nápověda  mapa portálu
kde
hledat
   Katalog firem a výrobků   kalendář akcí   obsahy časopisů
   publikace   normy   plné texty právních předpisů
vybervse vybrat vše  vybernic zrušit výběrprohledat diskusní příspěvky
řazení 
platnost

Témata:
 
Překladový a výkladový slovník:
nalezeny 2 záznamy - zobrazit nalezené
 
Katalog firem a výrobků:
    [neaktuální záznamy (1) >>>]
 
Na dotaz rosný bod zobrazuji odkaz 1-50 z přibližně 271 nalezených.
 [další stránka >>>]
[norma]ČSN EN ISO 6327 Analýza plynů - Stanovení rosného bodu vody v zemním plynu - Vlhkoměry s chlazeným kondenzačním povrchem (vydána 1.7.2008)
ČSN EN ISO 6327 Analýza plynů - Stanovení rosného bodu vody v zemním plynu - Vlhkoměry s chlazeným kondenzačním povrchem ČSN EN ISO 6327 popisuje vlhkoměry používané pro určování rosného bodu vody v zemním plynu detekcí kondenzace vodní páry,.. Rosný bod vody upraveného zemního plynu v přepravních plynovodech leží mezi -25 °C a +5 °C,.. Vztah mezi parciálním tlakem vodní páry a pozorovaným rosným bodem znamená,..
[norma]ČSN EN ISO 18453 Zemní plyn - Vztah mezi obsahem vody a rosným bodem vody (vydána 1.7.2006)
ČSN EN ISO 18453 Zemní plyn - Vztah mezi obsahem vody a rosným bodem vody ČSN EN ISO 18453 Norma ČSN EN ISO 18453 specifikuje metodu, která poskytuje uživatelům spolehlivý matematický vztah mezi obsahem vody a rosným bodem vody v zemním plynu,.. Tato výpočtová metoda byla vyvinuta GERG a lze jí použít pro výpočet obsahu vody i rosného bodu vody... rosný bod;..
[článek]Kondenzační uhelné kotle – nechtěné dítě ekodesignu 15.5.2017
.. Rosný bod spalin je jedním z činitelů,.. v jehož výměníku teplota spalin při běžném provozu klesla pod jejich rosný bod... Rosný bod spalin Problematika rosného bodu spalin je poměrně složitá,.. kterými lze vypočíst teplotu rosného bodu spalin... normě ČSN EN 13384-1 [2]. Pokud klesne teplota spalin pod teplotu rosného bodu,.. 1 Vliv přebytku vzduchu na teplotu rosného bodu vodní páry dle [2] S rostoucím obsahem vody ve spalinách roste i jejich teplota rosného bodu... že pro kusové dřevo je počítáno s přírůstkem teploty rosného bodu (navýšení oproti teplotě rosného bodu vodní páry) o ..
[článek]Ochrana proti rosení chladicích panelů 19.10.2016
.. než teplota rosného bodu vzduchu,.. Teplotu rosného bodu vlhkého vzduchu určíme v praxi nejsnáze pomocí h-x diagramu,.. h-x diagram s určením teploty rosného bodu ..Z průsečíku s křivkou nasycení (zelený bod) odečteme na svislé ose vlevo teplotu rosného bodu,.. dokud teplota přívodní vody nestoupne nad rosný bod vzduchu v místnosti... z těchto veličin počítá teplotu rosného bodu a tuto teplotu bere jako omezující teplotu pro regulaci chladicí vody... Příklad algoritmu pro omezení teploty chladicí vody (Merbon IDE) Výpočet teploty rosného bodu vzduchu v místnosti probíhá v aplikačním..
[článek]Provozní předpoklady kondenzačních kotlů 23.1.2006
..teplota rosného bodu .. že vzniká při podkročení teploty rosného bodu vlhkosti obsažené ve spalinách kondenzát... Tomu rovněž odpovídá i energetický zisk a také teplota rosného bodu leží o cca 8 K výše... Podle polohy a tvaru teplotního profilu a průběhu teploty rosného bodu můžeme rozlišit tři typické provozní stavy... kdy je teplota kotlové vody nad teplotou rosného bodu (obr...teplota rosného bodu .. Teplota kotlové vody je sice pod teplotou rosného bodu, ale teplota jádra spalin je nad teplotou rosného bodu. Množství kondenzátu závisí na poloze průsečíku teplotního profilu vody a spalin..
