Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Poslat článek e-mailem

Revize ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace II
plné znění článku

  Text zprávy:
Doporučuji k přečtení článek na portálu TZB-info.
název článku: Revize ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace II
odkaz na článek: https://voda.tzb-info.cz/normy-a-pravni-predpisy-voda-kanalizace/11136-revize-csn-75-6760-vnitrni-kanalizace-ii

anotace článku: Revidovaná norma doplňuje požadavky evropských norem ČSN EN 12056-1 až 5 a ČSN EN 752 a je platná od 1. února 2014. Tato druhá část je věnována ustanovením v části 4 - Odvádění srážkových vod. Nový způsob hospodaření se srážkovými vodami zaváděný v nových českých právních a technických předpisech byl i jedním z důvodl revize české normy.


 
 
Reklama