Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
nápověda  mapa portálu
kde
hledat
   Katalog firem a výrobků   kalendář akcí   obsahy časopisů
   publikace   normy   plné texty právních předpisů
vybervse vybrat vše  vybernic zrušit výběrprohledat diskusní příspěvky
řazení 
platnost

Témata:
 
Katalog firem a výrobků:
Izolace proti radonu
Ochranné prostředky proti radonu
 
ThermWet s.r.o.
G-servis Praha, s.r.o.
G SERVIS CZ - Projekty rodinných domů
HYUNDAI Wacortec
    [ neaktuální záznamy (6) >>> ]
 
Na dotaz radon zobrazuji odkaz 1-50 z přibližně 146 nalezených.
 [další stránka >>>]
[publikace]Ochrana staveb proti radonu
Ochrana staveb proti radonu Matěj Neznal, Martin Neznal http://shop.ben.cz/cz/151197-ochrana-staveb-proti-radonu.aspx Jediná aktuální kniha na našem trhu, kterou připravili spoluautoři metodik pro měření radonu, přehledně seznamuje čtenáře se současným přístupem k řešení ochrany staveb proti radonu... Podrobněji se věnuje jednotlivým fázím řešení ochrany staveb proti radonu (rozsah vstupní měření a výsledky měření,.. i při kontrole výsledného stavu). Na konkrétních příkladech jsou ukázány příčiny neúspěšného řešení ochrany staveb proti radonu...
[publikace]Dům bez radonu
Dům bez radonu Martin Jiránek Máte strach z radonu a jeho vlivu na váš organismus? Nevíte jak se proti němu účinně a bezpečně bránit? Chcete vědět jaké druhy izolací jsou proti radonu vhodné? Na tyto otázky vám odpoví tato publikace. Kniha se zabývá nejen účinky produktů radonu v obytném prostoru, ale je také zaměřena na jejich odstraňování...
[zpráva]Radon neradno 17.4.2013
Radon neradno 17.4.2013ThermWet s.r.o. Rekonstrukce rodinného domu za účelem odstranění Radonové zátěže. Větrání s rekuperací tepla nasazeno pro účinné odvětrání a zajištění energetických úspor. Jak to vidí majitel? Přečtěte si o tom jaké zvolil řešení. v sekci o rekuperaci najdete nový článek na téma odstranění radonové zátěže v Rumburku. Máte podobný problém s Radonem? Nejste si jisti jak řešit situaci? Kontaktujte prosím externího spolupracovníka ThermWet pro oblast Rumburk - pana Jánského na e-mailové adrese: jansky.ladislav@seznam.cz. Větrejte úsporně i Vy!..
[zpráva]Boršov se zbaví radonu 19.6.2004
Boršov se zbaví radonu 19.6.2004 zdroj: Jihlavské noviny - Vysočina, 18.6.2004, autor: Stanislav Jelínek Mnoho radonu v pitné vodě. Mnoho radonu v pitné vodě přivádí do kohoutků v domácnostech obecní vodovod... Přijde na 3 miliony 600 tisíc korun včetně technologie k odstranění radonu... Podle inspektora radiační ochrany Státního ústavu pro jadernou bezpečnost v Brně Ivana Fleischera výskyt radonu nad 50 bekerelů vyžaduje instalaci technologie k jeho snížení...Radon je přírodní plyn,..
[zpráva]Semináře o budovách s ochranou proti radonu 24.9.2013
Semináře o budovách s ochranou proti radonu 24.9.2013 Zveme Vás na dva semináře se související tematikou: Ochrana budov proti radonu v energetických souvislostech a Projektování a realizace protiradonových opatření v Praze a Jihlavě.Státní úřad pro jadernou bezpečnost Vás zve na semináře: 22. 10. 2013 Praha - OCHRANA BUDOV PROTI RADONU V ENERGETICKÝCH SOUVISLOSTECH 19. 11. 2013 Jihlava - PROJEKTOVÁNÍ A REALIZACE ..
[článek]Řízené větrání a radon v budovách 19.11.2010
Řízené větrání a radon v budovách 19... Hlavním představitelem ionizačního záření je Radon 222Rn. Samotný radon je inertní plyn,.. Jako přípustné se u nás uvádějí hodnoty EOAR(ekvivalentní objemové aktivity radonu) v interiéru:.. Celkem za 10 let bylo změřeno asi 61 900 bytů a nalezeno 9689 bytů s aktivitou radonu více než 400Bq/m3 a 2263 bytů s aktivitou radonu nad hodnotou 1000Bq/m3!.. Normy ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu a záření gama ze stavebních materiálů (účinnost od 2000-11-01) a norma ČSN 73 0602 Ochrana staveb proti radonu z podloží (účinnost od 1998-07-01), se však ..
[zpráva]Přibývá školek, v nichž je výrazně překročena koncentrace radonu 3.7.2015
.. v nichž je výrazně překročena koncentrace radonu 3... které výrazně překračují povolenou hodnotu koncentrace radonu... které výrazně překračují povolenou hodnotu koncentrace radonu... kde koncentrace radonu překročila 1000 Bq/m3 (Becquerelů na metr krychlový). Ve školním roce 2011/2012 bylo přitom takových škol objeveno pouze deset... Řada odborníků přičítá nárůst počtu budov s nadlimitním výskytem radonu příliš mírným českým normám... Například odborník na problematiku radonu z Českého vysokého učení technického v Praze Martin Jiránek již dříve ČTK řekl,..Školní rok Počet změřených ..
[článek]Radon ve stavbách pro bydlení 21.5.2016
Radon ve stavbách pro bydlení 21...2016 Pracovníci Technického a zkušebního ústavu stavebního (TZUS) představili svoji činnost v oblasti měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech a měření a hodnocení výskytu radonu na stavebních pozemcích a ve stavbách... Pracovníci Technického a zkušebního ústavu stavebního (TZUS) představili svoji činnost v oblasti měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech a měření a hodnocení výskytu radonu na stavebních pozemcích a ve stavbách... V některých rodinných domech v České republice byly ..
[zpráva]Kaliště a Ježená díky dotaci odstranily radon z obecního vodovodu 17.8.2011
Kaliště a Ježená díky dotaci odstranily radon z obecního vodovodu 17.8.2011 ČTK Zařízení na provzdušňování vody, díky němuž se nebezpečný plyn uvolňuje a odvětrává,.. Radon může při vyšší koncentraci a dlouhodobějším působení zavinit rakovinu plic... zvýšený obsah radonu se začal ukazovat až asi po 18 letech... V Ježené se 130 obyvateli se kvůli nadměrnému obsahu radonu nedala voda z obecního vodovodu používat k pití přes 11 let... patří spolu s kraji Středočeským a Karlovarským mezi tři lokality s nejvyšším výskytem radonu v Česku...
[článek]Radon – nebezpečí výskytu ve vodě 19.10.2015
.. Při používání vody v bytě se část radonu uvolňuje do ovzduší a vytváří zde krátkodobé produkty přeměny radonu,.. Průnik radonu do objektu Nejčastěji radon proniká do objektu následujícími způsoby:.. Měření radonu ve vodě Státní úřad pro jadernou bezpečnost České republiky vydává povolení pro měření obsahu radonu ve vodě z hlediska radiační ochrany... že voda o obsahu radonu 10 Bq/l způsobuje v průměru zvýšení dlouhodobé průměrné koncentrace radonu ve vzduchu o 1 Bq/m3...cz/vlastnosti-vody/radon/ Výskyt radonu v podzemní vodě v ČR Průměrný obsah radonu v pitné vodě z podzemních ..
[článek]Posviťte si na radon 21.4.2011
Posviťte si na radon 21...Rozhovor s obyvatelem staršího domu na Třebíčsku o měření radonu a o opatření pro jeho snížení - řízené výměně vzduchu s rekuperací O jakou stavbu se jedná,.. že je potřeba řešit problematiku zvýšeného výskytu Radonu u Vás v domě?.. Celkem za 10 let bylo změřeno asi 61 900 bytů a nalezeno 9689 bytů s aktivitou radonu více než 400 Bq/m3 a 2263 bytů s aktivitou radonu nad hodnotou 1000 Bq/m3!.. Normy ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu a záření gama ze stavebních materiálů (účinnost od 2000-11-01) a norma ČSN 73 0602 Ochrana staveb proti radonu z podloží (..
[článek]Škodliviny ve vnitřním prostředí – radon v ovzduší domů a bytů 7.11.2016
.. radon v ovzduší domů a bytů 7... život ohrožujících škodlivin je radon v ovzduší... radonTento plyn,.. Česká republika je zemí s nejvyšší průměrnou koncentrací radonu v bytech na světě. Průměrná objemová aktivita radonu je u nás 120 Bq/m3,.. je zapříčiněno radonem v ovzduší,.. Radon v ovzduší .. Průměrná koncentrace radonu v ovzduší obytných budov v Evropě v Bq/m3 .. Takovým život ohrožujícím nebezpečím je radon v ovzduší. Česká republika je územím s nejvyšší průměrnou koncentrací radonu v bytech na světě. Průměrná objemová aktivita radonu u nás je 120 Bq/m3... Co o radonu víme První ..
[článek]Pozvánka na odborný seminář "Inženýrské sítě, zakládání staveb, ochrana proti vlhkosti a radonu..." 24.8.2006
Pozvánka na odborný seminář "Inženýrské sítě, zakládání staveb, ochrana proti vlhkosti a radonu..." 24.8.2006PSM CZ, s.r.o. Seminář se uskuteční 6. září 2006. Vybraná témata semináře: Výroba kanalizačních dílců, jejich použití a montáž; Technologie pro čistírny odpadních vod; Kompozitní rošty a konstrukce, odlučovače ropných látek a tuků; Ekologická technika pro venkovní kanalizaci. Název akce: Inženýrské sítě, zakládání staveb, ochrana proti vlhkosti a radonu, vsakovací systémy, kanalizace, ČOV Druh akce:..
[článek]Zdravé bydlení bez radonu 9.11.2014
Zdravé bydlení bez radonu 9...2014 Aktuální problematiku radonu řešil říjnový stavební seminář v Clarion Congress Hotelu v Ústí nad Labem. Měl název Ochrana proti radonu v kontextu energetické úspornosti budov a pořádal jej Státní úřad pro jadernou bezpečnost ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR... které se vážou k radonovému měření (objemová aktivita radonu:..Radonový index pozemkuObjemová aktivita radonu v půdním vzduchu CA [kBq... Proč se radon měří Radon je všudypřítomný přírodní radioaktivní plyn... Informace pro stavebníka Stavbu je třeba proti radonu chránit hned na ..
[článek]První zkušenosti s aplikací nové legislativy v oblasti ochrany staveb proti radonu 22.1.2018
První zkušenosti s aplikací nové legislativy v oblasti ochrany staveb proti radonu 22... kdy je projektováno preventivní protiradonové opatření založené na odvětrání radonu z podloží... na jakou koncentraci radonu navrhnout preventivní opatření u novostavby nebo snížit koncentraci radonu ve stávající stavbě... aby koncentrace radonu v každé místnosti pobytového prostoru nepřekročila při návrhové hodnotě intenzity větrání návrhovou (optimalizovanou) hodnotu koncentrace radonu... 5 Povinnost měření koncentrace radonu ve stávajících stavbách Základním podkladem pro návrh opatření ve ..
[článek]Hydroizolace a izolace proti radonu - přehled trhu 7.3.2007
Hydroizolace a izolace proti radonu - přehled trhu 7.3.2007 Izolační systémy zajišťují ochranu stavebního díla před nežádoucími účinky vnějšího i vnitřního prostředí. Přehled českého trhu s hydroizolacemi a izolacemi proti radonu s odkazy a kontakty na výrobce a zastoupení firem dodávajících tyto izolace na náš trh nabízí následující článek... Všechny pobytové prostory objektů stavěných na podloží se středním nebo vysokým radonovým rizikem musí být dnes chráněny proti radonu. Požadavky na ochranu udává norma ČSN 730601 Ochrana staveb proti radonu z podloží...
[norma]ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží (vydána 1.2.2006)
ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží ČSN 73 0601 Tato norma uvádí doporučený optimalizovaný postup navrhování a provádění ochrany staveb proti radonu z podloží na základě směrných hodnot pro objemovou aktivitu radonu uvedených ve zvláštním předpisu...
[norma]ČSN 73 0602 Ochrana staveb proti radonu a záření gama ze stavebních materiálů (vydána 1.2.2006)
ČSN 73 0602 Ochrana staveb proti radonu a záření gama ze stavebních materiálů ČSN 73 0602 Předmětem této normy je stanovení:a) optimalizovaných principů používání stavebních materiálů v nových stavbách;.. v jejichž pobytových prostorech byl zjištěn příkon fotonového dávkového ekvivalentu nebo objemová aktivita radonu vyšší než směrné hodnoty stanovené zvláštním předpisem a kde hlavním zdrojem ozáření je stavební materiál. 730602 Ochrana staveb proti radonu z podloží; radon;..
[právní předpis]Vyhláška č. 464/2016 Sb. o postupu při poskytování dotace ze státního rozpočtu na přijetí opatření ke snížení míry ozáření z přítomnosti radonu a jeho produktů přeměny ve vnitřním ovzduší staveb pro bydlení a pobyt veřejnosti a na přijetí opatření ke snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě určené pro veřejnou potřebu
Vyhláška č. 464/2016 Sb. o postupu při poskytování dotace ze státního rozpočtu na přijetí opatření ke snížení míry ozáření z přítomnosti radonu a jeho produktů přeměny ve vnitřním ovzduší staveb pro bydlení a pobyt veřejnosti a na přijetí opatření ke snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě určené pro veřejnou potřebu č...
[norma]ČSN 75 7625 Jakost vod - Stanovení radonu 222 kapalinovou scintilační měřicí metodou (vydána 1.3.2010)
ČSN 75 7625 Jakost vod - Stanovení radonu 222 kapalinovou scintilační měřicí metodou ČSN 75 7625 Tato norma platí pro stanovení objemové aktivity radonu (222Rn) kapalinovou scintilační měřicí metodou...
[norma]ČSN 75 7624 Kvalita vod - Stanovení radonu 222 (vydána 1.2.2019)
ČSN 75 7624 Kvalita vod - Stanovení radonu 222 ČSN 75 7624 Tato norma uvádí tři metody stanovení objemové aktivity radonu 222 (222Rn) ve vodách: a) emanometrické stanovení ve vzorcích vody převedením 222Rn do scintilační komory v cirkulačním obvodu; metoda je použitelná v rozsahu od 0,02 Bq.l-1; b) emanometrické stanovení ve vzorcích vody převedením 222Rn do scintilační komory s použitím podtlaku,..
[článek]Úvod do navrhování a provádění protiradonových opatření 8.12.2014
.. aby koncentrace radonu v každé místnosti pobytového prostoru stanovená průzkumným měřením při ventilačních podmínkách splňující požadavky stavební fyziky a hygieny byla menší než směrné hodnoty pro koncentraci radonu ve vzduchu stanovené vyhláškou SÚJB... nejčastější zdroj radonu Naměří-li se v novostavbě vyšší koncentrace radonu,.. Koncentrace radonu uvnitř se v závislosti na koncentraci radonu v podloží,.. u souvrství z izolací s navzájem výrazně odlišnými hodnotami součinitele difuze radonu se výsledná rychlost plošné emise radonu získá řešením diferenciální rovnice transportu radonu ..
[článek]Jak získat dotaci na protiradonová opatření 18.1.2016
Jak získat dotaci na protiradonová opatření How to obtain financial support for anti-radon measures 18... Radon je po kouření druhou nejvýznamnější příčinou rakoviny plic v ČR a stát proto podniká kroky k omezení jeho vlivu... Radonového programu lze získat příspěvek na ozdravná opatření pro budovy i pro ozdravení vodovodu pro veřejnou potřebu se zvýšenou objemovou aktivitou radonu.Radon v ovzduší necítíme ani nevnímáme. Přestože je radon po kouření druhou nejvýznamnější příčinou rakoviny plic v ČR,.. 2) Stanovisko SÚJB k překročení mezní hodnoty objemové aktivity radonu Pokud je objemová ..
[článek]Od nového roku vstoupil v platnost nový atomový zákon 14.1.2017
.. ředitelka sekce radiační ochrany Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB). Do této oblasti spadá i problematika radonu budov,.. Mezi existující ES spadá problematika radonu v budovách a na pracovištích,.. Regulace ozáření z radonu na pracovištích V oblasti regulace ozáření z radonu,.. Prioritou SÚJB je při regulaci ozáření radonem zejména zajištění dostatečné informovanosti obyvatelstva a všech dotčených subjektů o možnostech regulace ozáření radonem,.. Ochrana novostaveb před pronikáním radonu § 98 Preventivní ochrana před pronikáním radonu do staveb je nadále založena na tom,..
[článek]Řešení radonové zátěže ve vnitřním mikroklimatu - řízené větrání 24.4.2006
.. Radon jakožto plyn má přirozenou schopnost unikat z prostředí s vyšší hustotou (geologické podloží,.. Radon je jeden z nejvzácnějších přírodních plynů... že před radonem je lepší se chránit. Nakonec i stavební řízení vyžaduje měření přítomnosti radonu v půdě nebo geologickém podloží pozemku,.. Radon - 86222Rn ..73 kg/m3 cca 8x vyšší hustota než u vzduchu Radon je radioktivní plyn - radionuklid,.. Působení radonu Radon je plyn,.. Zdroje radonu Hlavními zdroji radonu jsou geologické podloží,.. Pronikání radonu do objektů Radon jakožto plyn má přirozenou schopnost unikat z ..
[článek]Navrhování a provádění protiradonových opatření – stávající stavby 9.2.2015
.. Podklady pro návrh ozdravných opatření Návrh opatření musí vždy vycházet ze změřené koncentrace radonu v jednotlivých místnostech a popřípadě i z výsledků podrobnějších diagnostických měření určujících zdroje radonu a cesty jeho šíření objektem... Opatření proti radonu ze stavebních materiálů Koncentraci radonu v interiéru způsobenou exhalací radonu ze stavebního materiálu lze snížit odstraněním daného materiálu,.. Odvětrání radonu z podloží instalované bez výměny podlah Ve stávajících stavbách je odvětrání radonu z podloží považováno za vůbec nejúčinnější opatření,..
[článek]Radioaktivita ve vodách a nový Atomový zákon 30.10.2017
.. které při jaderném rozpadu vyzařují heliová jádra). Celková aktivita Beta (při rozpadu je vyzařován elektron či pozitron). Aktivita radonu (alfa zářič). Koncentrace uranu (alfa zářič,.. Radionuklidy obsažené v lidském těle se na celkovém ozáření člověka podílí z asi 9 %. Průměrně asi 50 % ozáření má na svědomí radon ve vzduchu uvnitř budov... Aktivita radonu byla průměrně 28,.. byla následně provedena nápravná opatření (většinou modernizace již dosluhujícího zařízení na odstranění radonu). Pro uran byla zjištěna průměrná koncentrace 149,..Referenční dávka radonu je 100 Bq/lSměrná ..
[časopis]Vytápění větrání instalace 4/2012
Anotace z časopisu VVI, č. 4/2012 TLAKOVÉ ZTRÁTY KAPILÁRNÍCH ROHOŽÍ ZMRHAL: Tlakové ztráty kapilárních rohoží ? Experimentální měření (část 1) V prvním příspěvku autor předkládá experimentálně získané závislosti hydraulického chování kapilárních rohoží. Zabývá se závislostí tlakové ztráty kapilárních rohoží na průtoku ve vztahu k ..RADON ..riziku radonu a o možnostech ochrany zdraví... radon,..RADON .. Radon programme is going on in the year 2012 Radon programme was launched in the 1980s and in this time 3rd decade is realised...the risk of radon and about the possibilities of health ..
[článek]Nová publikace Větrání škol v souvislostech 11.9.2017
.. Česká republika patří díky svému geologickému podloží mezi země s nejvyšší koncentrací radonu ve vnitřním ovzduší budov. V případě rekonstrukce starších typů škol může dojít k negativnímu působení radonu (z podloží nebo ze stavebních materiálů) na zdraví člověka,.. Pozor na radon Po výměně oken může původní koncentrace radonu vzrůst 3krát až 4krát... 2 atomového zákona povinen zajistit měření koncentrace radonu ve vnitřním ovzduší při uvedení do provozu a vždy po provedení změn dokončené stavby, které by mohly koncentraci radonu ve vnitřním ovzduší ovlivnit,..
[zpráva]Vyhláška č. 107/2003 Sb. 6.5.2003
.. 107/2003 Sb., o podílu krajských úřadů na rozdělování dotací na zjištění rizika vyplývajícího z přítomnosti radonu... března 2003 řeší podíl krajských úřadů na rozdělování dotací na zjištění rizika vyplývajícího z přítomnosti radonu a jeho ..hodnot objemové aktivity radonu ze všech obytných místností a kuchyní bytu,.. jestliže v ovzduší některé pobytové místnosti v době pobytu dětí a mládeže dosáhl průměr naměřených hodnot objemové aktivity radonu více než 400 Bq/m3,.. jestliže v ovzduší některé pobytové místnosti dosáhl průměr naměřených hodnot objemové aktivity radonu více než 1000 ..d) ..
[článek]Příčiny vlhnutí stavebních objektů 9.2.2009
.. V ČR se ochrana proti zemní vlhkosti často kombinuje s ochranou (izolací) proti vnikání radonu z podloží (pásy typu S s Al nosnou vložkou). Projekt stanoví stupeň rizika pronikání plynu z podloží a vlastnosti izolačních pásů nebo fólií by měly požadavek respektovat. Průkazem o vhodnosti je atest na pronikání radonu... I zde dochází ke spojení hydroizolace s izolací proti pronikání plynu z podloží (radonu), a proto je třeba tam, kde projekt předepisuje ochranu proti radonu, použít na hydroizolaci výrobky s atestem na radon. V ČR se ochrana proti zemní vlhkosti často kombinuje s ochranou (..
[článek]Zdravotní aspekty nedostatečného větrání 27.2.2012
Zdravotní aspekty nedostatečného větrání 27.2.2012 Ing. Vladimír Zmrhal,..Z přírodních rizik je třeba na našem území zmínit radon. Pokud nemá dům kvalitní izolaci (a není podsklepený), může se do obytných prostor dostávat radon z podloží. Radon je rovněž prokázaným karcinogenem...Venkovní prostředíPůdní plyny (radon), voda .. Česká republika je státem s nejvyšší průměrnou aktivitou radonu na světě. Radon je přirozenou součástí našeho podloží,.. Podtlak v domech může způsobit aktivním nasávání radonu z podloží do domu a komínovým efektem se šíří do vyšších pater. Radon rovněž patří mezi ..
[text]Přehledy trhu výrobků
Přehledy trhu výrobků Přehledy trhu výrobků - vytápění Kotle pro vytápění (do 50 kW) Krby a krbová kamna Komíny a spalinovody Oběhová čerpadla Otopná tělesa Pokojové regulátory teploty Tepelná čerpadla Sluneční kolektory Ruční nářadí Podlahové vytápění Fotovoltaické panely Přehledy trhu výrobků - větrání a klimatizace Větrací jednotky s rekuperací tepla Kuchyňské odsavače par Centrální vysavače Přehledy trhu výrobků - stavební materiály Nosné konstrukce - materiály a systémy Betonové a ..
[časopis]Vytápění větrání instalace 5/2014
VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ, INSTALACE 23. ročník Journal of Heating, Ventilation and Sanitary Installation Vol. 23 Číslo 5 Issue 5 57. ročník Zdravotní technika a vzduchotechnika (307. číslo) Listopad 2014 / November 2014 Vydává: Společnost pro techniku prostředí / Publisher: Society of Environmental Engineering Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, tel./fax: 221 082 201 stp@stpcr.cz, www.stpcr.cz Vedoucí redaktor / Editor in chief: doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D. Výkonná redaktorka / Text editor: Věra Jírová Redakční rada / Editorial board:.. radon .. Radon .. Snižování koncentrace radonu ve ..
[článek]GUTTADRYTEK – tvarovky pro trvalé odvětrání podlahové konstrukce 21.10.2013
GUTTADRYTEK – tvarovky pro trvalé odvětrání podlahové konstrukce 21.10.2013 Především při rekonstrukcích starších staveb se stává, že je potřeba provést i opravu nebo výměnu podlahy. V té staré většinou najdete navezenou škváru, nebo v horším případě nějakou neidentifikovatelnou hmotu. Ta má minimální izolační vlastnosti, propouští vlhkost i radon, takže je jako podklad moderní podlahy naprosto nevhodná... aby se zabránilo i pronikání radonu a v podlaze se daly vést technické rozvody,.. radonu,.. který odvede případnou vlhkost nebo radon z podloží ven mimo obývaný prostor...
[článek]Zemní kolektor - nový prvek v systémech řízeného větrání budov 29.6.2004
Zemní kolektor - nový prvek v systémech řízeného větrání budov 29.6.2004REHAU, s.r.o. Využití tepla získaného ze země je technika dnes již běžně využívaná u tepelných čerpadel. V systémech řízeného větrání je ale možné využít jak zemního tepla k vytápění budovy v zimním období,.. spodní voda) těsnost systému vůči zemním plynům (radon!) .. Výsledkem bude systém netěsný vůči radonu a spodní vodě... Těsnost systému vůči pronikání radonu Radon je přírodní bezbarvý radioaktivní plyn bez zápachu,.. Radon proniká půdou,.. Pro jeho škodlivé zdravotní vlivy je nutné a ze zákona povinné chránit ..
[článek]Denní zprávy z mezinárodního veletrhu Aqua-therm Praha 2009 - středa 25. 11. 25.11.2009
Denní zprávy z mezinárodního veletrhu Aqua-therm Praha 2009 - středa 25... z oboru VĚTRÁNÍ A KLIMATIZACEVĚTRÁNÍ A RADON Radon jakožto plyn má přirozenou schopnost unikat z prostředí s vyšší hustotou (geologické podloží,.. jak se vypořádat s problémem radonu,.. Řízené větrání dává dobrý předpoklad k odvedení škodlivin mimo objekt a tím pádem ke snížení koncentrací radonu... Vytvoření podtlaku umožní nasávat větší množství radonu z podloží... Z hlediska odvedení radonu je takový způsob vhodný...
[norma]TNI CEN/TR 14788 Větrání budov - Navrhování a dimenzování systémů pro větrání obytných budov (vydána 1.6.2014)
TNI CEN/TR 14788 Větrání budov - Navrhování a dimenzování systémů pro větrání obytných budov TNI CEN/TR 14788 Tato technická normalizační informace uvádí doporučení pro návrh a dimenzování větracích systémů určených pro rodinné a bytové domy v letním i v zimním období. V dokumentu se uplatňují čtyři základní systémy větrání: přirozené větrání, přetlakové větrání, podtlakové větrání a rovnotlaké větrání... mohou mít vliv na výskyt a odvod radonu a dalších plynů ze země,.. Větrací systémy určené ke snížení vnikání radonu a dalších plynů vstupujících z podloží do budovy nejsou v této technické..
