Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Ekologické aerosolové hasicí zařízení nové generace

Datum: 10.8.2018  |  Organizace: ZAHAS s.r.o. – záchranné a hasičské systémy  |  Firemní článek

Systém FirePro je nezávislé aerosolové hasicí zařízení, hasící požáry tříd A, B, C i F v uzavřených prostorách. Účinnost systému, která má mnohonásobně vyšší hasební účinnost než běžná hasiva, závisí na včasné detekci požáru a na co nejrychlejším vyplnění chráněného prostoru aerosolem při zamezení nežádoucího úniku aerosolu do okolí.

ZAHAS s.r.o. – záchranné a hasičské systémy
Trnávka 11
751 31 Lipník nad Bečvou

tel.:+420 581 750 111
e-mail:
web:www.zahas-sro.cz

Při hašení se nespotřebovává vzdušný kyslík, aerosol není toxický pro lidi ani živé organismy, nekoroduje a nezpůsobuje poškození elektronických zařízení – systém je maximálně ekologický. Ačkoliv jsou ústředny systému napájeny ze sítě 230 V, systém je nezávislý a funguje i při výpadku elektrické energie – ústředny jsou napájeny bateriemi a samotné generátory se aktivují při teplotě 300 °C.

Samotné hašení probíhá na základě aktivace. Detekční obvod napojený na řídící ústřednu, která je vybavena nouzovým zdrojem napětí, sestává ze dvou zón – zóna 1 obsahuje dvojici kouřových čidel, zóna 2 obsahuje dvojici teplotních čidel. Při signálu z jednoho kteréhokoliv čidla ve kterékoliv zóně nastává poplach prvního stupně (předpoplach) s následujícími akcemi: Vyšle se signál poplachu do EPS, ústředna systému FirePro mimo signalizaci sirénou vypíná případně elektrickou ventilaci a uzavírá klapky či ventilační otvory. Poplach prvního stupně je signalizován zvonkem systému FirePro nad dveřmi a červeně blikající tabulkou.

Pokud ústředna systému získá signál od kterýchkoliv dvou čidel ze zóny 1 a zóny 2 současně, okamžitě nastává poplach druhého stupně, mimo výše poslanou signalizaci se rozezní siréna systému FirePro nade dveřmi a zahájí se odpočet do vypuštění hasiva. Zpoždění vypuštění hasiva lze na ústredně naprogramovat od 10 do 60 vteřin po 5 vteřinách. Při poplachu druhého stupně se během přednastavených vteřin zahájí hašení, které trvá 5 až 20 vteřin podle typu generátoru.


Instalace na zařízení Kardex Remstar Shuttle XP

Schéma zapojení systému FirePro a generátoru na zařízeních Kardex
Schéma zapojení systému FirePro a generátoru na zařízeních Kardex

Instalace na zařízení Kardex Remstar Shuttle XP

Systém FirePro je používán celosvětově na zařízeních Kardex – automatizovaných skladových systémech pro sklady či výrobní haly. Každá instalační sada je shodná pro jeden samostatný stroj.

Systém je tvořen šesti generátory hasiva, které jsou rozmístěny uvnitř stroje tak, aby chránili důležité a rizikové části stroje. Ovládání zajišťují dvě shodné ovládací a signalizační ústředny FPC- 02. Systém je napájen ze sítě 230 V a jištěn samostatným jističem 6 A, pro případ výpadku jsou ústředny napájeny bateriemi.

Poplach a hašení

Systém FirePro tvoří jeden navzájem propojený obvod, který je pod nepřetržitým dohledem ústředny systému a pod monitorovacím napětím. Detekce požáru je zajištěna tepelně citlivým kabelem TH-105, který je v dostatečné délce rozveden po celém stroji tak, aby došlo v případě požáru k co nejrychlejší aktivaci systému. Aktivační teplota kabelu je 105 °C, při působení této teploty na kabel, ve kterémkoliv místě dojde ke zkratování vodičů uvnitř kabelu, ústředna potom okamžitě aktivuje všechny generátory hasiva v celém stroji a dojde k hašení, které trvá přibližně 20 až 30 sekund. Hasivo je dimenzováno v dostatečném množství s bezpečnostním koeficientem výrobce 1,3 – tedy 30 % hasiva je přidáno navíc pro eliminaci netěsností prostoru, systém FirePro nevyžaduje utěsněné prostředí nad rámec konstrukce stroje Kardex. Výdejní otvory zařízení Kardex jsou navíc automaticky uzavírány a vybaveny čidly, efektivitu hašení lze tedy zajistit jak návrhem řešení SHZ, tak i proškolením a vydáním směrnic pro obsluhu. Aktivace generátoru není pyrotechnická, ale termochemická (působením krátkého elektrického impulzu na termočlánek uvnitř generátoru).

Pravidelná údržba a servis zařízení

Systém nevyžaduje žádnou specifickou údržbu. Jeho funkčnost je automaticky monitorována ústřednami systému, které přenášejí informace o stavu (porucha/ poplach) do systému EPS.

Hasivo v generátorech postupem času nedegeneruje, minimální životnost generátoru je 15 let a na systém se vztahuje záruka 5 let.