Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Poslat článek e-mailem

Dimenzovanie splaškových odpadových potrubí
plné znění článku

  Text zprávy:
Doporučuji k přečtení článek na portálu TZB-info.
název článku: Dimenzovanie splaškových odpadových potrubí
odkaz na článek: https://voda.tzb-info.cz/kanalizace-splaskova/17916-dimenzovanie-splaskovych-odpadovych-potrubi

anotace článku: Uvedený návrh a technické riešenia odpadového potrubia splaškovej vody sú odporúčané na základe požiadaviek EN 12056-2 a experimentálnych meraní hydraulických pomerov v potrubí. Jednotlivé úpravy pri zalomení potrubia sú obsahom národných noriem, napr. STN 73 6760, ČSN 75 6760 a DIN 1986-100, ktoré musia byť v súlade s EN 12056-2.


 
 
Reklama