[časopis]Analýza netěsností obvodového pláště budov v rámci realizace komplexní radonové diagnostiky staveb (pouze anotace z časopisu Tepelná ochrana budov 6/2010)
Aleš Froňka, Ladislav Moučka Analýza netěsností obvodového pláště budov v rámci realizace komplexní radonové diagnostiky staveb V článku jsou prezentovány základní principy a metody radonové diagnostiky zaměřené na identifikaci a kvantifikaci přísunových cest radonu... Podrobná diskuze bude věnována novému typu přísunové cesty radonu do vnitřního prostředí budov.
[článek]Kvalita vnějšího a vnitřního vzduchu 17.5.2010
Kvalita vnějšího a vnitřního vzduchu 17.5.2010 Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. Jedním z opomíjených faktorů, které ovlivňují návrh větrání a kvalitu vnitřního vzduchu, je kvalita venkovního ovzduší... Radon Radon je bezbarvý plyn,.. Po přeměně atomu radonu vznikají většinou ještě ve vzduchu rychle za sebou atomy polonia, olova a vizmutu (krátkodobé dceřiné produkty radonu) a další dlouhodobý radionuklid olova. Tyto krátkodobé dceřiné produkty radonu jsou pro zdravotní účinky "radonu" velmi důležité...
[článek]Bitumenové stěrky – jednoduchá a dokonalá izolace vaší stavby 10.9.2018
Bitumenové stěrky – jednoduchá a dokonalá izolace vaší stavby 10.9.2018BASF Stavební hmoty Česká republika, s.r.o. Pro správnou a dlouhodobou funkci novostaveb, ale i staveb rekonstruovaných, je bezpodmínečně nutná dokonalá izolace proti vnikající vlhkosti. Velmi účinným opatřením, díky kterému je izolace staveb spolehlivá, je aplikace asfaltových izolací. Vedle již tradičně používaných asfaltových pásů bývají čím dál častěji používány i hydroizolační stěrky na bázi bitumenů,.. netlakové nebo i tlakové vodě (i agresivní), a dokonce i proti radonu... a dokonce i radon... Stěrky ..
[zpráva]Řešení zdravotní nezávadnosti v budovách 11.1.2012
Řešení zdravotní nezávadnosti v budovách 11.1.2012 STUDIO AXIS, spol. s r.o.STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví Seminář vedený lektorem ČVUT bude dne 31.1. v Praze řešit negativní důsledky hluku, formaldehydu, azbestu apod. na zdraví člověka, dále plísně a vlhkost v interiérech, opatření proti radonu, atd.Datum a místo konání: 31. 1. 2012 - úterý - od 9 do 13 h Lisabonská 4, Praha 9 Přednášející a obsah semináře: Doc.Ing. Václav Kupilík, CSc., Fakulta stavební ČVUT: Negativní důsledky hluku na zdraví Závady v objektech vlivem vnitřního hluku ..Radon –..
[článek]Energetická náročnost, tepelná ochrana a vnitřní prostředí budov 24.11.2014
Energetická náročnost, tepelná ochrana a vnitřní prostředí budov 24.11.2014 doc. Ing. František Kulhánek, CSc.,ČVUT Praha Nový přístup k ENB má zásadní dopad na celou oblast stavebnictví. Znamená přehodnocení stávajících znalostí a zkušeností vlastníků budov, stavebníků, projektantů, architektů,.. A samozřejmě narůstá riziko ohrožení radonem...1 Pronikání radonu do staveb vně základů ..radonových mostů“, které vznikají pronikáním radonu vzduchovými dutiny ve spárách navazujících na zeminu... kterými radon v konečné fázi proniká do interiéru [Jiránek]. .. které splní i funkci ochrany ..
[článek]Proces výstavby a jeho účastníci 8.5.2006
Proces výstavby a jeho účastníci 8.5.2006 K napsání této, spíše úvahy než odborného článku, mě vedl zážitek z konference Izolace 2006, kde jeden soudní znalec informoval odbornou veřejnost o svém případu: Byl požádán o zpracování znaleckého posudku na novostavbu, kde se nadmíru vyskytovala plíseň. Posudek zpracoval, zdůvodnil, proč plíseň vzniká. Byl však dodavatelem stavby zažalován.K napsání této,.. radon….), cenu stavby,..množství radonu ve vzduchu z podloží a množství radonu ve vzduchu ze stavebních materiálů ..