[článek]Stanovení účinnosti a stupně využití nízkoteplotních a kondenzačních kotlů 9.4.2012
.. 1 Diagram h-x spalin pro stanovení rosného bodu,..Nízký přebytek vzduchu při spalování vytváří spaliny s vysokou teplotou rosného bodu a nízká teplota zpětné otopné vody zajišťuje značné ochlazení spalin ve výměníku kotle... 1) dána velkým rozdílem mezi teplotou rosného bodu spalin a teplotou ochlazení spalin...na x-ové pořadnici jsou rosné body spalin (teploty kondenzace) a měrné vlhkosti spalin,..6 je rosného bodu dosaženo při teplotě 50 °C (bod 6 na čáře kondenzace) s tepelným obsahem E6 = 268 kJ/kgss... 1 představuje vzdálenost od rosného bodu (bod 6) do bodu,.. 1 představuje průběh ..
[článek]Zjišťování tepelné účinnosti plynových kotlů a kotelen - II. díl 7.4.2008
..2008 V druhé části článku jsou uvedeny vztahy pro určení hodnoty entalpií spalin pro teploty nad i pod rosným bodem s respektováním skupenského kondenzačního tepla... V této části jsou uvedeny vztahy pro určení hodnoty entalpií spalin pro teploty nad i pod rosným bodem s respektováním skupenského kondenzačního tepla... uvedené hodnoty lze s přijatelnou přesností použít pro rozsah teplot 0 až 200 °C Při schlazení spalin na teplotu rosného bodu tr (°C) budou spaliny nasyceny vlhkostí s x'' = 0,..s., takže vztah pro entalpii při teplotě rosného bodu (kJ...s.) bude analogický se vztahem (1) ..
[článek]Řešení problematiky povrchové kondenzace vodní páry 7.6.2010
.. který je obklopován vzduchem o určité teplotě a relativní vlhkosti teplotu nižší než je teplota rosného bodu,.. že vnitřní povrchové teploty u těchto konstrukcí často bývají nižší než teplota rosného bodu vnitřního vzduchu... zda teplota jejich vnitřního povrchu je vyšší či nižší než teplota rosného bodu vnitřního vzduchu,.. zda teplota jejich vnitřního povrchu je vyšší či nižší než teplota rosného bodu vnitřního vzduchu,..). Jestliže dojde k výraznému snížení teploty vnitřního vzduchu až pod hodnotu teploty rosného bodu (viz bod 3), pak dochází k nasycení vzduchu vodní párou a k její ..
[článek]Kondenzační kotle 1.7.2000
.. Kotle s ohledem na nepodkročení teploty zpětné vody pod teplotu rosného bodu spalin byly udržovány na nejvyšších teplotách vody a dodávaly teplo na vytápění přes čtyřcestné směšovače... pod teplotu rosného bodu (57°C), začne ve spalinách kondenzovat vodní pára... Protože s rostoucí hodnotou l klesá teplota rosného bodu spalin je nutné,.. Teplota rosného bodu spalin při l = 2 je 45°C,.. Protože ke kondenzaci spalin dochází pouze při jejich ochlazení pod teplotu rosného bodu, zaměřil jsem se na zkoumání vlivu přebytku vzduchu právě na teplotu rosného bodu spalin...Obě entalpie spalin..
[článek]Stručná teorie kondenzace u kondenzačních plynových kotlů 2.4.2004
.. Pokud tyto spaliny ochladíme pod teplotu jejich rosného bodu,.. rosný bod a přebytek vzduchu... Pokud ochlazujeme spaliny zemního plynu získané ideálním spalováním (bez přebytku vzduchu), začne pod teplotou rosného bodu (pod 57°C) ve spalinách kondenzovat vodní pára... Pokud teplota vratné vody ze systému bude vyšší než teplota rosného bodu spalin,.. znamená horší účinnost spalování a u kondenzace způsobuje pokles teploty rosného bodu spalin. Například pro λ=1 je u ZP teplota rosného bodu spalin 57°C,.. Rosný bod spalin v závislosti na přebytku vzduchu (ZP) ..5) a skutečný rosný ..
[článek]Závady a vady ve výrobě dřevěných otvorových výplní a v zabudování do stavby 28.7.2008
.. snížení tvorby rosného bodu - rosení skla někdy i rámu především u plastových otvorových výplní .. Nadmořská výška ovlivňuje u oken tvorbu rosného bodu,.. a tím častěji dochází k tvorbě rosného bodu... Pro snížení tvorby rosného bodu se budou používat izolační skla s vyšší hmotností a větší tloušťky... Z důvodů snížení tvorby rosného bodu (změna tepelné normy) jsou zvětšeny tloušťky křídel a rámů minimálně na tloušťku 78 mm... pak dochází k tvorbě rosného bodu a zvýšení vlhkosti a prohnutí zasklívací lišty,..při použití hliníkových křídlových okapnic se musí kvůli tvorbě rosného bodu ..
