Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Protipožární systémy FirePro – vyvinuté pro ochranu lidí i životního prostředí

Společnost ZAHAS s.r.o., působící na trhu s vybavením a technikou pro hasiče a záchranáře již 20 let, představila novinku na českém trhu v oblasti komplexních, samočinných hasicích systémů a stabilních hasicích zařízení – aerosolové hasicí zařízení FirePro®.

Klíčové spektrum ochrany

Základním kamenem technologie FirePro® je nejnovější generace patentované sloučeniny FPC. Tuhá sloučenina FPC se dokáže po své aktivaci přeměnit na rychle se rozpínající a extrémně efektivní kondenzovaný aerosol sloužící k hašení požárů. Takto generovaný aerosol se bezpečně šíří a rovnoměrně uvolňuje do prostoru pomocí své vlastní pohybové energie. Uhašení požáru ale v tomto případě nedocílíme spotřebováním kyslíku nebo chlazením prostředí, jak by se dalo čekat, nýbrž přerušením řetězových reakcí probíhajících v plameni.

Sloučenina FPC je výsledkem mnohaletého výzkumu a vývoje, obsahuje přírodní draselné soli šetrné k životnímu prostředí a žádné pyrotechnické materiály. Na rozdíl od konkurenčních aerosolových systémů systém FirePro® hasí požáry tříd A, B, CF, aerosol je certifikován jako zdravotně nezávadný a nevyžaduje evakuaci osob před aktivací systému.

Výrobce systému – společnost FirePro Systems, kterou na českém a slovenském trhu zastupuje společnost ZAHAS, je celosvětovým lídrem a největším výrobcem aerosolových hasicích zařízení.

FirePro® je distribuován a používán v desítkách zemí světa v Evropě, v Severní a v Jižní Americe i v Asii, tomu odpovídá i technické zázemí a celosvětová certifikace podle všech hlavních standardů a norem.


Design jednotky FirePro
Design jednotky FirePro

Hlavní přednosti systému FirePro:

 • Neaktivuje se pyrotechnicky, k dispozici je nejširší škála řešení a možností detekce a aktivace, včetně plné nezávislosti na zdroji elektřiny.
 • Není toxický a nepoškozuje technologie, lze ho použít na citlivá elektronická zařízení, historické památky i umělecká díla.
 • Nesnižuje množství vzdušného kyslíku, je bezpečný pro osoby nacházející se uvnitř objektů, kde dojde k hašení.
 • Nepoškozuje životní prostředí a hasivo je biologicky odbouratelné, systém splňuje nepřísnější celosvětové standardy pro ekologii.
 • Životnost systému je minimálně 20 let.
 • Náklady na instalaci a celkové vlastnictví (servis a revize) jsou zlomkem nákladů u konvenčních plynových nebo jiných systémů.

Konvenční hasiva využívají k uhašení požáru snížení množství vzdušného kyslíku, případně ochlazování prostředí. Aerosol FirePro® vstupuje do řetězové chemické reakce hoření.

Chemickou cestou (eliminací volných kyslíkových radikálů hasivem při přirozené chemické řetězové reakci při hoření) uhasí požár bez snižování množství kyslíku:Schopnost efektivně eliminovat požár nemusí znamenat nákladnou investici do složitého hasicího zařízení. Správná investice se však může ukázat jako životně důležitá.

Systém FirePro® eliminuje díky jeho vlastnostem a pokročilé technologii škody na zdraví člověka, majetku a okolí.

Další výhody systému FirePro®:

 • Systém je plně autonomní a automatický.
 • Aerosol je před výstupem z generátoru ochlazován a teplota proudu je přesně definována.
 • Systém je vysoce efektivní a ekonomický ve srovnání s jinými SHZ.
 • Samočinná aktivace generátorů zaručuje zásah za všech okolností.
 • Snadná instalace.
 • Systém ani nádoby generátorů nejsou pod tlakem.
 • Pětiletá záruka a dlouholetá životnost bez dalších investic.

Široká škála způsobů aplikace

 • Serverovny, strojovny, transformátory.
 • Rozvodné stanice, datacentra, telekomunikace, televizní stanice, vysílače.
 • Kamionová přeprava, autobusy, námořní přeprava, letecká přeprava, metro, jachty.
 • Sklady, velíny, knihovny, muzea, galerie, budovy, hotely, restaurace.
 • Armáda, rafinérie, doly, přístavy.
Systém FirePro nachází uplatnění i v oblastech, které byly kdysi pro různé parametry považovány za technicky nebo finančně nedostupné
Systém FirePro nachází uplatnění i v oblastech, které byly kdysi pro různé parametry považovány za technicky nebo finančně nedostupné
Produktová řada systému FirePro
Produktová řada systému FirePro

Nelze samozřejmě tvrdit, že systém FirePro® je plně univerzální – vzhledem k systému hašení celkovým vyplněním prostoru aerosolem je určen hlavně pro uzavřené prostory, k dispozici jsou však i manuální generátory pro hasiče, tzv. „hasební granáty“.

Hasební granáty Aerosol Unit jsou určené především pro proškolené pracovníky hasičského záchranného sboru, policie apod.
Hasební granáty Aerosol Unit jsou určené především pro proškolené pracovníky hasičského záchranného sboru, policie apod.

"Hasební granáty Aerosol Unit“ jsou jedinečným moderním hasebním prostředkem s celou řadou operativně – taktických výhod:

 • Všechny „hasební granáty“ jsou vyrobeny z nerezové oceli, dodávané v odolném balení např. po dvou kusech.
 • Použití nesnižuje obsah kyslíku v použitém prostoru, což je mimo jiné důležité pro přežití zachraňovaných osob.
 • Ekologický "zelené" hašení požárů.
 • Žádné škodlivé zbytky po jeho použití.
 • Neprodukuje škodlivé nebo toxické plyny při kontaktu s požárem.
 • Snižuje teplotu – pomáhá zabránit šíření požáru.
 • Zvyšuje bezpečnost hasiče v boji s ohněm, hasič se nachází mimo prostor ohně.
 • Certifikace aerosolových produktů v 70 zemích světa.
 • Rychlá lokalizace a snížení teploty vytváří časovou rezervu pro další strategii likvidace požáru.
 • Opakované použití u větších požárů.
 • Žádné tlakové plynové láhve.
 • Žádné speciální požadavky na přepravu.
 • Umožňuje reálný výcvik požárních a jiných týmů.

Systém FirePro® je certifikován v mnoha zemích Evropy i Ameriky, u nás prošel zkouškami na TZUS Praha. Ekologické materiály systému jsou výsledkem mnohaletého výzkumu a vývoje.