Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Poslat článek e-mailem

Zatepľovanie vysunutých balkónových dosiek pomocou nosných prvkov Isokorb
plné znění článku

  Text zprávy:
Doporučuji k přečtení článek na portálu TZB-info.
název článku: Zatepľovanie vysunutých balkónových dosiek pomocou nosných prvkov Isokorb
odkaz na článek: https://stavba.tzb-info.cz/prostup-tepla-stavebni-konstrukci/13302-vplyv-pouzitia-nosnych-prvkov-isokorb-verzus-tepelna-strata-a-hygienicke-kriterium-3d-detailu-balkonovej-dosky

anotace článku: Aktuálne trendy vo vývoji stavebníctva poukazujú na neustále zdokonaľovanie sa v oblasti materiálovej bázy, bázy konštrukčného návrhu jednotlivých častí budov, ako aj ich samotného celku. Predložený príspevok pojednáva o špecifickej problematike konštrukčného vyhotovenia detailu balkónovej dosky s použitím prerušeného tepelného mostu – tepelnej izolácie s prechádzajúcou oceľovou výstužou v porovnaní s „klasickým riešením“, tepelným zaizolovaním celej balkónovej dosky.


 
 
Reklama