[článek]Konstrukční řešení nízkoteplotního vytápění a vysokoteplotního chlazení 3 3.9.2012
.. Táto sa uskutočňuje jednak prostredníctvom snímačov (teploty a rosného bodu) a tiež spínaním,.. Tvorbu kondenzátu kontrolujú a zabraňujú jeho tvorbe snímače rosného bodu... Snímač rosného bodu by mal byť umiestnený na najchladnejšom mieste (prívodného potrubia) chladiaceho systému v príslušnej miestnosti. [5] Variabilná teplota na prívode Teplota na prívode sa reguluje v závislosti od teploty rosného bodu vonkajšieho vzduchu,.. [5] Kontrola rosného bodu Rosný bod nepredstavuje v systéme chladiacich a vykurovacích registrov žiadny problém...
[článek]Dehtování komínů při provozu nízkoemisních kotlů na tuhá paliva 19.5.2017
.. který vzniká při poklesu teploty spalin pod rosný bod... Hlavní příčinou dehtování komínů je především nedokonalé spalování hořlavin ve spojení s relativně vysokým rosným bodem spalin vůči teplotě spalin v kotlích,.. Při poklesu teploty spalin pod rosný bod dochází v komínu ke vzniku kondenzátu,.. než je rosný bod spalin vzniklých z konkrétního paliva, přičemž nejnižší teplotu rosného bodu mají peletky (cca 35 °C), následuje kusové dřevo (cca 45 °C) a nejvyšší teplotu rosného bodu má uhlí,..
[článek]Výměny plynových atmosférických kotlů za kondenzační, úspornější a ekologičtější– část 1. 21.11.2016
.. a kondenzaci co nejrychleji překonat rychlým zvýšením teploty spalin a udržováním teploty otopné vody v kotli nad teplotou rosného bodu spalin... než rosný bod páry obsažené v odcházejících spalinách... Přebytek vzduchu ovlivňuje aktuální hodnotu rosného bodu a je cílem, aby rosný bod byl co nejvýše a co nejvíce vodní páry ve spalinách zkondenzovalo. Díky řízení může být udržován rosný bod vodní páry ve spalinách na skutečném výměníku kondenzačního kotle až na hodnotě cca 55 °C... Zdroj [2] Z grafu závislosti teploty rosného bodu na přebytku vzduchu λ.. jak se stoupajícím přebytkem ..
[článek]Návrhové klimatické podmínky pro Českou republiku dle ASHRAE 27.9.2000
..rosný bod,.. teploty rosného bodu,..C) DP - teplota rosného bodu (°.. 4 - Teplota rosného bodu odpovídající 0,.. střední hodnota průvodní teploty suchého teploměru a měrná vlhkost (vypočtená pro teplotu rosného bodu při standardním atmosférickém tlaku pro nadmořskou výšku příslušné stanice). Údaje ve sloupci 4 jsou přímo úměrné extrémní měrné vlhkosti,.. Extrémní teploty rosného bodu mohou nastat ve dnech s nízkými teplotami suchého teploměru při vysoké relativní vlhkosti... Hodnota měrné vlhkosti ve sloupci 2 odpovídá kombinaci teploty rosného bodu a střední hodnoty souběžné teploty ..
[článek]Vady při obnově výplní otvorů u budov v památkových zónách 8.6.2015
.. a nedochází tak často k rosnému bodu a tvorbě kondenzátu na izolačním skle... Snižuje vznik rosného bodu a tvorbu kondenzátu v ostění... vnějším skle je dosaženo rosného bodu a tvorba kondenzátu... vzduchová zónaPři netěsnosti dochází k vniku teplého vzduchu do prostoru vzduchové mezery mezi křídly a následně k tvorbě rosného bodu na ochlazované ploše (chladnějším kováním), vzniká kondenzát,.. který při teplotním rozdílu na ochlazované ploše vytvoří kondenzát (z tvorby rosného bodu) v polodrážce vlysu... keramika) dochází k tepelným mostům a ke změně vlhkosti v ostění z tvorby rosného bodu..
[článek]Jak odhalit technické vady nemovitostí - OKNA 29.4.2014
.. inspekce nemovitostí vady znalec reklamace rosný bod rosení oken netěsnostOkna kromě toho,.. Příčinou profukování je chybějící nebo nekvalitní těsnění a nekvalitní kování s příliš vzdálenými zavíracími body. Zavírací body celoobvodového kování by neměly mít delší rozestupy než 70 cm... Povrchová teplota vnitřního povrchu rámu okna a okolních konstrukcí je pod úrovní naměřeného rosného bodu...Změřte vzdálenost zavíracích bodů kování okna...
[článek]Kondenzační kotle a praxe 16.2.2015
.. Konstrukční požadavky na kondenzační kotle Nejvyšší rosný bod Prvním požadavkem je dosažení co nejvyšší teploty rosného bodu... tím se teplota rosného bodu blíží ke svému maximu... která je vyšší než rosný bod... Při optimálním řízení procesu spalování leží obě teploty pod rosným bodem,..
