Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Poslat článek e-mailem

Požární zajištění staveb a možnosti pitného vodovodu
plné znění článku

  Text zprávy:
Doporučuji k přečtení článek na portálu TZB-info.
název článku: Požární zajištění staveb a možnosti pitného vodovodu
odkaz na článek: https://voda.tzb-info.cz/normy-a-pravni-predpisy-voda-kanalizace/10316-pozarni-zajisteni-staveb-a-moznosti-pitneho-vodovodu

anotace článku: Po několika požárech v Čechách, kde vznikly problémy se zprovozněním a účinností hydrantů, začaly hasičské záchranné sbory preventivně vyžadovat provádění kontrol hydrantů na množství a tlak vody v souladu s normou ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – zásobování požární vodou. Bohužel, v tento moment se dostáváme do kolize s normou ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí.


 
 
Reklama