Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
nápověda  mapa portálu
kde
hledat
                 
vybervse vybrat vše  vybernic zrušit výběrprohledat diskusní příspěvky
řazení 
platnost

Překladový a výkladový slovník:
nalezen 1 záznam - zobrazit nalezené
 
Na dotaz ozón zobrazuji odkaz 1-50 z přibližně 73 nalezených.
 [další stránka >>>]
[článek]Čisté jezírko s AQUAOZON - novou ekologickou technologií pro čištění vody 12.4.2011
Čisté jezírko s AQUAOZON - novou ekologickou technologií pro čištění vody 12... Provzdušňovací zařízení AQUAOZON zásobuje zahradní nádrž či jezírko kyslíkem a ozónem,.. které zásobuje zahradní nádrž či jezírko kyslíkem a ozónem a tak zabraňuje uvolňování nebezpečných plynů a usazování organických sedimentů,.. tím více obsahuje kyslíku a ozónu,.. Do jezírka totiž prostřednictvím potrubí vhání společně s kyslíkem i malé množství ozónu... "Ozón používáme zejména pro jeho šetrnost k životnímu prostředí a všestrannost použití... kde je zapotřebí odstranit kontaminaci vody," jmenuje možnosti ..
[časopis]Ozón v ovzduší a limitní hodnoty (pouze anotace z časopisu Vytápění větrání instalace 1/2001)
MUDr. Ariana LAJČÍKOVÁ, CSc. Ozón v ovzduší a limitní hodnoty Je podána informace o přípravě mezinárodního dokumentu k hodnocení ozónu u čističů vzduchu a o přípravě jednotné limitní hodnoty. V článku je popsán význam a toxicita ozónu v ovzduší,.. ozón,..
[zpráva]M2C COVID 19 opatrenie: Čistenie priestorov ozónovým generátorom 30.8.2020
M2C COVID 19 opatrenie: Čistenie priestorov ozónovým generátorom 30.8.2020M2C Zabezpečíme čistenie Vašich priestorov pomocou ozónových generátorov, ktoré zlikvidujú všetky vírusy, baktérie, plesne a zápach v miestnostiach. Čistenie priestorov touto metódou vykonávame v kancelárskych, nebytových priestoroch, a sociálnych zázemiach a je zabezpečené pomocou výkonných a certifikovaných generátorov, ktoré spĺňajú všetky štandardné požiadavky.Ozón vyniká svojimi silnými antioxidačnými vlastnosťami,.. Ozón tiež likviduje všetky zápachy... výstup ozónu 3 500 mg/h .. výstup ozónu 3 500 až 7 000 mg/h..
[článek]Zářiče UVC sterilAir pro dezinfekci v klimatizační technice 23.6.2020
Zářiče UVC sterilAir pro dezinfekci v klimatizační technice 23.6.2020FLAIR, a.s. Přes jednoznačně pozitivní výsledky je sterilizace ultrafialovým zářením typu C stále opomíjenou cestou pro zvýšení hygienické bezpečnosti klimatizačních zařízení... Je z převážné většiny absorbováno ozónem ve stratosféře... Působením této složky záření dochází ke vzniku ozónu... Ozón jako strašák Častým argumentem proti použití UV záření je obava z produkce ozónu,.. Působením UV záření dochází k rozpadu dvojmolekul kyslíku O2 při vzniku volných molekul kyslíku a ozónu O3... Pro přípravu ozónu se používají ..
[článek]Rodinný bazén - věrný přítel (X) 23.8.2002
Rodinný bazén - věrný přítel (X) 23.8.2002Bazénservis, projekční středisko V minulém pokračování seriálu o výstavbě a technologiích pro rodinné bazény jsme se zaměřili na chemickou úpravu bazénové vody, dnes se zaměříme na metody úpravy vody,..Ozón je namodralý plyn těžší než vzduch,..Ozón je značně nestálý a rychle se rozpadá na molekulu kyslíku a velmi reaktivní atomární kyslík:.. aby vyrábělo jen tolik ozónu,.. zde se voda sytí ozónem,.. Při použití ozonizátoru doporučujeme značnou opatrnost - ozón má karciogenní účinky nebezpečné pro člověka. Únik ozónu doprovází charakteristický zápach..
[článek]Připojte se ke slunci ... 24.5.2005
Připojte se ke slunci ... 24.5.2005LAPP Czech Republic, s.r.o. LAPP KABEL nabízí speciálně upravený produktový program pro fotovoltaickou techniku pro kompletní kabeláž solárních zařízení "od střechy až po sklep". Nabízíme optimální řešení stejná pro propojení jak jednotlivých solárních článků navzájem tak pro propojení se svorkovnicí a střídače s ohledem na konkrétní požadavky. Ucelený systém produktů pro fotovoltaickou techniku Experti odhadují,.. vlivům ozónu a stárnutí... ozónem a především teplotními vlivy...odolnost vůči UV záření a ozónu ..odolnost vůči UV záření a ozónu ..odolnost ..
[článek]Čisté jezírko s AQUAOZON - novou ekologickou technologií pro čištění vody 23.3.2011
Čisté jezírko s AQUAOZON - novou ekologickou technologií pro čištění vody 23.3.2011 Aquaozon do jezírka prostřednictvím potrubí vhání společně s kyslíkem i malé množství ozónu, který zcela ekologicky působí proti růstu bakterií, plísní a hub v potrubí a jeho otvorech a zejména odbourává vrstvu bahna na dně jezírka jeho oxidací... Kromě samotného provzdušňování můžeme použít i ozón,.. Přitom stačí pravidelně a zcela přírodně provzdušňovat a použít ozón k vyčištění vody a k lidkvidaci bahenních nánosů," vyjmenová výhody provzdušňování Antoník Rehák... "Ozón je vpouštěn do jezírka v takových ..
[článek]Desinfekce pitné vody nejen pro letadla 5.4.2013
Desinfekce pitné vody nejen pro letadla 5.4.2013Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o. Systém Oxiperm produkuje oxid chloričitý pomocí zředěného roztoku chloritanu sodného (NaClO2, 7,5%) a kyseliny chlorovodíkové (HCl, 9% v objemovém poměru 1:1). Jiné systémy využívají k výrobě oxidu chloričitého poměr 1:3, kde však hrozí riziko, že zředěná kyselina chlorovodíková nebude reagovat s oxidem chloričitým, čímž způsobí korozi materiálu potrubí.Pitná voda na palubě Mezinárodní letiště v Düsseldorfu je třetí největším v Německu s více než 20 miliony cestujících ročně...Ozón: Ozón je ..
[článek]Nedělní komentář - Vliv kvality vody na zdraví u vody pro pití a koupání - vliv sinic (II) 3.8.2003
Nedělní komentář - Vliv kvality vody na zdraví u vody pro pití a koupání - vliv sinic (II) 3... Ozón je jedním z nejsilnějších známých oxidačních činidel,.. že ozón je tak účinný,.. Peroxid vodíku se často užívá spolu s ozónem či v kombinaci s UV zářením,.. 2-methylisoborneol atp.). Tyto látky zcela odolávají oxidaci chlorací a pouze částečně jsou oxidovány ozónem a dokonce i kombinacemi ozónu s UV zářením nebo peroxidem vodíku nejsou výrazně účinnější...
[článek]Použitie vybraných sorpčných materiálov pri odstraňovaní bromičnanov z vody 21.5.2018
Použitie vybraných sorpčných materiálov pri odstraňovaní bromičnanov z vody 21.5.2018 doc. Ing. Marek Sokáč, PhD. Bromičnany sú zaradené medzi toxické látky, ktoré vznikajú ako vedľajšie produkty pri dezinfekcii vody ozónom za prítomnosti brómových iónov vo vode. Toxicita bromičnanov sa prejavuje pri väčších koncentráciách a môže spôsobiť trvalé ochorenie u ľudí a zároveň zapríčiniť i smrť... Medzi najčastejšie používané dezinfekčné činidla zaraďujeme chlór a ozón... Ozón môže taktiež spôsobiť deaktiváciu niektorých mikroorganizmov,.. molekulárny ozón,.. charakteristiky ozónu a teplotu (obr...
[článek]Využití chloru při dezinfekci bazénových vod 9.3.2015
Využití chloru při dezinfekci bazénových vod 9.3.2015 Dr. Ing. Zdeněk Pospíchal Účinnost úpravy vody záleží na fyzikálních, chemických a mikrobiologických vlastnostech upravované vody, na druhu použité dezinfekce a oxidace, i na zařazení tohoto procesu do technologie úpravy bazénové vody. V dnešní době se zkouší i další bezchlorové přípravky, ty chlorové se však v různých formách pro dezinfekci bazénových vod používají již 100 let...Wellness Kuřimkrytýplynný chlorozón,..Sportovní a rekreační areál Kraví horakrytýchlornan sodnýozón,.. Kromě virogenních účinků ozón redukuje tvorbu chloraminů,..
[zpráva]Zdravotnické provozy, laboratoře, farmaceutický průmysl se vzduchotechnikou REMAK 3.12.2014
Zdravotnické provozy, laboratoře, farmaceutický průmysl se vzduchotechnikou REMAK 3.12.2014REMAK, a. s. Aplikační řešení společnosti REMAK je uzpůsobeno snadné čistitelnosti, aplikace UV záření a použití sanačních prostředků s nízkými koncentracemi chlornanů, chloridů, chlorečnanů, peroxidů (např. peroxid vodíku H2O2), ozónu (O3).Hygienické nebo také čisté provozy kladou zvláštní důraz na čistotu. Typickými zástupci jsou zdravotnické provozy a laboratoře,.. peroxid vodíku H2O2), ozónu (O3) atd...
