Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
nápověda  mapa portálu
kde
hledat
   Katalog firem a výrobků   kalendář akcí   obsahy časopisů
   publikace   normy   plné texty právních předpisů
vybervse vybrat vše  vybernic zrušit výběrprohledat diskusní příspěvky
řazení 
platnost

Témata:
  • Vytápění: Tepelná čerpadla - Provoz, náklady, hluk, topný faktor, vrty, vzduch, země, voda
  • Tabulky a výpočty
  • Regenerace domů - Opravy panelových domů, zateplování, výměna oken, výměna výtahů, opravy střech, regulace vytápění, dotace, požární ochrana, opravy památek a historických objektů, architektura
 
Na dotaz výpočet expanzní nádoby zobrazuji odkaz 1-50 z přibližně 200 nalezených.
 [další stránka >>>]
[zpráva]Nový interaktivní Výpočet tlakové expanzní nádoby... 25.2.2003
25.2.2003 Nový interaktivní Výpočet tlakové expanzní nádoby byl zařazen do sekce Tabulky a výpočty.
[článek]Návrh expanzní nádoby 16.10.2002
Návrh expanzní nádoby 16... Ústav techniky prostředí Návrh tlakové expanzní nádoby byl již mnohokrát v literatuře popsán...Za bezpečný a správný postup výpočtu tlakové membránové expanzní nádoby považuji tento:.. kdeVetobjem expanzní tlakové nádoby [l] Voobjem vody v celé otopné soustavě [l] nsoučinitel zvětšení objemu (viz tab.) [-] η.. U tlakové membránové expanzní nádoby (soustava je stále studená) seřídíme na straně vzdušiny přetlak na hodnotu:..
[článek]Tlakové expanzní nádoby Reflex 12.10.2010
.. Konstrukce Membránové expanzní nádoby reflex jsou ocelové tlakové nádoby,.. Výpočet Výpočet tlakové expanzní nádoby se provádí podle ČSN 06 0830 a stanovuje se ze zvětšení objemu vody v celé soustavě při jejím ohřátí z 10 °C na nejvyšší požadovanou teplotu vody v soustavě. Rozdíl mezi pst a pSV má při návrhu velikosti expanzní nádoby velký vliv na její celkovou velikost Nastavení tlaku plynu v nádobě před instalací:.. Membránové expanzní nádoby v provedení pro pitnou a užitkovou vodu Tlakové membránové expanzní nádoby refix jsou určeny speciálně pro použití v systémech ..
[článek]Vše o membránových expanzních nádobách 8.9.2009
.. Konstrukce Membránové expanzní nádoby reflex jsou ocelové tlakové nádoby,.. Výpočet Výpočet tlakové expanzní nádoby se provádí podle ČSN 06 0830 a stanovuje se ze zvětšení objemu vody v celé soustavě,.. Membránové expanzní nádoby v provedení pro pitnou a užitkovou vodu Tlakové membránové expanzní nádoby refix jsou určeny speciálně pro použití v systémech ohřevu pitné a užitkové vody a pro tlumení rázů od čerpadel v zásobovacích systémech...66 %) Membránové expanzní nádoby pro solární soustavy Expanzní nádoba je nutnou součástí solární soustavy... Expanzní nádoba solárních soustav ..
[článek]Otevřená versus tlaková expanzní nádoba 19.10.2000
Otevřená versus tlaková expanzní nádoba 19... Zvažuji úpravu rozvodu na uzavřený okruh s expanzní nádobou... když výrobce expanzní nádoby udává doporučenou životnost 10 let? Jaké jsou výhody a nevýhody otopné soustavy s otevřenou a tlakovou expanzní nádobou?..Otevřené expanzní nádoby (dále jen EN) se v současnosti téměř neprojektují... kdeVetobjem expanzní tlakové nádoby [l] Voobjem vody v celé otopné soustavě [l] nsoučinitel zvětšení objemu (viz tab.) [-] η.. U tlakové expanzní nádoby (soustava je stále studená) seřídíme na straně vzdušiny přetlak na hodnotu:..
[článek]Expanzní nádoby Reflex pro topení, pitnou a užitkovou vodu 7.6.2018
Expanzní nádoby Reflex pro topení,.. Expanzní nádoby v uzavřených tlakových systémech slouží nejen k vyrovnání tlaků,.. Umístěním expanzní nádoby v systému jsme schopni ovlivnit průběh dynamických tlaků od oběhových čerpadel... Umístěním expanzní nádoby v systému jsme schopni ovlivnit průběh dynamických tlaků od oběhových čerpadel... Expanzní nádoby Reflex - pro systémy vytápění a chlazení,.. tlumení rázů Základní rozdělení expanzních nádob je podle typu konstrukce,.. V případě spuštění čerpadla je tak úsek systému od napojení expanzní nádoby do sání čerpadla v podtlaku vůči klidovému ..