[článek]Mikroklima zimních stadionů 11.4.2011
.. Zde je třeba připomenout závislost teploty rosného bodu na měrné vlhkosti. Při barometrickém tlaku 98 kPa lze stanovit regresní křivku mezi teplotou rosného bodu a měrnou vlhkostí (platí pro rozsah teplot -10 až +15 °C) ze vztahu ve tvaru Graficky je tato závislost vyjádřena na obr... 1 Závislost teploty rosného bodu na měrné vlhkosti vzduchu Je zřejmé,.. než odpovídá shora uvedené teplotě rosného bodu,.. že teplota rosného bodu záleží na měrné vlhkosti vzduchu,..d) Snížení teploty rosného bodu vzduchuNejvhodnějším způsobem jak zabránit výše uvedený problémům je snížit teplotu rosného..
[článek]Revize spalinové cesty a spalovacího zdroje tepla s nízkou teplotou spalin 24.2.2017
.. kdy teplota spalin v celé spalinové cestě nebo v její části může poklesnout i pod rosný bod... kdy teplota spalin v celé spalinové cestě nebo v její části poklesne i pod rosný bod... je uveden připojený graf závislosti rosného bodu spalin na vlhkosti dřeva W v rozmezí 0 % až 50 % a přebytku spalovacího vzduchu α.. Snížení přebytku vzduchu ve spojení s vlhkostí dřeva vede k růstu teploty rosného bodu spalin až k maximálním hodnotám 70 °C... Výše rosného bodu nezávisí jen na obsahu síry v palivu,.. Důsledkem nadměrné světlosti komína je tedy i snížení teploty spalin pod rosný bod a ..
[článek]IsoCal - výpočetní program pro návrh technických izolací 23.4.2009
.. Teplota rosného bodu Teplota rosného bodu je teplota,.. relativní vlhkostí a teplotou rosného bodu... vzduch při teplotě 20 °C a relativní vlhkosti 70 % (bod 1) dává teplotu rosného bodu 14 °C (bod 2). Činitel zvukové pohltivosti Když zvuková vlna zasáhne materiál,.. plochy) pod teplotu rosného bodu okolního vzduchu... aby se zvýšila povrchová teplota izolace nad teplotu rosného bodu okolního vzduchu...
[článek]Chemické aglomerační procesy ovlivňující účinnost elektrických odlučovačů 17.12.2002
..t = 70 až 160 °C Rosný bod spalin vzhledem k obsahu vodní páry záleží na vlhkosti vsázky a bývá většinou v rozmezí ..tr = 44 až 53 °C Při snižování vlhkosti vsázky bývá rosný bod vody často jen okolo 41 °C,.. Velmi výrazný a pozitivní je vliv zvýšeného rosného bodu vody plynu na snížení hodnoty měrného elektrického odporu u prachů s nebezpečím vzniku nežádoucího efektu tzv...Při rosných bodech vodní páry ve spalinách pod cca 44 °C se zhoršují elektrické parametry odlučování,.. V takových případech se buď to musí zvětšit měrné plochy usazovacích elektrod nebo vstřikováním vody do horkých..
[článek]Funkční a konstrukční rozdělení komínů 29.8.2011
.. ale pouze zajištění teploty povrchu průduchu nad rosným bodem spalin... Komíny podle vlhkosti Hodnocení komínů podle možného vzniku kondenzace v průduchu je založeno na porovnání povrchové teploty na vnitřním líci průduchu v ústí komína (To) s teplotou rosného bodu spalin (TR). Z tohoto hlediska komíny mohou být:.. 8) - pokud na vstupu spalin do komína je jejich teplota (TS) nad teplotou rosného bodu spalin (TR) a v ústí komína je povrchová teplota průduchu (TO) nad teplotou rosného bodu spalin (TR), přičemž krátkodobě mohou spaliny v komíně kondenzovat (např...
[článek]Doba kondenzace vodních par v oblasti zasklívací spáry okenních konstrukcí 23.9.2013
.. že její povrch je ochlazen na nebo pod teplotu rosného bodu,.. Jedním z nejdiskutovanějších bodů je požadavek na nejnižší teplotní faktor vnitřního povrchu otvorových výplní... že její povrch je ochlazen na hodnotu rosného bodu nebo pod ni. Rosný bod je funkcí teploty,.. teplota rosného bodu [°C] .. Jakmile klesne teplota na teplotu rosného bodu,.. jejichž povrch vykazuje teplotu nižší než je teplota rosného bodu daného prostředí... Tu pak synchronizovaně porovnávat s vypočtenou hodnotou rosného bodu...Graf 2 zobrazuje křivku rosného bodu,.. kde se teplotní křivky vyskytly pod křivkou ..
