Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
nápověda  mapa portálu
kde
hledat
                 
vybervse vybrat vše  vybernic zrušit výběrprohledat diskusní příspěvky
řazení 
platnost

Překladový a výkladový slovník:
nalezen 1 záznam - zobrazit nalezené
 
Katalog firem a výrobků:
HOTJET CZ, s. r. o.
Honeywell spol. s r.o.
    [ neaktuální záznamy (1) >>> ]
 
Na dotaz topná zkouška zobrazuji odkaz 1-50 z přibližně 400 nalezených.
 [další stránka >>>]
[článek]Topná sezóna se blíží – termíny kurzů a zkoušek topenářů pro profesní kvalifikace 25.8.2017
Topná sezóna se blíží – termíny kurzů a zkoušek topenářů pro profesní kvalifikace 25... Po prázdninách a před zahájením topné sezóny opět narůstá počet instalací nových zařízení využívajících OZE a s tím i poptávka po kurzech a zkouškách z profesních kvalifikací... Po prázdninách a před zahájením topné sezóny opět narůstá počet instalací nových zařízení využívajících OZE a s tím i poptávka po kurzech a zkouškách z profesních kvalifikací...
[článek]Zkoušky ústředního vytápění 15.8.2000
.. Můžete mi podat informace o provádění topných zkoušek - ústřední vytápění - ..V podmínkách naší republiky je provádění topné zkoušky podle této ČSN (s výsledným protokolem jako jedním ze základních dokumentů při předávání zakázky ústředního vytápění) bohužel spíše vyjímkou... často nevyžaduje topnou zkoušku a spokojí se formálním papírem,.. že topná zkouška byla provedena. Přitom by "hrozba" topné zkoušky mohla sehrávat velmi pozitivní roli ve vztahu zákazník (investor) - projektant - dodavatel... doporučuje se po napojení posledního objektu provést ještě jednu zkoušku v rozsahu topné ..
[norma]ČSN EN 50379-1 - POZOR zrušená norma - Přenosná elektrická zařízení pro měření parametrů kouřových plynů z topných zařízení - Část 1: Všeobecné požadavky a metody zkoušek (vydána 1.3.2005)
ČSN EN 50379-1 Přenosná elektrická zařízení pro měření parametrů kouřových plynů z topných zařízení - Část 1: Všeobecné požadavky a metody zkoušek ČSN EN 50379-1 Norma platí pro zařízení pro měření koncentrací plynů a jiných parametrů spalování, které se používají při instalaci a údržbě topných zařízení. Tyto přístroje mohou být použity zkoušení funkčnosti topných zařízení na různé typy paliva,.. umožňujících kontrolu funkčnosti spalování topných zařízení pro použití v obytných domech a komerčních prostorech,..
[norma]ČSN EN 50379-1 ed. 2 Přenosná elektrická zařízení pro měření parametrů kouřových plynů z topných zařízení - Část 1: Obecné požadavky a metody zkoušek (vydána 1.1.2013)
ČSN EN 50379-1 ed. 2 Přenosná elektrická zařízení pro měření parametrů kouřových plynů z topných zařízení - Část 1: Obecné požadavky a metody zkoušek ČSN EN 50379-1 ed. 2 Tato norma platí pro zařízení pro měření koncentrací plynů a jiných parametrů spalování, které se používají při instalaci a údržbě topných zařízení. Tyto přístroje mohou být použity zkoušení funkčnosti topných zařízení na různé typy paliva,.. umožňující kontrolu funkčnosti spalování topných zařízení pro použití v obytných domech a komerčních prostorech,..
[norma]ČSN 38 5521 - POZOR zrušená norma - Stanovení spalného tepla a výhřevnosti topných plynů
ČSN 38 5521 Stanovení spalného tepla a výhřevnosti topných plynů ČSN 38 5521 Norma platí pro stanovení spalného tepla a výhřevnosti plynů málo výhřevných (mv), středně výhřevných (sv), velmi výhřevných (vv) a zemního plynu. Účelem zkoušky je umožnit správné oceňování plynů zejména pro tepelné výpočty. Spalné teplo a výhřevnost (v kcal pro Nm3) představují hlavní charakteristiku topných plynů z hlediska jejich energetického využití. Podstata zkoušky:.. Postup při provádění normalizovaných zkoušek je podrobně popsán...