[článek]Expanzní nádoby pro topení 13.5.2005
Expanzní nádoby pro topení 13... Nejčastější aplikací pro uzavřené expanzní nádoby jsou topné soustavy... Expanzní nádoby s pevnou membránou nebo expanzní nádoby s vyměnitelnou membránou... 25 barů). Každá expanzní nádoba je ve smyslu ČSN 690010 vyhrazené technické zařízení (tlaková nádoba) a musí být vybavena revizní knihou (podle ČSN 690012). Barva nádob bývá většinou červená...Při použití více nádob se objemy expanzních nádob sčítají až do vypočteného objemu... Spočítaný objem expanzní nádoby je celkový objem nádoby...
[tabulka]Tlaková expanzní nádoba
Tlaková expanzní nádoba Ing... fakulta strojní Interaktivní návrh/výpočet tlakové expanzní nádoby. Tlaková expanzní nádoba se navrhuje v závislosti na výkonu zdroje tepla,..Vypočítaný objem expanzní tlakové nádoby .. místo napojení expanzního zařízení (expanzní nádoby) ..
[článek]Prvky solárních soustav (II) 28.8.2006
.. 1 - Závislost teploty varu teplonosné kapaliny na absolutním tlaku v soustavě EXPANZNÍ NÁDOBA Solární soustava podobně jako každá otopná soustava musí být vybavena expanzním zařízením,.. Tlaková expanzní nádoba je kovová nádoba,.. Expanzní nádoby určené pro solární soustavy se proto od běžných provedení liší barevně (často provedení v bílé barvě). Expanzní nádoby jsou k dispozici ve standardní řadě 10 l,.. Expanzní nádoba solárních soustav musí být proto dimenzována na zajištění minimálního objemu teplonosné látky v nádobě ve studeném stavu Vs (1 až 2 % celkového objemu soustavy V,.. t ..
[článek]Poznatky z revizí nízkotlakých kotelen a výměníkových stanic 29.1.2004
.. Uzavírací armatura na expanzním potrubí před tlakovou expanzní nádobou s membránou nebo vakem umožní kontrolu tlaku vzduchu v expanzní nádobě... Vodotrubné kotle a pomocná zařízeníČSN 07 7604 - EN 12952 Válcové kotleČSN 07 7853 - EN 12953 Část Název Část Název 1 Všeobecné požadavkyVyšla 10/2002 1 Všeobecné požadavkyVyšla 2/2003 2 Materiály pro části kotlů a příslušenství namáhaných tlakemVyšla 11/2002 2 Materiály pro části kotlů a příslušenství namáhaných tlakemVyšla 3/2003 3 Konstrukce a výpočet části namáhaných tlakemVyšla 5/03 3 ..
[článek]Stanovení velikosti membránové expanzní nádoby pro ohřívače vody 14.5.2018
Stanovení velikosti membránové expanzní nádoby pro ohřívače vody 14... Schéma zapojení ohřívače vody a membránové expanzní nádoby Při ohřevu teplé vody v ohřívači dochází ke zvětšení jejího objemu... Použitím řádně dimenzované membránové expanzní nádoby (dále MEN) k těmto ztrátám vody nedojde... ale pouze servisní armatura pro snazší manipulaci s MEN z hlediska servisního zásahu.. Expanzní nádoby Airfix,..Expanzní nádoby Airfix,..Expanzní nádoby Airfix,.. Expanzní nádoby Airfix,.. Příklad Zadání Máme stanovit velikost membránové expanzní nádoby pro ohřívač vody o objemu Vz = 0,..
[článek]Vliv stagnačních stavů na solární soustavy 11.8.2014
.. tak je proveden rozbor chování soustav s různým poměrem objemu kolektorů a objemu expanzní nádoby... Důležitou roli zde hraje schopnost vyprazdňování kolektorů a velikost expanzní nádoby [4]. Výsledky pomohou řešit v praktické rovině problémy spojené se stagnačními stavy... a tím do expanzní nádoby pronikne také další kapalina,.. proniknout více nebo méně hluboko do soustavy a vtlačit další kapalinu do expanzní nádoby,.. Expanzní nádoba vtlačuje kapalinu zpět do soustavy a tlak klesá... která je potřebná pro stanovení reálných parametrů správného návrhu expanzní nádoby... Pro správný návrh..
