Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program
Poslat článek e-mailem

Rovnoměrnost rozptýlení drátků ve struktuře drátkobetonu
plné znění článku

  



Text zprávy:
Doporučuji k přečtení článek na portálu TZB-info.
název článku: Rovnoměrnost rozptýlení drátků ve struktuře drátkobetonu
odkaz na článek: https://stavba.tzb-info.cz/beton-malty-omitky/18873-rovnomernost-rozptyleni-dratku-ve-strukture-dratkobetonu

anotace článku: Drátkobeton se stále více uplatňuje ve stavební výrobě tam, kde lze využít jeho vlastností – zejména tahové a reziduální pevnosti po vzniku trhlin. Pro aplikace v nosných drátkobetonových konstrukcích je třeba zajistit rovnoměrnost rozptýlení ocelových drátků v jeho struktuře. Příspěvek shrnuje dosavadní poznatky o výrobě drátkobetonu a zkušebních metodách, kterými lze sledovat rovnoměrnost rozptýlení drátků jak v čerstvém, tak v zatvrdlém drátkobetonu.


 
 
Reklama