Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Poslat článek e-mailem

Několik typů zesílení taženého ocelového spoje dřevěné kulatiny
plné znění článku

  Text zprávy:
Doporučuji k přečtení článek na portálu TZB-info.
název článku: Několik typů zesílení taženého ocelového spoje dřevěné kulatiny
odkaz na článek: https://stavba.tzb-info.cz/drevene-konstrukce/13995-nekolik-typu-zesileni-tazeneho-oceloveho-spoje-drevene-kulatiny

anotace článku: Příspěvek se zabývá analýzou taženého ocelového spoje dřevěné kulatiny, pro který je navrženo několik typů zesílení. Navržené typy zesílení jsou laboratorně testovány na celkovou únosnost. Souběžně s laboratorními zkouškami je provedeno numerické modelování tuhosti spoje v průběhu zatěžování s vlivem fyzikální a geometrické nelinearity. Výpočty jsou provedeny metodou konečných prvků s využitím prostorových výpočetních modelů.


 
 
Reklama