[článek]Problémy větrání nízkoenergetických a pasivních budov 21.12.2010
Problémy větrání nízkoenergetických a pasivních budov 21.12.2010 Návrh NED a PD není pouze záležitostí tloušťky izolace a těsných oken, nelze opominout návrh větrání. Odborný návrh např. s ohledem na CO2 je stejně důležitý jako poučení obyvatel o používání domu jako celku.Cílem semináře bylo seznámit jeho účastníky s moderními způsoby bytového větrání, s progresivními metodami a standardy větrání obytných staveb...radioaktivní látky (radon, cigaretový kouř) - ČR má velký obsah radonu v půdě, v případě netěsné izolace proti radonu a těsné obálky budovy dochází ke zvyšování koncentrace - je ..
[článek]Kvalita vnitřního prostředí budov na počátku nového tisíciletí 7.3.2018
Kvalita vnitřního prostředí budov na počátku nového tisíciletí 7.3.2018 Kvalitu vnitřního prostředí budov na počátku nového tisíciletí lze řešit energeticky úsporně a tak, aby byly eliminovány negativní projevy průmyslové činnosti, dopravy atp... V utěsněných a špatně větraných objektech je v současnosti nutné řešit i radioaktivní plyn radon... stačila poměrně mírná opatření na udržení koncentrace radonu pod hygienickým limitem. V domech stavěných podle současných předpisů nebo na tuto úroveň modernizovaných je nutné problematiku radonu řešit nuceným větráním. S radonem souvisí výskyt ..
[článek]Bílé vany vs. povlakové hydroizolace – věčná rivalita 31.12.2012
.. = 40000 ÷ 50000 (při posuzování hydroizolační obálky jako celku však bývá o něco nižší v závislosti na kvalitě provedení spojů mezi pásy). Z uvedeného je zřejmá nevhodnost použití bílých van u staveb situovaných na pozemcích s nadměrnou koncentrací radonu v podloží v závislosti na radonovém indexu stavby podle [8] (pro přesné posouzení stavební konstrukce z hlediska pronikání radonu je nutné stanovit tzv...
[článek]Mikroklima pasivních domů 26.12.2011
Mikroklima pasivních domů 26.12.2011 Prof. Ing. Miloslav Jokl, DrSc. Článek se zabývá analýzou pasivních domů z hlediska vnitřního mikroklimatu. Zaměřuje se hlavně na vlhkost, zápach, aerosol nebo toxické hodnocení a vliv zdraví... radon 222 Rn, a následně rozpadem radiové nebo thoronové řady vzniklé dceřinné produkty 218 Po (RaA), 214 Pb (RaB), 214 Bi (RaC), 214 Po (RaC) a 220 (Rn). Samotný radon je inertní plyn,.. Jako přípustné se u nás uvádějí hodnoty EOAR (ekvivalentní objemové aktivity radonu) v interiéru:..Jako ochrana nových i modernizovaných staveb před účinky radonu se používá ..
[článek]Pozvánka na seminář Větrání škol v souvislostech 11.10.2016
Pozvánka na seminář Větrání škol v souvislostech 11.10.2016STP - Společnost pro techniku prostředí Společnost pro techniku prostředí, odborná sekce Klimatizace a větrání si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář Větrání škol v souvislostech 23. listopadu 2016 Masarykova kolej, ČVUT v Praze, Thákurova 1, Praha 6 Cílem semináře je seznámit účastníky s aktuální situací v problematice větrání škol se zaměřením na větrání učeben. Na semináři budou předneseny příspěvky týkající se očekávaných změn v právních předpisech i požadavků na větrání škol v rámci dotačních titulů (zejména OPŽP). ..
[článek]Výměna starých oken za těsná je změnou jejich funkce 16.4.2017
Výměna starých oken za těsná je změnou jejich funkce 16.4.2017 Z konference k větrání obecně a k větrání obytných prostor a školských zařízení vyplynulo hlavní sdělení pro odbornou i širokou veřejnost: výměna oken je změnou jejich funkce, nejde o velikost a vzhled. Větrání ve školách je velký problém, zateplování situaci zhoršilo.Konference k větrání obytných prostor a školských zařízení se konala pod záštitou MPO ČR a SMO ČR a pořádaly ji Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství,.. musí změřit radon... ČR je obecně z hlediska radonu problémová lokalita... kde byly zjištěny vysoké ..

 [další stránka >>>]

Témata 2019

Tabulky a výpočty