[článek]Nejčastější chyby v oblasti návrhů a montáží soustav se solárními termickými kolektory 15.11.2012
.. objem membránové expanzní nádoby odhadem, absence opatření pro ochranu membrány expanzní nádoby proti vniknutí horké kapaliny,.. čerpadlová skupina atd.). Zde ale často není vyřešen správný objem membránové expanzní nádoby – v sestavách se vyskytuje velkoryse dimenzovaný objem expanzní nádoby,.. že o něco větší expanzní nádoba je v solární soustavě spíše výhodou... 1 Ukázka výpočtu objemu expanzní nádoby z původních projekčních podkladů. Pro jednodušší a rychlejší návrh a také kontrolu je volně k dispozici excelovská tabulka SOLSEC (k dispozici v partnerské sekci webu Viessmann), ..
[článek]Nové produkty VIADRUS pro rok 2017 5.8.2017
.. Výpočet její velikost je v návodu k instalaci... Pokud není instalována akumulační nádoba,.. vzhledem k povinnosti instalace kotle společně s akumulační nádobou... Nejde jen o správný výpočet komínového tahu,.. Bez výpočtu to nelze odpovědně provést... Preferovaným způsobem zapojení je uzavřený systém s uzavřenou expanzní nádobou v kotelně. I nadále lze však používat otevřený systém s otevřenou expanzní nádobou. V takovém případě je doporučeno zajistit přiměřeně velkou cirkulaci otopné vody přes otevřenou expanzní nádobu z místa zpátečky ke kotli,..
[časopis]Výpočet tlakové expanzní nádoby (pouze anotace z časopisu Český instalatér 1/2004)
Výpočet tlakové expanzní nádoby V pravidelné rubrice "pomůcky pro Vaši práci" se dozvíme, jaké vstupní parametry potřebujeme znát k výpočtu minimálního objemu tlakové expanzní nádoby.
[článek]Fyzikální vlastnosti nemrznoucích směsí a navrhování soustav 1.11.2010
.. v horším případě pak třeba i destrukce expanzní nádoby...Conde Engineering Zurich Switzerland) a Tyfocor L "G" s inhibitory (údaje Bosch). Výpočet hodnot v TAB... z níž byl následně proveden výpočet kinematické viskozity ν.. Vliv fyzikálních vlastností na velikost expanzní nádoby Pro porovnání slouží příklad výpočtu objemu EN za stejných podmínek... se rozdíl velikosti expanzní nádoby snižuje...
[text]Solární zásobníky
.. Pro udržení tlaku v přípustných mezích při objemových změnách vlivem teplotní roztažnosti vody vyžadují tlakové vodní zásobníky expanzní nádobu zpravidla o velikosti 5 až 6 % akumulačního objemu... otopných soustav je nutné objem expanzní nádoby stanovit výpočtem na základě údajů o připojeném objemu a tlakových poměrech v síti... U beztlakých zásobníků tepla odpadá instalace expanzní nádoby...
[článek]Solární systémy pro přípravu teplé vody v bytových domech 17.6.2010
..Pro výpočet deskových výměníků použít výpočtový software (výkon,..Standardní postup výpočtu tlakových ztrát okruhu .. Návrh expanzní nádoby a pojistného ventilu Expanzní nádoba musí pojmout jak změnu objemu kapaliny při zvýšení provozních teplot (max...Expanzní nádobu připojit přes zajištěný uzavírací ventil s vypouštěním (revize expanzní nádoby) Přetlak v expanzní nádobě podle ..
[článek]Pozvánka na odborné semináře "Správná volba 2009" 24.2.2009
Pozvánka na odborné semináře "Správná volba 2009" 24.2.2009STP - Společnost pro techniku prostředí Název akce: Správná volba 2009 Druh akce: odborný seminář Pořadatel: Společnost pro techniku prostředí Datum konání: viz níže Místo konání: viz níže Hodnocení ČKAIT:..Výpočet a návrh...Výpočet a návrh...EXPANZNÍ NÁDOBY PRO OHŘÍVAČE VODY ..výpočet a návrh expanzních nádob ..představení programu pro návrh expanzních a odplyňovacích zařízení ..
