Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
nápověda  mapa portálu
kde
hledat
                 
vybervse vybrat vše  vybernic zrušit výběrprohledat diskusní příspěvky
řazení 
platnost

Na dotaz ozon zobrazuji odkaz 1-50 z přibližně 85 nalezených.
 [další stránka >>>]
[zpráva]Technologická společnost Diametral začala vyrábět generátory ozonu 30.5.2020
Technologická společnost Diametral začala vyrábět generátory ozonu 30.5.2020Diametral https://www.diametral.cz/ Český výrobce technologických pracovišť pro vědu, školství a průmysl, společnost Diametral, začal vyrábět generátory ozonu určené pro bezkontaktní desinfekci prostor.Jedná se už o druhý specializovaný výrobek v době coronavirové krize...doby coronavirové”. Po ochranných obličejových štítech vlastní konstrukce přichází s novou řadou desinfekčních generátorů ozonu s označením VirBuster...
[zpráva]Chlór, ozon, oxid chloričitý, UV záření - jakou dezinfekci vybrat? 12.8.2020
Chlór, ozon, oxid chloričitý, UV záření - jakou dezinfekci vybrat? 12.8.2020EuroClean, s.r.o. Dezinfekce vody neodmyslitelnou součástí výroby a distribuce pitné vody. V článku pod odkazem se podíváme na jednotlivé metody dezinfekce, rozebereme jejich efektivitu, výhody, nevýhody a náklady.Různé formy dezinfekce vody používali již staří egypťané a postupem času se techniky, jimiž se dosahovalo antimikrobiálního účinku neustále vylepšovaly. Na konci 18. století se ve francouzském průmyslu začal používat roztok alkalických chlornanů (dnešní SAVO) nejdříve jako jako bělidlo, v 19. století i ..
[zpráva]Generátory ozonu od Diametralu míří na pulty velkých českých prodejních řetězců i do zahraničí 27.9.2020
Generátory ozonu od Diametralu míří na pulty velkých českých prodejních řetězců i do zahraničí 27.9.2020Diametral a.s. https://www.diametral.cz/ Generátory ozonu, které začala v březnu tohoto roku vyrábět česká společnost Diametral, míří na pulty velkých prodejních řetězců. Zařízení pro dezinfekci veřejných prostor,..Český výrobce technologických pracovišť společnost Diametral začal na počátku koronavirové krize vyrábět generátor ozonu sloužící k dezinfekci velkých prostor jako jsou ordinace,..
[článek]Ozonové technologie pro plavecké bazény (I) 15.8.2005
.. Ozon Ozon je za normálních podmínek bezbarvý plyn charakteristického štiplavého zápachu,.. Aplikace ozonu v plaveckých bazénech Ozon se - společně s OH-radikály produkovanými při tzv. pokročilých oxidačních procesech ozon/UV a ozon/peroxid vodíku - řadí mezi nejsilnější dezinfekční a oxidační činidla,.. technologii bočního toku (Slip Stream Technology), nejlépe však úplné ozonové technologie (Full Ozone Technology). Od používání technologie nízkých dávek ozonu (Low Dose Technology,.. ve kterém je zbytkový rozpuštěný ozon rozložen (viz schéma dle DIN 19 643). Kontakt vody s ozonem o ..
[článek]Ozonové technologie pro plavecké bazény (II) 22.8.2005
.. Tento požadavek automaticky vylučuje nejen použití UV zářičů ke generaci ozonu ale i těch generátorů ozonu,.. Rozpustnost ozonu ve vodě Jedním velice významným aspektem ozonové technologie je požadavek na generování ozonu o vysoké koncentraci při minimálních nárocích na spotřebu elektrické energie... Rozpustnost ozonu ve vodě Dezinfekce ozonem - CT faktor Ve vodě se nachází značné množství mikrobiologických kontaminantů - bakterií,.. II - CT faktor pro inaktivaci cyst rodu Giardia ozonem Reakce ozonu s anorganickými kontaminanty Anorganické kontaminanty přítomné v bazénech ..
[norma]ČSN EN 14625 Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení ozonu ultrafialovou spektrometrií (vydána 1.3.2013)
ČSN EN 14625 Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení ozonu ultrafialovou spektrometrií ČSN EN 14625 Norma uvádí požadavky na kontinuální měřicí metodu stanovení ozonu ve venkovním ovzduší na principu fotometrického měření v ultrafialové oblasti spektra... Uvedené metody lze použít ke stanovení ozonu ve venkovním ovzduší v rozmezí 0 µ..