[článek]Zkoušení tepelné ztráty zásobníku 28.8.2017
.. Pohotovostní tepelná ztráta stanovená experimentální zkouškou v laboratoři slouží pro klasifikaci zásobníků tepla do energetických tříd pro účely štítkování [1], viz obr... prokáže akreditovanou zkouškou,.. Princip zkoušky Obr... Umístění zásobníku při zkoušce tepelné ztráty [2] Normových postupů pro stanovení tepelných ztrát různých druhů zásobníků tepla a ohřívačů vody je celá řada [2–.. Zásobník se v nejnižším možném bodě vybaví elektrickým topným prvkem. Nad topným prvkem musí být minimálně 85 % objemu zásobníku... 3 K elektronickou regulací přívodu elektrické energie do ..
[text]Vzory dokumentů
..Povinné revize kotlů na tuhá paliva - doklad o kontrole technického stavu kotle Protokol o topné zkoušce (WORD,.. 23 kB) Zápis o provedení zkoušky těsnosti (WORD,..Protokol o topné zkoušce Protokol o provedení zkoušky těsnosti podlahového systému !-- Protokol o uvedení do provozu plynových kotlů (PDF,..!-- Protokol o provedení tlakové zkoušky potrubních rozvodů systému IVARTRIO+ (PDF,..Protokol o provedení ohřevu topné desky podlahového topení IVARTRIO+na bázi anhydritového potěru (PDF,..
[zpráva]REMS Multi-Push - proplachování a provádění tlakových zkoušek 20.5.2014
REMS Multi-Push - proplachování a provádění tlakových zkoušek 20...Tlaková zkouška a kontrola těsnosti pomocí vody (SLW) - jednotka REMS Multi-Push SLW s hydropneumatickým vodním čerpadlem k provádění hydrostatických tlakových zkoušek rozvodů pitné vody pomocí vody a pro provádění tlakových zkoušek a kontrol těsnosti dalších potrubních systémů a nádob...
[článek]Kolaudace profesí vytápění a vzduchotechniky 18.10.2001
..Předepsanými zkouškami jsou takové zkoušky,..zkouška zabezpečovacího zařízení (dle ČSN 06 0830 - srpen 1996)- zkouška pojistného zařízení (pojistných ventilů)- zkouška expanzního zařízení (doplňovacího a přepouštěcího zařízení) ..3)- provedená před předáním díla (konaná při klimatických podmínkách v době zkoušky)- provedená v topném období (při venkovních teplotách nižších než -5 °C)(doba provozní topné zkoušky 72 hodin) ..
[článek]Zkoušení tepelných čerpadel pro vytápění 26.10.2015
.. které mají zároveň právo podrobovat náhodně vybraná tepelná čerpadla zkouškám v nezávislé autorizované zkušebně... příkonu a topného faktoru z naměřených veličin) a zkoušení (testování provozního chování) tepelných čerpadel pro vytápění. Některé doplňující zkoušky jsou popsány i v ČSN EN 14825... Topný výkon tepelného čerpadla s jedním kondenzátorem (případně chladičem par pro nadkritické oběhy) se stanoví z kalorimetrické rovnice pomocí naměřených hodnot teplot a průtoku...topný výkon tepelného čerpadla [W]; .. Topný výkon se pak stanovuje z množiny topných výkonů zaznamenaných během ..
[článek]Teplotní zkoušky prostupu komínu stropní/střešní konstrukcí 12.10.2017
Teplotní zkoušky prostupu komínu stropní/střešní konstrukcí 12... Cílem zkoušek je provést za přítomnosti odborné veřejnosti teplotní zkoušku prostupu komínu stropní konstrukcí v uznávané laboratoři UCEEB... prostup střechouNa organizaci laboratorních zkoušek,.. Během zkoušky v požární laboratoři UCEEB budou na vzorcích komínů prováděna měření a zaznamenán průběh teplot v místech průchodu třívrstvého nerezového komínu stropní nebo střešní konstrukcí... Při topné zkoušce bude simulován reálný topný režim běžného provozovatele...
[článek]Plošné vytápění a chlazení Rehau - systémy pokládky v podlaze 4.7.2012
.. To umožňuje každoroční úspory energie ve výši 6-12%. Díky vysokému topnému výkonu již při nízkých přívodních teplotách jsou plošné topné systémy REHAU ideální pro kombinaci s plynovými kondenzačními kotli,.. Forma pokládky dvojitý meandr Forma pokládky dvojitý meandr s předsunutou okrajovou zónou Forma pokládky dvojitý meandr s integrovanou zhuštěnou okrajovou zónou Rovnoměrné povrchové teploty v celém topném okruhu U formy pokládky dvojitý meandr je v oblasti vratných oblouků 180° bezpodmínečně nutno dodržet přípustný rádius ohybu topné trubky...provedení topné zkoušky vytápění...