[článek]Glosář termografie 21.5.2017
.. Dalším pevným bodem celsiovy stupnice je teplota varu vody 100 °C... teleobjektiv Testo 12°). H Horký bod ..Studený a horký bod“. I Ideální zářič .. Na teplotním snímku odpovídá velikost tohoto bodu velikosti jednoho pixelu...IFOVmeas se nazývá také měřený bod... Testo IRSoft). Všechny body na teplotním snímku,.. případně pokud má vzduch teplotu rosného bodu...Laser označuje místo měření (na měřeném objektu je viditelný červený bod). Laserové označení a prostředek snímku si zcela neodpovídají,.. T Teplota rosného bodu / rosný bod .. Vzduch je při teplotě rosného bodu na 100 % ..
[článek]Kotlíkové dotace v praxi – kotle na pevná paliva 31.7.2017
.. teplota rosného bodu,.. Velikost teploty rosného bodu ovlivňuje kvalita paliva (vlhkost,.. tím nižší rosný bod), ale také množství prachových části ve spalinách (tvoří kondenzační jádra). Díky absenci síry v palivu mají nejnižší teploty rosného bodu spaliny vzniklé spalováním dřevní biomasy (dřevo,.. Naopak přítomnost síry v hnědém uhlí může výrazně zvýšit teplotu rosného bodu vodní páry ve spalinách (cca 45 °C). Podle kominické „..
[článek]Vlhkost vzduchu a její měření 13.3.2006
.. Dalšími veličinami je teplota rosného bodu,.. často až k rosnému bodu). Odporové a kapacitní hygrometry Lithiumchloridový hygrometr s kapalným elektrolytem:.. Vlhkoměry na principu rosného bodu Princip spočívá ve snímání změny odrazivosti kovového ochlazovaného zrcátka při jeho orosení... Z teploty okolního vzduchu t a teploty rosného bodu (zrcátka) tr pak přístroj vypočte vlhkost...Určení vlhkosti z teploty rosného bodu ..
[článek]Teorie vlhkého vzduchu (I) 29.5.2006
.. Dalšími možnostmi určení vlhkosti vzduchu jsou teplota rosného bodu a teplota mokrého teploměru...5 Teplota rosného bodu tDP Teplota,.. V h-x diagramu se teplota rosného bodu pro daný stav vzduchu odečte na průsečíku křivky nasycení a čáry měrné vlhkosti,..Pro teplotu rosného bodu tDP (angl...měřením teploty rosného bodu (ochlazované zrcátko s optickým snímačem) ..
[článek]Zapojení kondenzačních kotlů s termohydraulickým rozdělovačem 3.9.2003
..2 se pohybuje teplota rosného bodu spalin při spalování zemního plynu okolo 57 °C... že teplota vratné vody vstupující do kotle a proudící do kondenzačního výměníku spaliny - otopná voda se musí trvale pohybovat pod výše uvedenou teplotou rosného bodu... Zejména při částečném výkonu (přechodné období) je pak teplota vratné vody pod teplotou rosného bodu spalin... 6). Zde pracující trojcestná směšovací armatura zajistí jako minimální potřebnou teplotu vody v "klasické" části kotle a do kondenzační části kotle stále proudí voda o teplotě nižší než je teplota rosného bodu spalin...
[článek]Faktory ovlivňující vnitřní povrchovou teplotu a kondenzaci na povrchu konstrukcí – Díl 2. 15.10.2012
.. přibližně 60%. Hodnota rosného bodu vnitřního vzduchu stoupla vzhledem k hodnotě rosného bodu návrhových parametrů o 5,.. Vzestup povrchové teploty konstrukce vlivem vyšší vnitřní teploty bude vždy menší než vzestup teploty rosného bodu... Na hodnotu rosného bodu tento výkyv teplot nemá výrazný vliv,.. což se negativně projeví na hodnotě rosného bodu vzduchu. Relativní vlhkost vzduchu zde vykazovala výrazné odchylky v průběhu měření (30 %), ale v průměru se relativní vlhkost pohybovala okolo hodnoty 50 %. Hodnota rosného bodu se vlivem zvýšené teploty vnitřního prostředí na hodnotu 24 &#..
[článek]Aktivní chlazení elektrických rozváděčů 11.8.2004
..Povrchová teplota vnitřní výbavy rozváděče by neměla klesnout pod teplotu rosného bodu...Obsahují údaje o maximální a minimální teplotě a vlhkosti vzduchu a rosném bodu...Tr - Teplota rosného bodu /°C/ 29 °C Pro určení teploty rosného bodu lze použít údaje z tabulky 2... Teploty rosného bodu pro zadanou relativní vlhkost a teplotu vzduchu .. Použití odporového topného tělesa pro ohřev nad teplotu rosného bodu...
[článek]Zkušenosti a doporučení k velkoplošnému vytápění a chlazení 20.12.2017
..Pro režim chlazení je zásadní hlídat nepodkročení rosného bodu okolo rozvodu chladu a aktivních panelů,.. které je schopná stanovit aktuální hodnotu rosného bodu a podle ní regulací provozních parametrů vyloučit riziko kondenzace vodních par obsažených ve vzduchu. Regulace Giacoklima podle aktuální hodnoty rosného bodu s bezpečnou teplotní rezervou +1,.. který sníží teplotu rosného bodu a umožní tak zvýšit chladicí výkon stropu nebo malou klimatizací... který zabrání podkročení rosného bodu prakticky po celý rok až na pár výjimečně nepříznivých dnů...
[tabulka]Minimální tloušťka izolace potrubí zabraňující kondenzaci vodních par
Minimální tloušťka izolace potrubí zabraňující kondenzaci vodních par Ing... při které je teplota povrchu izolace rovna teplotě rosného bodu...Teplota rosného bodutw = °C .. při které je teplota povrchu izolace rovna teplotě rosného bodu...Pro výpočet teploty rosného bodu podle ČSN 730540-3 platí:..tw-teplota rosného bodu [°C] ..tw-teplota rosného bodu [°C] ..
[článek]Zdroje tepla na plyn 11.4.2007
.. Pokud tyto spaliny ochladíme pod teplotu jejich rosného bodu,.. Pokud ochlazujeme spaliny zemního plynu získané ideálním spalováním (bez přebytku vzduchu), začne pod teplotou rosného bodu (pod 57°C) ve spalinách kondenzovat vodní pára... Pokud teplota vratné vody ze systému bude vyšší než teplota rosného bodu spalin,.. ale stále bude pracovat s účinností nízkoteplotního kotle). Skutečný rosný bod spalin se pro zemní plyn pohybuje mezi 50 a 55°C... u kterých je teplota vratné vody po celé topné období (tedy i při nejnižších venkovních teplotách) o 5°C nižší než skutečná teplota rosného bodu..
[článek]Sálavé stropní chlazení: řešení pro tropická vedra 22.8.2006
.. Hlavní výhody chladících stropů lze shrnout do několika následujících bodů:.. První bod v případě potřeby musí být řešen kombinací chladících stropů se zapojením centrální vzduchotechniky. Druhý bod je řešen teplotou náběhové vody do systému, tak aby byla vždy zajištěna teplota chladící plochy nad teplotou rosného bodu. V obytných budovách je teplota rosného bodu okolo +16°C. Trvalé zajištění teploty nad rosným bodem na sebe váže opět další výhody a nevýhody...
[norma]ČSN EN 14114 - POZOR zrušená norma - Tepelně vlhkostní chování stavebního zařízení a průmyslových instalací - Výpočet difuze vodní páry - Izolační systémy pro chladné potrubí (vydána 1.3.2003)
ČSN EN 14114 Tepelně vlhkostní chování stavebního zařízení a průmyslových instalací - Výpočet difuze vodní páry - Izolační systémy pro chladné potrubí ČSN EN 14114 Není-li tepelná izolace systému pro chladné potrubí dokonale parotěsná, dostane se tok vodní páry z teplého prostředí do povrchu potrubí, kdykoli poklesne povrchová teplota chladného potrubí pod teplotu rosného bodu okolního vzduchu... aby byl částečný tlak vodní páry konstantní ve všech bodech,.. rosný bod;..
[článek]Modifikace stávajících systémů s tepelnými čerpadly potřebné pro provoz chlazení 7.9.2015
.. Zatímco při pasivním chlazení plošnými systémy pracujeme s teplotami nad rosným bodem a hlavním úkolem regulace je nedostat se s teplotou právě pod rosný bod, u aktivního chlazení se teplotám pod rosným bodem nevyhneme... ale do systému se směšovala voda na teplotu nad rosným bodem...
[článek]Difúzní tok a kondenzace vodní páry v konstrukci stěny – část 1 – Vlhký vzduch a vznik difúzního toku 13.9.2010
.. Stanovení částečného tlaku vodní páry v mezních rovinách I a II v měřítku difúzních odporů jednotlivých vrstev je potřebné pro zjišťování těchto bodů u průběhu částečného tlaku vodní páry,..1 Rosný bod vzduchu (bod A') Při ochlazování vzduchu se podle obr... Tento stav ochlazeného vzduchu nazýváme rosný bod vzduchu a vyjadřujeme jej teplotou kondenzace vodní páry ve vzduchu, jinak též teplotou rosného bodu vzduchu... 5 je rosný bod označen A',.. teplotou rosného bodu tRA = 12 °C...A' (tRA) - rosný bod (teplota rosného bodu vzduchu) ..
