nápověda  mapa portálu
kde
hledat
   Katalog firem a výrobků   kalendář akcí   obsahy časopisů
   publikace   normy   plné texty právních předpisů
vybervse vybrat vše  vybernic zrušit výběrprohledat diskusní příspěvky
řazení 
platnost

Témata:
 
Katalog firem a výrobků:
Ing. Josef Cuhra
LI-VI Praha spol. s r. o.  |  www.livi.cz
    [neaktuální záznamy (21) >>>]
 
Na dotaz revize kotlů zobrazuji odkaz 1-50 z přibližně 217 nalezených.
 [další stránka >>>]
[zpráva]Revize kotlů Heizomat dle zákona o ochraně ovzduší č.201/2012 7.12.2016
Revize kotlů Heizomat dle zákona o ochraně ovzduší č...300 kW napojený na teplovodní soustavu ústředního vytápění projít kontrolou technického stavu a provozu - revizí.Majitelé většiny kotlů na tuhá paliva napojených na teplovodní soustavu ústředního vytápění domu mají podle platného zákona o ochraně ovzduší od roku 2012 novou povinnost,..300 kW napojený na teplovodní soustavu ústředního vytápění projít kontrolou technického stavu a provozu (revizí). Od 1. ledna 2017 si totiž může úřad vaší obce s rozšířenou působností vyžádat potvrzení o revizi...
[zpráva]Revize kotlů se blíží. Poradíme Vám na veletrhu FOR THERM 21.7.2015
Revize kotlů se blíží... Revize kotlů klepou na dveře... ledna 2017 budou mít domácnosti poprvé povinnost předložit revizi svého kotle,..Kdo revizi nebude mít,.. Revize kotle se musí provést nejpozději do konce roku 2016,.. Zejména pro majitele starých uhelných kotlů platí,.. Problémy mohou u nekvalitních kotlů nastat i s pojistkou... emisní třídě je již řada českých i zahraničních modelů dřevozplynovacích kotlů na kusové dřevo nebo automatických kotlů na dřevní pelety... která od roku 2020 zakáže prodeje kotlů nekvalitních kotlů na území EU...
[zpráva]Novela zákona o ochraně ovzduší: Povinné revize kotlů jednou za 3 roky a nižší cena revizí 15.3.2018
.. Povinné revize kotlů jednou za 3 roky a nižší cena revizí 15... revizí kotlů a zlevnění ceny za dopravu i samotnou kontrolu... Ministerstvo životního prostředí (MŽP) na základě vyhodnocení situace po první vlně povinných revizí kotlů,.. že technický stav kotlů v České republice není dobrý a podíl kotlů s nějakou závadou či nesrovnalostí je podle odborníků z řad výrobců kotlů až 80%. Odstranění závady vede nejen k nižším dopadům provozu kotlů na kvalitu ovzduší,..
[článek]Povinné zkoušky pro topenáře, revize kotlů a centrální databáze kvalifikovaných instalatérů 28.9.2016
.. revize kotlů a centrální databáze kvalifikovaných instalatérů 28... Každý si zde může přehledně nelézt svého montážníka pro dotované instalace vytápění nebo revize a kontroly kotlů... Každý si zde může přehledně nalézt svého montážníka pro dotované instalace vytápění nebo revize a kontroly kotlů... zveřejnění seznamu topenářů pro kontroly a revize kotlů .. topenář s kvalifikacemi a kontrolami kotlů Kontroly kotlů –..
[článek]Termín pro povinné revize kotlů na tuhá paliva se přiblížil, kde najít topenáře? 17.10.2016
Termín pro povinné revize kotlů na tuhá paliva se přiblížil,..2016 S koncem roku se přiblížil termín pro povinné revize kotlů na pevná paliva... Kontroly a revize kotlů smí provádět pouze odborně způsobilá osoba proškolená výrobcem daného kotle... Kvalifikovaní topenáři pro dotace a revize kotlů,.. Co se při revizi kotlů kontroluje Kvalitu spalovacího procesu zásadně ovlivňuje technický stav zdroje,..
[článek]Prodej kotlů na tuhá paliva třídy 1. a 2. končí příští rok 14.6.2012
Prodej kotlů na tuhá paliva třídy 1...2012 Ročně se v posledních 5 letech v ČR prodávalo cca 40 tisíc kotlů na tuhá paliva a z toho cca 75 % jsou kotle z 1... k revizím kotlů bude zřejmě ještě vydána upřesňující prováděcí vyhláška MŽP... Revize se bude týkat všech kotlů a krbů v domácnostech o jmenovitém výkonu od 10 do 300 kW s teplovodním okruhem...Opatření také zajistí vyšší bezpečnost a hospodárnost při provozu kotlů a vyřadí z prodejů některé nevyhovující typy kotlů nebo dovozy nekvalitních kotlů,..
