu OPVZ je nedílnou součástí jednotného přístupu k OPVZ. Z řešení celého úkolu vyplynula klíčová témata pokrývající hlavní aspekty a činnosti související s OPVZ a současně se vztahem k problematice sucha. Něterá uvádíme v tomto příspěvku.


 
 
Reklama