[norma]ČSN EN 1278 Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Ozon (vydána 1.9.2010)
ČSN EN 1278 Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Ozon ČSN EN 1278 Tuto evropskou normu lze použít pro ozon používaný pro úpravu vody určené k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti ozonu a stanovuje metody zkoušení pro stanovení koncentrace ozonu v jiných plynech...
[norma]ČSN EN 15074 Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Ozon (vydána 1.4.2015)
ČSN EN 15074 Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Ozon ČSN EN 15074 This European Standard is applicable to ozone used for treatment of water for swimming pools. It describes the composition of ozone...
[článek]Minulost, současnost a budoucnost ozonové vrstvy 12.1.2015
.. Úvod Ozon je tříatomová molekula kyslíku,.. Většina ozonu se ovšem nachází ve stratosféře,..10% celkového obsahu ozonu v atmosféře. Většina stratosférického ozonu vzniká ve stratosféře nad tropickými oblastmi, odkud je ozon transportován do vyšších zeměpisných šířek tzv... Právě ve vyšších zeměpisných šířkách tak celkové množství ozonu (tloušťka ozonové vrstvy) dosahuje maximálních hodnot. Ozon vzniká disociací molekul kyslíku slunečním ultrafialovým zářením v tzv... zpracovaná na ČHMÚ v roce 2012 [2]. Tématem bylo zpracování 50leté řady měření celkového ozonu nad ČR a detekce hlavních ..
[norma]ČSN 75 5050-2 Hospodářství pro dezinfekci vody ve vodohospodářských provozech - Část 2: Dezinfekce prováděná ozonem (vydána 1.4.2016)
ČSN 75 5050-2 Hospodářství pro dezinfekci vody ve vodohospodářských provozech - Část 2: Dezinfekce prováděná ozonem ČSN 75 5050-2 Tato norma platí pro navrhování, výstavbu, tlakové zkoušky a provoz zařízení a objektů pro dezinfekci vody prováděnou ozonem ve vodohospodářských provozech. 755050 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví ČSN
[norma]ČSN EN 1844 Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení odolnosti proti ozonu - Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech (vydána 1.10.2013)
ČSN EN 1844 Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení odolnosti proti ozonu - Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech ČSN EN 1844 Tato evropská norma stanovuje metodu pro stanovení odolnosti plastových a pryžových pásů (fólií) pro hydroizolaci proti vzniku trhlin při expozici stálým tahovým napětím,.. který obsahuje stanovenou koncentraci ozonu,..
[článek]Úprava vody v bazénech 8.7.2015
.. ozon nebo třeba peroxid vodíku...Silný ozon K nejsilnějším oxidačním prostředkům patří ozon... Ozon je ale velmi nestálý a musí se vyrábět v místě spotřeby elektrickým výbojem vysokého napětí... Ozon,.. který zbytkový ozon rozloží. Vzhledem ke své nestabilitě se pro zajištění trvalé dezinfekce ozon někdy používá v kombinaci s nižšími dávkami chlóru...Zařízení na výrobu ozonu jsou finančně poměrně nákladná a tak se stále nejčastěji používá dezinfekce vody chlórem... ozonem,.. Při použití ozonu k oxidaci se díky mikroflokulačnímu efektu dosahuje křišťálově čisté vody...
[článek]Možná rizika plynoucí z dezinfekce pitné vody 7.5.2012
.. ozonem,.. Jestliže je úprava ozonem umístěna před GAU,.. ve kterých po dezinfekci ozonem následuje dezinfekce oxidem chloričitým, musí být bod vstřiku ClO2 vzdálen od reaktoru s ozonem tak, aby ozon cestou vyprchal a aby nedošlo k jakékoli reakci ClO2 se zbytkovým ozonem... že se tvoří připojením ozonu na nenasycenou boční část postranních řetězců nebo aromatickou funkční skupinu přírodní organické látky s rozmanitou strukturou stavebních agregátů... Ozon působící v přírodních vodách je zodpovědný také za krátkodobou existenci peroxidů včetně peroxidu vodíku...
[článek]Odstraňování železa a manganu ze zdrojů pitné vody 26.11.2012
Odstraňování železa a manganu ze zdrojů pitné vody 26.11.2012 Ing.Tomáš Kučera, Ph.D. Sloučeniny železa a manganu především v podzemních vodách bývají ve vysokých koncentracích. Sloučeniny železa a manganu nejsou pro zdraví člověka a živočichů škodlivé,.. manganistanem draselným a ozonem... [8] Oxidace ozonem Odželezování ozonem se používá u vod,.. Rychlost oxidace je závislá na době kontaktu odželezované vody s ozonem. Oxidace Mn2+ ozonem probíhá velmi rychle podle následující reakce:.. MnO2 + O2 + 2 H+ Dávkování ozonu musí být takové,.. Pokud je ozonu více,..