[časopis]Český instalatér 5/208
.. která přesvědčí vysokým topným výkonem a krátkou fází ohřevu díky patentované ..Tlakové zkoušky pevnosti domovních plynovodů ..topného tělesa... Elektrická topná tělesa Zehnder Kazeane...stejně jako ostatní elektrická topná .. Díky velké topné ploše je odevzdávání tepla mimořádně jemné a rovnoměrné...Vzhledem k pokládce topných trubek do mokrého potěru .. Nopové desky pro pokládku topných trubek lze jednoduše a rychle položit přímo na stávající podlahové krytiny...k topnému okruhu ?..dodatečnou instalaci podlahového vytápění bez zásahů do topné soustavy Dokonalý tepelný komfort v ..
[článek]Solární kolektory a tepelná čerpadla – k čemu je jejich testování a parametry? 22.5.2017
.. které obsahují parametry těchto zařízení jako výsledek laboratorní zkoušky... tak parametry a charakteristiky získané ze zkoušky v laboratoři slouží i pro správný návrh a vyhodnocení celoročního chování prvku zabudovaného v celé tepelné soustavě... především závislost topného výkonu a topného faktoru na teplotě na vstupu do výparníku a na teplotě na výstupu z kondenzátoru... Proložením hodnot topného výkonu a topného faktoru vhodnou funkcí lze potom získat závislosti (charakteristiky,.. Pro zadání parametrů tepelného čerpadla (jakéhokoli) je potřeba mít k dispozici 16 bodů topného výkonu a..
[článek]Rozvody pitné vody podle EN 806-4:2010 – riziko odpovědnosti instalatéra v případě nedodržení 8.2.2019
.. hydrostatických tlakových zkoušek,.. Hydrostatické tlakové zkoušky Norma EN 806-4 [1] odstavec 6 „..Napouštění a tlakové zkoušky potrubí vnitřních vodovodů pro rozvod vody určené k lidské spotřebě“. „Vnitřní rozvody v budovách musí být podrobeny tlakové zkoušce... Norma EN 806-4 [1] kromě tohoto upozornění neobsahuje žádná kritéria k provádění zkoušky pomocí vzduchu... pro hydrostatickou tlakovou zkoušku v závislosti na materiálu a velikosti instalovaných potrubních rozvodů... podle kterých je možné provádět zkoušku těsnosti pomocí stlačeného vzduchu bez oleje při 150 ..
[článek]Obkladové prvky pro akumulaci solární energie 4.11.2013
.. Provedené zkoušky prokázaly,..sklovláknobetonový dílec s topnými trubicemi umístěnými v ploše desky exponované slunečnímu záření a na odvrácené straně izolovaný proti úniku tepla kompaktní deskou z tvrzeného polystyrenu sklovláknobetonový dílec bez topných trubic,..sklovláknobetonový dílec s topnými trubicemi umístěnými v ploše desky exponované slunečnímu záření,.. Topná trubice Ø.. Další vzorky byly podrobeny urychleným zkouškám trvanlivosti a soudržnosti celého kompozitu v simulovaných klimatických podmínkách,.. Na 6 vzorcích osazených fotovoltaickými články byly provedeny ..
[norma]ČSN EN 308 Výměníky tepla - Metody zkoušek pro ověření výkonnosti zařízení pro regeneraci tepla (vydána 1.5.1998)
ČSN EN 308 Výměníky tepla - Metody zkoušek pro ověření výkonnosti zařízení pro regeneraci tepla ČSN EN 308 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 308:.. které regenerují teplo ze spalin topných zařízení v budovách (s výjimkou využití pro vlastní proces) za účelem získání jmenovitých hodnot. Tím jsou dány požadavky na provedení těchto zkoušek a určena vstupní kritéria, požadovaná pro zkoušky na ověření údajů o výkonu,.. kapitolu 6 - Postupy zkoušení a požadavky na přesnost a kapitolu 7 - Protokol o zkoušce...
[zpráva]Topenáři volají po mistrovských zkouškách 29.4.2004
Topenáři volají po mistrovských zkouškách 29.4.2004 Tiskové středisko BVVBVV a.s. http://www.bvv.cz Topenáři volají po mistrovských zkouškách. V Česku zatím nejsou zákonem stanoveny mistrovské zkoušky pro topenáře, což požaduje Cech topenářů a instalatérů ČR... získat mistrovské zkoušky v některé ze zemí unie... Při špatné instalaci se totiž spotřebuje více topného média,.. přesto ani této instituci se zatím nepodařilo prosadit zákonem dané mistrovské zkoušky...
[článek]PŘÍLOHA - Projektová dokumentace vytápění pro stavební řízení a provedení stavby 18.4.2001
.. nátěry atd.). Popis a funkce jednotlivých topných okruhů vytápění,.. nastavení hydraulických parametrů atd.). Řešení regulace spotřeby tepla jednotlivých topných okruhů... Individuální zkoušky jednotlivých zařízení. Uvedení do provozu Kvalifikování a kvantifikování předepsaných zkoušek (zkouška pojistného a expanzního zařízení, zkouška těsnosti, provozní zkouška dilatační, provozní zkouška topná, ověření měřiče tepla) a dohodnutých zkoušek (hydraulické seřízení otopné soustavy,..
[článek]Oprávnění pro montáž solárních kolektorů a tepelných čerpadel 19.7.2015
.. Můžete u nás absolvovat profesní zkoušky Instalatér solárních termických soustav a Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů... Na základě tohoto se u nás realizovaly první termíny u profesních zkoušek Instalatér solárních termických soustav a Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů...S ohledem na naší dlouhodobou činnost v oblasti vzdělávání a přenášení technických znalostí a zkušeností v oblasti topné techniky,.. U samotné zkoušky je pak kladen velký důraz na znalosti a odborné zkušenosti jednotlivých účastníků. Máte zájem ..
[článek]Požadavky na nepřímo ohřívané tlakové zásobníkové ohřívače vody 19.2.2018
.. připouští použití elektrických topných vložek jako pomocného zdroje tepla...Do objemu ohřívače 50 l postačuje pro provedení prohlídky a čištění otvor pro připojení topné vložky... V případě elektrických topných vložek se regulace teploty nejčastěji řeší jejich spínáním a odpínáním pomocí mechanického termostatu. Možné jsou i varianty elektronicky řízené plynulé regulace výkonu elektrických topných vložek. V případě zdroje tepla mimo ohřívač se řídí průtok otopné vody přes topnou vložku ohřívače zapínáním a vypínáním oběhového čerpadla v příslušném okruhu na základě teploty vody v ohřívači ..
[článek]Měřicí technika pro servis a nastavování kotlů 26.11.2018
.. DVGW G 5952a TPG 704 01) Zátěžová zkouška a zkouška těsnosti Zkouška provozní schopnosti před uvedením do provozu a po konstrukčních změnách a úpravách. Těsnost plynovodů na zkapalněný plyn (dle TRF 2012) Zátěžová zkouška a zkouška těsnosti Opakované zkoušky ..
[článek]Zásady pro uvedení do provozu a provozování malých teplovodních topných soustav 12.6.2002
Zásady pro uvedení do provozu a provozování malých teplovodních topných soustav 12... Česká Třebová Jaký je správný postup při uvádění topných soustav do provozu,..V odborných kruzích čím dál více se diskutuje o problémech malých teplovodních topných soustav... že současné moderní topné soustavy jsou konstrukčně a materiálově od svých předchůdců zásadně odlišné...Vliv kvality projektu topného systému je stejně závažný jako vliv kvality použité vody či materiálů... Nedostatečná velkost expanzní nádoby přímo souvisí s možností koroze topného systému...První sezóna provozu se zpravidla spojí s..
[časopis]Český instalatér 2/2017
..Reference k provedení chemického čištění topného a chladicího okruhu ..umožňují instalaci elektrické topné ..je možné každou místnost individuálně a optimálně přizpůsobit instalovanému topnému/chladicímu systému... A právě inteligentní technologie topných a chladících .. ať již topného zařízení,..při tlakové zkoušce potrubí ?.. zkoušce těsnosti potrubí .. zkoušce těsnosti ..úsporné centrální zkoušky těsnosti i ve ..nezalisovaných spojek při tlakové zkoušce rozvodů ..a topné stropy...6 chladnou a topnou vodou a výkon výměníku řídí regulátor .. Programová výbava regulátoru byla rozšířena o ..
[časopis]Český instalatér 5/2017
..protopí 25 000 Kč za jednu topnou sezonu...topným tělesem s integrovaným regulátorem teploty nebo bez tohoto regulátoru... elektřina) a lze ho pak kdy- KORALUX LINEAR MAX-M s topnou tyčí EL...Nová elektrická topná tělesa s označením EL...Elektrické topné těleso EL...6 %. Příčiny potíží topných a chladicích ..Zejména přítomnost plynů ve vodních topných a chladicích soustavách ..Revoluce rozvaděče topného okruhu P ro automatickou regulaci pokojové teploty u plošného vytápění jsou rozvaděče topných okruhů vybavené servopohony,..přístroj provést kromě zkoušky těsnosti také zkoušku pevnosti ..
[článek]Základy podlahového vytápění a chlazení. Část 3. Trubkové hady – montáž 19.6.2019
.. protože zajišťuje rovnoměrné povrchové teploty v celém topném okruhu a šetrnou pokládku otopného potrubí díky bezproblémovým 90° trubkovým obloukům... topná trubka,.. čímž zvyšuje jeho kvalitu a přispívá k lepšímu prostupu tepla a zvýšení topného výkonu... Teplota topné vody je vyšší než u mokrého způsobu montáže... určenými k uchycení topných trubek a pro rovnoměrné rozvrstvení tepla... 23 bod 2). Vratné desky slouží k vytvoření ohybu topných trubek v oblasti stěn podle příslušného plánu pokládky... Před zalitím zálivkou musí být ověřena těsnost topných okruhů tlakovou zkouškou vodou... ..
[článek]Stavba budovy pilotního projektu v Jeseníku pokračuje 3.4.2016
.. ale zatím se nesmí používat Teplotní čidlo s displayem a možností změny teplotyMontáž vestavěných skříníV technické místnosti začala pokládka dlažby Zkouška těsnosti PVC folie na terase (voda s malířskou žlutí)Zkouška těsnosti PVC folie na terase (voda s malířskou žlutí)Květináč pro osazení stromu na terase Tři invertory (měniče-střídače) a pod nimi čtyři baterie,..
[článek]Plynové spotřebiče (III) 23.6.2004
.. ocelové konstrukce s pohybovými mechanizmy topné systémy s plynovými hořáky a armaturami vyzdívky a tepelné izolace měřicí a regulační zařízení silnoproudá elektrozařízení (elektropohony) systém odtahu spalin z pece .. Topné systémy plynových pecí Topný systém plynové pece představuje soubor technických zařízení sloužících k bezpečnému a hospodárnému vytápění pece plynem... Při provozních zkouškách topných systémů plynových pecí se dále kontrolují tyto veličiny:.. složení spalin (při seřizování hořáků a při zkouškách kvality spalování) pevnost a těsnost rozvodu plynu (tlaková ..
[článek]Náročné zkoušky v SZÚ: testování nových kotlů trvá týdny 14.12.2017
Náročné zkoušky v SZÚ: testování nových kotlů trvá týdny 14.12.2017THERMONA, spol. s r.o. Strojírenský zkušební ústav (SZÚ) je jediné místo v Česku, kde si výrobci plynových kotlů nechávají certifikovat nové kotle. Ročně zde otestují desítky kotlů na různá paliva od tuzemských i zahraničních výrobců, pokud vyhoví všem normám, mohou se prodávat na trzích v celé Evropské unii.Po rozbalení se kotel ve zkušebně umístí na speciální kovový stojan a připojí na mě-řící stolici simulující topný okruh,.. Po zkalibrování (nastavení) kotle začnou technici ústavu se samotnými zkouškami...
[článek]Novinka od průkopníků v oboru kabelů pro elektrické vytápění 6.3.2014
Novinka od průkopníků v oboru kabelů pro elektrické vytápění Kabel pro elektrické vytápění DEVIflex™.. Pro ještě vyšší bezpečnost a odolnost je navíc topný kabel vybaven plně odstíněným dvojitým vodičem a samozřejmě jednoduchým a snadno obnažitelným studeným koncem... Zkoušky kvality Každý kabel prochází přísnými zkouškami. Režim vícebodových zkoušek zahrnuje ohmický odpor,.. Vodotěsná konstrukce Studený vodič je připevněn k topnému kabelu pomocí nýtů a nakonec je utěsněn pomocí smršťovací trubičky,.. aby topný kabel nebyl nainstalován do trubky ve stěně... odeslán Po úspěšném ..
[článek]Zkoušení tepelných čerpadel pro přípravu teplé vody 2.11.2015
.. Výsledkem je vyhodnocení provozního topného faktoru COP stanoveného pro jediné definované standardní podmínky na straně výparníku (udržované pro celou zkoušku jako neměnné). I tak dávají zkoušky dostatečně vypovídající informaci pro porovnání efektivity ohřívačů s tepelným čerpadlem s vazbou na jejich štítkování a požadavky ekodesignu...
[článek]Návrh metodik pro vodoprávní řízení - Odlučovače lehkých kapalin 11.2.2004
.. motorová nafta a topný olej a jiné oleje minerálního původu,.. Určení jmenovité velikosti je výsledkem zkoušky typu uskutečněné dle ČSN EN 858-1... musí samotný odlučovač vyhovovat všem požadavkům a zkouškám pro třídu I a sorpční filtr pak požadavkům ČSN 75 6551...Podle požadavků na účinnost odlučování a podle výsledků dosažených při zkoušce typu se odlučovače dělí do dvou tříd:.. která zařazuje odlučovače do tříd podle parametrů dosažených při typové zkoušce... jak a s jakým výsledkem proběhla zkouška typu příslušného zařízení... zkoušku typu provedla AO... Určení jmenovité velikosti je ..