[článek]Co by měla splňovat realizace solární soustavy? 25.1.2011
..Pro uchycení kolektorů jsou použity nosné konstrukce doporučené výrobcem nebo je jejich použití doloženo statickým výpočtem... U světlostí nad DN40 je možné tloušťku tepelné izolace snížit na základě výpočtu hospodárné tloušťky izolace...Kolektorový okruh je vybaven tlakovou expanzní nádobou určenou pro solární soustavy (materiál,..Expanzní nádoba je připojena na přívodním potrubí ke kolektorům za zpětnou klapkou ve směru proudění kapaliny...Objem expanzní nádoby je minimálně 2,..
[článek]Přímé využití sluneční energie - systémy využívající fototermální kapalinové kolektory I. 31.5.2010
..expanzní nádobu ..3 Expanzní nádoba Pro převážnou většinu v současnosti montovaných solárních soustav pro celoroční provoz lze doporučit jejich provedení jako uzavřený systém s membránovou expanzní nádobou... při výpadku oběhového čerpadla za slunečného počasí). Expanzní nádoba pak musí zachytit celý objem odpařené tekutiny,.. V literatuře lze nalézt několik různých výpočtových vztahů pro dimenzování velikosti expanzních nádob pro solární soustavy:..
[článek]Zkušenosti z vytápění rodinného domu krbovými kamny s teplovodním výměníkem tepla 11.6.2018
.. Bezpodmínečně nutné jsou expanzní nádoba,.. uzavřená expanzní nádoba... Pro domy ve Zlíně platí venkovní teplota pro výpočet tepelných ztrát −..Velikost expanzní nádoby [litrů]8 ..Velikost expanzní nádoby [litrů]8 ..Mezi expanzní nádobou a uzavíracím ventilem chybí vypouštěcí ventil, který umožňuje kontrolu tlaku plynu v expanzní nádobě... pokud na straně otopné vody v expanzní nádobě není žádný tlak... neplní expanzní nádoba svoji funkci...Závady během doby provozuexpanzní nádoba .. Po 7 letech provozu byla vyměněna expanzní nádoba,..Velikost expanzní nádoby [litrů]18 ..Velikost ..
[článek]Solární technika THERMOMAX a VARISOL 30.5.2011
.. Je to i poslední pojistka proti následkům nepřesného výpočtu a projektu,.. Tento princip umožnil nejvyšší možné přizpůsobení počtu trubic a tedy velikosti apertury kolektoru požadavku výpočtu,.. ale i část odborné veřejnosti například podceňuje úlohu zchlazovací nádoby vložené mezi solární okruh a expanzní nádobu... Rychlé rozpínání horké solární kapaliny způsobí její rychlý nátok do expanzní nádoby,.. ve které dojde k částečnému zchlazení kapaliny před jejím vstupem do expanzní nádoby...
[článek]Viessmann představil novinky pro otopnou sezónu 2016 13.9.2016
.. předřazené nádoby,.. vstupní tlak expanzní nádoby = 3 bar + 10 m x 0,.. To výrazně snižuje velikost membránových expanzních nádob. Pro tlak v zařízení a plnicí tlak i vstupní tlak membránové expanzní nádoby se použije výpočet:.. pomocí níž lze konfigurovat specificky podle zařízení velikost membránové expanzní nádoby a poměry tlaků,..
[zpráva]Výpočtový software solárních systémů Vaillant 27.9.2011
Výpočtový software solárních systémů Vaillant 27.9.2011Vaillant Group Czech s.r.o. (zn. VAILLANT) Nový konfigurační software pro výpočet solárních systémů Vaillant naleznete v sekci Soubory ke stažení. K dispozici je Výpočet výkonového čísla on-line, Orientační výpočet solární expanzní nádoby a Konfigurátor solárních systémů Vaillant...
[článek]Pozvánka na stavbu – krbová vložka s teplovodním výměníkem 18.9.2012
.. Nabíjení akumulační nádoby a současně ohřev teplé vody je automatický pomocí:..nádoby pomocí jiných zdrojů tj...10st vyšší nežli teplota v dolní čtvrtině akumulační nádoby...solárního systému a proudění solární kapaliny a výměně tepla ve spodní části akumulační nádoby .. jsou přebytky tepla ukládány do akumulační nádoby...Expanzní nádoby - instalace expanzních nádob odpovídajícího objemu pro otopnou soustavu,..* Výpočet je nutno chápat jako orientační,..