[článek]Vytápíte kotlem? Přinášíme přehled povinných revizí, díky kterému se vyhnete pokutám 3.1.2017
.. Přinášíme přehled povinných revizí,.. máte zákonnou povinnost provádět pravidelné revize nebo kontroly...Nejnovější změna zákona se týká kategorie kotlů na pevná paliva... Tato povinnost se týká všech typů kotlů na pevná paliva a za její nedodržení hrozí úřady pokutou až 50... Protože se revize nově vztahují i na starší typy kotlů,.. proškolili jsme techniky i na tento typ kotlů... českého výrobce kotlů... provést jednou za tři roky takzvanou provozní revizi,.. není zákonná povinnost provádět revize a kontroly. Výrobci kotlů nicméně doporučují provádět každoročně servisní prohlídku kotle,..
[článek]ČSN 07 0703 Plynové kotelny - stav revize 30.12.2003
ČSN 07 0703 Plynové kotelny - stav revize 30...2003 Zásadními změnami v textech revize ČSN 07 0703 je,.. než přistoupit na spolupráci s ČSNI k její revizi... návrh revize ČSN 07 0703,.. V textech revize ČSN 07 0703 byly použity zásady zapracované ve vyhl...Regulační a měřicí zařízení pro otop kotlů Zařízení kotlů ..Odstavení kotlů z provozu ..Odborné prohlídky kotelen a provozní revize .. zřizování a provoz plynových zařízení kotelen s parními a kapalinovými kotli (dále jen "kotli"), se jmenovitým výkonem alespoň jednoho kotle 50 kW a větším a kotelen se součtem jmenovitých tepelných výkonů ..
[článek]Kotelny se zařízením na plynná paliva (revize ČSN 07 0703 - konečný návrh) 1.9.2004
Kotelny se zařízením na plynná paliva (revize ČSN 07 0703 - konečný návrh) 1... 101 Vyhrazené kotle zpracoval revizi této ČSN a připravil k vydání revidovanou ČSN 07 0703 s názvem,..Zařízení kotlů ..Odstavení kotlů z provozu .. zřizování a provoz kotelen s parními a kapalinovými kotli na plynná paliva (dále jen "zařízení kotelen") se jmenovitým tepelným výkonem alespoň jednoho kotle 50 kW a větším a též kotelen se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větším než 100 kW,.. ve kterém je umístěn jeden nebo více kotlů se zařízením nezbytným k jeho bezpečnému provozu ..7) Zařízení kotelny ..
[článek]Kontrola, schvalování, revize a čištění komínů 29.3.2001
Kontrola, schvalování, revize a čištění komínů 29.3.2001 Spalinová cesta, která začíná na kouřovém hrdle spotřebiče paliv a pokračuje kouřovodem a komínem,.. při jeho nesprávné obsluze), musí se provádět pravidelné kontroly a revize spalinových cest,.. Revize a čištění komínů - je periodická činnost,.. U kotlů a kamen na tuhá paliva je tato podmínka jednoznačná a pochopitelná, u kotlů na kapalná paliva se přijímá s určitými výhradami a u kotlů na plynná paliva se považuje tato služba za vynucenou a zbytečnou...
[zpráva]Nenechávejte revizi kotle na poslední chvíli! 31.10.2014
Nenechávejte revizi kotle na poslední chvíli! 31.10.2014VIADRUS a.s. Pravidelný servis plynového kotle snižuje náklady na jeho provoz. Většina lidí na svůj topný systém v letních měsících zapomene a servisní střediska čelí enormnímu náporu až na podzim, kdy lidé začínají opět topit.Pravidelný servis by ale neměli podceňovat ani majitelé plynových kotlů. „Přestože na první pohled kotel funguje bez problémů,.. uvedl vedoucí servisního oddělení bohumínského výrobce kotlů VIADRUS Ján Buček... U nových plynových kotlů,..
[článek]Pravidelné revize a kontroly technických zařízení v bytových domech 26.10.2015
Pravidelné revize a kontroly technických zařízení v bytových domech 26... Provádění revizí a kontrol je tedy závazné nejen platnými předpisy,.. neplatné revizi nebo dokonce její absenci,.. ČSN 33 1500 stanovuje lhůty pravidelných revizí ve společných prostorách domu (sklepy,.. norma ČSN 33 1500 předepisuje lhůty pravidelných revizí pro hromosvody realizované před 1... 2009 a stanovuje lhůty pro provádění pravidelných vizuálních kontrol a revizí na tomto zařízení označené jako systémy ochrany před bleskem a přepětím... že vlastník nebo vlastníci objektu s vytvořeným subjektem s právní ..