[článek]Desinfekce bazénové vody chlorem, ano či ne? 22.1.2007
Desinfekce bazénové vody chlorem, ano či ne? 22.1.2007GHC Invest, s.r.o. Správná a účinná úprava bazénové vody zahrnuje desinfekci a oxidaci. V ideálním případě lze provést oba procesy víceméně najednou, použitím jediné chemikálie. Zásadní podmínkou však je, aby desinfekční účinek ve vodě přetrval relativně dlouhou dobu. Když jsem byl osloven, zda nechci sepsat polemiku na téma použití chloru pro desinfekci bazénové vody,.. Ozon je tak extrémně reaktivní,.. Tento fakt znemožňuje samostatné použití ozonu jako desinfekčního prostředku... Ozon svým silným účinkem likviduje organické ..
[článek]Kvalita vnějšího a vnitřního vzduchu 17.5.2010
Kvalita vnějšího a vnitřního vzduchu 17.5.2010 Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. Jedním z opomíjených faktorů, které ovlivňují návrh větrání a kvalitu vnitřního vzduchu, je kvalita venkovního ovzduší. Článek dále popisuje vnitřní i vnější ovzduší včetně škodlivin,.. Charakteristickými jsou zejména oxidy síry (SOx), oxidy dusíku (NOx), oxid uhelnatý (CO), ozon (O3), smog,.. Přízemní ozón Přízemní ozon nemá v ovzduší svůj vlastní emisní zdroj... Složitý chemismus ozonu,.. přenosu jeho prekurzorů a vzniku ozonu na místech vzdálených od emisních zdrojů,.. Nadlimitní koncentrace ozonu jsou opakovaně..
[článek]OECD, životní prostředí v České republice, teplo a energie 29.7.2018
OECD, životní prostředí v České republice, teplo a energie 29.7.2018 V červenci 2018 byla vydána zpráva o hodnocení stavu životního prostředí zpracovaná OECD po 13 letech od předchozí zprávy z roku 2005. V článku jsou uvedeny vybrané informace ve vztahu k vytápění, produkci emisí aj. Přiložen je odkaz na kompletní zprávu v anglickém znění.Tisková zpráva MŽP ČR, OECD OECD, konrola, životní prostředí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) po 13 letech hodnotila stav,.. benzo[a]pyrenu a ozonu opakovaně překračovaly mezní hodnoty EU... počet předčasných úmrtí způsobených tuhými..
[tabulka]Složení atmosferického vzduchu
Složení atmosferického vzduchu 4.6.2003 Tabulka uvádí složení suchého čistého vzduchu ve spodních vrstvách atmosféry do výšky asi 20 km. Hlavními složkami vzduchu jsou plyny dusík, kyslík, argon, oxid uhličitý, neon, helium, krypton, vodík, xenon a ozon. Uvedeno je i složení vzduchu uvažované pro tepelnětechnické výpočty.Suchý čistý vzduch ve spodních vrstvách atmosféry - do výše asi 20 km. plynná složka chemickáznačka obsah složky dle Mm ρo tk ρk objemu hmotnosti % % kg/kmol kg/m3n °C MPa dusík N2 78,..874 ..
[článek]Chladiva – úvod, definice, historie 28.12.2015
.. ODP (ozone depletion potencial) je relativní číslo udávající potenciál k poškozování ozónové vrstvy vzhledem k referenčnímu chladivu CCl3F - R11 (ODP látky R11 = 1), použití látek s ODP >.. Úmluva o ochraně ozónové vrstvy (Convention for the Protection of the Ozone Layer / The Vienna Convention) Vídeňská úmluva je prvním závazkem států přijmout právní opatření k ochraně ozónové vrstvy a spolupracovat při jejich provádění... které porušují ozónovou vrstvu (Montreal Protocol of Substances that Deplete the Ozone Layer / The Montreal Protocol) Je prováděcím protokolem Vídeňské úmluvy... ..
[článek]Druhy balených vod
Druhy balených vodMezi kojeneckou, pramenitou, minerální i pitnou vodou jsou kvalitativní rozdíly. Vody jsou do těchto kategorií rozděleny podle vyhlášky. První tři druhy pocházejí z čistých podzemních zdrojů, balená pitná voda může být i z vodovodu. Ke každodennímu pití se hodí vody kojenecké, pramenité či slabě mineralizované minerálky. Na etiketách kojeneckých, pramenitých a přírodních minerálních vod musí být: název zdroje, ze kterého je voda čerpána lokalita, kde se zdroj nachází .. ale může být odželezněna nebo upravena ozonem... Voda může být filtrována nebo upravována vháněním ..
[zpráva]Český nástroj pro certifikaci budov SBtoolCZ 1.7.2010
Český nástroj pro certifikaci budov SBtoolCZ 1... Struktura hodnotících kritérií SBToolCZ zahrnuje environmentální aspekty (Potenciál globálního oteplování (GWP), Potenciál okyselování prostředí (AP), Potenciál eutrofizace prostředí (EP), Potenciál ničení ozonu (ODP), Potenciál tvorby ozonu (POCP), Využití zeleně na pozemku,..
[článek]Použití UV záření pro dezinfekci pitné vody 25.3.2013
Použití UV záření pro dezinfekci pitné vody 25.3.2013 doc. Dr. Ing. Zdeněk Pospíchal UV záření k dezinfekci pitné vody se používá v případě vody podzemní, povrchové, v zařízeních na úpravu pitné vody v místě spotřeby (filtry kombinované s UV lampou), pro rozvody teplé vody, v přístrojích s následnou možností tvorby aerosolu v různých lékařských přístrojích a v dalších aplikacích... ozon nebo úplné nahrazení chemické dezinfekce UV zářením (Holandsko a jinde), či dokonce přechod na režim bez použití jakékoliv dezinfekce (Berlín,.. ale i chlordioxidu či ozonu desítky i více... ozon s následným ..
[článek]Návrh vyhlášky o posuzování a vyhodnocení znečištění a informování veřejnosti při smogových situacích 7.2.2020
Návrh vyhlášky o posuzování a vyhodnocení znečištění a informování veřejnosti při smogových situacích 7.2.2020 Do připomínkového řízení byl dán návrh novely vyhlášky č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích.Do připomínkového řízení byl dán návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č... který stanovoval cílový imisní limit pro troposférický ozon,.. který stanovoval imisní limit pro troposférický ozon... 1 zákona o ochraně ovzduší a který v současné době upravuje imisní limit a cílový ..
[článek]Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2013 25.10.2014
Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2013 25.10.2014 Právě vyšel souhrnný materiál Úseku ochrany čistoty ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu „Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2013“. Ročenka srozumitelně hodnotí kvalitu ovzduší, popisuje výskyt smogových situací a úrovně emisí.tisková zpráva MŽP Ovzduší České republiky je nejvýznamněji zatížené částicemi PM10 a PM2,5, benzo[a]pyrenem a přízemním ozonem... Část území i obyvatel České republiky byla v roce 2013 vystavena i nadlimitním koncentracím přízemního ozonu (25,..
[článek]Technické vodní obslužné systémy - Slovník pojmů a souvisejících významů 18.3.2004
.. Další možností je ozonizace vody - ozon je nejsilnějším oxidačním činidlem ze všech používaných,..Absorpce vyrobeného ozonu ve vodě musí být řešena tak, aby dále protékající voda již ozon neobsahovala, je nutné ji případného přebytku ozonu zbavit... Mezi oxidační biocidy patří i ozon Ozonizace zavádění plynného ozonu do vody pro její dezinfekci Pasterizace tepelná úprava k zničení mikroorganismů při vysokých teplotách Patogen mikroorganizmus,..
[článek]Čištění vod ve zdravotnických zařízeních 12.8.2020
Čištění vod ve zdravotnických zařízeních 12.8.2020EuroClean, s.r.o. Zdravotnická zařízení produkují mimo běžné splaškové vody také vody infekční, které si žádají speciální postupy čištění. Před jejich vypuštěním do městské splaškové kanalizace nebo do vodního toku je nutné provést řádné hygienické zabezpečení pomocí osvědčených postupů dezinfekce odpadní vody.Složení odpadních vod z nemocnic a podobných zařízení Obsah látek v odpadních vodách ze zdravotnických zařízení záleží na místě jejich produkce... ozon nebo třeba UV záření... dezinfekce vody Použití ozonu je nákladnější varianta než..
[článek]Portlandský vápenný cement – ekologičtější alternativa k OPC 26.8.2014
Portlandský vápenný cement –.. V osmi indikátorových kategoriích narazíme na globální oteplování (v ekvivalentních kilogramech oxidu uhličitého na množství cementu), acidifikaci (v ekvivalentních kilogramech oxidu siřičitého na množství cementu), eutrofizaci (totéž s dusíkem), narušení ozonu (vyčíslená přidružená produkce chlor-fluorovaných uhlovodíků), uvolňování jemných prachových částic v průběhu celého životního cyklu (PM 2,5), produkce smogu (v kilogramech ozonu O3 na množství cementu) a celková primární energie (Total primary energy), tedy spotřeba veškeré energie z ..
