nápověda  mapa portálu
kde
hledat
   Katalog firem a výrobků   kalendář akcí   obsahy časopisů
   publikace   normy   plné texty právních předpisů
vybervse vybrat vše  vybernic zrušit výběrprohledat diskusní příspěvky
řazení 
platnost

Témata:
  • Izolace střechy fasády - Šikmé střechy, ploché střechy, střešní krytiny, hydroizolace, parozábrany, okapy, tepelná izolace, zateplovací systémy, fasády, protiradonové izolace, balkony a terasy
 
Katalog firem a výrobků:
    [neaktuální záznamy (3) >>>]
 
Na dotaz protiradonová izolace zobrazuji odkaz 1-27.
[článek]Úvod do navrhování a provádění protiradonových opatření 8.12.2014
.. základní ochranou je celistvě a spojitě provedená protiradonová izolace... celistvě a spojitě provedená protiradonová izolace postačí,.. musí být protiradonová izolace kombinována s větracím systémem podloží nebo s ventilační vrstvou v kontaktní konstrukci. Protiradonová izolace může být v případě středního a vysokého indexu nahrazena hydroizolací,..1 Protiradonová izolace Materiály na protiradonové izolace musí podle ČSN 73 0601 (2006) splňovat následující požadavky:..PlynopropustnostzeminySamotnáprotiradonováizolaceProtiradonová izolace v kombinaci s větracím systémem podložínebo s ..
[článek]Navrhování a provádění protiradonových opatření – stávající stavby 9.2.2015
.. nucená ventilace vnitřního vzduchu a celková rekonstrukce podlah zahrnující položení nové protiradonové izolace v kombinaci s aktivním odvětráním podloží nebo ventilační vrstvy...Nové podlahy s protiradonovou izolací35–..Nové podlahy s protiradonovou izolací + pasivní odvětrání podloží nebo pasivní odvětrání podlahové vzduchové mezery45–..Nové podlahy s protiradonovou izolací + aktivní odvětrání podloží nebo aktivní odvětrání podlahové vzduchové mezery80–.. V nové podlaze musí být vždy kombinována protiradonová izolace s odvětráním podloží nebo s odvětranou ventilační ..
[článek]Jak získat dotaci na protiradonová opatření 18.1.2016
Jak získat dotaci na protiradonová opatření How to obtain financial support for anti-radon measures 18.1.2016 Ing. Pavel Buchta, náměstek pro základní výzkum a specializované laboratoře, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s. Radon je po kouření druhou nejvýznamnější příčinou rakoviny plic v ČR a stát proto podniká kroky k omezení jeho vlivu... Přitom na ozdravná protiradonová opatření lze získat dotaci... Na úpravu stávajícího objektu lze z Radonového programu získat dotaci Státní dotace na ozdravná protiradonová opatření se poskytují pro:..Rubrika Izolace proti vodě a radonu na TZB-info ..
[článek]První zkušenosti s aplikací nové legislativy v oblasti ochrany staveb proti radonu 22.1.2018
.. CSc., VUT Brno Článek rozebírá dopad nového atomového zákona a jeho prováděcí vyhlášky na návrh protiradonových opatření zejména ve stavbách pro bydlení... kdy je projektováno preventivní protiradonové opatření založené na odvětrání radonu z podloží... která souvisí s navrhováním a prováděním protiradonových opatření zejména v bytových stavbách... ale mění i cíl protiradonových opatření... ale vždy v kombinaci s protiradonovou izolací. Pro návrh protiradonové izolace je nutná znalost propustnosti podloží a koncentrace radonu v podloží... které narušují celistvost stávající hydroizolace ..
[článek]Zdravé bydlení bez radonu 9.11.2014
.. aby navrhnul preventivní protiradonová opatření podle ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží... d) Kontrolu provedených protiradonových opatření a kvality vnitřního ovzduší stavby je třeba provést měřením objemové aktivity radonu v dokončené stavbě... Jen tak na sebe může vzít odpovědnost za správně navržená protiradonová opatření... Protiradonová opatření je třeba navrhovat pro každou stavbu individuálně a na základě současných poznatků a možností... případně v odůvodněných případech v rámci svých kompetencí požadovat kontrolu účinnosti provedených protiradonových opatření ..
[článek]Škodliviny ve vnitřním prostředí – radon v ovzduší domů a bytů 7.11.2016
Škodliviny ve vnitřním prostředí – radon v ovzduší domů a bytů 7... že má smysl protiradonová izolace a 60 % ví,.. Strategie protiradonové prevence –.. je rozpracován systém a kritéria poskytování státních dotací na provedení protiradonových opatření...Prvky protiradonových systémů ..Protiradonové izolace ..Výběr protiradonových opatření .. Je třeba přikročit k realizaci protiradonových opatření... že nejúčinnějším protiradonovým opatřením je odvětrání podloží pod domem...Oblast Vnitřní protředí na TZB-info a rubrika Izolace proti vodě a radonu ..
[článek]Jak na efektivní zakládání pasivních domů? 3.7.2014
..2014 Na co si dát pozor při zakládání pasivních domů na tepelné izolaci?.. Poslední Fórum expertů se zabývalo právě zakládáním pasivních domů na tepelné izolaci... jak se vyhnout přerušení tepelné izolace zdivem je založení vyztužené železobetonové desky na únosné tepelné izolaci (viz Obr... K nabídkám běžného založení na základových pasech je vždy potřeba připočítat tepelnou izolaci podlahy,.. 3 Založení na deskové izolaci extrudovaného polystyrenu (vlevo) a sypané izolaci štěrku z pěnoskla nebo kameniva Liapor (vpravo). Zdroj (DOW Europe,..
[časopis]Principy ochrany nových staveb proti radonu z podloží. (pouze anotace z časopisu Vytápění větrání instalace 1/2011)
JIRÁNEK Principy ochrany nových staveb proti radonu z podloží. Článek přibližuje zásady návrhu protiradonové ochrany nových staveb v závislosti na radonovém indexu stavby. Podrobněji jsou popsány požadavky na protiradonovou izolaci, odvětrání podloží, odvětrání vzduchových mezer v kontaktních konstrukcích i nucené větrání vnitřního prostoru.
[článek]Řešení radonové zátěže ve vnitřním mikroklimatu - řízené větrání 24.4.2006
Řešení radonové zátěže ve vnitřním mikroklimatu - řízené větrání 24.4.2006Instaplast Praha a.s. Radon jakožto plyn má přirozenou schopnost unikat z prostředí s vyšší hustotou (geologické podloží, půda) do vnitřního prostředí budov. Někdy stačí i malá netěsnost v provedené izolaci,.. Jako nejúčinější protiradonové opatření se ukazuje dostatečné větrání... Jedná se většinou o účinné protiradonové folie... Následně navržená protiradonová opatření byla buď neadekvátní nebo naopak nedostatečná... V omezené míře je možné provést pasivní opatření aplikací protiradonových folií...
[článek]Energetická náročnost, tepelná ochrana a vnitřní prostředí budov 24.11.2014
..ENERGETICKÉ PODMÍNKY PRO PROTIRADONOVÁ OPATŘENÍ Je to zdánlivě jednoduché - protiradonová opatření by měla být v souladu s řešením kvalitní tepelné ochrany budov a nízké energetické náročnosti. Protiradonová opatření nemohou být navrhována a prováděna v rozporu s požadavky na nízkou energetickou náročnost a tepelnou ochranu budov... Tuhé tepelně izolační desky se podle ČSN 73 2901 [7] lepí buď plnoplošně (MW desky s kolmými vlákny povinně) nebo alespoň kontaktně v ploše nejméně 40 % tepelně izolační desky obvodovým pásem lepicí hmoty (ohrádkou) kombinovaným se středovými terči lepicí hmoty ..
[článek]První Multi-Komfortní dům v ČR 2.4.2010
.. že se ve většině případů používá dvojité opláštění s vyplněním dutiny příčky minerální izolací což zabezpečí váženou neprůzvučnost Rw až 56dB,.. z jihu zateplené minerální izolací Isover (Isover FASSIL 360-400 mm) s dřevěným obkladem ze Sibiřského modřínu... Na střechu bylo použito I-nosníků Steico Joist s celkovou vrstvou tepelné izolace z minerálních vláken Isover 500 mm (Isover UNI). V podlaze byla použita opět izolace z šedého EPS (Isover EPS NeoFloor s λ..hydro a protiradonová izolace 4 mm ..
[článek]Znehodnocený rozestavěný objekt v zástavbě individuálních rodinných domů 22.8.2011
.. Nadokenní a nadedveřní překlady v obvodovém zdivu mají být opatřeny z boční strany tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (Styrodur) tloušťky 60 mm a zdola tloušťky 20 mm...izolace proti vodě pod obvodovým zdivem,.. která má být současně protiradonovou izolací pro naměřený střední stupeň radonového rizika... Nevyhovující přesah 60 mm vodorovné asfaltové hydroizolace pod obvodovou stěnou bez navazující vodotěsné izolace pod podlahou obývacího pokoje .. Použité asfaltované pásy s nevyhovujícím difúzním odporem nemohou plnit funkci účinné protiradonové bariéry,..
[článek]Tepelná izolace soklu - univerzální řešení pro jednovrstvé i vícevrstvé stěny 12.11.2007
Tepelná izolace soklu - univerzální řešení pro jednovrstvé i vícevrstvé stěny 12.11.2007Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize Rigips Při návrhu i vlastním provádění detailu soklu dochází často k závažným chybám a to jak u jednovrstvých,.. Přestože se o nutnosti použití tepelné izolace pro oblast soklu mluví již řadu let a vhodné detaily jsou doporučovány všemi kvalitními výrobci zdících materiálů,.. Nedotažením izolace pod úroveň terénu vzniká velký tepelný most,.. případně v nezatepleném zdivu a v tepelné izolaci v podlaze... stavební akustiku a hodnocení protiradonových ..
[článek]Denní zprávy z mezinárodního veletrhu Aqua-therm Praha 2009 - středa 25. 11. 25.11.2009
Denní zprávy z mezinárodního veletrhu Aqua-therm Praha 2009 - středa 25. 11. 25.11.2009 Zveme Vás na druhý den veletrhu Aquatherm. Dnes budou předány Zlaté medaile za nejlepší exponáty a pokračuje konference TZB 2009 na téma Možnosti úspor teplé vody v bytových domech a Facility management a úspory nejen energie... Někdy stačí i malá netěsnost v provedené izolaci,.. Jako nejúčinnější protiradonové opatření se ukazuje dostatečné větrání... V omezené míře je možné provést pasivní opatření aplikací protiradonových folií... V rámci opatření pro snížení energetické náročnosti přípravy TV bude ..
[článek]Od nového roku vstoupil v platnost nový atomový zákon 14.1.2017
Od nového roku vstoupil v platnost nový atomový zákon 14.1.2017 Dnem 1... nebo pokud je projektováno preventivní protiradonové opatření založené na odvětrání radonu z podloží mimo objekt... Podle ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží je aktivní opatření vyžadováno v kombinaci s izolací v těchto případech:.. které mohou porušit protiradonovou izolaci –.. zejména po provedení zásahů do izolace stavby proti pronikání radonu z podloží a úprav,.. využití dalších přízemních nebo suterénních místností nebo zásahu do izolací spodní stavby apod...
[zpráva]Přibývá školek, v nichž je výrazně překročena koncentrace radonu 3.7.2015
Přibývá školek, v nichž je výrazně překročena koncentrace radonu 3.7.2015 ČTK V Česku přibývá budov mateřských škol, které výrazně překračují povolenou hodnotu koncentrace radonu. Vyplývá to z průběžné zprávy o plnění úkolů radonového programu ČR, kterou projednala vláda.V Česku přibývá budov mateřských škol, které výrazně překračují povolenou hodnotu koncentrace radonu. Vyplývá to z průběžné zprávy o plnění úkolů radonového programu ČR, kterou ve středu projednala vláda. Řada odborníků přičítá nárůst počtu takových budov příliš mírným českým normám... Při stavbě lze také použít ..
[článek]Napojení obvodové stěny na základovou desku u konstrukcí na bázi dřeva 22.6.2015
Napojení obvodové stěny na základovou desku u konstrukcí na bázi dřeva 22.6.2015 S moderními možnostmi dřevěných konstrukcí lze rychle a úsporně realizovat stavby, které po architektonické, stavebně fyzikální a technické stránce splňují ty nejvyšší požadavky. Kromě nezpochybnitelných pozitiv musíme vědět i o problémech, k nimž vedou nedostatky v plánování a provádění a i neznalost důležitých stavebně konstrukčních souvislostí dřevostaveb. rodinný dům nízkoenergetický hrubá stavba dřevostavby dřevostavba meteriály materiál stěny zdi podlahy podlahové desky osb sádrokarton sádrovlákno ..
[článek]Posviťte si na radon 21.4.2011
Posviťte si na radon 21.4.2011ThermWet s.r.o. Zajištění dostatečné výměny vzduchu v budovách je jedním ze základních požadavků na jejich hygienické a zdravé prostředí. Budovy se utěsňují a přirozená výměna vzduchu klesá. Mnohdy až na n=0,05 až 0,15 h-1. Škvírové, mikro a mnohdy ani ručně zajišťované větrání nestačí. Hygienický požadavek v jiných státech EU je cca n=0,8 až 1,0 h-1.Rozhovor s obyvatelem staršího domu na Třebíčsku o měření radonu a o opatření pro jeho snížení - řízené výměně vzduchu s rekuperací O jakou stavbu se jedná,.. izolace podlah) použili speciální folie... kteří ..
