nápověda  mapa portálu
kde
hledat
   Katalog firem a výrobků   kalendář akcí   obsahy časopisů
   publikace   normy   plné texty právních předpisů
vybervse vybrat vše  vybernic zrušit výběrprohledat diskusní příspěvky
řazení 
platnost

Témata:
 
Na dotaz tpg 704 01 zobrazuji odkaz 1-50 z přibližně 100 nalezených.
 [další stránka >>>]
[norma]TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách (vydána 18.12.2008)
TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách Rozsah platnosti: Toto technické pravidlo v návaznosti na ČSN EN 1775 (386441) stanovují podrobnější pravidla pro navrhování, stavbu, zkoušení, uvádění do provozu a provoz odběrných plynových zařízení v budovách o provozním tlaku do 10 kPa včetně,.. TPG - Technická pravidla GAS
[článek]TPG 704 01, rozdíly mezi původním a revidovaným zněním technických pravidel GAS 10.8.2009
TPG 704 01,..2009 V souvislosti s vydáním revidované TPG 704 01 „.. Cílem tohoto materiálu je seznámit čtenáře v poměrně krátkém čase efektivně a přitom dosti podrobně s revidovanými TPG 704 01 a souvisejícími předpisy,.. které nejsou rozpracovány v TPG 704 01 vůbec nebo pouze částečně,.. hlavní rozdíly mezi původními a revidovanými TPG 704 01 V této části jsou uvedeny hlavní rozdíly mezi oběma předpisy,.. Tyto změny a zkušenosti z dosavadní aplikace TPG 704 01 a souvisejících předpisů se promítly zcela zákonitě i do současného znění uvedených pravidel... Platnost TPG 704 01 byla ..
[článek]TPG 704 01 – dotazy a odpovědi 31.8.2009
TPG 704 01 –..2009 V dnešním článku se autoři vrací k tématu nové TPG 704 01,..Jak lze provést kontrolu těsnosti domovního plynovodu podle nových TPG 704 01?.. že TPG 704 01 představuje zásadní dokument v oblasti odběrných plynových zařízení a spotřebičů na plynná paliva v budovách a jako taková právě prošla obsáhlou revizí,.. které se při čtení revidované TPG 704 01 vyskytnou...TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách... Při projektování a následném umisťování uzávěrů plynu na domovním rozvodu plynu podle ČSN EN 1775 a TPG 704 01 platí následující ..
[článek]Domovní plynovody a spotřebiče - vybrané dotazy a odpovědi (V) 15.10.2007
Domovní plynovody a spotřebiče - vybrané dotazy a odpovědi (V) problematika provozu/užívání domovních plynovodů a spotřebičů zemního plynu v obytných domech podle ČSN EN 1775 (38 6441), TPG 704 01 15... TPG 704 01,.. TPG 704 01 uvádí na prvém místě vedení vnitřního plynovodu volně po povrchu,..TPG 704 01 předpokládá např., že konstrukce kuchyňské linky,.. TPG 704 01 nejkratším možným směrem v ochranné trubce přesahující chráněný prostor o 10mm...TPG 704 01,.. Ad 2) TPG 704 01 v čl...9e) a g), TPG 704 01 je přímo zakázán vést ve schodišťových stupních a chráněné únikové cestě... Návrh ..
[článek]Zkoušení a uvádění plynovodů do provozu – TPG 704 01 – 1. část 28.8.2013
.. TPG 704 01 –..1 normy TPG 704 01. Technická norma TPG 704 01,.. V současné době TPG 704 01 je revidována z důvodu přizpůsobení předpisů evropským normám... komín komínová měření měřící přístroje kominík odtah plyn kotel kotleTechnická norma TPG 704 01,.. V současné době TPG 704 01 je revidována z důvodu přizpůsobení předpisů evropským normám,.. zkoušky plynového vedení podle TPG 704 01 Měřené veličiny .. zkoušky plynového vedení podle TPG 704 01 V průběhu pevnostní zkoušky je prověřována pevnost spojení u nově provedené instalace...5 normy TPG 704 01... V případě rozdílných ..