[článek]Dezinfekce vody chlordioxidem generátorem Euroclean OXCL Blue 3.4.2015
Dezinfekce vody chlordioxidem generátorem Euroclean OXCL Blue 3.4.2015EuroClean, s.r.o. Téměř v každé upravované vodě bývají obsaženy anorganické a organické látky různého původu. Jedna ze vhodných metod, jak udržet vodu hygienicky zabezpečenou, je použití chlordioxidu (ClO2) jako dezinfekčního prostředku.Oxid chloričitý je velmi účinné oxidační činidlo, které má proti ostatním dezinfekčním metodám (chlorace, termická dezinfekce, UV záření apod.) nesporné výhody. Termická dezinfekce je metoda energeticky i provozně velmi nákladná. Navíc všude tam,.. ozónu,..Ozónvelmi vysokápouze minuty..
[článek]Úprava vody v bazénech 8.7.2015
Úprava vody v bazénech 8.7.2015 Ať se jedná o aquapark, veřejný bazén, privátní wellnes či malý rodinný bazén, jeho provoz se neobejde bez vhodné úpravy vody. A to jak z hlediska technologického, tak pocitového vzhledem k návštěvníkům bazénu.V první řadě je nutné zamezit větším mechanickým nečistotám v průchodu systémem. K tomu slouží filtr instalovaný v cirkulačním okruhu. Ten nečistoty zachytí a odfiltruje. Pro zefektivnění filtrace se používá flokulace (vločkování). Dávkováním flokulantu zajistíme,..hygienický limit obsahu ozónu ve vodě pro veřejné bazény je v ČR 0,..hygienický limit ..
[článek]Emise z kotelen a ochrana ovzduší (I) 20.12.2004
Emise z kotelen a ochrana ovzduší (I) 20.12.2004ČVUT v Praze, Fakulta strojní Příspěvek podává obsáhlou, komplexní informaci o současné legislativě v ochraně ovzduší ve vztahu k stacionárním zdrojům znečišťování. Popisy mechanizmu vzniku hlavních znečišťujících látek a jejich působení na ovzduší a zdraví člověka... Ve vnitřním prostředí je oxidace NO na NO2 bez přítomnosti UV záření a ozónu velmi pomalá,.. protože patří vedle chlóru a chlórovaných typů freonů k hlavním likvidátorům ozónové vrstvy reakcí s ozónem,..m-3) již způsobují dýchací potíže [1]. V kombinaci s uhlovodíky a slunečním ..
[zpráva]Rekonstrukce úpravny vody v H. Králové za 130 mil. Kč je hotová 6.5.2014
Rekonstrukce úpravny vody v H. Králové za 130 mil. Kč je hotová 6.5.2014 ČTK Úpravna vody z řeky Orlice v Hradci Králové začne po rozsáhlé rekonstrukci v úterý dodávat pitnou vodu do sítě. Rekonstrukce začala v září 2012.Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové jako majitel investovaly do modernizace 50 let staré úpravny přes 130 milionů korun. ČTK o tom informovala mluvčí Královéhradecké provozní (KHP) Veronika Bergrová. KHP ze skupiny Veolia vodárenské sítě na Hradecku provozuje. Úpravnu vody z Orlice Hradec potřebuje proto,.. Nejprve surová voda projde dezinfekcí ozónem,.. ..
[článek]Flexibilní izolace tepelných solárních systémů 15.6.2011
Flexibilní izolace tepelných solárních systémů 15.6.2011Flamco CZ s.r.o. Materiály pro solární systémy musí z hlediska jejich životnosti vyhovovat požadavkům DIN EN 12 975 a dalším zákonným předpisům. Při snaze najít dobré izolační materiály pro potrubí solárních okruhů, včetně napojení kolektorů, je možné se opřít o laboratorní testy, které potvrzují vysokou spolehlivost materiálu EPDM.Materiály pro solární systémy musí z hlediska jejich životnosti vyhovovat požadavkům DIN EN 12 975 a dalším zákonným předpisům... zatížení ozónem a povětrnostním vlivům... i při zatížení UV zářením a ozónem,..
[článek]Teplá voda a jej hygienické zabezpečenie 28.4.2008
Teplá voda a jej hygienické zabezpečenie 28.4.2008Katedra teórie a techniky prostredia budov, Ústav budov a prostredia, SvF TU v Košiciach Pri návrhu je treba rešpektovať schválenú STN EN 806 – 2 Vnútorný vodovod pre rozvod pitnej vody. Časť 2 - Navrhovanie a v blízkej budúcnosti aj Technickú správu TC 164 WI 164353 - Recommendations for prevention of Legionella growth for installations inside buildings conveying water for human consumption,.. ozón,..2 Ozón Je to výborný dezinfektant,.. Výhodou využitia ozónu alebo chlórdioxidu je vysoká mikrobiologická účinnosť už pri nízkych ..