[článek]Kotle – 2. část 2.4.2012
.. neboť odsířené spaliny na konci kotle mohou mít v důsledku nižšího rosného bodu nižší teplotu... neboť rosný bod je v průměru o 20 °C nižší než u ohnišť granulačních... odpadá ztráta mechanickým nedopalem a ztráta citelným teplem tuhých zbytků a u bezsirnatých paliv (kapalných i plynných) je také nižší komínová ztráta díky nízkému rosnému bodu spalin... způsobuje vyšší rosný bod spalin,..Nízkoteplotní koroze vzniká podkročením rosného bodu spalin na stěnách spalinovodu nebo výměníků...Hlavním opatřením proti vzniku nízkoteplotní koroze je udržení teplot teplosměnných ploch nad teplotou ..
[norma]ČSN EN ISO 13686 - POZOR zrušená norma - Zemní plyn - Označování jakosti (vydána 1.2.2006)
ČSN EN ISO 13686 Zemní plyn - Označování jakosti ČSN EN ISO 13686 Norma ČSN EN ISO 13686 specifikuje parametry, které jsou potřebné k popisu zemního plynu po konečné úpravě a případně po smíchání. Takový plyn je dále v textu označován pouze jako "zemní plyn". Hlavní text této normy obsahuje seznam těchto parametrů, jejich jednotky a odkazy na měřicí normy. Informativní příloha obsahuje příklady typických hodnot těchto parametrů s hlavním důrazem na bezpečnost a ochranu zdraví. Při definování parametrů pokrývajících složení,.. rosný bod vody; rosný bod uhlovodíků;..
[článek]JUNKERS Tipy pro topenáře (XII) - Teoretické základy kondenzační techniky 10.10.2011
.. Při navyšování teploty se nazývá bod X bodem varu... se nazývá tento bod bodem kondenzace...5 °C) překračuje vrat­­ná teplota topného systému rosný bod...35 (což je charakteristická hodnota pro kondenzační kotle JUNKERS), se musí respektovat rosný bod spalin při spa­lo­vání zemního plynu (cca 53 °C). Pokud se udrží zpětná otop­ná voda v otopném systému pod touto teplotou výstup­ních spalin, to znamená ideálně pod rosným bodem vodních par obsa­žených ve spalinách,.. Rosný bod spalin v závislosti na přebytku vzduchu λ..
[norma]ČSN EN ISO 15403 - POZOR zrušená norma - Zemní plyn - Stanovení jakosti zemního plynu používaného jako stlačené palivo pro automobily (vydána 1.2.2006)
ČSN EN ISO 15403 Zemní plyn - Stanovení jakosti zemního plynu používaného jako stlačené palivo pro automobily ČSN EN ISO 15403 Cílem normy ČSN EN ISO 15403 je poskytnout výrobcům, provozovatelům vozidel, provozovatelům plnicích stanic a dalším zainteresovaným osobám z oblasti průmyslu vozidel na stlačený zemní plyn informace o jakosti paliva pro vozidla na zemní plyn (NGV).Tyto informace jsou potřebné pro úspěšný vývoj a obsluhu zařízení vozidel na stlačený zemní plyn. Palivo splňující požadavky této normy musí:a) umožňovat bezpečnou obsluhu vozidel a příslušného vybavení potřebného pro ..
[článek]Perspektivní malé a střední zdroje na tuhá paliva 3.9.2007
.. cenová úroveň 2005 ROSNÝ BOD SPALIN A TEPLOTA SPALIN DO KOMÍNU konvekčnímu přenosu tepla u stěny kde je q [W/m2] tepelný tok stěnou výměníku,.. tst2 až po teplotu otopné vody tw ROSNÝ BOD SPALIN PRO BĚŽNÉ PROVOZNÍ PODMÍNKY Palivo Rosný bod bez síry [°C] Zvýšení teploty rosného bodu [°C] Výsledná teplota rosného bodu [°C] dřevo 44,..
[článek]Kondenzační kotel pro každého (I) 1.2.2002
Kondenzační kotel pro každého (I) 1.2.2002 Šestidílný seriál o kondenzačních kotlích je napsán srozumitelnou formou odpovědí na položené dotazy. Technika Internetu Vám umožňuje položit autorovi další dotazy,.. Tento jev se projevuje v oblasti nad teplotou rosného bodu slabě (nízkoteplotní kotle), ale v oblasti kondenzace spalin silně... klesá teplota rosného bodu spalin je nutné,.. teplota rosného bodu spalin při λ..