[článek]Domovní plynovody a spotřebiče - vybrané dotazy a odpovědi (VI) 29.10.2007
Domovní plynovody a spotřebiče - vybrané dotazy a odpovědi (VI) problematika provozu/užívání domovních plynovodů a spotřebičů zemního plynu v obytných domech podle ČSN EN 1775 (38 6441), TPG 704 01 29... TPG 704 01 Které normativní dokumenty platí pro umísťování regulátorů tlaku plynu na plynovodních přípojkách?.. kterými jsou v ČR TPG 704 01 a TPG 609 01... TPG 704 01 a TPG 609 01... TPG 704 01 Lze vést vnitřní plynovod podlahou kuchyně v rodinném domě a umožnit tím připojení plynového sporáku umístěného uprostřed kuchyně?..3 TPG 704 01... g) TPG 704 01 zakázáno vést domovní plynovod ..
[článek]Pracovní postup kontroly provozu odběrného plynového zařízení (OPZ) – 2. část 10.9.2013
.. 7 normy TPG 704 01... Tento zkušební postup je stanoven v TPG 704 01,.. TPG 704 01... zkoušky plynového vedení podle TPG 704 01 Měření netěsností pomocí přístroje Wöhler DC 430 odpovídá třídě V podle DVGW... zkoušky plynového vedení podle TPG 704 01 Pracovní postup provozní kontroly těsnosti Nejdříve se naplní vak plynem z plynovodu... zkoušky plynového vedení podle TPG 704 01 Zkouška slouží k přezkoušení funkčnosti domovního regulátoru tlaku plynu... zkoušky plynového vedení podle TPG 704 01 Nový digitální manometr Wöhler DC 430 je z hlediska kvality velmi hodnotný měřicí přístroj..
[článek]Domovní plynovody a spotřebiče - vybrané dotazy a odpovědi (IV) 15.8.2007
Domovní plynovody a spotřebiče - vybrané dotazy a odpovědi (IV) problematika provozu/užívání domovních plynovodů a spotřebičů zemního plynu v obytných domech podle ČSN EN 1775 (38 6441), TPG 704 01 15... TPG 704 01 čl...8 TPG 704 01), dospěla odborná firma k závěru doporučení nainstalovat dodatečně ke sporákům připojených hadicí,.. Toto doporučení vychází z ČSN EN 1775 a TPG 704 01... 2005 ČSN EN 1775 (386441), TPG 704 01 Jaké zásady platí pro připojení plynových sporáků ohebnou hadicí z hlediska bezpečnosti?..4 TPG 704 01 musí být uzávěr před spotřebičem instalován v téže místnosti jako..
[článek]Bezpečné instalace plynových kotlů v bytech 12.12.2001
..Článek "Instalace plynových spotřebičů - Větrání a přívod vzduchu při instalaci plynových spotřebičů dle TPG 704 01", otištěný v odborném periodiku Český instalatér č... zda jsou jednotlivé články TPG 704 01 formulovány jednoznačně,..TPG 704 01 vycházejí jednak z normy ČSN 38 6401,.. Podmínky pro jejich umístění řeší TPG 704 01 v části 9... jak zajistit dostatečný přívod spalovacího vzduchu (viz TPG 704 01 a DVGW-TRGI 86/96), z nichž uvádíme nejvíce používané:..001 m2 na 1 kW příkonu (viz TPG 704 01 čl... přirážku dle TPG 704 01 čl... nutno respektovat přirážkupodle TPG 704 01 .. TPG 704 ..
[článek]Domovní plynovody a spotřebiče - vybrané dotazy a odpovědi (I) 5.6.2007
Domovní plynovody a spotřebiče - vybrané dotazy a odpovědi (I) problematika provozu/užívání domovních plynovodů a spotřebičů zemního plynu v obytných domech podle ČSN EN 1775 (38 6441), TPG 704 01 5... 1980 a TPG 704 01...zkrátit plynovou přípojku a to nejdále 1 m za prostup a provést přemístění HUP včetně osazení protipožární armatury (s dodržením TPG 704 01); ..2 platných TPG 704 01,..6 TPG 704 01 OPZ postavená,.. v daném případě ČSN EN 1775 (38 6441) a TPG 704 01 a s odvoláním na ustanovení § 63 odst...26 TPG 704 01... Citovaný text z publikace "Komentář k aplikaci ČSN EN 1775 - TPG 704 ..
[článek]Domovní plynovody a spotřebiče - vybrané dotazy a odpovědi (III) 31.7.2007
Domovní plynovody a spotřebiče - vybrané dotazy a odpovědi (III) problematika provozu/užívání domovních plynovodů a spotřebičů zemního plynu v obytných domech podle ČSN EN 1775 (38 6441), TPG 704 01 31... TPG 704 01 čl...1 TPG 704 01...16 TPG 704 01 lze použít výhradně k připojení spotřebičů podle čl...14 TPG 704 01... TPG 704 01 čl... TPG 704 01 čl...1 a TPG 704 01 čl...prostupy plynovodu budou provedeny podle TPG 704 01 čl... že při splnění povinností a podmínek podle bodu 4), naplňuje vedení nezbytné části rozvodu plynu prostorami jiného uživatele shodnou míru bezpečného a spolehlivého ..
[článek]Domovní plynovody a spotřebiče - vybrané dotazy a odpovědi (VIII) 28.1.2008
Domovní plynovody a spotřebiče - vybrané dotazy a odpovědi (VIII) problematika provozu/užívání domovních plynovodů a spotřebičů zemního plynu v obytných domech podle ČSN EN 1775 (38 6441), TPG 704 01 28...ČSN EN 1775 (38 6441), TPG 704 01,.. Takto obecně formulované požadavky byly konkretizovány do národního předpisu TPG 704 01,..TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách,..4 TPG 704 01,..4 TPG 704 01 podrobněji zohledňují požadavky vyhlášky MMR č...3 TPG 704 01 je tedy třeba rozhodnout,.. 6 TPG 704 01 "Zkoušení a uvádění OPZ do provozu" připouští zkoušení a..
[článek]Domovní plynovody a spotřebiče - vybrané dotazy a odpovědi (II) 24.7.2007
Domovní plynovody a spotřebiče - vybrané dotazy a odpovědi (II) problematika provozu/užívání domovních plynovodů a spotřebičů zemního plynu v obytných domech podle ČSN EN 1775 (38 6441), TPG 704 01 24...ČSN EN 1775 (38 6441), TPG 704 01 Co se rozumí pod pojmem "flexibilní spoj domovního plynovodu" a v jakých případech ho lze použít?..1 TPG 704 01,..5 TPG 704 01 a 3...5 TPG 704 01,.. ČSN EN 1775 (38 6441) a TPG 704 01:..2 TPG 704 01). Pokud není k dispozici výrobek,..
[článek]Co je pro co u rozvodu plynu? 9.7.2007
.. Na ČSN EN 1775 navazuje TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách... Na tuto normu navazuje TPG 704 01,.. jak ČSN EN 1775 tak TPG 704 01?.. Předkládám že nelze použít ČSN EN 1775 (TPG 704 01) a ČSN EN 13480 společně,.. jeden pro plynový spotřebič o výkonu nižším než je 50 kW a proveden podle ČSN EN 1775 (TPG 704 01) a druhý pro plynovou kotelnu podle ČSN 07 0703,.. Vycházím z toho že ČSN EN 13480 a ČSN EN 1775 s TPG 704 01 jsou velice odlišné... jako například poklepem během tlakové zkoušky". TPG 704 01 písm...
[článek]Výsledky šetření některých událostí na plynových zařízeních – 18. část 15.2.2017
..2 TPG 704 01 stanovené v Pokynech pro provoz,.. Podle předpisu TPG 704 01:.. že se jím rozumí spotřební rozvod podle definice v TPG 704 01... Podle platného předpisu TPG 704 01 čl...7 TPG 704 01 a zde tedy platí požadavky na zajišťování úkonů na společném plynovém zařízení jeho vlastníkem s tím,..8 TPG 704 01 a mají přímou vazbu na povinnosti stanovené zákonem č...TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách ..2 TPG 704 01... stanoví předpis TPG 704 01 čl... TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách:..8 TPG 704 01 povinnosti..
[článek]Povinnosti vlastníka plynového zařízení – část 2. 9.8.2017
.. že se jím rozumí spotřební rozvod podle definice v TPG 704 01... Podle platného předpisu TPG 704 01 čl...7 TPG 704 01 a zde tedy platí požadavky na zajišťování úkonů na společném plynovém zařízení jeho vlastníkem s tím,..8 TPG 704 01 a mají přímou vazbu na povinnosti stanovené zákonem č...c) TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách V případě rozvodů plynu jsou požadavky uvedeny v dokumentu „..2 TPG 704 01... stanoví předpis TPG 704 01 čl... TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách:..8 TPG 704 01 povinnosti ..
[katalog]Wöhler: Přehled sortimentu výrobků
.. těsnosti a provozuschopnosti na plynových zařízení dle dodatku normy TPG 704 01... Digitální manometr Wöhler DC 410 - měření jemných tlaků Díky velice citlivým senzorům tlaku nachází přístroj DC 410 uplatnění při kontrole umístění plynových spotřebičů typu B dle dodatku k normě TPG 704 01 - jedná se o tzv...4 Pa- test - dle technického dodatku předpisu TPG 704 01 ..4 Pa- test - dle technického dodatku předpisu TPG 704 01 ..
[zpráva]Pracovní postup zkoušky pevnosti odběrného plynového zařízení (OPZ) 15.8.2013
Pracovní postup zkoušky pevnosti odběrného plynového zařízení (OPZ) 15.8.2013WÖHLER BOHEMIA, s. r. o. Pracovní postup této zkoušky se týká pouze plynovodů s max. provozním tlakem do 10 kPa. K provedení zkoušky pevnosti lze použít manometr Wöhler DC 430. Zkouška je prováděna na dokončeném plynovodu podle 6.1.1.5 normy TPG 704 01.Zkouška pevnosti V průběhu pevnostní zkoušky je prověřována pevnost spojení u nově provedené instalace...5 normy TPG 704 01... zkoušky plynového vedení podle TPG 704 01 ..
[článek]Domovní plynovody a spotřebiče - vybrané dotazy a odpovědi (VII) 10.12.2007
Domovní plynovody a spotřebiče - vybrané dotazy a odpovědi (VII) problematika provozu/užívání domovních plynovodů a spotřebičů zemního plynu v obytných domech podle ČSN EN 1775 (38 6441), TPG 704 01 10... TPG 704 01 Které předpisy platí pro domovní plynovody,..TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách,..4 TPG 704 01... Pro informaci uvádíme definice pojmů jednotlivých částí OPZ podle TPG 704 01:..2 TPG 704 01) a k ověření stavu využil služeb buď oprávněné právnické,..
[článek]Seminář "Nové požadavky pro odběrná plynová zařízení v budovách podle nových předpisů" 1.5.2009
..2009 V současné době probíhají konečné úpravy novely TPG 704 01 "Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách". Jedná se o předpis,..V současné době probíhají konečné úpravy novely TPG 704 01 "Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách". Jedná se o předpis,.. Nejdůležitějšími změnami proti stávajícím TPG 704 01 jsou:.. že vydáním novelizované TPG 704 01 dojde k poměrně velkým změnám v požadavcích na odběrná plynová zařízení,..
[článek]Výtah z TPG 934 01 Plynoměry. Umísťování, připojování a provoz 8.2.2017
Výtah z TPG 934 01 Plynoměry. Umísťování, připojování a provoz 8.2.2017 Ing. Miroslav Burišin Stručný výtah z předpisu obsahuje zejména informace o výrobcích s vyšší technickou, technologickou a inteligentní úrovní, upřesňuje požadavky pro instalaci a stavební úpravy, které nové technologie měření vyžadují a představuje varianty umístění měřidel,.. Výkresovou dokumentaci plynoměru se doporučuje provádět podle ČSN 01 3450... jak je uvedeno v přílohách tohoto TPG,.. podle přílohy 2 tohoto TPG .. ČSN EN 15001-1 a TPG 704 01 ..
[článek]Vliv zařízení vytvářejících narušení tahu komína při provozu plynových spotřebičů kategorie B – část 3. 8.7.2013
.. zejména TPG 704 01,.. v předpise TPG 704 01 je tento požadavek stanoven takto: TPG 704 01 čl... TPG 704 01 Spotřebič s odvodem spalin smí být připojen pouze při splnění následujících podmínek:..ověření nepřípustného podtlaku u spotřebičů v provedení B podle Přílohy 16 TPG 704 01 ..návrh termínu provedení servisu spotřebiče podle diagramu v Příloze 15 TPG 704 01;.. podle Přílohy 16 TPG 704 01...
[článek]Evropské normy pro technická zařízení budov - odborný seminář Protherm 2010 (VI) 7.7.2010
.. nově byla vydána norma Zásobování plynem - Plynovody v budovách a zejména TPG Domovní plynovody z vícevrstvých trubek... Zásobování plynem novinky v ČSN a TPG ČSN EN 1775 Zásobování plynem - Plynovody v budovách (do 5 bar) ..TPG 704 01 - Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách (vydán 2009 - nahrazuje původní předpis z roku 1999) .. nové TPG 704 03 - Domovní plynovody z vícevrstvých trubek...TPG 704 03 plně respektuje TPG 704 01 a ČSN EN 1775 ..
[článek]Rozhovor s Ing. Jiřím Buchtou, CSc. o novém způsobu použití vícevrstvých trubek 13.2.2007
.. otázka - V jakém stavu se nachází předpis TPG 704 03,.. která ve svých závěrech mimo jiné schválila návrh pravidel praxe a doporučila konečný návrh technických pravidel TPG 704 03 ze dne 20... případně do doby úpravy této vyhlášky stanovit jednotný postup pro aplikaci těchto pravidel (TPG 704 03) ke stanovené právní úpravě ve spolupráci zejména s MV - GŘ HZS ČR... kterým bude TPG 704 03 - Domovní plynovody z vícevrstvých trubek... otázka - Byly v průběhu připomínkového řízení uplatněny některou ze zainteresovaných stran závažné připomínky k návrhu TPG 704 03... TPG 704 03 však toto ..
[článek]Rekonstrukce zdravotně technických instalací v bytových domech stavěných před druhou světovou válkou II. 2.11.2009
.. TPG 704 01, TPG 934 01,.. TDG 704 02 a TPG 700 01... není již jeho další provoz podle TPG 704 01 možný...TPG 700 01 Použití měděných materiálů pro rozvod plynu...TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách...TPG 934 01 Plynoměry...
[zpráva]Školení GAS 2014 17.3.2014
.. servisní a montážní pracovníky je zaměřen na aktuální témata z oblasti problematiky plynových zařízení a podrobně pak problematice změny TPG 704 01...nejnovější informace o stavu předpisů pro oblast odvodů spalin plynových spotřebičů řešení praktických problémů v souvislosti s vydáním změny TPG 704 01 praktické zkušenosti a správné postupy při měření spalin,..
[článek]Plynová zařízení v budovách - III 7.7.2008
.. b) Definice podle TPG 704 01 "Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách" a TPG 800 03 "Připojování odběrných plynových zařízení a jejich uvádění do provozu" Veškerá zařízení připojená na plynárenská zařízení,.. 1 - Přehledové schéma plynového zařízení podle ČSN EN 1775 a TPG 704 01 Legenda k obrázku:..
[článek]Zásady bezpečné montáže a oprav plynových zařízení 16.1.2007
.. TPG,.. TPG 704 01,.. Současně s revizí EN 1775 se připravuje revize TPG 704 01... V návrhu revidovaných TPG 704 01 bylo reagováno na změny obecně závazných předpisů,.. Beze změny byla ponechána ta ustanovení TPG 704 01,.. K problematice se vrátíme po ukončení prací - vydávání nových ČSN EN 1775 a TPG 704 01...
[článek]Výsledky šetření některých událostí na plynových zařízeních - 16. část 18.1.2017
..2 a TPG 704 01:.. TPG 70401:..1 TPG 704 01 a navíc způsobem vpuštění plynu do neodzkoušeného potrubí,..4 TPG 704 01 kontrola pověřeným pracovníkem (montážní pracovník nebo revizní technik), že všechny vývody plynovodu jsou vhodným způsobem těsně uzavřeny... Dále požadavek TPG 704 01 čl...
[článek]Výsledky debaty u „kulatého stolu“ v redakci TZB-info 15.12.2013
.. Ale podle TPG 704 01 (čl... energetického zákona a především TPG 704 01... Podle mých informací se na přípravě NV 91/2010 nepodílel ani jediný plynař a stejně tak na přípravě TPG 704 01 se nepodílel žádný kominík... ke které se vyjádří plynaři a pokračovat TPG 704 01,.. Práce na přípravě Z1 TPG 704 01 se zástupci kominíků účastnili zrovna tak jako závěrečného projednání této změny dne 23...
[zpráva]Potrubí potřebuje revize 13.7.2004
.. který odpovídá příslušným technickým normám a právním předpisům na úseku bezpečnosti práce - TPG 704 01... 85/1978 Sb.), jelikož podle TPG 704 01 je za bezpečný a spolehlivý provoz odpovědný vlastník či uživatel...
[článek]Kotelny se zařízením na plynná paliva (revize ČSN 07 0703 - konečný návrh) 1.9.2004
.. rozvod a doprava zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) TPG 605 01 Regulační stanice plynu umístěné pod úrovní terénu TPG 605 02 Regulační stanice pro přepravu a rozvod plynu TPG 609 01 Regulátory tlaku plynu pro vstupní tlak do 5 barů včetně. Umísťování a provoz TPG 702 01 Plynovody a přípojky z polyetylenu TPG 702 04 Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 barů včetně TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách TPG 800 02 Spotřebiče na plynná paliva s relativní hustotou ..
[článek]Firma PROTECH s.r.o. na výstavě Aqua-therm 2000 17.11.2000
Firma PROTECH s.r.o. na výstavě Aqua-therm 2000 17.11.2000PROTECH s... který provádí posuzování místnosti a návrh opatření z hlediska technických pravidel TPG 704 01... Zahrnuje též kritéria TPG - Větrání prostorů se spotřebiči na plynná paliva...UPS - program provádí posouzení místnosti dle TPG 704 01,..
[článek]Renovace zdravotně technických instalací 26.5.2008
.. kde byl plynový spotřebič léta umístěn není již jeho další provoz podle TPG 704 01 možný... instalačních kanálech nebo instalačních podlažích zakazují technická pravidla G 704 01 použití závitových spojů a předepisují,..[12] TPG 702 01 Plynovody a přípojky z polyetylénu ..[14] TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách [15] TPG 704 02 Dodatečné utěsňování domovních plynovodů [16] TPG 934 01 Plynoměry...
[časopis]CTI INFO 1/2017
..PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ PODLE TPG 704 01 S VYUŽITÍM METODY PODLE TPG 913 01 .. Podle TPG 704 01 čl...Kontrola těsnosti s využitím metody podle TPG 913 01:..podle ustanovení TPG 704 01 čl...v TPG 704 01...platného předpisu TPG 704 01 čl...7 TPG 704 01 a zde tedy platí požadavky na zajišťování úkonů na společném ..c) TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení ..2 TPG 704 01... stanoví předpis TPG 704 01 CTI INFO | 1/2017 Pokud mají být v rámci provozu zařízení .. TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva ..TPG 704 01 povinnosti stanovené zákonem č...
[článek]Měření spalin a dalších parametrů při revizi a servisu plynových zařízení 9.4.2014
Měření spalin a dalších parametrů při revizi a servisu plynových zařízení 9.4.2014TESTO, s. r. o. Spotřebiče kategorie B,..TPG 704 01 Jedním z hlavních předpisů,.. je norma TPG 704 01... Nejvhodnějším přístrojem pro měření podle normy TPG 704 01 je analyzátor spalin s platnou kalibrací...