[článek]Regulace větrání podle kvality vnitřního vzduchu 27.6.2011
Regulace větrání podle kvality vnitřního vzduchu 1. část: Snímač 27.6.2011 doc. Ing. Marta Székyová, PhD. Základní úlohou řídicího systému větrání a klimatizace budov je zajistit dodávku takového množství čerstvého vzduchu do prostoru, která v daném okamžiku splňuje aktuální požadavky na kvalitu vnitřního prostředí. Při návrhu systému regulace podle kvality vnitřního vzduchu je velmi důležitá i volba snímače... ozón O3,.. 2 Zdravotné problémy pri rôznych koncentráciách CO v ovzduší Ozón O3 Ozón tvorí prirodzenú súčasť zemskej atmosféry...
[článek]Externí náklady prolomení limitů těžby hnědého uhlí v Severočeské hnědouhelné pánvi 7.3.2016
Externí náklady prolomení limitů těžby hnědého uhlí v Severočeské hnědouhelné pánvi 7.3.2016 prof. Ing. Petr ŠAUER, CSc., prof. h.c. Těžená ložiska hnědého uhlí v severočeském hnědouhelném revíru jsou po desetiletí zdrojem vstupní suroviny,.. Tvorba a depozice sekundárních polutantů (troposférického ozónu a sekundárních anorganických aerosolů sulfátů a nitrátů) vlivem spálení uhlí v energetických zdrojích byla hodnocena využitím modelového systému EcoSenseWeb (Preiss a Klotz 2008). 4... NOx a troposférického ozónu... Troposférický ozón tvoří 32 % externích nákladů,..5 a PM10 a sekundárního ..
[článek]ENERGY GLOBE AWARD poprvé v Česku 27.10.2008
ENERGY GLOBE AWARD poprvé v Česku 27.10.2008 Po osmi letech, kdy si soutěž projektů a realizací v oboru úspor a obnovitelných zdrojů energie Energy Globe Award (EGA) razila cestu z rodného Rakouska do Evropy i do celého světa a seznam zúčastněných zemí už obsahuje 111 položek, je letos díky podpoře společnosti E.ON pořádána i v České republice.Pořadatelé poodkryli roušku výsledků,.. Kategorie Mládež Hydrologií a měřením ozónu až za hranice města (předkladatel:..Zkoumali na 60 km úseku řeky Jihlavy kvalitu vody prostřednictvím hydrologických měření a měření koncentrace přízemního ozónu v ..
[časopis]Charakteristika přístrojů pro čištění a úpravu vzduchu (9. část) (pouze anotace z časopisu Vytápění větrání instalace 4/2007)
LAJČÍKOVÁ a kol. Charakteristika přístrojů pro čištění a úpravu vzduchu (9. část) Práce hodnotí dalších deset přístrojů, určených ke zvýšení čistoty vzduchu a ke zlepšení pohody prostředí v místnostech. Za stejných a vzájemně srovnatelných experimentálních podmínek byly stanoveny protiprašné účinnosti těchto čističů vzduchu. Měřeny byly rovněž jejich objemové průtoky vzduchu (vzduchové výkony), hladiny hluku, produkce vzdušných iontů a ozónu v ovzduší.
[časopis]Likvidace ozónu (pouze anotace z časopisu Vytápění větrání instalace 3/2001)
Dynamic Likvidace ozónu
[článek]Zahájení 17. konference Klimatizace a větrání 2006 17.5.2006
Zahájení 17. konference Klimatizace a větrání 2006 17.5.2006 Dnes byla zahájena 17. konference Klimatizace a větrání 2006. Po slavnostním zahájení konference byly předány z rukou předsedy odborné sekce větrání a klimatizace pana prof. Františka Drkala pamětní medaile konference.Slavnostní zahájení konference Bylo milou povinností Ing... VYUŽITÍ OZÓNU PRO SNÍŽENÍ KONCENTRACÍ BAKTERIÍ A PLÍSNÍ V OVZDUŠÍ NA POVRŠÍCH - téma autorů Kateřiny Klánové a Ariany Lajčíkové ze Státního zdravotního ústavu Praha,.. Cílem bylo modelovými pokusy zjistit vliv ozónu a UV záření na mikroorganismy v ..
[zpráva]Alergeny v bytě: Na jaké látky naše tělo reaguje nejčastěji? 11.1.2017
Alergeny v bytě: Na jaké látky naše tělo reaguje nejčastěji? 11.1.2017ESTAV.cz Téměř každá látka biologického původu a také řada chemických látek může za určitých okolností vyvolat alergickou reakci u osoby, která k tomu má dispozice.Plísně jsou klasický alergen. Nepodceňujte jejich výskyt ve svém bytě! © Fotolia.com - urbans78 Je rozdíl v množství alergenů, které najdeme v jednotlivých bytech, liší se i jednotlivé alergeny svou účinností. Některé jsou velmi agresivní a jsou schopny vyvolat alergickou reakci dokonce i u lidí,.. za přítomnosti ozónu nebo oxidů dusíku) a jiné látky ..