[zpráva]Revizní technik kotlů na pevná paliva nemusí být zapsán v žádném seznamu 23.10.2016
Revizní technik kotlů na pevná paliva nemusí být zapsán v žádném seznamu 23...redakce Pro činnost revizního technika kotlů na pevná paliva není potřeba být nikde veden...S koncem roku se přiblížil termín pro povinné revize kotlů na pevná paliva...Kontroly a revize kotlů smí provádět pouze odborně způsobilá osoba proškolená výrobcem daného kotle... který je za kontroly kotlů zodpovědný... Kvalifikovaní topenáři pro dotace a revize kotlů,..
[článek]Poznatky z revizí nízkotlakých kotelen a výměníkových stanic 29.1.2004
.. dokumentace a značení částí kotle namáhaných tlakemVyšla 5/03 7 Požadavky na výstroj kotleVyšla 2/2003 6 Požadavky na výstroj kotleVyšla 6/03 8 Požadavky na spalovací zařízení kotlů na plynná a kapalná palivaVyšla 5/03 7 Požadavky na spalovací zařízení kotlů na plynná a kapalná palivaVyšla 6/03 9 Požadavky na spalovací zařízení kotlů na prášková palivaVyšla 8/03 10 Požadavky na zabezpečovací zařízení proti přetlakuVyšla 6/03 8 Požadavky na zabezpečovací zařízení proti přetlakuVyšla 8/2002 11 Požadavky na zabezpečovací a řídicí ..
[článek]Novela zákona o ochraně ovzduší 26.1.2013
.. Do nevyhovujících kotlů 1... To u moderních kotlů s automatickým přikládáním nelze nebo je to velmi složité... 2017 povinnost na základě požadavku obecního úřadu s rozšířenou působností předložit revizi kotle... První revize je povinná do 31... Revize na plynové kotle jsou povinné již dnes... že revize jsou povinné nově i pro kotle na tuhá paliva. Odhadovaná cena za 1 revizi bude cca 1 500 korun. Součástí revize by mělo být i seřízení kotle,.. Revize budou povinné jednou za dva roky... Kdo bude kontroly kotlů v domácnostech provádět?.. 2017 revizi svého kotle a pokutou 50 000 korun od 1.....
[článek]Investice do nového kotle na tuhá paliva čeká až půl milionu českých domácností 30.7.2012
.. Kvůli zpřísnění norem na provoz a složení emisí čeká majitele starších kotlů na tuhá paliva nutnost investice do modernějších zařízení... V roce 2014 skončí prodej kotlů nevyhovujících novým normám... radikálně změní podmínky provozování domácích kotlů na tuhá paliva. Majitelé starších a novému zákonu již nevyhovujících kotlů se musí připravit na výdaje spojené s revizemi stávajících zařízení... přinese v praktické rovině hlavně nutnost průběžných revizí kotlů na tuhá paliva...
[článek]Dopadla špatně kontrola kotlů na pevná paliva? Zachrání vás kotlíková dotace 26.1.2017
Dopadla špatně kontrola kotlů na pevná paliva?.. Kontrola kotlů na pevná paliva je v kompetenci obecních úřadů obcí s rozšířenou působností... za kotel bez povinné revize nebo jiné pochybení vám hrozí pokuta... První revizi má mít za sebou půl milionu kotlů Novela zákona kromě pravomoci kontrolovat topeniště přinesla i mnoho dalších změn. Patří k nim také povinné kontroly kotlů... pokud revizi ještě nemáte?.. že váš starý kotel revizí v roce 2016 ještě prošel... Kontrola kotlů na pevná paliva už vám potom nemusí způsobovat žádné noční můry...
[zpráva]Přiblížil se termín pro povinnou kontrolu kotlů na pevná paliva 27.10.2016
Přiblížil se termín pro povinnou kontrolu kotlů na pevná paliva 27...Seznam osob způsobilých pro revize kotlů na pevná paliva THERM DU ..Povinné kontroly kotlů na pevná paliva Přiblížil se termín pro povinnou kontrolu kotlů na pevná paliva... Seznam osob způsobilých pro revize kotlů na pevná paliva THERM DU Thermona,.. - český výrobce kotlů a kaskádových ...
[článek]Výsledky šetření některých událostí na plynových zařízeních – 3. část 26.10.2016
.. revizích,.. Řešení problémů při provozu turbokotlů při chybném provedení odvodu spalin Stručný popis události Předmětem znaleckého posudku je posouzení instalace plynových kotlů turbo v objektu bytového domu... V červnu 2006 byla po ukončení topné sezóny provedena revize veškerých kotlů odbornou firmou...Byla instalace kotlů a odvodu spalin provedena v souladu s projektem a dokumentací výrobce kotlů?..Byla instalace kotlů a odvodu spalin provedena v souladu s projektem a dokumentací výrobce kotlů?..U kotlů chybí spodní mřížka (nebyla součástí dodávky kotlů) ..
