Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Porovnání nákladů na vytápění podle druhu paliva


Aktualizace duben 2012: aktualizovali jsme ceny propanu a ELTO

Aktualizace duben 2011:
  • Nově můžete zvolit Vypočítat náklady na ostatní spotřebu el. energie, ty se pak zobrazí v tabulce i v grafu v závěru výpočtu
  • aktualizovali jsme výhřevnost dřevěných pelet a briket
Znáte-li spotřebu tepla vašeho domu nebo bytu, zadejte ji přímo (z projektu, z výpočtu tepel. ztrát apod).
Neznáte-li ji, musíte znát alespoň množství spotřebovaného paliva za rok a druh spalovacího zařízení.

GJ = MWh Pomocný výpočet

podle zadané spotřeby
Výsledky v tabulce nákladů na vytápění se přepočítávají automaticky po změnách tarifů plynu a elektro,
zadání vlastních cen paliv, volbě spalovacího zařízení i ostatních nákladů (revize kotle, odvoz popela).
Ceny jsou počítány včetně DPH. Údaje si mezi sebou můžete porovnat.

Dodavatel elektrické energie:
???
Ostatní spotřeba elektrické energie: kWh
Referenční sazba:
Ceny: Měsíční platba:  Kč/měsíc
Kč/kWh
VT: Kč/kWh
využití VT na ostatní spotřebu: %

PLATNOST CEN: Plyn  , El. energie   

Náklady na vytápění     Výpočtová spotřeba tepla = 100 GJ
Druh paliva (Výhřevnost)
(Volba tarifu)
Cena paliva v Kč Spalovací zařízení
(Průměrná účinnost v %)
zadat vlastní účinnost
Cena tepla
Kč/GJ
Kč/kWh
Spotřeba
paliva / rok
Náklady
na vytápění
Kč / rok
Hnědé uhlí (18 MJ/kg)
ceny a dodavatelé
/kg   10101 kg ,-
Černé uhlí (23,1 MJ/kg)
ceny a dodavatelé
/kg   7871 kg ,-
Koks (27,5 MJ/kg) /kg   5865 kg ,-
Dřevo (14,6 MJ/kg) /kg   9132 kg ,-
Dřevěné brikety (17,0 MJ/kg) /kg   7619 kg ,-
Dřevěné pelety (17,0 MJ/kg)
ceny
/kg   6359 kg ,-
Štěpka (12,5 MJ/kg) /kg   10000 kg ,-
Rostlinné pelety (16 MJ/kg) /kg   6944 kg ,-
Obilí (18 MJ/kg) /kg   6536 kg ,-
Zemní plyn
(spalné teplo 37,82 MJ/m3) ceny
Dodavatel:

Spotřeba plynu:
/rok
/kWh
vztažena ke
spalnému teplu
???
  Kč/m3
+   Kč/měsíc

účinnost je vztažena
k výhřevnosti ZP
???
  34652 kWh
3300 m3
,-
Propan (46,4 MJ/kg)
ceny a dodavatelé
/kg   2422 kg ,-
Lehký topný olej ELTO
(42 MJ/kg) ceny
/kg   2675 kg ,-
Elektřina akumulace
ceny a tarify ???
  Kč/měsíc +
NT: /kWh
VT: /kWh
využití VT na ostatní spotřebu
???
  28164 kWh ,-
Elektřina přímotop
ceny a tarify ???
  Kč/měsíc +
NT: /kWh
VT: /kWh
využití VT na ostatní spotřebu
???
  28345 kWh ,-
Tepelné čerpadlo
ceny a tarify ???
  Kč/měsíc +
NT: /kWh
VT: /kWh
Průměrný roční topný faktor:

využití VT na ostatní spotřebu
???
  9259 kWh ,-
Centrální zásobování teplem
ceny
/GJ ???   102 GJ ,-


Hnědé uhlí  Kč / rok
Černé uhlí  Kč / rok
Koks  Kč / rok
Dřevo  Kč / rok
Dřevěné brikety  Kč / rok
Dřevěné pelety  Kč / rok
Štěpka  Kč / rok
Rostlinné pelety  Kč / rok
Obilí  Kč / rok
Zemní plyn  Kč / rok
Propan  Kč / rok
Lehký topný olej ELTO  Kč / rok
Elektřina akumulace  Kč / rok
Elektřina přímotop  Kč / rok
Tepelné čerpadlo  Kč / rok
Centrální zásobování teplem  Kč / rok

Diskusní fórum k porovnání nákladů na vytápění


KOMENTÁŘ K POROVNÁNÍ NÁKLADŮ PRO ELEKTRICKÉ VYTÁPĚNÍ

Uvažuje-li někdo v současnosti o stavbě rodinného domu, zcela jistě počítá s tím, že se dům bude pohybovat minimálně v energetické třídě B, na pomezí A/B nebo dokonce ve třídě A dle PENB (průkaz energetické náročnosti budov). Jednoduše řečeno, půjde minimálně o nízkoenergetický dům (NED), nebo téměř pasivní dům. Objekt s horšími tepelně-technickými vlastnostmi již dnes asi nikdo neplánuje.

U těchto nových objektů hraje významnou roli regulace, případně i inteligentní systémy zajišťující provázanost systémů například vytápění, osvětlení a ovládání žaluzií podle zvolených programů, ve spolupráci s čidly nebo s predikcí. Toto jsou skutečnosti, které výše uvedená tabulka nemůže zahrnovat. Praxe ukázala, že nejcitlivější na tyto vlivy je vytápění objektů elektrickým vytápěním. Proto zde uvádíme příklady, které na konkrétních údajích ukazují realitu domů s elektrickým přímotopným vytápěním.


 
 
Reklama