[článek]Ohřev užitkové vody (RWH) s využitím tepla akumulovaného v bytovém objektu 18.4.2006
.. mimo topnou sezónu,.. využít na přípravu teplé vody (RWH). Médiem pro transport tepla z objektu je topná voda v místnostech - otopná tělesa (radiátory). Vlastnímu představení tepelného čerpadla MACH ZR 72 veřejnosti předcházely zkoušky jak ve zkušebně,..7 Date Time Teplota vstupní vody °C Teplota výstupní vody °C Teplota vstupní vody °C Teplota výstupní vody °C Chladící faktor Chladící výkon (kW) Topný faktor Topný výkon (kW) 9/8/2005 10:..
[článek]Nutnost pro kotlíkové dotace – profesní zkouška „Topenář – montér kotlů na biomasu“ 18.9.2015
.. který pro topenáře a montážníky zkoušky z profesních kvalifikací organizuje a pro koncové uživatele nabízí vyhledávání mezi držiteli osvědčení o těchto zkouškách... Okolo Brna je již více jak 30 topenářů se zkouškami z profesních kvalifikací Písemná část zkoušky Písemná část zkoušky sestává z písemného testu o 25 otázkách... Teoretická ústní část zkoušky Teoretická ústní část zkoušky je posledním stupněm před vydáním státního osvědčení o absolvování zkoušky z profesní kvalifikace Topenář –..
[článek]Parametry pro hodnocení efektivity tepelných čerpadel: COP a SCOP 14.9.2015
.. jmenovitý topný faktor COP a sezónní topný faktor SCOP... nastavení regulace). Topný faktor tepelného čerpadla COP (coefficient of performance) Definice topného faktoru jako parametru efektivity samotného tepelného čerpadla je uvedena v normě pro laboratorní zkoušení tepelných čerpadel a chladicích zařízení ČSN EN 14511 [1]. Hranicemi hodnocení je samotná funkční jednotka tepelného čerpadla. Topný faktor je poměr topného výkonu k celkovému elektrickému příkonu jednotky za ustálených provozních podmínek .. Sezónní topný faktor tepelného čerpadla SCOP (seasonal coefficient of ..
[článek]Vývojové a zkušební centrum AVAPS 5.11.2018
.. Výsledkem je nová výrobní hala s moderními technologiemi a nové Vývojové a zkušební centrum k realizaci vlastních požárních zkoušek...5 m a dalším moderním technologickým vybavením s k realizaci vlastních indikativních požárních zkoušek... dlouhé termíny a vysoké náklady na realizaci každé jednotlivé požární zkoušky v akreditovaných zkušebních laboratořích byly hlavní důvody proč se společnost AVAPS rozhodla investovat do vybudování vlastního zkušebního zařízení... který je podmíněn častými realizacemi zkoušek požární odolnosti...5 m VZC nabízí indikativní posouzení požární odolnosti s ..
[zpráva]Tepelná čerpadla od Mitsubishi Electric 21.5.2014
Tepelná čerpadla od Mitsubishi Electric 21.5.2014M-tech, s.r.o. Nabídka tepelných čerpadel pokrývá široký rozsah topných výkonů a to již od 4 kW až do 400 kW při podmínkách A2/W35 (dle evropské normy DIN EN 14511).Výrobce Mitsubishi Electric nyní nabízí jednu s nejrozsáhlejších nabídek tepelných čerpadel typu vzduch/voda na trhu... Jednotky lze libovolně skládat do kaskád a lze tak nabídnout celkový instalovaný jmenovitý topný výkon až 400 kW... byly technické zkoušky v nezávislém testovacím centru. Základem technických zkoušek byla evropská norma DIN EN 14511...
[článek]Instalace kapilárních rohoží omítnutých na stropní desce 16.11.2006
.. Instalace kapilárních rohoží jako topného a chladicího systému na stropní desku s následným omítnutím není nijak komplikovaná... Před omítnutím systému je třeba provést tlakovou zkoušku instalovaného zařízení tlakem 8 bar po dobu jedné hodiny,.. Po úspěšném provedení tlakové zkoušky je třeba do pěti dnů nanést na kapilární rohože doporučenou omítku... která je rozhodující pro regulaci topného a chladicího výkonu," uvedl Brychta... provedení zkoušky těsnosti a provedení provozní zkoušky (vše dle ČSN 06 0310) lze provádět až po připojení soustavy na zdroj tepla a chladu...