[článek]Zkapalněný propan jako zdroj tepelné energie pro vytápění a přípravu teplé vody a jeho uhlíková stopa 17.8.2020
Zkapalněný propan jako zdroj tepelné energie pro vytápění a přípravu teplé vody a jeho uhlíková stopa 17.8.2020 Zkapalněný propan je srovnáván s ostatními zdroji energií z pohledu uhlíkové stopy. Výhodou propanu je možnost technicky jednoduše vytvořit zásobu energie přesahující období jednoho roku a doplňovat energetické hospodářství budovy při využití nestabilních obnovitelných zdrojů závislých na slunečním svitu.Jako zdroj energie se dlouhodobě využívá zkapalněné plynné palivo označované jako LPG... zvyšují tvorbu přízemního ozónu a v reakci s atmosférou mohou vytvářet jemné částice (tzv...
[zpráva]Dlouhodobá dezinfekce má smysl i „po koroně“ 3.6.2020
Dlouhodobá dezinfekce má smysl i „po koroně“ 3.6.2020Facility Special Services Dezinfikovat se dá jednoduše a přitom efektivně, nebo jinak. Možnosti „jinak“ jsou buď krátkodobě působící, nebo pracné a časově náročné, případně obojí dohromady.Chránit nějakým způsobem příchozí i obyvatele či zaměstnance před koronavirem a nejen před ním už zřejmě bude do budoucna patřit k „dobrému tónu“ a stane se tak běžnou součástí našich životů. Pro ty, kteří to s desinfenkcí budou myslet vážně, proto bude důležité najít jednoduchý a přitom efektivní způsob její aplikace..
[článek]Možnosti obrany před znečitěním fasád domů 10.9.2017
Možnosti obrany před znečitěním fasád domů 10.9.2017 Na půdě Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR v Praze proběhla zajímavá debata, která se týkala životnosti akrylátových a silikátových fasád. Zástupci akademické obce Jiří Rathouský a Radek Žouželka, kteří si nedávno připsali další úspěch v bádání v oblasti fotokatalytických nátěrů, hovořili s lidmi z praxe, kteří se zabývají fasádním servisem.Na otázky redakce odpovídali postupně Ing. Jiří Rathouský, CSc., a Mgr. Radek Žouželka z Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR... jakými jsou těkavé organické látky nebo ..
[zpráva]ULTRAZVUKOVÉ ZVLHČOVÁNÍ CONTRONICS 3.10.2008
ULTRAZVUKOVÉ ZVLHČOVÁNÍ CONTRONICS 3.10.2008 Ultrazvukové zvlhčovače CONTRONICS představují ideální volbu pro zvyšování relativní vlhkosti vzduchu. Až 10X menší provozní náklady než u parního zvhlčování! Jednoduchá instalace! Žádný odkap!Ultrazvukové zvlhčovače vzduchu holandského výrobce CONTRONICS představují ideální volbu pro zvyšování relativní vlhkosti vzduchu při: 1. uchovávání ovoce, zeleniny, masa a jiných vysychajících potravin 2. úpravě vnitřního klimatu budov 3. udržování optimální úrovně vlhkosti pro provoz citlivých technologií 1... provoz za vysokých teplot vody), ..
[článek]Dotace pro města na čištění ulic a snížení prašnosti 24.1.2020
Dotace pro města na čištění ulic a snížení prašnosti 24.1.2020 Z prostředků SFŽP uvolňuje MŽP ČR na nadlimitní (tedy na častější, než stanovuje zákon) čištění komunikací ve městech se zhoršenou kvalitou ovzduší 50 milionů Kč.Tisková zpráva MŽP Peníze pomohou zvýšit frekvenci a rozsah čištění ulic Vysoké koncentrace polétavého prachu v ovzduší představují vážné nebezpečí pro člověka i životní prostředí. Způsobují řadu zdravotních komplikací, pronikají do dýchacích cest, vedou k infekcím, rozvoji astmatu a alergií, ale i k rakovinovým onemocněním. Nepříznivě působí zejména na děti či seniory...
[článek]Lidé si mohou snadno sami ověřit kvalitu ovzduší ve svém okolí 9.12.2018
Lidé si mohou snadno sami ověřit kvalitu ovzduší ve svém okolí 9.12.2018Český plynárenský svaz Český plynárenský svaz spojil v rámci aktuální kampaně na podporu zemního plynu síly s obecně prospěšnou společností Čisté nebe. Ta vznikla s cílem přispět ke zvýšení kvality ovzduší na Ostravsku, což je region tradičně nejvíce postižený nežádoucími emisemi. Nyní provozuje již několik moderních aplikací, které mají reálný potenciál pomáhat obyvatelům celé České republiky.1) Aplikace pro mobilní telefony SmogAlarm SmogAlarm slouží k jednoduchému a přehlednému zobrazení údajů o kvalitě ovzduší,.. ..