[zpráva]Stovky tisíc domácností čekají investice do kotlů na tuhá paliva 21.7.2012
Stovky tisíc domácností čekají investice do kotlů na tuhá paliva 21...2012 ČTK Stovky tisíc českých domácností čekají v nejbližších letech velké investice do nových kotlů na tuhá paliva... Na pořízení kotlů s ekologickým provozem ale podle něj chybí dotace... že se výměna kotlů může do roku 2022 týkat asi 330... Novela mění mimo jiné podmínky provozování domácích kotlů na tuhá paliva. Majitelé starších a novému zákonu již nevyhovujících kotlů se musí připravit na výdaje spojené s revizemi stávajících zařízení... Novela zákona o ochraně ovzduší zavádí povinné revize kotlů na tuhá paliva..
[článek]Revize ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace III 5.5.2014
Revize ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace III 5.5.2014 Ing. Zdeněk Žabička Revidovaná norma je platná od 1. února 2014. Tento třetí díl komentáře revize normy popisuje ustanovení pro svodné potrubí,.. Kondenzační kotle a spalinové cesty kondenzačních kotlů se odvodňují odtokovým potrubím... od klimatizačních jednotek nebo kondenzačních kotlů,.. od velkokuchyňských dřezů a varných kotlů... 10 Zařizovací předměty Požadavky na zařizovací předměty byly při revizi ČSN 75 6760 upraveny...ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace (v revizi) ..
[článek]Emisní třídy rozhodují, které kotle mohou zůstat na trhu i v domácnostech 13.3.2014
.. co zmizely z obchodů tři čtvrtiny dosud prodávaných kotlů na tuhá paliva...Do budoucna nebude povolen ani provoz kotlů 1... od roku 2017 se začnou požadovat kontrolní revize... revize budou vyžadovány od 1... Do moderních nízkoemisních kotlů vyšších tříd není možné přikládat odpady a jiná nevyhovující či zakázaná paliva,.. emisní třídy splňuje řada českých výrobců automatických kotlů na dřevěné pelety nebo dřevozplynovacích kotlů na kusové dřevo... ovšem u plynových kotlů jsou povinné revize již dnes...
[článek]Předpisové zajištění bezpečného provozu kotelen s kotli na plynná paliva 24.9.2004
.. ale též i propan-butan (LPG), jsou v současné době nejčastěji používaným palivem k otopu kotlů,.. revizích a zkouškách plynových zařízení,.. kterým se stanoví technické požadavky na účinnost nových teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva,..Problematiku tlakových zařízení - kotlů a potažmo kotelen,..hořáky kotlů pro spalování plynu musí být opatřeny hlídačem plamene,.. revizí a zkoušek provozovaných kotlů... Bezpečnostní požadavky na zařízení ke spalování a manipulaci s palivy ČSN 07 000 Názvosloví parních a horkovodních kotlů ČSN 07 0620 Konstrukce a ..
[článek]Pravidelné kontroly, prohlídky, revize a zkoušky technických zařízení v bytových domech 8.9.2006
.. revize a zkoušky technických zařízení v bytových domech 8... revizí a zkoušek technických zařízení instalovaných v bytových domech byl vypracován právě z tohoto důvodu a obsahuje úkony,.. revizí a zkoušek instalovaných zařízení v souladu ustanoveními právních předpisů a českých technických norem s následným předáním písemných výstupů z provedených úkonů obsahujících objektivní zjištění a případně návrhy na provedení nápravných opatření vlastníkovi stavby tak,.. Revize-Výchozí revize [Příloha F](provádění pravidelných revizí odběrných elektrických zařízení bytů,..Kontrola zařízení 1 x za ..
[zpráva]Bez dotací opadá zájem o kotle, prodej loni klesl o 14 procent 21.3.2012
.. V příštích letech trh s tepelnou technikou výrazně ovlivní zavedení povinných výměn kotlů... Klesl také prodej litinových kotlů... Senát v minulém týdnu rozhodl o zachování povinné revize kotlů na tuhá paliva,.. Revize má stát asi 800 až 1000 korun. "Z hlediska zlepšení ovzduší jsou kontroly kotlů velmi nutné," sdělil ČTK sekretář APTT Josef Žďárský. První revize by lidé měli podstoupit nejpozději do roku 2016 pod hrozbou pokuty až 20... Podle Žďárského může povinná výměna kotlů přinést problémy... výměna starých kotlů za nové se podle Žďárského neobejde bez dotací...
[článek]Obecné zásady prevence před výbuchy a požáry plynů I 8.6.2009
..REVIZE,.. ODBORNÉ PROHLÍDKY Revize Revize jsou pojmem společným pro všechna vyhrazená technická zařízení... U vyhrazených plynových zařízení stanoví požadavky na revize vyhláška č... revizích a zkouškách plynových zařízení. Podle tohoto předpisu se rozeznávají revize výchozí a provozní. Výchozí revize se provádějí na každém zařízení před uvedením zařízení do provozu. Zpráva o revizi je součástí dodávky zařízení... Při provozní revizi se podle charakteru zařízení prověří zejména změny stavu zařízení od poslední revize,..
[článek]Revize komínů, nebo jen kontrola? 2.10.2016
Revize komínů,..2016 Kdy je povinná revize komínu a kdy stačí kontrola?.. revize V souvislosti se zahájením topné sezóny teplárnami při poklesu venkovních teplot se v médiích objevily informace o tom,.. kotlů, kamen a krbů mají nechat provést revizi komínů,.. protože směšuje pojmy revize a kontrola a nabádá provozovatele zdrojů k objednání něčeho,.. V Nařízení se hovořilo rovněž o revizi,.. kontrole a revizi spalinové cesty s účinností od 29...§ 3 Revize spalinové cesty .. nebo je nutné provést revizi komína,.. je zásadní § 3 Revize spalinové cesty,.. (1) Revize spalinové cesty se provádí..
[článek]Revize ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace I 21.4.2014
Revize ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace I 21.4.2014 Ing. Zdeněk Žabička V lednu 2014 byla vydána revidovaná ČSN 75 6760, která je v České republice národní normou pro vnitřní kanalizaci. Revidovaná norma doplňuje požadavky evropských norem ČSN EN 12056-1 až 5 a ČSN EN 752 a je platná od 1...1 Úvod Revize byla provedena především z důvodu nového způsobu hospodaření se srážkovými vodami zaváděného v nových českých právních a technických předpisech (vyhlášky č... ke kterým došlo při revizi ČSN 75 6760... odtok kondenzátu od klimatizačních zařízení nebo kondenzačních kotlů,.. odtok kondenzátu od ..
[článek]Pozor na povinnou kontrolu kotlů na tuhá paliva. Je nutné ji zajistit ještě do konce roku! 18.11.2016
Pozor na povinnou kontrolu kotlů na tuhá paliva... kontrolor kotlů vyškolená výrobcem,..Počínaje příštím rokem jsou kontroly kotlů na tuhá paliva povinné,.. Provádí je technik proškolený výrobcem nebo dovozcem kotlů,.. popisuje novou povinnost pro majitele kotlů Roman Švantner,.. že povinnost kontrol se týká opravdu všech kotlů na tuhá paliva o výkonu 10 až 300 kW včetně... tak i nových kotlů,.. Technik při revizi zkontroluje nejen stav kotle,.. Revize mají za cíl zajistit dobrý stav kotlů,..Majitelé starých kotlů první a druhé emisní třídy,.. Jako jeden z mála kotlů na českém trhu přitom ..
[norma]ČSN 07 0710 Provoz, obsluha a údržba parních a horkovodních kotlů
.. obsluha a údržba parních a horkovodních kotlů ČSN 07 0710 Norma platí pro provoz parních a horkovodních kotlů s konstrukčním tlakem vyšším než 0,.. s výjimkou kotlů o celkovém vnitřním objemu do 10 litrů (u nichž součin z konstrukčního tlaku v MPa zmenšeného o 0,1 a celkového vnitřního objemu v litrech je nejvýše 10(, jakož i s výjimkou kotlů na lokomotivách a jiných železničních vozidlech,.. Významné jsou i organizační pokyny pro obsluhu i provádění revizí kotlů...
[časopis]CTI INFO 4/2015
.. kotlů,..Nepochybně Vás zaujmou odpovědi na otázky ,,Provedení revize všech spalinových cest a komínů,..povinnost předložit revizi svého kotle,.. Kdo revizi nebude .. Revize kotlů se blíží 21... Zkušebna kotlů na tuhá,..D o skupiny kotlů na tuhá paliva patří .. provedení revize všech spalinových cest,..Ad 1) Provedení revize spalovacích cest,.. 2011 povinnost pravidelně čistit a provádět revize a kontroly všech spalinových cest,..kotlů a karem na plyn... Pokud komín nepoužíváte a chcete se vyhnout revizi,.. Revize komínů a spalinových cest se dělají ..5 REVIZE KOTLŮ SE BLÍŽÍ ..kotlů ..
[článek]TZB-2004: Porovnání cen tepla 14.2.2005
.. 107 - instalovaný výkon kotlů 2 x 64 kW,.. 108 - instalovaný výkon kotlů 3 x 50 kW,..420,- Kč Revize tlakových nádob 1.520,- Kč Revize elektro 267,- Kč Odpisy za 1 rok 26...000,- Kč Pronájem plynoměru 220,- Kč Revize (kominík,..770,- Kč Revize elektro 267,- Kč Měření emisí (je součástí revize kotle) Odpisy za 1 rok 64...600,- Kč Revize (kominík,..500,- Kč Revize elektro 1 x za 3 roky - alikvotní část 700,- Kč Měření emisí 1 x za 5 let - alikvotní část 2...
[článek]Odpojení od teplárny přináší také novou odpovědnost a starost o vlastní kotelnu 1.12.2014
.. Zapomíná se ale na náklady při zřizování nových kotelen a během provozu kotelen na náklady na základě zákony vynucených revizí,..Při montáži zařízení musí mít firma oprávnění k montáži plynových zařízení a její pracovníci osvědčení od Technické inspekce České republiky (TI ČR). Při odpojení od teplárny je už v této fázi projektu nutné zajistit podle vyhlášek 13 revizí,.. je-li výkon jednoho kotle větší než 50 kW nebo součet výkonů všech kotlů větší než 100 kW... Dále je potřeba udělat revize plynového a elektrického zařízení a hromosvodů,.. U kotlů s výkonem do 50 kW a kotelen do součtu ..
[článek]Revize spalinové cesty a spalovacího zdroje tepla s nízkou teplotou spalin 24.2.2017
Revize spalinové cesty a spalovacího zdroje tepla s nízkou teplotou spalin 24.2.2017 Během provozu nejúspornějších kotlů a kamen na pevná paliva vznikají stavy, kdy teplota spalin v celé spalinové cestě nebo v její části může poklesnout i pod rosný bod...Začíná se objevovat problém u revizí moderních topidel na pevná paliva... tak kominíci v ČR nechtějí psát revize,.. Pak by měl revizní technik spalinových cest oprávněně vystavit revizi s nedostatkem - nízká rychlost proudění spalin,..
[článek]Výměna starého atmosférického plynového kotle za nový kondenzační kotel 8.1.2018
.. je však více než dostatečně vykompenzováno úsporami ve spotřebě zemního plynu a zvýšenou bezpečností provozu těchto kotlů... Postupně rostoucí nabídka kombinovaných plynových kotlů,.. která upozorňuje na možné negativní stránky provozu atmosférických kotlů,.. kdy pořizovací ceny kondenzačních kotlů začínaly nad částkou 60 až 80 tisíc,.. zpřísnění požadavků na účinnost kotlů,.. A pak přišly diskuse o konstrukci různých druhů kotlů,.. K instalaci jej nepřesvědčil ani technik dodavatele kotlů,.. Topenářská firma zajistila i revizi spalinové cesty oprávněnou osobou, se kterou spolupracuje..
[článek]Prohlídky a revize tlakových nádob u chladicích zařízení 2.3.2009
Prohlídky a revize tlakových nádob u chladicích zařízení 2... kdy revizní technici nemají zkušenosti z jiných revizí tlakových nádob v chemickém průmyslu,.. Mnozí totiž při těchto revizích překračují své oprávnění a je možno říci,.. kotlů a podobných zařízení... Pokud neprovádíte revize v této oblasti,.. Revize tlakových nádob chladicích zařízení Pokud budete provádět revize tlakových nádob chladicích či klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel,.. že vaše osvědčení a oprávnění jsou platná pouze pro kontroly a revize tlakových nádob a pokud byste prováděli revize chladicích zařízení ..
[článek]Výměny plynových atmosférických kotlů za kondenzační, úspornější a ekologičtější– část 2. 28.11.2016
Výměny plynových atmosférických kotlů za kondenzační,.. souvisí plynulý přechod na používání plynových kondenzačních kotlů. V praxi se při výměnách starých kotlů setkáváme s nesprávným výkladem a představami o přínosech kondenzačních kotlů... než tomu bývalo u konvenčních atmosférických kotlů,.. Přetlak ventilátoru kondenzačních kotlů je většinou ve vyšších hodnotách,.. konvenčních kotlů,.. Každý výrobce kondenzačních kotlů má v návodech pro instalaci či jiných technických podkladech uvedené příslušné možnosti pro daný typ řešení a k němu certifikované příslušenství...
[časopis]Český instalatér 5/2016
..Mimo to řídicí jednotka kotlů H824-AP umožňuje zapojení .. uvést na trh další typy automatický kotlů ..na českém trhu S úpravami legislativních požadavků a po revizích normy ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov vzrostly hlavně kvalitativní nároky na stavební materiály ..starat o revize komínů,..Další samozřejmostí u kotlů Bosch je protizámrazová funkce,..kotlů ENBRA CD,..Řada kondenzačních plynových kotlů ENBRA CD je určena jak pro domácnosti,..Velkou výhodou kotlů ENBRA .. kteří si koupí některý z kotlů řady ENBRA CD... kotlů,..kotle splňující EKODESIGN pro Kotlíkové dotace Č eská ..