[článek]Výroční topenářské ceny 2015 30.5.2015
Výroční topenářské ceny 2015 30.5.2015Cech topenářů a instalatérů ČR V rámci slavnostního aktu předání Zlatých medailí u příležitosti zahájení Stavebních veletrhů Brno IBF 2015 Cech topenářů a instalatérů České republiky udělil Výroční topenářské ceny v oboru vytápění a instalatérství a Cenu Franze Zieglera THERMIA 2015... ČSN 75 5455 a změny 1 TPG 704 01... 2012., TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách Změna 1,..
[článek]ALPEX-GAS systém pro vedení plynu v budovách v roce 2013 13.2.2013
.. který je obsažen v Podnikové technické normě PTN 704 05 a technickou podporu prakticky on-line... dále pak TPG 704 03, PTN 704 05 a v neposlední řadě dotčené požární normy,.. TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách, TPG 704 03 Domovní plynovody z vícevrstvých trubek navrhování a stavba... Společnost IVAR CS tomuto návodu dala charakter Podnikové technické normy PTN 704 05 Použití vícevrstvých trubek ALPEX-GAS pro rozvod plynu v budovách s pracovním přetlakem do 5,..
[zpráva]Novinka: Wöhler DC 430 - měření diferenčního tlaku, netěsností a objemu 31.1.2013
Novinka: Wöhler DC 430 - měření diferenčního tlaku,.. Wöhler DC 430 umožňuje seřízení tlaku plynu na trysce hořáku a zkoušku těsnosti dle TPG 70401 za stávajícího provozu plynového vedení a celého komplexu z jednoho odběrného místa... těsnosti a provozuschopnosti na plynových zařízení dle TPG 704 01...01 hPa při provozu ±.. zkoušky prováděné na domovních plynovodech dle TPG 740 01 (zkouška pevnosti,..
[článek]Předpisové zajištění bezpečného provozu kotelen s kotli na plynná paliva 24.9.2004
.. rozvod a doprava zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) TPG 605 01 Regulační stanice plynu umístěné pod úrovní terénu TPG 605 02 Regulační stanice pro přepravu a rozvod plynu TPG 609 01 Regulátory tlaku plynu pro vstupní tlak do 5 barů včetně. Umísťování a provoz TPG 702 01 Plynovody a přípojky z polyetylenu TPG 702 04 Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 barů včetně TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách TPG 800 02 Spotřebiče na plynná paliva s relevantní hustotou ..
[článek]O čem bude řeč na seminářích firmy PROTECH 2.4.2001
O čem bude řeč na seminářích firmy PROTECH 2...umožňuje posuzovat místnosti co se týče umístění plynových spotřebičů dle TPG 704 01. Program patří mezi expertní programy - analyzuje a nabízí řešení v souladu s metodikou danou TPG 704 01...
[článek]Vytápění průmyslových a velkoprostorových objektů (XIV) 16.4.2007
Vytápění průmyslových a velkoprostorových objektů (XIV) Infrazářiče a rozvody plynu 16.4.2007 Praktická ukázka návrhu vytápění areálu zásobovaného zemním plynem ve dvou variantách. Vlastní plynová kotelna pro vytápění administrativních, obslužných i halových objektů - teplovodní systém. Decentralizace s použitím přímotopných prvků - zářiče nebo plynové teplovzdušné jednotky pro vytápění halových objektů.1.0 Úvod Teplofikaci průmyslových závodů v lokalitách zásobovaných plynem je možné řešit dvěma způsoby... TPG 609 01, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 704 01, TPG 800 03, TPG 807 02, TPG 934 01..
[článek]Předpisy, normy a směrnice pro technická zařízení budov v evropském kontextu (III) 14.4.2006
.. Komíny pro otevřené spotřebiče paliv OCHRANNÉ VZDÁLENOSTI OD VYÚSTĚNÍ ODTAHU SPALIN NA FASÁDU TPG 800 01/1996 Vyústění odtahu spalin od spotřebičů na plynná paliva na venkovní zdi (fasádě) PŘÍVOD VZDUCHU DO PROSTORU S PLYNOVÝMI SPOTŘEBIČI ČSN 07 0703 (leden 2005) - Kotelny se zařízeními na plynná paliva TPG 704 01/1999 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách ..