[článek]Srovnání železobetonové základové desky a desky z panelů na zemních vrutech pro pasivní dům 10.8.2017
Srovnání železobetonové základové desky a desky z panelů na zemních vrutech pro pasivní dům 10.8.2017 V článku je z různých hledisek porovnána základová deska ze železobetonu (ŽB) a z konstrukčních izolovaných panelů (SIP) na zemních vrutech pro pasivní dům. Porovnání je provedeno nejenom z konstrukčního, časového a nákladového hlediska, ale i z pohledu ochrany životního prostředí.Abstrakt: Článek srovnává klasickou ŽB desku a desku provedenou ze SIP na zemních vrutech o výměře 100 m2...Potenciál tvorby přízemního ozónu –..Potenciál tvorby přízemního ozónu POCPg C2H4,..Potenciál ..
[článek]Technologie pro zdravé vnitřní prostředí v budovách 9.7.2019
Technologie pro zdravé vnitřní prostředí v budovách 9.7.2019Siemens, s.r.o. V médiích často slýcháme alarmující zprávy o narůstajících zdravotních problémech naší populace. Dozvídáme se o oslabené imunitě obyvatelstva, rostoucích alergiích, syndromu nezdravých budov a přímém vlivu prachu a smogu na naše zdraví.obr1 - Příčiny znečištění ovzduší Příčin těchto problémů je mnoho (obrázek 1). Kromě často zmiňovaných vnějších vlivů na vnitřní prostředí jsou nezanedbatelné i vnitřní zdroje jako plísně,.. nevhodný ozón jako vedlejší produkt některých kancelářských strojů a nedostatečné větrání a ..
[článek]Začínáme s fotovoltaickými panely 31.3.2021
Začínáme s fotovoltaickými panely 23.11.2009 31.3.2021 Použití fotovoltaiky není příliš složité a lze ji snadno využívat i v malém. Fotovoltaika stále zlevňuje, pojďme se podívat, jak si postavit jednoduchou fotovoltaickou elektrárnu.Elektroinstalatér Alternativní zdroje elektrické energie postupně celosvětově zaujímají stále větší podíl na výrobě dnes nepostradatelné elektrické energie. Asi nejsnadnější a na realizaci nejméně nákladným druhem je fotovoltaika, jejíž použití není příliš složité a lze s ní snadno experimentovat i v malém (například vzhledem k větrným či vodním elektrárnám). ..
[článek]Ucelený systém kabelů a konektorů pro fotovoltaiku 17.10.2008
Ucelený systém kabelů a konektorů pro fotovoltaiku 17.10.2008LAPP KABEL s.r.o. www.lappgroup.cz V roce 1957 vyvinul Oskar Lapp první průmyslově vyráběný flexibilní ovládací kabel ÖLFLEX® a ukončil tak do té doby běžné únavné protahování jednotlivých vodičů izolačními hadičkami.Tento vynález znamenal pro uživatele zásadní změnu a stal se kompletně novým standardem pro celosvětově vyráběné kabely. ÖLFLEX® však byl jen začátkem mnoha významných výrobkových zlepšení. Díky těsnému kontaktu společnosti, kterou Oskar Lapp založil, s trhem a poznávání potřeb zákazníků bylo vyvíjeno více a ..
[článek]Ošetřování vody ve vířivkách a whirlpoolech 21.5.2007
Ošetřování vody ve vířivkách a whirlpoolech 21.5.2007GHC Invest, s.r.o. Vířivky (whirlpooly) jsou sice velmi příjemné relaxační přístroje, ale jsou velmi náročné na údržbu a pravidelné ošetřování vody. Udržování vody ve vířivce je podstatně složitější, než je tomu u bazénů. Laik by se mohl domnívat, že upravit a udržovat kvalitní vodu ve vířivce je stejně "snadné" jako tomu je u běžných bazénů. Vířivky (whirlpooly) jsou sice velmi příjemné relaxační přístroje, ale jsou velmi náročné na údržbu a pravidelné ošetřování vody. Udržování vody ve vířivce je podstatně složitější,.. Ozonizátor ..
[článek]Zdravé bydlení pohledem společnosti Baumit 3.5.2019
Zdravé bydlení pohledem společnosti Baumit 3.5.2019Baumit, spol. s r.o. Zdraví je jednou z nejdůležitějších hodnot pro každého z nás. Potřeba zdravého životního stylu jde ruku v ruce také s dlouhodobými vizemi společnosti Baumit, které preferují stejný cíl, aby lidé žili ve zdravém, energeticky šetrném a krásném prostředí. Toho se snaží Baumit docílit nabídkou stavebních materiálů s přidanou hodnotou, jako v případě Klima omítkových systémů. Společnost Baumit má dlouhodobou vizi, aby lidé žili ve zdravém, energeticky šetrném a krásném prostředí... vlivem vyšší míry uvolňování ozónu a vyšší ..
[článek]Možná rizika plynoucí z dezinfekce pitné vody 7.5.2012
Možná rizika plynoucí z dezinfekce pitné vody 7.5.2012 Ing. Renata Biela, Ph.D. Článek se zabývá nejnovějšími poznatky uváděné v naší i zahraniční literatuře týkající se vzniku vedlejších produktů dezinfekce v souvislosti s použitím chloru, oxidu chloričitého, ozónu a UV záření jako dezinfekčních činidel.Úvodem K úpravě surové vody, která je odebírána z přírodního prostředí, na vodu pitnou je využívána celá řada chemických, fyzikálních i biologických procesů. Zpravidla posledním krokem její úpravy, který má zásadní význam na její kvalitu,.. ozónu a UV záření jako dezinfekčních činidel...