[článek]Vytápění budov s nízkou potřebou energie 14.12.2015
Vytápění budov s nízkou potřebou energie 14.12.2015 prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D. Příspěvek je zaměřen na posouzení vhodnosti volby zdroje tepla u budov s nízkou potřebou energie ve vztahu pohledu projektanta a investora. Hlavním tématem je využití obnovitelných zdrojů energie (dle pohledu vyhlášky č. 78/2013 Sb.) a tepelných čerpadel... Expanzní nádoba,.. pro potřebu teplé vody je uvažováno se 4 osobami a poměrnou ztrátou rozvodů teplé vody cca 20 %. V souladu s výpočtem dle ČSN EN ISO 13 790 je potřeba tepla na vytápění cca 18 900 kWh/a pro stav z roku 1995... Výpočet spotřeby energie na ..
[článek]Ohřev vody, aneb příprava teplé vody, III. díl 20.8.2018
Ohřev vody, aneb příprava teplé vody, III. díl 20.8.2018 Ing. Roman Vavřička, Ph.D. U průtočného ohřevu se ohřátá voda ihned spotřebovává... 13 Ohřívač vody se 60litrovou nádobou známý pod názvem Brutar [11] Typickým příkladem ohřívače na tuhá paliva jsou lázeňská kamna... expanzní nádoby Tepelná čerpadla (TČ) odebírají teplo obsažené v půdě,.. Při návrhu a výpočtu potřebného výkonu pro ohřev velkého množství vody se bere v úvahu mnoho proměnných –.. ocelová nádoby ohřívače,.. Výpočty k tématu na TZB-info:..Výpočet doby ohřevu teplé vody ..
[článek]Návrh automatické tlakové stanice 8.5.2009
.. Volba tlakové nádoby Tlakovou stanici je nutno doplnit tlakovou nádobou o vhodném objemu... Pomůckou pro tuto volbu je tabulka závislosti vodní rezervy tlakové nádoby na tlakovém režimu stanice a orientační vzorec dle doporučení výrobce tlakových nádob...4 60 15 20 14 15 22 12 17 20 11 15 19 16 21 17 80 21 27 18 21 29 16 22 27 15 20 25 21 28 ..
[článek]Ekonomické posouzení energeticky úsporných opatření v BD – soustavy TZB 5.2.2018
Ekonomické posouzení energeticky úsporných opatření v BD – soustavy TZB 5.2.2018 Ing. Renata Straková, Entechgroup,..Expanzní nádoby s membránou150,..Expanzní nádoby s tlakovou podložkou15–..Expanzní nádoby z korozivzdorné oceli301Regulační ventily,..Expanzní nádoby z oceli152Regulační ventily,.. roční náklady a náklady na energii Metoda výpočtu poskytne hodnotu celkových nákladů za celé výpočtové období 30 (20) let...
[článek]Energeticky vědomá rekonstrukce otopné soustavy 23.4.2018
.. armatur a nádob... kdy výpočet se provádí na výhřevnost paliv a ne na spalné teplo... Výpočet se provede po jednotlivých měsících včetně letních... Struktura výpočtu energetické náročnosti bytové budovy je na obrázku 2... Obrázek 2 výpočet energetické náročnosti bytové budovy Otopná tělesa bytových vytápěcích soustav jsou vybavována regulačními ventily převážně s přímočinnými termostatickými hlavicemi,.. § 8 jsou uvedeny požadavky na tepelné izolace zásobníků teplé vody a expanzních nádob:..Minimální tloušťka tepelné izolace zásobníků teplé vody a otevřených expanzních nádob je 100 mm ..
[článek]Racionální využití sluneční energie 22.7.2004
Racionální využití sluneční energie 22.7.2004 Článek se zabývá technikami využití solární energie s ohledem na ekonomický přínos a návratnost investic. Možnosti využití solární energie, které jsou v našich podmínkách ekonomicky nenávratné, jsou pouze zmíněny nebo zcela vypuštěny... dále do systému vřadíme expanzní nádobu,.. Z tohoto jednoduchého výpočtu je jasně vidět problém návratnosti investic do profesionálních solárních systémů...10) expanzní nádoba .. Pokud jsme v naší soustavě dimenzovali oběhové čerpadlo přesně podle výpočtu,..6) expanzní nádoba ..
[článek]Novinky na WTT-Expo 2011 – 4. část 25.11.2011
.. jako je membránová expanzní nádrž a oběhová čerpadla,.. standardní membránová expanzní nádoba a oběhová čerpadla zaručují jednoduché a rychlé připojení zařízení k jakékoliv topné síti...Servis sahá od poradenství v přípravné fázi přes přesné výpočty látek a tepla se specifickými daty zákazníka až po vypracování datového listu se všemi důležitými ukazateli...výměníky tepla expanzní nádoby zásobníky teplé a studené vody zásobníky stlačeného vzduchu ..