[časopis]CTI INFO 1-2/2015
..zkouškou...topné a technické plyny CTI INFO ..zkoušku pro profesní kvalifikaci Kominík ?.. provedou zkoušku ..s právem státní jazykové zkoušky,..s právem státní jazykové zkoušky,.. Proto se v praxi provádí zkoušky ..Zatím co konvekční topný systém používá .. infračervený topný ..2 / 2015 Infračervená topná tělesa poskytují vynikající vzduch pro dýchání,.. Využití topných panelů:.. Umístění topných panelů:.. Funkce topných fólií: Infračervené topné .. Využití topných fólií:.. Umístění topných fólii:..Topná infra fólie Topné panely už jsou známy u nás delší .. Chtěla bych se zmínit o ..
[článek]Čerpadlové skupiny a rozdělovače pro topné okruhy 15.12.2010
Čerpadlové skupiny a rozdělovače pro topné okruhy 15... I z tohoto důvodu jsme zařadili do sortimentu systém čerpadlových skupin a rozdělovačů topných okruhů.Jedná se o stavebnicový systém umožňující vytvářet sestavy pro různé topné systémy s větším počtem nezávislých topných větví s připojením na prakticky libovolný zdroj tepla - tepelné čerpadlo,.. Jednotlivé prvky jsou již ve výrobě podrobeny zkouškám těsnosti,..
[článek]Záměnnost zemních plynů III. 28.7.2004
.. Analýza zkušebních plynů byla prováděna plynovým chromatografem HEWLETT - PACKARD před zahájením a po skončení zkoušek...V souladu s národní přílohou ČSN EN 437 byly při zkouškách spotřebičů použity tyto připojovací přetlaky zkušebních plynů:..Pro zkoušky stability plamene spotřebičů při příkonu 0,.. 5 je uvedeno schéma zapojení měřicích přístrojů při zkouškách sporáků...Po přípravě každého spotřebiče ke zkouškám a po jeho instalaci na zkušebním pracovišti byl připojen základní zkušební plyn G 20 (tranzitní zemní plyn) a provedeny zkoušky kvality spalování při jmenovitém výkonu hořáků a ..
[článek]Systém MACH VHM překvapil 4.11.2004
.. Tento systém odtávání byl podroben zkouškám topných faktorů ve Státní zkušebně v Piešťanech na Slovensku,..Topné faktory ..1 A15/W50 A7/W50 A2/W50 A-2/W50 A-7/W50 A-15/W50 A-20/W50 Tepelný výkon (W) 18835 15880 14034 12556 10710 7755 5908 Celkový příkon (W) 4549 4148 4008 3798 3548 3147 2893 Topný faktor (COP) 4,.. Vhodné kombinování provozu dvou výparníků ukázalo i vysoké topné faktory při teplotě topné vody 40/50°C. Dále se potvrdily menší rozdíly topných faktorů při teplotě topné vody 40/50°C a při teplotě 30/35°C (topný ..
[zpráva]Inovace elektrospojek FRIALEN UB 26.5.2016
Inovace elektrospojek FRIALEN UB 26.5.2016 Barbora BlankováAliaxis Utilities & Industry Výrobní závod FRIATEC v rámci investice do obměny vstřikovacích forem pro výrobu elektrospojek UB/MB dimenzí d 90, 110 a 125 mm provede také mírnou úpravu těchto výrobků,..odkrytá topná spirála k optimálnímu přenosu tepla v průběhu svařovacího procesu,..Naše interní typové zkoušky pro UB/MB d 110 mm byly úspěšně dokončeny. Tyto interní zkoušky zahrnují jak standardizované požadavky národních norem,.. Externí zkoušky budou provedeny nezávislou akreditovanou zkušebnou v průběhu nejbližšího termínu ročního ..
[časopis]CTI INFO 4/2014
.. Topná sezóna 10... Babí léto s teplotními rekordy s první říjnovou nedělí skončilo a proto se topná sezóna doopravdy přihlásila ke slovu...Příprava na topnou sezónu,..Aktuální otázky k topné sezóně?. Tímto navazuji na uzavření Dohody o spolupráci mezi ČSTZ ..zadání z oblasti zkoušek,.. je určeno pro předběžnou zkoušku (1,0 bar) a hlavní zkoušku (110 mbar) potrubí ..60 mbar), potrubí propanu (150 mbar) a zkoušky těsnosti potrubí pitné vody dle DIN 1988 .. pro předběžnou a hlavní zkoušku 3 bar/110 mbar,..indikátorů topných nákladů (ITN), dříve nazývaných rozdělovače topných nákladů (RTN)...