[článek]Denní zprávy z veletrhu Bazény, sauny, solária & wellness 2007 - Neděle 11. 3. 2007 11.3.2007
Denní zprávy z veletrhu Bazény, sauny, solária & wellness 2007 - Neděle 11. 3. 2007 11.3.2007 Prestižní (nejen) bazénářský veletrh Bazény, sauny, solária & wellness 2007, který se zařadil po bok významných evropských veletrhů, dnes končí. Jeho brány se otevřou v Pražském veletržním areálu v Letňanech znovu až zase v roce 2009.Tisková zprávaz mezinárodního veletrhuBAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS 2007Neděle 11.3.2007 Tyto tiskové zprávy pro Vás připravuje redakční tým odborného internetového portálu TZB-info,.. Typickým negativním příkladem je přenášení technologie ..
[článek]Změna klimatu ve světle současného poznání (1. část) 22.5.2001
Změna klimatu ve světle současného poznání (1. část) 22.5.2001Český hydrometeorologický ústav www.chmi.cz Jaké jsou nejdůležitější pozorované změny klimatu na Zemi ve 20. století? Ve středních a vyšších zeměpisných šířkách se významně zvýšila četnost výskytu extrémních srážkových období, koncentrace CO2 vzrostla od roku 1750 o 31 % a její současná hodnota je nejvyšší za posledních 420 tisíc let! To jsou jen některé zajímavé údaje z článku autorky, kterou známe z televizních předpovědí počasí... WMO/UNEP Scientific Assessment of Ozone Depletion,.. Mezi další skleníkové plyny patří metan (CH4..
[článek]Recyklace šedé vody – nevyužitý zdroj uvnitř budovy 16.5.2016
Recyklace šedé vody – nevyužitý zdroj uvnitř budovy 16.5.2016 Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. V některých oblastech se stává recyklace šedé vody závazným požadavkem při výstavbě nových budov o určité velikosti. Lze očekávat, že se časem tento trend rozšíří i do oblastí, které jsou náchylné k nedostatku pitné vody, nebo by nedostatečná kapacita ČOV bránila ekonomickému růstu... ozonem nebo pokročilými oxidačními procesy (AOP). Výše zmíněná norma NSF 350 požaduje v průměru méně než 14 CFU/ml šedých vod v případě jednotlivých rodinných domů,.. ozon nebo kombinace obojího. Po chloru i ozonu ..
[článek]Chlordioxid v dezinfekci vody: Proč je lepší než chlor? 5.4.2021
Chlordioxid v dezinfekci vody: Proč je lepší než chlor? 5.4.2021EuroClean, s.r.o. Chlordioxid (správněji oxid chloričitý) byl jako biocidní a dezinfekční látka schválen relativně nedávno, jeho používání se ale rychle rozšířilo, zejména v souvislosti s výskytem bakterií rodu Legionella. Pojďme se na tuto látku podívat trochu podrobněji.Malé historické a chemické okénko Používání chloru a jeho sloučenin má ve vodárenství dlouholetou tradici a sahá až do roku 1773,.. Samotný chlordioxid může být také oxidován ozonem,.. a nedochází tak ke vzniku jedovatého bromoformu a bromičnanů jako při ..
[zpráva]Odstranění legionelly 15.7.2016
Odstranění legionelly 15.7.2016 Michal TřeškaEuroClean, s.r.o. Legionella je zákeřná bakterie žijící ve vodním prostředí, zpravidla v koutech vodovodních systémů, pod různými úsadami na vnitřních stěnách potrubí či zásobníků.Legionella je zákeřná bakterie žijící ve vodním prostředí, zpravidla v koutech vodovodních systémů, pod různými úsadami na vnitřních stěnách potrubí či zásobníků. Nejrychleji se množí při teplotách 30 – 50°C. Legionella je pro člověka nebezpečná a bez včasné návštěvy lékaře, může být pro jedince s oslabenou imunitou až smrtelná. Jejich infekční dávka pro oslabené ..
[zpráva]Úprava vody pro nemocnice a zdravotnická zařízení 12.11.2020
Úprava vody pro nemocnice a zdravotnická zařízení 12.11.2020EuroClean, s.r.o. Jak se upravuje voda pro nemocnice, laboratoře a zdravotnictví?Bez vody, či některé její specificky upravené formy se neobejde žádné pracoviště, ať už výrobní, průmyslové či výzkumné. V nemocnicích se voda používá v mnoha procesech, pro něž jsou typické přísné požadavky na její kvalitu. Voda je využívána například pro dialýzu, ultrazvuk, nemocniční laboratoře, sterilizaci apod. Kromě specializovaných oborů se voda v nemocničních zařízeních používá i v pomocných provozech, jako jsou kuchyň, klimatizační zařízení,..