[článek]Revize evropské směrnice 2002/91/ES o energetické náročnosti budov 30.8.2010
Revize evropské směrnice 2002/91/ES o energetické náročnosti budov 30.8.2010 Ing. Jiří Šála, CSc. V roce 2010 bylo vydáno přepracované znění směrnice pod označením 2010/31/EU,.. PŘEPRACOVANÁ EVROPSKÁ SMĚRNICE O ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV V roce 2010 schválila Evropská rada na půdě Evropského parlamentu revizi směrnice 91/2002/ES s názvem Směrnice o energetické náročnosti budov (přepracování) z 19... kdy zavádějící pojem "inspekce kotlů" byl nahrazen výstižnějším pojmem "inspekce otopných soustav". Blíže se též specifikuje obsah a forma inspekční zprávy...
[článek]Nový zákon o ochraně ovzduší změní na podzim život statisícům domácností 13.9.2012
.. co čeká majitele kotlů na tuhá paliva,..Na co se musí majitelé starších kotlů od září připravit?..Novela zákona o ochraně ovzduší nařizuje od července 2017 nutnost pravidelných revizí kotlů na tuhá paliva... 2022 však budou mít domácnosti povinnost na základě těchto revizí prokázat,.. Zákon vlastně provozování starších nevyhovujících kotlů přímo nezakáže,..Zmínil jste emisní třídy kotlů...Emisní třídy specifikují účinnost a míru vypouštěných emisí kotlů na tuhá paliva podle normy ČSN EN 303-5...Jak se osobně díváte na nutnost výměny kotlů?..
[článek]Kotelna nebo kotel v každém bytě? 5.12.2016
.. nabízí se mu například instalace malých kotlů v každém bytě nebo výstavba společné kotelny... jejímž předmětem je investiční porovnání mezi instalací plynových kotlů s přípravou teplé vody v jednotlivých bytech bytového domu a centrálním zdrojem tepla pro vytápění bytů s přípravou teplé vody v centrálním zdroji tepla...Revize komína1 000 ..Možností je i instalace komína LAS s napojením více kotlů do jednoho komína...Revize komína1 000 .. Při tomto počtu se v neprospěch kotlů v každém bytě také výrazně začnou projevovat zvýšené provozní náklady na kontroly komína, kontroly kotlů a servisní ..
[článek]Jak si vybrat kotel na tuhá paliva. Pět méně známých tipů pro nejlepší koupi 7.4.2015
Jak si vybrat kotel na tuhá paliva. Pět méně známých tipů pro nejlepší koupi 7.4.2015ENBRA, a.s. Kotle na tuhá paliva se již v možnostech regulace a provozním komfortu přibližují kotlům plynovým. Na rozdíl od starších zařízení tohoto druhu jsou však moderní kotle na pelety, uhlí či dřevo také daleko komplikovanější a jejich koupě není jednoduchá... kouřovod komín revize plyn tuhá paliva uhlíZajímejte se o výměník a jeho konstrukci Při koupi kotle věnujte velkou pozornost také jeho vnitřní konstrukci... Na rozdíl od plynových či elektrických kotlů vyžadují kotle na tuhá paliva občasné ..
[článek]Uvažujete o koupi a instalaci nového kotle na tuhá paliva? Věnujte pozornost nové legislativě 24.3.2016
.. ze které vyplývají povinnosti prodeje a provozu kotlů na tuhá paliva pro vytápění domácností,.. Užívání kotlů 1...Majitelé kotlů 1... 2018). Tento program je určen právě přímo pro podporu výměny starých kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním a je administrován prostřednictvím jednotlivých krajů České republiky,“.. TP-EKO Pellet Kromě vysoce účinných kondenzačních plynových kotlů ENBRA CD 24–..Zelená domácnostem“. Tabulka níže uvádí povinnosti prodeje a provozu kotlů na tuhá paliva pro vytápění domácností do roku 2022 na základě Nařízení komise EU 2015/1189,.. 2014..
[článek]Domovní kotelny v číslech 9.12.2014
Domovní kotelny v číslech 9.12.2014THERMONA, spol. s r.o. Problematika nákladů na výrobu tepla z domovních kotelen je často diskutována v médiích i na internetu, ale často pro tuto diskuzi chybí seriózní podklady. Proto vám přinášíme po dohodě s vedením Stavebního bytového družstva ve Studénce-Butovicích výsledky provozu domovních kotelen za roky 2011 až 2013... kaskádové kotelny složené z kondenzačních kotlů Therm 45 KD... To odpovídá technickému řešení kaskády 2 až 4 kotlů...Kaskáda plynových kotlů Therm 45 KD .. údržbu a revize,.. údržbu a revize), ..Jako výrobci kotlů jsme někdy ..