[článek]Kapilární rohože G-TERM - chlazení a vytápění inspirované přírodou 22.9.2005
.. základních vlastnostech rohoží a způsobech navrhování systému popisují autoři výpočtové vztahy a příklad výpočtu potrubní sítě systému...2 Expanzní nádoba - plní v zařízení tyto funkce:.. Pro dimenzování expanzní nádoby musí být uvažován celkový plnicí objem zařízení...Ve - expanzní objem,..Vn - jmenovitý objem vyrovnávací nádoby .. Proto zde uvádíme pouze výpočet chladicího výkonu pro stropní chlazení,.. Hydraulické dimenzování potrubní sítě a výpočet celkových tlakových ztrát zařízení se neliší od známých technických pravidel...
[článek]Příprava teplé vody v obytných budovách 31.10.2016
.. U rodinných domů bez cirkulačního potrubí lze pro výpočet uvažovat hodnoty z = 0,.. V případě přerušovaného provozu v několika různých časových fázích jedné periody ohřevu TV se pro výpočet podle (4) uvažuje maximální hodnota... koupelna a vedlejší prostory se do výpočtu nezahrnují... které se do výpočtu zahrnují jako 0,.. V případě výpočtu bytů s převážně jednou nebo dvěma místnostmi se uvažuje koeficient obsazenosti p = 2,.. umyvadlo a dřez) se do výpočtu nezahrnují...ProstorStávající vybaveníwV [kWh] pro výpočet podle tabulky 5 .. bude pro výpočet použit údaj wV pro koupací vanu (1600 ..
[text]Vybrané informace o portálu TZB-info v tisku
..... Stejným způsobem je zpracován i výpočet odlučovače lehkých kapalin,.. Výsledkem tohoto výpočtu je jmenovitá velikost odlučovače NG...Pomůcky pro Vaší práci - Výpočet ekvitermní křivky ... Dále umožňuje výpočet vyznačit v grafu teplotu kondenzačního režimu kotle a libovolnou venkovní teplotu...Pomůcky pro Vaší práci - Výpočet tlakové ztráty třením v potrubí ... Vlastní výpočet nebo přepočet při změně jakéhokoliv vstupního parametru probíhá automaticky a velmi rychle...Pomůcky pro Vaší práci - Výppočet tlakové expanzní nádoby ... Výsledkem je vypočtený minimální objem tlakové expanzní ..
[článek]Podtlakové odplyňování soustav Reflex Servitec 7.10.2017
Podtlakové odplyňování soustav Reflex Servitec 7.10.2017REFLEX CZ, s. r. o. Na základě měření a simulací provedených nezávislým institutem IFES (v Německu) bylo dokázáno, že použitím technologií Reflex je možno dosáhnout ročních úspor na energii až 10,6 %.Globální výzva – snížení produkce CO2 Více než 35miliard tun CO2 ročně uniká do ovzduší jen díky výrobě energií... Expanzní automat Variomat –.. s uzavřenou beztlakou expanzní nádobou .. Institut IFES pomocí nejmodernějších metod CFG (výpočet dynamiky kapalin a simulace proudění) posuzoval vliv obsahu dusíku a kyslíku na ..
[článek]Zatěsnění topného systému METODOU BCG 5.11.2014
Zatěsnění topného systému METODOU BCG 5.11.2014BCG Technik s.r.o. Velice častým problémem, který se objeví vždy v nejméně vhodnou dobu, jsou úniky topné vody, které mají za následek výpadky topení. Pokud lze únik lokalizovat, dá se použít klasická metoda, kdy se místo úniku buď přetěsní, nebo se vyřízne a nahradí.Pokud toto místo nelze lokalizovat,..Na bajonetovou rychlospojku na vypouštěcím kohoutu kotle se připojí bytový vodoměr s bajonetovými rychlospojkami a tlaková nádoba (lze použít např... výpočtem,.. Stanovení obsahu systému výpočtem Příklad:.. a expanzní nádoby o obsahu 35 litrů...