[článek]Netradiční metody dezinfekce pitné vody 15.4.2013
Netradiční metody dezinfekce pitné vody 15.4.2013 Ing. Tomáš Kučera, Ph.D. V dnešní době se k dezinfekci pitné vody kromě chloru rovněž využívá ozon a UV záření, při jejichž použití nevznikají vedlejší chlorované produkty. Méně známou možností dezinfekce pitné vody je technologie MIOX, která je využívána především v zahraničí, i když u nás má již své zastoupení.Úvod Dezinfekce vody neboli hygienické zabezpečení vody je naprosto nezbytnou částí technologického procesu úpravy vody... V dnešní době se k dezinfekci pitné vody rovněž využívá ozon a UV záření,..
[článek]Jaké problémy vody se řeší nejčastěji? 9.6.2014
Jaké problémy vody se řeší nejčastěji? 9.6.2014 Ing. Renata Biela, Ph.D. Řeší se tvrdost vody, způsobená obsahem rozpuštěných minerálů, a železo a mangan, které způsobují zejména technologické závady. Voda je přirozené místo výskytu mikroorganismů, mezi které patří i bakterie, a dusičnany, které jsou častým a nebezpečným problémem především ve vodě čerpané ze studní.Tvrdost vody Úsady na elektrodách Tvrdá voda je voda s vyšším obsahem rozpuštěných minerálů, které v ní ulpěly při průchodu horninami. Tvrdostí vody se rozumí koncentrace všech vícemocných kationtů kovů alkalických zemin... ..
[zpráva]Jak složitá je cesta vody do domácnosti? 20.1.2005
Jak složitá je cesta vody do domácnosti? 20.1.2005 Cesta pitné vody z povrchového zdroje k odběrateli má mnoho kroků a trvá několik dní.Až týden trvá vodě, než z Úhlavy doteče k některým plzeňským vodovodním kohoutkům. Při této cestě projde ve vodárně mnohými zušlechťovacími procedurami. Voda je čerpána z Úhlavy přímo v areálu vodárny Na Homolce, kde česle nejdříve zachytávají hrubé nečistoty. Průměrně se odebírá z řeky kolem 700 l/s. Starý a nový provoz jsou v podstatě stejné a voda se v nich upravuje napřed koagulantem, kdy se na chemikálii nabalují nečistoty z vody a v usazovacích ..
[zpráva]Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2014 27.4.2016
Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2014 27.4.2016 redakce dle ČHMÚ Ročenka hodnotí kvalitu ovzduší, popisuje výskyt smogových situací a úrovně emisí. V grafech, mapách, tabulkách a komentářích dokumentuje stav ovzduší v roce 2014 i jeho dlouhodobý vývoj a příčiny.Na řadě lokalit došlo v roce 2014, stejně jako v předchozích letech, k překročení imisních limitů některých látek se škodlivými dopady na lidské zdraví. „Řada hospodářských a společenských aktivit stále produkuje takové množství emisí, které je v kombinaci s meteorologickými a rozptylovými podmínkami příčinou ..
[článek]Nedělní komentář - Vliv kvality vody na zdraví u vody pro pití a koupání - vliv sinic (II) 3.8.2003
Nedělní komentář - Vliv kvality vody na zdraví u vody pro pití a koupání - vliv sinic (II) 3.8.2003TZB-info Druhá část pojednává o způsobech úpravy vody pro lidskou spotřebu. Odstranitelnost cyanotoxinů ve vodárenském procesu Biologické oživení vodních zdrojů, které jsou používány pro úpravu pitné vody, je zdrojem mnoha metabolitů, které snižují kvalitu produkované pitné vody a zároveň zvyšují náklady na její výrobu. Řasy a sinice mohou být příčinou pachutí,.. Ozon je vhodné aplikovat v dávce alespoň 1 mg/l po dobu alespoň 30 minut... V opačném případě má ozon schopnost koagulovat a ..
[zpráva]Riziková místa výskytu legionell v domovních rozvodech vody 3.5.2018
Riziková místa výskytu legionell v domovních rozvodech vody 3.5.2018EuroClean s.r.o. Výskyt legionelly provází obvykle stejný průběh. Bakterie je při kontrole zjištěna na výtoku jednoho z bytů, dodavatel teplé vody přitom distribuuje vodu nezávadnou. Kontaminaci rozvodů pitné vody rozdělujeme na lokální a systémovou. Ta první postihuje konce rozvodů, tedy výtoková místa (baterie, kohouty, sprchy), ze kterých se dále šíří do celého systému a lze ji krátkodobě  redukovat prostým odtáčením vody, proplachem (většinou postačí 5 min., nejedná-li se o slepé rameno nebo málo průtočnou partii ..