[zpráva]Rozsáhlou nabídku kotlů na biomasu představí veletrh FOR THERM 2014 20.6.2014
Rozsáhlou nabídku kotlů na biomasu představí veletrh FOR THERM 2014 20... Dokazují to loňské prodeje kotlů... Mezi desítkami kvalitních a cenově dostupných kotlů na tuhá paliva budou moci návštěvníci vybírat na veletrhu FOR THERM,..Jen čtvrtina kotlů prodaných v roce 2013 je určena ke spalování uhlí,.. Prudký nárůst je zejména u dřevozplynovacích kotlů,.. Peletových kotlů meziročně přibylo 2 583, celkem je v České republice v provozu asi 18 000 automatických kotlů na pelety... Jak si vysvětlit nejvyšší číslo v prodejích kotlů za posledních pět let?.. Povinné revize ovšem začnou už za tři ..
[článek]Rychlá investice do úsporného kotle může ještě letos snížit náklady na vytápění 12.10.2012
.. Kotle na tuhá paliva - pozor na účinnost a emise Revize a seřízení čeká podle novely zákona už nejen plynové kotle,.. Od roku 2017 budou jejich majitelé povinni provádět revizi jednou za dva roky,..cz Až 75 % dnes prodávaných kotlů spadá do 1... ale jen velmi málo českých výrobců automatických kotlů na uhlí... který sdružuje výrobce a prodejce kotlů i pelet a dalších paliv z biomasy...S výběrem může pomoci nový přehled automatických kotlů na webu www...Dosud největší vlna nákupů automatických kotlů na pelety byla ovlivněna dotačním programem Zelená úsporám... a tak výrobci kotlů a ..
[článek]Spalinový ventilátor - efektivní řešení špatného tahu komínu 9.6.2014
Spalinový ventilátor - efektivní řešení špatného tahu komínu 9.6.2014TECH TRADING GROUP, a.s. Pokud jako mnoho majitelů řešíte problémy se špatným tahem komínu, problémy se zatápěním či nedokonalým spalováním paliva, pak pro vás může být východiskem spalinový ventilátor (regulátor komínového tahu), který všechny tyto problémy eliminuje. Stačí zvolit vhodný typ, namontovat na ústí komína či kouřovod (dle typu) a váš problém je vyřešen... kouřovod komín revize plyn tuhá paliva uhlí dřevostavba kominíkCo je spalinový ventilátor?!..v případě nutnosti připojení kotlů s přetlakovým hořákem na ..
[článek]Kondenzační kotel se rychle zaplatí 10.10.2015
.. Na podzim končí prodej nehospodárných plynových kotlů... 813/2013 o účinnosti kotlů,..Nařízení stanovuje podmínky pro prodej a instalaci všech typů plynových kotlů (mimo kotlů výhradně na bioplyn). Jejich výrobci nesmí od uvedeného data uvádět na trh kotle do výkonu <.. U kotlů s nižším výkonem je nařízení tolerantnější:.. Regulace ovšem nijak nezakazuje provoz již nainstalovaných kotlů...V České republice již nyní z plynových kotlů prodáváme hlavně kondenzační typ K4,..
[zpráva]Nevyznáte se v oblasti energetických zákonů a vyhlášek? 18.11.2012
Nevyznáte se v oblasti energetických zákonů a vyhlášek? 18.11.2012STAEG, spol. s r.o. Zajistíme pro vás vydání PENB (průkaz energetické náročnosti budov), potřebná měření spotřeby energií, audity, revize, kontrolu účinnosti kotlů a další. V oblasti energetického managementu společnost STAEG Facility zajišťuje: Energetický audit, či energetické posouzení. Vydání průkazu energetické náročnosti budov. Kontrolu účinnosti kotlů. Kontrolu klimatizačních systémů. Revize energetických zařízení atd. ..
[článek]Topná sezóna je za dveřmi. Co je třeba nutně zajistit? 29.9.2016
Topná sezóna je za dveřmi. Co je třeba nutně zajistit? 29.9.2016ENBRA, a.s. S dobře fungujícím a vyladěným topením můžete během zimy ušetřit nezanedbatelnou částku na energiích a můžete klidně spát. Konec léta nebo začátek podzimu je tedy nejvhodnější dobou pro údržbu otopného systému... U kotlů,..Revize kotlů na tuhá paliva je nově stanovena Zákonem o ochraně ovzduší č... Pro případ revize je pak nutno volat certifikovaného revizního technika... Povinnost kontroly spalinových cest se však netýká pouze kotlů na tuhá paliva, ale také kotlů plynových...

 [další stránka >>>]

Témata 2018

 
 

Aktuální články na ESTAV.czLesy ČR zvýší investice do vodních staveb o polovinu na 300 mil.Webinář: Otázky a odpovědi z Wienerberger fóra 2018 - Tepelná technikaČisté tržby mezinárodního koncernu Lindab v roce 2017 vzrostly na 826,6 mil. EURBřeclavská nemocnice vsadila na energetické úspory. Ročně na energiích ušetří okolo 40 %