Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN ISO 16757-1
Datové struktury pro elektronické katalogy výrobků pro technická zařízení budov - Část 1: Pojmy, architektura a model

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Data structures for electronic product catalogues for building services - Part 1: Concepts, architecture and model
Třídicí znak:730112
Schválena:7.4.2017
Vydána:1.5.2017
Účinnost od:1.6.2017
Počet stran:52
Orientační cena:525 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:3239 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele