Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
nápověda  mapa portálu
kde
hledat
   Katalog firem a výrobků   kalendář akcí   obsahy časopisů
   publikace   normy   plné texty právních předpisů
vybervse vybrat vše  vybernic zrušit výběrprohledat diskusní příspěvky
řazení 
platnost

Témata:
 
Katalog firem a výrobků:
    [ neaktuální záznamy (1) >>> ]
 
Na dotaz tabulky a výpočty zobrazuji odkaz 1-50 z přibližně 2000 nalezených.
 [další stránka >>>]
[zpráva]Do sekce Tabulky a výpočty byla zařazena tabulka... 16.8.2005
16.8.2005 Do sekce Tabulky a výpočty byla zařazena tabulka požadovaných a doporučených hodnot součinitele prostupu tepla. Změna k ČSN 73 0540-2:2002 Tepelná ochrana budov platí od 1.4.2005.
[zpráva]Sekce Tabulky a výpočty byla rozšířena o tabulky... 4.5.2004
4.5.2004 Sekce Tabulky a výpočty byla rozšířena o tabulky pro zemní plyn. Tabulky obsahují základní fyzikální a chemické vlastnosti zemního plynu. Sponzor tabulek: Transgas a.s.
[zpráva]Do sekce Tabulky a výpočty byla zařazena výpočet... 25.10.2005
25.10.2005 Do sekce Tabulky a výpočty byla zařazena výpočetní pomůcka pro výpočet tepelné ztráty objektu dle ČSN 06 0210.
[zpráva]Do sekce Tabulky a výpočty byla zařazena výpočet... 30.8.2005
30.8.2005 Do sekce Tabulky a výpočty byla zařazena výpočetní pomůcka pro posouzení možnosti využití dešťové vody.
[zpráva]Do sekce Tabulky a výpočty byla zařazena výpočet... 19.9.2005
19.9.2005 Do sekce Tabulky a výpočty byla zařazena výpočetní pomůcka pro návrh velikosti a typu biologické ČOV.
[zpráva]Do sekce Tabulky a výpočty byla zařazena výpočet... 12.10.2005
..2005 Do sekce Tabulky a výpočty byla zařazena výpočetní pomůcka "Finanční kalkulátor pro hodnocení ekonomické efektivnosti investic".https://www...cz/tabulky-a-vypocty/110-financni-kalkulator-pro-hodnoceni-ekonomicke-efektivnosti-investic
[zpráva]Do sekce Tabulky a výpočty byl zařazen inovovaný... 11.12.2003
11.12.2003 Do sekce Tabulky a výpočty byl zařazen inovovaný interaktivní výpočet - Výpočet tlakové ztráty třením v potrubí, který nahradil původní výpočet.
[zpráva]Tabulky a výpočty jsou nově rozdělené podle oborů.... 3.1.2006
3.1.2006 Tabulky a výpočty jsou nově rozdělené podle oborů. Pro lepší přehlednost se vždy zobrazí jen tabulky a výpočty z vybraného oboru.
[zpráva]Do oblasti Tabulky a výpočty jsme zařadili novou... 12.12.2002
12.12.2002 Do oblasti Tabulky a výpočty jsme zařadili novou tabulku - Součinitelé sálání a poměrné tepelné pohltivosti.
[zpráva]Do oblasti Tabulky a výpočty jsme doplnili nový ... 7.10.2002
7.10.2002 Do oblasti Tabulky a výpočty jsme doplnili nový interaktivní výpočet oslunění/zastínění okenní plochy.
[zpráva]Do sekce Tabulky a výpočty byl zařazen aktualizo... 2.9.2003
2.9.2003 Do sekce Tabulky a výpočty byl zařazen aktualizovaný interaktivní Výpočet součinitele prostupu tepla U.
[zpráva]Do oblasti Tabulky a výpočty byla zařazena nová ... 12.2.2003
12.2.2003 Do oblasti Tabulky a výpočty byla zařazena nová tabulka - Tepelný výkon ocelových a litinových článkových těles.
[zpráva]Do oblasti Tabulky a výpočty byla zařazena nová ... 3.2.2003
3.2.2003 Do oblasti Tabulky a výpočty byla zařazena nová tabulka - Hodnoty fyzikálních veličin stavebních a jiných materiálů a konstrukcí.
[zpráva]Do oblasti Tabulky a výpočty jsme zařadili nové ... 19.9.2002
19.9.2002 Do oblasti Tabulky a výpočty jsme zařadili nové tabulky: Fyzikální hodnoty zemních plynů, Základní vlastnosti topných plynů a Základní vlastnosti kapalných paliv.
[zpráva]Do Teoretické základny v sekci Tabulky a výpočty ... 14.7.2005
14.7.2005 Do Teoretické základny v sekci Tabulky a výpočty byla umístěna nová položka Ventil základní prvek regulace.
[zpráva]Do oblasti Tabulky a výpočty jsme zařadili nové ... 26.8.2002
26.8.2002 Do oblasti Tabulky a výpočty jsme zařadili nové tabulky - Vybrané výpočetní vztahy pro vlastnosti vody, Fyzikální hodnoty pro vybrané kovy, Fyzikální hodnoty pro suchý vzduch při 0,10 MPa, Měrné tepelné ztráty objektů q[W/m3], Měrné tepelné ztráty pro halové stavby q[W/m3].
[zpráva]Do sekce Tabulky a výpočty byl zařazen nový výpo... 14.3.2007
14.3.2007 Do sekce Tabulky a výpočty byl zařazen nový výpočet - Výpočet objemu vsakovací nádrže.
[zpráva]Do sekce Tabulky a výpočty byl zařazen nový inte... 23.3.2004
23.3.2004 Do sekce Tabulky a výpočty byl zařazen nový interaktivní výpočet - Výpočet střešního žlabu.
[zpráva]Do sekce Tabulky a výpočty byly zařazeny dva nov... 2.10.2003
2.10.2003 Do sekce Tabulky a výpočty byly zařazeny dva nové interaktivní výpočty - Výpočet jmenovité velikosti lapáků tuku a Výpočet jmenovité velikosti odlučovačů lehkých kapalin.
[zpráva]Do sekce Tabulky a výpočty byl zařazen nový inte... 5.4.2005
5.4.2005 Do sekce Tabulky a výpočty byl zařazen nový interaktivní výpočet - Výpočet ohřevu zvoleného množství TUV.
[zpráva]Sekce Tabulky a výpočty byla obohacena o nové ta... 29.9.2003
29.9.2003 Sekce Tabulky a výpočty byla obohacena o nové tabulky plastového potrubí. Tabulky obsahují rozměrové řady, výrobní tolerance a grafy životnosti pro vybrané plastové potrubí.
[zpráva]Do oblasti Tabulky a výpočty je doplněn nový in... 11.9.2002
11.9.2002 Do oblasti Tabulky a výpočty je doplněn nový interaktivní výpočet ekvitermní křivky.
[zpráva]Do sekce Tabulky a výpočty byly zařazeny nové ta... 4.6.2003
4.6.2003 Do sekce Tabulky a výpočty byly zařazeny nové tabulky - Vybrané fyzikální konstanty a Složení atmosférického vzduchu.
[zpráva]Do sekce Tabulky a výpočty byl zařazen nový výpoč... 26.8.2011
26.8.2011 Do sekce Tabulky a výpočty byl zařazen nový výpočet - Výběr úpravny vody.
[zpráva]Do sekce Tabulky a výpočty byly zařazeny nové ta... 1.2.2006
1.2.2006 Do sekce Tabulky a výpočty byly zařazeny nové tabulky pro obory Vytápění, Větrání a klimatizace, Obnovitelná energie a Stavba a energie.
[zpráva]Do sekce Tabulky a výpočty byl zařazen nový inte... 17.4.2003
17.4.2003 Do sekce Tabulky a výpočty byl zařazen nový interaktivní výpočet -Výpočtový průtok vnitřního vodovodu.
[zpráva]Do sekce Tabulky a výpočty byl zařazen nový inte... 4.7.2003
4.7.2003 Do sekce Tabulky a výpočty byl zařazen nový interaktivní výpočet - Návrh a posouzení svodného kanalizačního potrubí.
[zpráva]Do sekce Tabulky a výpočty byl zařazen nový inte... 4.6.2004
4.6.2004 Do sekce Tabulky a výpočty byl zařazen nový interaktivní výpočet - Přepočet spotřeby zemního plynu na kWh.
[zpráva]Do sekce Tabulky a výpočty byl zařazen nový inte... 4.5.2005
4.5.2005 Do sekce Tabulky a výpočty byl zařazen nový interaktivní výpočet - Žárovka vs. úsporná zářivka - porovnání nákladů.
[zpráva]Do sekce Tabulky a výpočty byl zařazen nový inte... 4.11.2003
4.11.2003 Do sekce Tabulky a výpočty byl zařazen nový interaktivní výpočet - Jednoduchý přepočet součinitele prostupu tepla U.
[zpráva]Do sekce Tabulky a výpočty byl zařazen nový inte... 23.8.2003
23.8.2003 Do sekce Tabulky a výpočty byl zařazen nový interaktivní výpočet - Přepočet průtoku a rychlosti proudění v potrubí.
[zpráva]Do sekce Tabulky a výpočty byl zařazen nový inte... 19.3.2003
19.3.2003 Do sekce Tabulky a výpočty byl zařazen nový interaktivní Výpočet součinitele prostupu tepla U. Výpočet umožňuje sestavit z katalogu materiálů vícevrstvou konstrukci, pro kterou vypočte prostup tepla a vykreslí graf průběhu teplot.
[zpráva]Do sekce Tabulky a výpočty byla zveřejněna nová vý... 19.9.2008
19.9.2008 Do sekce Tabulky a výpočty byla zveřejněna nová výpočetní pomůcka - Stanovení přibližného průměru komína na tuhá paliva.
[zpráva]Do oblasti Tabulky a výpočty je doplněn nový int... 27.8.2002
27.8.2002 Do oblasti Tabulky a výpočty je doplněn nový interaktivní výpočet průtokového součinitele kv. Umožňuje jednoduše vypočítat kv hodnotu, tlakovou ztrátu nebo přenášený výkon na regulačních ventilech.
[zpráva]V sekci Tabulky a výpočty byla vytvořena nová ka... 19.7.2005
19.7.2005 V sekci Tabulky a výpočty byla vytvořena nová kategorie Kreslení technických výkresů, kde budou zveřejňovány články o této problematice nebo softwarové pomůcky pro kreslení.
[zpráva]V sekci "Tabulky a výpočty" na TZB-info byly zaktualizovány 4 výpočtové pomůcky 18.4.2017
V sekci "Tabulky a výpočty" na TZB-info byly zaktualizovány 4 výpočtové pomůcky 18... Schémata a grafy ve 4 původních výpočtech na TZB-info můžete nyní využít ve všech moderních prohlížečích,..V sekci "Tabulky a výpočty" byly zaktualizovány 4 výpočtové pomůcky,.. přestup tepla mezi povrchem potrubí a okolního prostředí), délka potrubí a rozdíl teploty média uvnitř potrubí a teploty v jeho okolí...
[článek]Nové tabulky pro výpočet ztrát při proudění teplonosné kapaliny SOLAREN 20.1.2005
Nové tabulky pro výpočet ztrát při proudění teplonosné kapaliny SOLAREN 20...2005 Tabulky pro stanovení hydraulické ztráty třením v kruhovém potrubí a hydraulické ztráty místními odpory při proudění teplonosné kapaliny SOLAREN autorů Petra Kramoliše a Mojmíra Vrtka vydalo Technické vydavatelství Praha s... Pro každý materiál potrubí a světlost kombinují tři různé koncentrace směsi voda - Solaren 60 %, 80 % a 100 % a tři různé teploty 20 °C,..
[tabulka]Výpočet schodiště
Výpočet schodiště Pohodlné schody by měly mít sklon 25° - 35°. Jak takového sklonu dosáhnout? Vejdou se schody do prostoru, který mám k dispozici? Jak schodiště navrhnout a spočítat? Tímto výpočtem snadno stanovíte ideální rozměry schodiště v prostoru... ° Kontrola podchodné a průchodné výšky Podchodná výška hp,.. mm Detailní informace o výpočtu schodiště najdete v článku na našem partnerském portálu estav...
[článek]Příklady výpočtu podle Eurokódu 5 (III.) 29.2.2016
.. CSc., ČVUT Praha První tři části seriálu slouží k seznámení s vývojem norem a jako podklady pro samotné výpočty podle Eurokódu 5 (ČSN EN 1995-1-1) a ČSN 73 1702 (modifikovaná DIN 1052:.. Ralf-Werner Boddenberg Předmluva a pomocné podklady pro výpočet viz část 1 a 2...req jsou uvedeny v tabulce 10 a tabulce 11...3 Pomůcka pro navrhování spojů s kolíky a/nebo přesnými svorníky Vzhledem k riziku štípání dřeva je účinný počet nef kolíků uspořádaných za sebou ve směru vláken dřeva menší než jejich skutečný počet n a lze ho stanovit pomocí tabulky 12... d a lze ji použít také pro svorníky a ..
[článek]Výpočet a graf ekvitermní křivky 8.3.2017
Výpočet a graf ekvitermní křivky 8... která do tohoto prvku vtéká a teplotou otopné vody z prvku vytékající a množstvím protékající otopné vody... tepelná čerpadla řízena jen jednoduchou ekvitermní regulací založenou na zjednodušeném matematickém výpočtu a nepoužívají další doplňkovou regulaci podle vnitřních teplot v místnostech...cz/tabulky-a-vypocty/50-ekvitermni-krivky Ekvitermní křivky,.. 1 Zadávací tabulka pomůcky a tabulka s údaji dle zadání Na obr. 1 je zadávací tabulka a tabulka vypočtených veličen podle konkrétního zadání...
[článek]Přibližný výpočet tlakové ztráty třením v potrubí 5.6.2002
.. materiál a průměr potrubí atd.), pro její zjištění se většinou používají tabulky nebo nomogramy. Tabulky jsou však sestaveny pouze pro určitou teplotu a materiál potrubí, což vzhledem k pestrosti nabídky rozměrových řad a používaných teplot médií znamená vlastnit pořádně tlustý katalog sestavený pouze z tabulek...Po zadání vstupních parametrů zvolíme "Přepočti" a následně lze z tabulky zjistit námi požadované hodnoty tlakového spádu a rychlosti proudění...mmin zadáme vlastní hodnotu a hledaný měrný tlakový spád a jemu odpovídající rychlost proudění média se objeví v prvním řádku ..
[tabulka]Výpočet tepelné ztráty objektu dle ČSN 06 0210
Výpočet tepelné ztráty objektu dle ČSN 06 0210 POZOR:.. Pro orientační výpočet tepelných ztrát a potřeby tepla na vytápění použijte naší on-line kalkulačku Zelená úsporám Ing. Zdeněk Reinberk Tato zjednodušená výpočtová pomůcka je určena pro výpočet tepelné ztráty místnosti nebo pro výpočet tepelné ztráty budovy obálkovou metodou...
[článek]Porovnání výpočtu RD podle ČSN 06 0210 a ČSN EN 12831 25.9.2006
Porovnání výpočtu RD podle ČSN 06 0210 a ČSN EN 12831 25...o., Nový Bor Článek popisuje konkrétní výstupy programu Protech - porovnání výpočtů tepelných ztrát podle ČSN 06 0210 a ČSN EN 12831...1 Vstupní údaje Pro vyhodnocení rozdílů ve výpočtu tepelných ztrát podle ČSN EN 12831 a ČSN 06 0210 jsou dále uvedeny výsledky výpočtů přízemního RD s dispozicí podle obr...1 - Hlavní stavební konstrukce Výpočet byl proveden pomocí programu TZ (tepelné ztráty - výpočet podle ČSN 06 0210) a programu TV (tepelný výkon - výpočet podle ČSN EN 12831). Při výpočtu podle ČSN 06 0210 nebyly součinitelé ..
[článek]Příklady výpočtu podle Eurokódu 5 (I.) 1.2.2016
..2004). První tři části seriálu slouží k seznámení s vývojem norem a jako podklady pro samotné výpočty uvedené v částech 4 a 5...2004). První tři části seriálu slouží k seznámení s vývojem norem a jako podklady pro samotné výpočty uvedené v částech 4 a 5... Příklady výpočtu a řešení podle Eurokódu 5 ČSN EN 1995-1-1 vydala v dubnu 2015 VOŠ a SPŠ Volyně... Kromě toho jsou v publikaci uvedeny pomocné tabulky pro navrhování a posuzování konstrukčních prvků a spojovacích prostředků... Při práci s příklady se předpokládá současné použití ČSN EN 1995-1-1 a ČSN 73 1702 případně zmíněné publikace [1..
[článek]Nová podoba výpočtů na TZB-info - jak se vám líbí? 6.5.2017
..Na titulní straně jsou nyní všechny výpočty a tabulky a dále jsou v horním řádku filtry pro jednotlivé obory a okno pro rychlé hledání výpočtu:.. Uvítáme Vaše náměty na nové výpočty a tabulky stejně jako připomínky k nové podobě... Výpočty jsou výsledkem práce redakce a jsme na ně náležitě pyšní Výpočet prostupu tepla vícevrstvou konstrukcí a průběh teplot v konstrukci na TZB-info .. Jan Schindler (analytik Kalkulátoru cen TZB-info). Dlouhodobě nejnavštěvovanější a nejčastěji citovaný výpočet Porovnání nákladů na vytápění Poslední velkou úpravou prošel výpočet Porovnání nákladů ..
[článek]Výpočet vnitřních vodovodů podle nové ČSN 75 5455 10.3.2008
.. století jsou i nadále s určitými korekcemi a doplněním jmenovitých výtoků pro některé nově používané výtokové armatury a zařízení použitelné a dávají dobré výsledky... hygienická zařízení průmyslových závodů a veřejné lázně kde QA jmenovitý výtok jednotlivými druhy výtokových armatur a zařízení (l/s) podle tabulky 1;.. Tabulka 1 - Jmenovité výtoky (QA), součinitelé výtoku (f) a minimální požadované hydrodynamické přetlaky (pminFl) pro běžné výtokové armatury (ukázka z ČSN 75 5455) Skutečný počet tlakových splachovačů záchodových mís Počet tlakových splachovačů ..
[článek]Metoda výpočtu potrubní sítě pomocí jednotkového hmotnostního průtoku 5.9.2000
..2000 Zajímavá metoda výpočtu potrubních sítí je zkušenými autory zpracována přehledně a vyčerpávajícím způsobem... Úvod Hydraulický výpočet potrubních sítí procházel v historii celou řadou způsobů výpočtů... Počítačové programy jsou většinou sestaveny na základě postupů výpočtů zavedených u výpočtů ručních... která zavádí počítané hodnoty pro jednotkový průtok [kg/h]. Pro ruční výpočet je nutné dosavadní tabulky doplnit,.. Výpočtový oběhový tlak Pojem výpočtový oběhový tlak představuje dopravní výšku (měrnou energii) oběhového čerpadla a přirozený oběhový tlak (vztlak), který ve ..
[tabulka]Výpočet množství dešťových (srážkových) odpadních vod Qr
Výpočet množství dešťových (srážkových) odpadních vod Qr Ing... typu a velikosti povrchu,..Plocha A[m2] .. Pojem srážkové vody dle Zákona o vodovodech a kanalizacích zahrnuje rovněž povrchové vody vzniklé odtokem srážkových vod dopadajících na pozemky a je tedy širší než pojem srážkové vody dle Vodního zákona,.. rozhodnutí o dodatečném povolení nebo rozhodnutí o povolení změn stavby a změn užívání a kolaudačního souhlasu... Výpočet se uvádí ve smlouvě o dodávce vody a odvádění odpadních vod. Provozovatelé vodovodů a kanalizací pro výpočet poplatku za odvod srážkových vod většinou rozlišují ..
[zpráva]Zajímavá publikace VÝPOČTOVÉ TABULKY PRO VYTÁPĚNÍ 23.2.2002
Zajímavá publikace VÝPOČTOVÉ TABULKY PRO VYTÁPĚNÍ 23... Miroslav Hořejší Společnost pro techniku prostředí vydala zajímavou obsáhlou publikaci VÝPOČTOVÉ TABULKY PRO VYTÁPĚNÍ,.. a Tomáš Suchánek. Publikace obsahuje na celkem 200 stranách nejenom velké množství vybraných užitečných tabulek,.. Úvodní část je věnována základním obecným tabulkám jako jsou například převody jednotek a základní fyzikální vlastnosti vybraných látek... výpočet spotřeby tepla a paliva nebo vliv umístění otopného tělesa na tepelnou pohodu ve vytápěném prostoru... Příjemným doplňkem je oživení tabulek a textů o množství..
[norma]ČSN 06 0210 - POZOR zrušená norma - Výpočet tepelných ztrát budov při ústředním vytápění (vydána 1.5.1994)
ČSN 06 0210 Výpočet tepelných ztrát budov při ústředním vytápění ČSN 06 0210 Norma stanoví postup výpočtu tepelných ztrát budov prostupem stěnami a větráním (infiltrací) za kvazistacionárních podmínek při nepřerušovaném vytápění jako podklad pro dimenzování otopných soustav ústředního vytápění a pro stanovení tepelné charakteristiky budovy podle ČSN 73 0540:..1 (výpočtové venkovní teploty v různých místech ČR a SR.) a A...

 [další stránka >>>]

Témata 2019

technická podpora výrobců