[zpráva]Problém s legionellou stále častěji řeší chemikálie zvaná chlordioxid 8.8.2017
Problém s legionellou stále častěji řeší chemikálie zvaná chlordioxid 8.8.2017 Michal TřeškaEuroClean, s.r.o. Od roku 1976 bylo identifikováno na 50 druhů a 70 sérotypů této nebezpečné bakterie, kterou v České republice každoročně onemocní několik desítek lidí. Jak se s legionellou vypořádat?Legionella pneumophylis je bakterie, která žije a množí se ve vodním prostředí při optimální teplotě 25 – 50°C. Obvykle žije v tzv. mrtvých koutech potrubí nebo pod úsadami na vnitřních stěnách potrubí nebo zásobníků, které se vytváří z oxidů železa a vodního kamene... V nerozlehlých systémech lze..
[zpráva]Pohled na zelené střechy prokazatelně zlepšuje koncentraci 14.6.2015
Pohled na zelené střechy prokazatelně zlepšuje koncentraci 14.6.2015KNAUF INSULATION, spol. s r.o. Pokus provedla univerzita v australském Melbourne na skupině 150 studentů. To, že pohled na zeleň uklidňuje lidskou mysl, je známým faktem. Test měl ověřit možnosti v zastavěném území.Během experimentu dostalo 150 studentů jednoduché zadání, při kterém bylo náročné udržet pozornost. Na obrazovkách monitorů sledovali opakující se série čísel... Pohlcují prachové částice (systém Urbanscape až 200 g na m2 plochy ročně), zadržují dešťovou vodu v místě nebo například snižují koncentraci přízemního ..
[článek]Kryptosporidióza – nebezpečí v bazénech, řekách i rybnících 25.7.2020
Kryptosporidióza – nebezpečí v bazénech, řekách i rybnících 25.7.2020 Podle hygieniků je na vztestupu parazitární onemocnění kryptosporidióza. Přenáší se vodou, ovocem, zeleninou, kontaktem s nakaženým člověkem. Důsledkem jsou střevní potíže.Na parazita Cryptospodarium parvum můžete narazit při koupání v řekách a rybnících, ale umí přežít i v chlorované vodě a nákaza proto číhá na veřejných koupalištích i v zahradním bazénu. Největší nebezpečí je v létě, kdy se lidé hojně koupou v bazénech a přijdou do styku s vodou nebo plochami,.. Účinnější než chlor je desinfekce ozonem nebo UV ..
[zpráva]Se Sencorem se bude dýchat lépe aneb zdravá klimatizace 16.3.2018
Se Sencorem se bude dýchat lépe aneb zdravá klimatizace 16.3.2018SENCOR http://www.sencor.cz Venku je ještě stále chladno, a tak teplo domova přichází vhod. Ovšem občas musíme vzduch doma osvěžit, větrat, a jestliže si domů pouštíme suchý vymrzlý vzduch, nebude ono osvěžení dlouho trvat.Ochlazovač vzduchu Sencor SFN 9021WH Podle odborníků je pro člověka ideální relativní vlhkost vzduchu v létě 40 až 55 %, v zimním období pak 45 až 65 %. K dosažení té správné relativní vlhkosti se výborně hodí takzvaný zvlhčovač. S přístrojem Sencor SFN 9021WH se dosáhne toho,.. Ionizátor také osvěží ..
[článek]Ve zdravé budově zdravý vzduch 18.12.2017
Ve zdravé budově zdravý vzduch 18.12.2017Siemens, s.r.o. V budovách trávíme převážnou část svých životů. Prostředí, které nám poskytují, podstatným způsobem ovlivňuje naše zdraví, náladu i výkonnost. Možná více, než si uvědomujeme. Jednou z výzev při automatizaci budov proto je zajistit optimální podmínky pro život i pro práci.Kvalita vzduchu, který dýcháme, má zásadní dopad na naše zdraví i produktivitu. Se znečištěným ovzduším v ulicích bojují velkoměsta již řadu let. Naší pozornosti však tak trochu uniká, že ani většina dnešních budov svým uživatelům nenabízí optimální podmínky... ozon ..
