Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Poslat článek e-mailem

Externí náklady prolomení limitů těžby hnědého uhlí v Severočeské hnědouhelné pánvi
plné znění článku

  Text zprávy:
Doporučuji k přečtení článek na portálu TZB-info.
název článku: Externí náklady prolomení limitů těžby hnědého uhlí v Severočeské hnědouhelné pánvi
odkaz na článek: https://energetika.tzb-info.cz/energeticka-politika/13880-externi-naklady-prolomeni-limitu-tezby-hnedeho-uhli-v-severoceske-hnedouhelne-panvi

anotace článku: Těžba uhlí v severočeském revíru umožnila vznik a rozvoj české energetiky. Povrchová velkolomová těžba a následně využití hnědého uhlí však působí četné negativní efekty, které ovlivňující zdraví obyvatel a kvalitu životního prostředí. Z ekonomického pohledu představují tyto dopady dodatečné náklady společnosti, tzv. externí náklady.


 
 
Reklama