[článek]Parametry tepelných soustav zvyšující účinnost kondenzačních kotlů 2.10.2006
Parametry tepelných soustav zvyšující účinnost kondenzačních kotlů 2.10.2006 Kondenzační kotle jsou moderními zdroji tepla, které podstatně zvyšují využití energie, která je obsažena v zemním plynu. Na úspěšné či naopak neúspěšné funkci kondenzačního kotle se podílí zejména projektant tepelné soustavy... což je teplota rosného bodu,.. Potom je teplota rosného bodu spalin znatelně nižší... která představuje teplotu rosného bodu,.. že teplota zpětné vody je vždy nižší než teplota rosného bodu...
[norma]ČSN EN ISO 15403-1 Zemní plyn - Zemní plyn používaný jako stlačené palivo pro motorová vozidla - Část 1: Stanovení kvality (vydána 1.7.2008)
ČSN EN ISO 15403-1 Zemní plyn - Zemní plyn používaný jako stlačené palivo pro motorová vozidla - Část 1: Stanovení kvality ČSN EN ISO 15403-1 Cílem 1. části ČSN EN ISO 15403 je poskytnout výrobcům, provozovatelům motorových vozidel, provozovatelům plnicích stanic a dalším zainteresovaným osobám z oblasti průmyslu vozidel na stlačený zemní plyn informace o jakosti (kvalitě) paliva pro motorová vozidla na ZP (NGV). Tyto informace jsou potřebné pro úspěšný vývoj a obsluhu zařízení vozidel na stlačený zemní plyn. Palivo splňující požadavky této části normy musí:.. rosný bod vody; rosný bod ..
[článek]Faktory ovlivňující vnitřní povrchovou teplotu a kondenzaci na povrchu konstrukcí – Díl 1. 8.10.2012
..1 Graf závislosti obsahu vodní páry na teplotě vzduchu Dalším důležitým pojmem je teplota rosného bodu vzduchu. Teplota rosného bodu je teplota,.. proč vůbec teplota rosného bodu vzduchu existuje. V případě poklesu teploty pod hodnotu teploty rosného bodu vzduchu dochází ke kondenzaci přebytečné vlhkosti... ale relativní vlhkost se jako poměr zvýší na přibližně 90 %. Při poklesu teploty pod hodnotu rosného bodu,.. kde je teplota pod hodnotou teploty rosného bodu...
[zpráva]Řešení problémů s kondenzací vodní páry v potrubí 5.2.2013
Řešení problémů s kondenzací vodní páry v potrubí 5.2.2013ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. Realizační firmy se často setkávají s problémem kondenzace vodní páry v potrubí. Tento jev obvykle nastává,.. aby na jeho vnitřním povrchu nedocházelo k poklesu teploty pod teplotu rosného bodu a tím i ke kondenzaci vodní páry... která zajistí udržení teploty na vnějším líci vnitřní izolace nad teplotou rosného bodu...
[článek]Plyn ve vytápění (I) 17.10.2002
..Teplota rosného bodu spalin u zemního plynu je přibližně o 10 °C vyšší než u spalin pocházejících ze spalování kapalných a tuhých paliv,..Teplotu rosného bodu ((kromě množství vody vznikající při spalování) ovlivňuje také přebytek vzduchu při spalování... tím je nižší rosný bod spalin a možnost využití kondenzace...Ochlazením spalin 45 °C klesne komínová ztráta zhruba na 2 % a ztráta sáláním na 1 %. Jelikož teplota spalin poklesla pod rosný bod,.. kterým lze odcházející spaliny ochladit až pod rosný bod spalin...
[článek]Vytápění domů při dnešním vývoji cen energií z fosilních paliv a biomasy jako obnovitelného zdroje energie (II) 7.5.2007
.. je teplota rosného bodu spalin pouze funkcí vlhkosti spalovaného paliva a hodnoty součinitele přebytku spalovacího vzduchu α. Výše teploty rosného bodu spalin pak ovlivňuje tepelnou účinnost kotle,.. což pro porovnání s hnědým uhlím představuje snížení teploty rosného bodu minimálně o 50 %. Průběh teploty rosného bodu spalin pro spalování dřevní hmoty v závislosti na vlhkosti W a součiniteli přebytku spalovacího vzduchu α..

 [další stránka >>>]

Témata 2018

technická podpora výrobců
 
 

Aktuální články na ESTAV.czProdejní ceny bytů v ČR ke konci března vzrostly o 16 procentProjektová dokumentace na rodinný dům: Jak dlouho trvá, jaké jsou fáze a celková cenaStále populárnější sprchové kouty ESCURA ve špičkové kvalitě a osobitém designuPlyn, elektřinu, uhlí, pelety? S volbou vytápění vám pomůže veletrh FOR ARCH