[časopis]Český instalatér 5/2017
.. TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na .. TPG 700 01 Použití měděných materiálů pro rozvod ..Minimální tloušťka stěny je specifikována v TPG 700 01 .. TPG 700 01 Použití měděných materiálů pro rozvod plynu ..50 kW stanoví TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení ..50 kW je splnění požadavků TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách... viz TPG 704 01...TPG 704 01). ..s následujícím ustanovením TPG 704 01 Odběrná plynová ..předpisu TPG 704 01 ustanovení čl... že předpis TPG 704 01 má charakter nezávazného předpisu,..
[časopis]Český instalatér 6/2017
..2 TPG 704 01 stanovené v Pokynech ..Podle předpisu TPG 704 01:..rozumí spotřební rozvod podle definice v TPG 704 01...předpisu TPG 704 01 čl...7 TPG 704 01 a zde tedy platí ..8 TPG 704 01 a mají přímou vazbu na ..c) TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na ..2 TPG 704 01...předpis TPG 704 01 čl... TPG 704 01 Odběrná ..8 TPG 704 01 povinnosti stanovené zákonem ..
[článek]Měníte okna v místnostech s plynovými spotřebiči? Pozor na normy 15.11.2010
.. jehož výpočet určuje TPG 704 01 s ohledem na typ a výkon daného spotřebiče... To je typické pro naprostou většinu obytných domů včetně panelových a z hlediska splnění TPG také bohužel nejproblematičtější - předepsané hodnoty pro přívod spalného vzduchu jsou totiž pouze pomocí průvzdušností oken a dveří až na výjimečné případy nesplnitelné... Plnění normy TPG také ověřují servisní prohlídky plynových spotřebičů,.. Systém SULKO HR + je schválen Českým sdružením pro technická zařízení pro výměnu vzduchu v místnostech s plynovými spotřebiči a jeho využití při výměně oken garantuje správné ..
[časopis]Aplikace TPG 704 01 při umísťování spotřebičů plynu (pouze anotace z časopisu Český instalatér 5/2003)
Aplikace TPG 704 01 při umísťování spotřebičů plynu U spotřebiče plynných paliv před uvedením na trh je nezbytné posouzení shody autorizovanou osobou...
[zpráva]Školení GAS 2014 13.2.2014
Školení GAS 2014 13.2.2014ČSTZ - České sdružení pro technická zařízení Ve dnech 18. a 19. března 2014 se uskuteční v Hradci Králové již XV. ročník tohoto celostátního školení pracovníků oboru plynových zařízení. Program byl jako vždy předtím sestaven tak, aby účastníci obdrželi co nejvíce informací, se zaměřením na velmi aktuální témata z oblasti problematiky plynových zařízení: nejnovější informace o stavu předpisů pro oblast odvodů spalin plynových spotřebičů řešení praktických problémů v souvislosti s vydáním změny TPG 704 01 ..
[článek]Předpisové zajištění bezpečného provozu kotelen se zařízeními na plynná paliva 3.1.2011
.. TPG,.. 378/01 Nařízení vlády č. 378/01 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů,.. 495/01 Nařízení vlády č... 246/01 Vyhláška Ministerstva vnitra č... TPG a TDG (viz též další text). Pro informaci uvádíme znění části 12... Související technická pravidla TPG 402 01 Tlakové stanice,..TPG 609 01 Regulátory tlaku plynu pro vstupní tlak do 4 bar včetně...TPG 702 01 Plynovody a přípojky z polyetylenu ..TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách ..TPG 934 01 Plynoměry...TPG 943 01 Pěnotvorné prostředky k vyhledávání ..
[článek]Změna Z1 TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách 7.10.2013
Změna Z1 TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách 7... srpna 2013 nabyla účinnosti rozsáhlá 33stránková změna TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách...

 [další stránka >>>]

Témata 2018

CAD a BIM knihovny
 
 

Aktuální články na ESTAV.czByly vyhlášeny výsledky prestižní architektonické soutěže Brick Award 2018Nová řada kompozitních prken Atmosphere pro terasy a plotyVápenopískové tvárnice Silka – větší užitná plocha rodinného domu díky tenkému zdivuKam bude směřovat budoucnost dřevostaveb?