[článek]Dezinfekce speciálními svítidly jako prevence před onemocněním COVID-19 1.12.2020
Dezinfekce speciálními svítidly jako prevence před onemocněním COVID-19 1.12.2020LEDVANCE s.r.o. https://www.ledvance.cz Veškeré vnitřní prostředí je možné chránit před bakteriemi, plísněmi a viry včetně COVID-19 pomocí tzv. UVC germicidních svítidel a zářivkových trubic díky hlubokému ultrafialovému záření, které tato svítidla vyzařují. Na rozdíl od chemických čistících prostředků určených k dezinfekci povrchů, záření UV-C dezinfikuje kromě povrchů i samotný vzduch v daném prostoru. Je tak ideálním pomocníkem do výrobních provozů nebo komerčních prostorů. Kromě přisazených svítidel jsou k ..
[článek]Bezpečné spojování silnostěnného ocelového potrubí 14.1.2021
Bezpečné spojování silnostěnného ocelového potrubí 14.1.2021Viega s.r.o. Metody spojování potrubního vedení, které byly v minulosti upřednostňovány, jako například svařování, mohou přinášet řadu bezpečnostních problémů, zjevných zejména na základě nových důkazů, které potvrzují spojitost mezi zplodinami vznikajícími při svařování a rakovinou.Existuje řada situací, v nichž se silnostěnné ocelové potrubí upřednostňuje pro svou zvýšenou trvanlivost. Ve veřejném sektoru, například ve vzdělávacích a zdravotnických zařízeních, je síla stěny potrubí mezi 2,.. V neposlední řadě se při svařování ..
[článek]Portlandský vápenný cement – ekologičtější alternativa k OPC 26.8.2014
Portlandský vápenný cement – ekologičtější alternativa k OPC 26.8.2014 Kanadský Institut pro výzkum udržitelných materiálů Athena (ASMI) uveřejnil studii zaměřenou na životní cyklus a ekologické dopady užívaných stavebních materiálů, především portlandského cementu s vápencem, ve srovnání s klasickým portlandským cementem a jeho dalšími tradičními variantami.Kanadský Institut pro výzkum udržitelných materiálů Athena (ASMI) uveřejnil studii zaměřenou na životní cyklus a ekologické dopady užívaných stavebních materiálů, především portlandského cementu s vápencem (portland limestone ..
[článek]Významné ocenění našeho autora. Energy Globe Award poprvé v České republice! 24.11.2008
Významné ocenění našeho autora. Energy Globe Award poprvé v České republice! Cokoliv je prospěšné pro přírodu, zaslouží si pozornost a podporu! 24.11.2008 Energy Globe Award je prestižní světové ocenění energeticky úsporných projektů, v roce 2008 poprvé v ČR. V 6 kategoriích známe 18 nominovaných a jedním z nich je i dlouholetý spolupracovník redakce Dr. Ing. Zdeněk Pospíchal. Gratulujeme!O projektu ocenění Energy Globe Award: Energy Globe Award je nejvýznamnějším světovým oceněním v oblasti ochrany životního prostředí. Pořádá se již osm let a vyznamenává energeticky šetrné projekty.....
[článek]Automatizace potravinářského průmyslu nerezovými výrobky od AZP Brno 16.12.2005
Automatizace potravinářského průmyslu nerezovými výrobky od AZP Brno 16.12.2005AZP Brno s.r.o. Vybavení potravinářských provozů prodělalo v minulých letech v naší zemi výrazné změny. V procesu integrace do EU u nás došlo k harmonizaci legislativních norem s normami Evropské Unie. Zvýšily se tak požadavky na hygienu a dezinfekci v potravinářství. Začaly platit nové vyhlášky ministerstva zdravotnictví a zemědělství a taktéž jejich následná důsledná kontrola. Naše firma se mimo jiné specializuje na výrobu vysoce kvalitních automatických výrobků z nerezu právě pro potravinářský průmysl,.. Na ..
[článek]Legionela – aplikáciou preventívnych opatrení sa dá dosiahnuť bezpečný systém 10.12.2018
Legionela – aplikáciou preventívnych opatrení sa dá dosiahnuť bezpečný systém 10.12.2018 doc. Dr. Ing. Zdeněk Pospíchal Aplikáciou preventívnych opatrení a využitím riadenia rizík možno dosiahnuť bezpečného systému aj eliminácie finančne náročných riešení. Poradie nebezpečnosti zdrojov infekcie je veľmi ťažké určiť jednoznačne.Baktéria Legionela - prirodzená zložka všetkých sladkých vôd sa sporadicky dostáva do umelých biotopov. Človek im vytvára ideálne podmienky na rozmnožovanie vo vodovodných a klimatizačných systémoch, a tento fakt prispel k ich rozpoznaniu ako mikroorganizmov ..