[článek]ČSN 75 5409 „Vnitřní vodovody“ 29.7.2013
.. musí se navrhnout cirkulace nebo přihřívání potrubí teplé vody samoregulačním elektrickým topným kabelem... Největší objem vody v potrubí teplé vody bez cirkulace nebo přihřívání samoregulačním elektrickým topným kabelem1 –.. Tlaková zkouška potrubí vzduchem nebo inertním plynem se provádí zkušebním přetlakem 250 kPa (v odůvodněných případech nejvíce 300 kPa). Zkušební přetlak nesmí po dobu jedné hodiny (doba trvání zkoušky) poklesnout o více než 20 kPa... Vodovod se ponechá pod provozním přetlakem vody nejméně 24 hodin (nejvíce 7 dnů). Konečná tlaková zkouška se provádí provozním ..
[článek]Výběr tepelného čerpadla. 2. díl: Na co se při výběru zaměřit 1.9.2015
.. Blíží se topná sezona a řada z Vás stojí před zásadním rozhodnutím,..cz). Výstupem certifikace je Osvědčení o zkoušce a udělení značka kvality Q Label... První je pro topnou soustavu s podlahovým vytápěním (především novostavby), kde se uvažuje s teplotou topné vody 35 °C. Druhý údaj je pro topnou soustavu s radiátory (především starší domy), kde se uvažuje s teplotou topné vody 55 °C. Údaj pro podlahový okruh má obvykle má více +, protože je uvažovaná teplota topné vody nižší a čerpadlo pracuje s lepším celoročním topným faktorem (SCOP)...
[článek]Švédské hořáky firmy Sahlins EcoTec AB na spalování dřevních pelet 23.4.2002
..Pro zkoušky hořáku jsme vybrali osvědčený litinový kotel Viadrus U 22... je jednou za měsíc v topné sezóně vyčistit kotel od popela a strusky,.. že relativně vysoká investice do zařízení na účinné spalování peletek se v porovnání například s propanem nebo topným olejem (jejichž ceny jsou na evropské úrovni), vrátí za dvě až tři topné sezony... topného oleje i propanu přibližně vyrovnají... elektřinou nebo topnými oleji je poměrně drahé...
[článek]Jaké parametry musí splnit kotle na tuhá paliva? 5.6.2017
.. S příchodem topné sezóny dochází na většině území ČR ke zhoršení kvality ovzduší... že v České republice jsou různé topné systémy ve více než 3,..zanedbatelné množství bytů je vytápěno lehkými topnými oleji,..zkoušce typu“, případně při jejich provozu...zkoušce typu“..Zkoušku typu“, v Evropské unii platí EN 303-5:..zkoušce typu“ podroben výše uvedenému testování a dle výsledků spalovacích zkoušek je mu přiřazena třída (norma nezná pojem emisní třída). Znamená to tedy,.. Hodnoty emisí a účinnosti uvedené na výrobním štítku byly dosaženy při spalovacích zkouškách na..
[článek]Otopné těleso MINOR D 600 16.1.2008
..2008Vladimír Kuba - radiátory Otopná tělesa MINOR D 600 jsou určena pro teplovodní topné systémy s nuceným oběhem... Je možné je použít jak u nově instalovaných topných systémů,.. Schválení výrobku Otopné těleso MINOR D 600 bylo zkoušeno autorizovanou zkušebnou (SZÚ Brno) a na základě této zkoušky byl vydán certifikát číslo E-30-00253-07 . Popis otopného tělesa Otopné těleso MINOR D 600 se vyznačuje malým objemem topného média, a proto je vhodné pro využití v moderních topných systémech, kde je požadována pružnost topné soustavy. Tato vlastnost umožňuje topný systém vybavit ..
[článek]Otopné plochy (II) - Druhy otopných těles 15.2.2006
.. Výrobce musí zajistit dodržení nejmenší tloušťky stěny pravidelnými kontrolami výrobního zařízení a každodenními náhodnými zkouškami výrobků... Výrobce musí zajistit dodržení nejmenší tloušťky stěny pravidelnými kontrolami výrobního zařízení a každodenními náhodnými zkouškami výrobků... Výrobce musí zajistit dodržení nejmenší tloušťky stěny pravidelnými kontrolami protlačovacího zařízení a každodenními náhodnými zkouškami výrobků... opatřených elektrickým topným tělesem... že je otopné těleso opatřeno elektrickým topným tělesem,.. V příslušenství se elektrické topné těleso dodává s ..

 [další stránka >>>]