[článek]Zásady instalace pojistného ventilu 24.4.2017
.. a to včetně metodiky návrhu (výpočtu) pojistného zařízení,.. který je nabíjen tepelným čerpadlem (teplota nabíjecí vody je cca 55 °C). Nicméně popsané metody výpočtů pojistných ventilů lze aplikovat pro libovolné typy ohřívačů vody...O kolik se zvětší objem vody a následně i tlak ve zcela uzavřené nádobě,.. jsou obvykle před zásobníky teplé vody instalovány membránové expanzní nádoby,.. Další možnost výpočtu poskytuje norma ČSN EN ISO 4126-1 [9] a ČSN EN ISO 4126-7 [10]. Tyto normy udávají pro výpočet zaručeného výtoku Qm pro kapalinu v závislosti na tlaku na vstupu jako:.. V.: Expanzní ..
[článek]Prvky solárních soustav (I) 17.7.2006
.. vznikající pára vytlačí ostatní kapalinu z kolektorů do míst o nižší teplotě (vytlačený objem by měla pohltit expanzní nádoba [2]). Rozpuštěné inhibitory (pevné neodpařitelné látky) se vylučují na stěnách... 2). Způsob výpočtu tlakových ztrát třením v soustavách s nemrznoucí směsí na bázi glykolů je uveden například v [4,..[2] Problematice navrhování expanzních nádob pro solární soustavy bude věnován jeden z následujících článků...
[článek]Kompaktní solární zásobník s řídicí jednotkou GECO – Oblíbená novinka roku 2011! 11.6.2012
Kompaktní solární zásobník s řídicí jednotkou GECO – Oblíbená novinka roku 2011! 11.6.2012 KOMPAKT 300 – zásobníkový ohřívač je určen pro nepřímý ohřev TV solárními kolektory nebo centrálním vytápěním (kotlem, krbovou vložkou apod.). Spodní výměník je určen pro ohřev TV solárními kolektory a horní výměník pro ohřev TV alternativním zdrojem (kotel). Taktéž umožňuje doinstalovat elektrické topné těleso ve střední části ohřívače... Vnitřní nádoba je vyrobena z oceli a smaltována. Tímto je zaručena kvalita vody a ochrana proti korozi nádoby... expanzní nádoba,..Výpočet okamžitého ..
[článek]Nejčastější chyby při návrhu zásobníku teplé vody 24.9.2018
Nejčastější chyby při návrhu zásobníku teplé vody 24.9.2018 Ing. Stanislav TomanČasopis Vytápění, větrání, instalace Cílem příspěvku je upozornit na nejčastější pochybení při návrhu velikosti zásobníku teplé vody (dále jen TV) a zdroje tepla pro přípravu TV... V případě přerušovaného provozu v několika různých časových fázích jedné periody ohřevu teplé vody se pro výpočet podle (2) uvažuje maximální hodnota... Výpočet vychází z předpokládaného tvaru křivky odběru během jednoho dne... Výsledek výpočtu velikosti zdroje tepla je sice nižší oproti příkladu dle obr... expanzní nádoba;.. je ..
[článek]Energetická náročnost přípravy teplé vody a nová norma na vsakování jsou aktuální témata 6.6.2011
..Komentář k nové normě pro výpočet potřeby vody a tepla pro přípravu teplé vody podle ČSN EN 15316-3 Norma začala platit v roce 2010... Výpočet potřeby vody a tepla pro přípravu teplé vody podle ČSN EN 15316-3 .. Výpočet potřeby teplé vody dle ČSN 15 316-3-1 .. Výpočet vnitřních vodovodů podle nové ČSN 75 5455 a Rozvody teplé vody - III ..Reflex výrobní program - tlakové expanzní nádoby pro pitnou a užitkovou vodu Dlouholetý výzkum a vývoj promítnutý do konkrétních výrobků,.. Tlakové expanzní nádoby Reflex ..
[článek]Nový stadion Vejsplachy ve Vrchlabí je hotov, vytápění a ohřev vody zde zajišťují tepelná čerpadla PZP 23.6.2015
.. Popis zdroje tepla pro objekt TRIBUNA Potřeba tepla Tepelné ztráty objektu byly stanoveny v souladu s ČSN EN 12831 výpočtem tepelného výkonu na nejnižší venkovní teplotu −.. Na osazená tepelná čerpadla navazuje akumulační nádoba o objemu 500 litrů s možností elektrického dohřevu. Výstup z akumulační nádoby je v rozdělovači rozvětven na dva topné okruhy... Popis zdroje tepla pro TECHNICKÝ OBJEKT Potřeba tepla Tepelné ztráty byly stanoveny v souladu s ČSN EN 12831 výpočtem tepelného výkonu na nejnižší venkovní teplotu −.. Sekundární výstup tepelného čerpadla je zaústěn do ..