[článek]Otázky investora před objednávkou bazénu (II) - Mobilní zastřešení a solární plachty na bazény 21.2.2005
Otázky investora před objednávkou bazénu (II) - Mobilní zastřešení a solární plachty na bazény 21.2.2005A - POOL bazény, sauny Důvody pro zastřešení jsou jasné: prodloužení sezóny, úspory energie, snížení nákladů na desinfekci. Volba typu zastřešení je otázka jak finanční tak estetická. Již při pořízení bazénu je vhodné přizpůsobit tvar a velikost bazénu, případně i okolí v budoucnu pořizovanému mobilnímu zastřešení.Proč mít zastřešení pro bazény Pro příjemný pocit z koupání v bazénu pod širým nebem by se měla teplota vody pohybovat min... ozonátor (ozonizátor) - desinfekce použitím ozónu (..
[článek]Desinfekce bazénové vody chlorem, ano či ne? 22.1.2007
Desinfekce bazénové vody chlorem, ano či ne? 22.1.2007GHC Invest, s.r.o. Správná a účinná úprava bazénové vody zahrnuje desinfekci a oxidaci. V ideálním případě lze provést oba procesy víceméně najednou, použitím jediné chemikálie. Zásadní podmínkou však je, aby desinfekční účinek ve vodě přetrval relativně dlouhou dobu. Když jsem byl osloven, zda nechci sepsat polemiku na téma použití chloru pro desinfekci bazénové vody, chvíli jsem váhal. Mám obhajovat chlor nebo nové bezchlorové technologie? Velmi rychle jsem však dospěl k závěru, že budu obhajovat použití chloru... destruuje zbytkový ..
[článek]Použití UV záření pro dezinfekci pitné vody 25.3.2013
Použití UV záření pro dezinfekci pitné vody 25.3.2013 doc. Dr. Ing. Zdeněk Pospíchal UV záření k dezinfekci pitné vody se používá v případě vody podzemní, povrchové, v zařízeních na úpravu pitné vody v místě spotřeby (filtry kombinované s UV lampou), pro rozvody teplé vody, v přístrojích s následnou možností tvorby aerosolu v různých lékařských přístrojích a v dalších aplikacích.Vytápění větrání instalace 1/2013 Úvod Po desetiletí byla mikrobiologická nezávadnost pitné vody zajišťována chemicky, především chlorací. V poslední době však můžeme pozorovat trend k přechodu na jiné dezinfekční ..
[článek]Získávání energeticky významných prvků z oceánů (II): Vodík 22.8.2005
Získávání energeticky významných prvků z oceánů (II): Vodík 22.8.2005Oceánografický institut Imari, Japonsko www.ioes.saga-u.ac.jp Postupně docházející zásoby fosilních paliv by bez nalezení efektivního zástupného zdroje energie mohly vyvolat energetickou krizi. Vodík by se měl po vyčerpání těchto tradičních surovin stát plnohodnotnou a ekologickou náhradou.Objev vodíku a jeho izotopy Vodík je nejjednodušší a nejlehčí prvek. Vyskytuje se ve všem živém, v každé kapce vody a život bez něj tudíž nemůže existovat. Ve své čisté formě je bezbarvý,.. Ty ničí atmosférický ozón a zpomalují obnovu ..
[článek]Envimat – vliv stavebních konstrukcí a materiálů na životní prostředí 23.4.2012
Envimat – vliv stavebních konstrukcí a materiálů na životní prostředí 23.4.2012 Ing. Martin Vonka, Ph.D. Ve stavebnictví je třeba se zabývat nejenom samotnou environmentální náročností výstavby budov a jejich provozem, ale popsat celý životní cyklus budov od těžby surovin, přes výrobu materiálů a jejich dopravu až po demolici stavby a případnou recyklaci stavebních materiálů. Je třeba kvantifikovat dopady stavební výroby na životní prostředí a následně výstupy srozumitelně prezentovat veřejnosti.1 Úvod Se vzrůstající populací světa rapidně vzrůstá tlak na zdroje nerostných surovin a ..
[článek]Z výuky studentů: Akční prvky pro vzduchotechniku, vytápění a chlazení 28.3.2018
Z výuky studentů: Akční prvky pro vzduchotechniku, vytápění a chlazení 28.3.2018 V článku, který původně vznikl jako záznam přednášky firmy Belimo na ČVUT, jsou shrnuty základní informace o možnostech moderních servopohonů a přednosti, které jejich použití přináší. servopohonyNáplň studia pátého ročníku na ČVUT Fakultě strojní, Ústav techniky prostředí, již není jen o teorii oboru, ale i o záležitostech praktických, které se budou hodit budoucím projektantům do jejich projektů. Vyučující, Ing. Roman Vavřička, Ph.D., potvrdil, že práce studentů již nemají nějaké univerzální, obecné téma,.. ..

 [další stránka >>>]
 
 
Reklama