[článek]Možnosti odstranění legionel z distribuční sítě pitné vody 5.12.2000
Možnosti odstranění legionel z distribuční sítě pitné vody 5.12.2000 MUDr. Ariana Lajčíková, CSc. Souhrn dosud známých poznatků o legionelách v rozvodech pitné vody. Jejich zdravotní závažnost a metody eliminace.Vytápění větrání instalace 5/2000 Legionely,eliminace legionel,rozvod vody,pitná vodaLegionely jsou všeobecně rozšířeny v nejrůznějších typech přirozených vod, v rozvodech pitné vody, v zařízeních jež ke své funkci a účelu jsou napojeny na zdroj pitné vody,.. Ozon Ozon je nejúčinnější dezinfekční prostředek,.. Ozone and UV light for killing Legionella pneumophila within a Model ..
[zpráva]Pitná voda na počkání – společná realizace firem Siemens a Aco Marine 12.11.2018
Pitná voda na počkání – společná realizace firem Siemens a Aco Marine 12.11.2018Siemens, s.r.o. Společnost Aco Marine vyrábí filtrační jednotky na pitnou vodu pro domovní i průmyslové prostředí. Díky přechodu na systém LOGO! od Siemens se výrazně zjednodušila práce jejich technikům. Systém je spravován vzdáleně a komunikuje s uživateli a techniky pomocí SMS a e-mailů.Systém LOGO! 8 hlídá hladinu vody v několika filtračních nádržích, aby neklesla pod stanovenou hodnotu. Na základě historie čerpání vody umí predikovat, na jak dlouho zásoba vystačí... Systém také řídí přidávání ozonu a ..
[článek]Riziko v systému zásobování pitnou vodou: organoleptické závady 23.7.2019
Riziko v systému zásobování pitnou vodou: organoleptické závady 23.7.2019 Ing. Tomáš Kučera, Ph.D., VUT FAST Brno, Ústav vodního hospodářství obcí (ÚVHO) Příspěvek je zaměřený na problematiku monitoringu povrchových zdrojů, u kterých se pravidelně vyskytují organismy ovlivňující organoleptické vlastnosti vody. U spotřebitele na kohoutku se významně projevuje zemitý zápach vody tehdy, jsou-li využívány pro úpravu na vodu pitnou zdroje povrchových vod s výrazným mikrobiálním oživením. Proto je prezentován postup monitoringu spolu s vybranými parametry (biologické,.. Pozor ale na koncentraci ..
[článek]Ekonomické hodnocení externích nákladů výroby elektrické energie 10.9.2012
Ekonomické hodnocení externích nákladů výroby elektrické energie přístup ExternE 10.9.2012 Ing. Eliška Vejchodská, Ph.D., Katedra ekonomiky životního prostředí, Vysoká školá ekonomická v Praze Výstavba, provoz a likvidace elektráren působí četné negativní efekty (emise, odpady apod.) ovlivňující lidské zdraví a životní prostředí. Z pohledu ekonomiky se v převážné většině jedná o externí náklady, které nejsou zachyceny v tržních cenách. Jedním z nejpropracovanějších přístupů ke kvantifikaci externích nákladů je evropská metodika ExternE... zvýšené koncentrace ozonu). V této fázi jsou ..
[článek]Zápach a metody jeho odstranění 2.12.2008
Zápach a metody jeho odstranění 2.12.2008ASIO NEW, spol. s r.o. Zápach je fenomén, o kterém se stále častěji hovoří a je mu věnováno více pozornosti. Zatímco "vůně" venkova je tolerována, jiné druhy zápachu se stávají zdrojem právních sporů a politického boje... a společenská objednávka na řešení problému zápachu je tudíž na světě.Zápach je fenomén, o kterém se stále častěji hovoří a je mu věnováno více pozornosti, zejména v zemích západní Evropy. Našinec, který se vydá směrem na západ sice může argumentovat proti uvedenému tvrzení tím, že vedle skoro každého stavení na venkově se ..
[článek]Dezinfekce vody UV zářením, výhody a aplikace 11.11.2019
Dezinfekce vody UV zářením, výhody a aplikace 11.11.2019EuroClean, s.r.o. Po dlouhé roky byla voda dezinfikována chemickou cestou, a to především chlorací, která vedle provozních rizik přináší i možnost vzniku nežádoucích vedlejších látek jako jsou trihalogenmethany (THM) a halogenoctové kyseliny (HAA).Od těchto metod se začalo ustupovat a plynný chlor byl nahrazován modernějšími a šetrnějšími dezinfekčními látkami, chlordioxidem, chlornanem sodným nebo ozonem. Trendem poslední doby jsou ale i techniky dezinfekce, které nevyžadují přidávání cizorodých látek do vody a nemění tak její ..

 [další stránka >>>]
 
 
Reklama