[časopis]CTI INFO 4/2013
..má 2 tlakové membránové nádoby po 280 l...za způsobený výbuch tlakové nádoby...KOMEXTHERM se čtyřmi akumulačními nádobami o objemu 4 × 750 l...2 membránové expanzní nádoby s obsahem ..Dále jsou nádrže společně napojené na tlakové membránové expanzní nádrže,.. Výpočet tepelného výkonu 060206 1... revidování návodu pro tlakové expanzní nádoby,.. Každá tepelná soustava musí být připojena na expanzní zařízení prostřednictvím expanzního potrubí... Expanzní zařízení a přípojné expanzní potrubí k otopné soustavě musí být:..
[článek]Tepelné namáhání a hluková hlediska provozu potrubních sítí 3.7.2017
Tepelné namáhání a hluková hlediska provozu potrubních sítí 3.7.2017 Ing. Bořivoj Šourek, Ph.D.Časopis Vytápění, větrání, instalace Příspěvek je zaměřen na problematiku dilatace potrubních sítí... Vztah pro výpočet délkového prodloužení potrubí je:.. 1 lze použít při výpočtech do 200 °C... Ačkoli výše uvedené výpočty jsou velmi jednoduché,.. Vzdálenost závěsů u horizontálně vedeného potrubí Pro výpočet vzdálenosti mezi závěsy (podpěrami) potrubí volně zavěšeného pod stropem lze použít vztah (3), nebo využít tabulek výrobců potrubí (např... expanzní nádoba;.. Výpočet vnitřních vodovodů...
[článek]Model tepelného čerpadla s odvodem tepla na třech úrovních 11.5.2015
.. Problematickou součástí modelu je jeho numerický výpočet na základě iteračních přibližování k přesnému výsledku... Model umožňuje volbu chladiva implementací knihoven ze softwaru REFPROP [3]. Přehřátí na sání je udržováno expanzním ventilem... naopak při nedostatečném naplnění může dojít ke vzniku bublin před expanzním ventilem,.. Zásadní kontrolou správného výpočtu je energetická bilance (vycházející se zákona zachování energie) celého tepelného čerpadla... Nemrznoucí směs byla ohřívána vodou přes oddělený deskový výměník tepla napojený na vytápěnou akumulační nádobu... pokud máme v ..
[text]Potrubí solárních soustav
Potrubí solárních soustavnásledující text předchozí text Rozvody potrubí solárních tepelných soustav spojují zdroj tepla (kolektor) s místem akumulace a spotřeby (zásobník). Základním požadavkem na potrubí je především jejich funkčnost a životnost. Návrh materiálu potrubí rozvodů solárních kapalinových soustav musí odpovídat typu a použití soustavy. Potrubí musí být odolné v první řadě teplonosné kapalině a dále musí vyhovovat teplotním a tlakovým poměrům v solární soustavě... se používá nárazníková nádrž (předloha) předřazená expanzní nádobě na té straně primárního okruhu,..
[článek]Zkoušky ústředního vytápění 15.8.2000
Zkoušky ústředního vytápění 15.8.2000 Nová rubrika na Topinfu - "Ptejte se" se i přes parné léto rozběhla překvapivě svižně. Odpověď na jeden zajímavý dotaz jsme se rozhodli Vám poskytnout i formou článku,.. odkalovací nádoby apod.) je nutno pravidelně odkalovat až do úplně čistého stavu... neobjeví-li se při této prohlídce netěsnosti a nebo neprojeví-li se znatelný pokles hladiny v expanzní nádobě... že provedení stavebních konstrukcí odpovídá vstupním předpokladům pro výpočet tepelných ztrát z projektu...
[katalog]Brilon: Přehled sortimentu výrobků
Brilon komíny, solární systémy, tepelná čerpadla, kotle, úpravny vody vyrobky/brilonPROJEKT - INTERGAS OD NÁS - kotel Vám za nejvýhodnějších podmínek nejen dodá, ale i namontuje a zprovozní Váš soused - topenář... expanzní nádoba sol...Z výroby nanesená tvrdá pěnová PU izolace nádoby eliminující tepelné mosty je vyrobena z ekologicky šetrných materiálů a je opatřena syntetickým pláštěm... vnitřní nádoba ohřívače vody 6 barů... Těžiště technické podpory spalinových systémů SERIO tvoří garantované výpočty spalinových cest. Vlastní výpočet je zpracováván na panevropském výpočtovém software KESA..

 [další stránka >>>]

Témata 2019

technická podpora výrobců