Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Poslat článek e-mailem

Zpětné armatury proti vzduté vodě
plné znění článku

  Text zprávy:
Doporučuji k přečtení článek na portálu TZB-info.
název článku: Zpětné armatury proti vzduté vodě
odkaz na článek: https://voda.tzb-info.cz/kanalizace-splaskova/13057-zpetne-armatury-proti-vzdute-vode

anotace článku: Při umísťování zařizovacích předmětů a vpustí v podzemních podlažích a napojení vnitřní kanalizace na stokovou síť jednotné soustavy je nutno brát zřetel na zpětné vzdutí ve stokách. Dochází k němu zejména při přívalových deštích, na které není stoka z ekonomických důvodů dimenzována.