[článek]Nová řada cihel POROTHERM plněných vatou doplněná samolepicí fólií s integrovanou geotextilií 21.10.2011
Nová řada cihel POROTHERM plněných vatou doplněná samolepicí fólií s integrovanou geotextilií 21.10.2011 Cihla POROTHERM 42,5 T Profi s U = 0,16 W/(m2K) je určena pro výstavbu nízkoenergetických a pasivních rodinných domů bez potřeby dalšího zateplení obvodových zdí. Spolu s ní se zavádí na trh unikátní fólie BAUTEX ZIP – POROTHERM s integrovanou geotextilií, která řeší hydroizolaci zdí na základové desce i okenních parapetech a ochranu proti radonu.z tiskové konference Wienerberger cihlářský průmysl cihelný cihla izolovaný izolační blok bloky zdi zděný zdění tvárnice hrubá stavba ..
[článek]Termovize prokázala minimalizaci tepelných mostů u zdiva POROTHERM CB 5.8.2008
Termovize prokázala minimalizaci tepelných mostů u zdiva POROTHERM CB 5.8.2008Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. Broušené cihly POROTHERM CB znamenaly převrat ve zdicích technologiích. Díky přesnému zabroušení cihel na výšku 249 mm probíhá zdění při tloušťce ložné spáry 1 mm. Vzhledem k tomu se minimalizují náklady na maltu, výstavba se zrychluje a zpřesňuje, do zdiva je vnášeno minimum vlhkosti. Hlavní výhodou systému je však naprostá minimalizace rizika vzniku lineárních tepelných mostů... 2 Soklová část domu u vyústění protiradonové drenáže... Kontrola systémového řešení zakončení ..
[článek]Optimální volba sanační metody u objektů zasažených vlhkostí (1. část) 2.12.2013
.. při použití hydroizolačních pásů s kovovou vložkou může být maximálně do kategorie středního rizika dokonce protiradonovou bariérou... Na provedené úpravy musí navazovat plošná izolace podlah... Utěsnění povrchů zdiva může být řešeno klasickými izolacemi v návaznosti na plošné izolace podlah (živičnými hydroizolačními pásy,.. umožňují plynulý odtok prosakující vody v celé kontaktní ploše mezi vyspádovanou vrstvou izolace a ochrannou vrstvou (cementový potěr,.. Drenážní kanálky na spodní straně membrány zabraňují škodám na izolaci nebo podkladní vrstvě v důsledku zvětšení objemu zmrznutím ..
[článek]Nová publikace Větrání škol v souvislostech 11.9.2017
Nová publikace Větrání škol v souvislostech 11.9.2017 prof. Ing. František Drkal, CSc., prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc. Na začátku nového školního roku bychom rádi upozornili na knihu Větrání škol v souvislostech. Všichni rodiče si přejí, aby jejich děti byly ve škole úspěšné. Roli hraje řada faktorů, ale pro mnohé možná překvapivě - záleží i na větrání tříd... zejména po provedení zásahů do izolace stavby proti pronikání radonu z podloží a úprav,.. Podle výsledků měření se navrhne odpovídající protiradonové opatření,.. Při navrhování a provádění dodatečných protiradonových opatření do ..
[článek]Poruchy v podzákladí a ve vlhkých suterénech (část 2.) 3.10.2011
.. při použití hydroizolačních pásů s kovovou vložkou může být maximálně do kategorie středního rizika dokonce protiradonovou bariérou... Na provedené úpravy musí navazovat plošná izolace podlah... Utěsnění povrchů zdiva může být řešeno klasickými izolacemi v návaznosti na plošné izolace podlah (živičnými hydroizolačními pásy,.. umožňují plynulý odtok prosakující vody v celé kontaktní ploše mezi vyspádovanou vrstvou izolace a ochrannou vrstvou (cementový potěr,.. Drenážní kanálky na spodní straně membrány zabraňují škodám na izolaci nebo podkladní vrstvě v důsledku zvětšení objemu zmrznutím ..
[článek]Stavební systém EUROPANEL pro nízkoenergetické a pasivní dřevostavby 17.4.2012
Stavební systém EUROPANEL pro nízkoenergetické a pasivní dřevostavby 17.4.2012EUROPANEL s.r.o. Stavební systém EUROPANEL pro výstavbu nízkoenergetických a pasivních domů je na trhu od roku 2004. Základním prvkem systému je panel. Ten je vyroben slepením jádra ze stabilizovaného samozhášivého polystyrenu EPS 70 F nebo polystyrenu GreyWall (modifikovaným grafitem) s pláštěm, který tvoří desky OSB 4 silné 15 mm, odpovídající požadavkům harmonizované normy ČSN EN 300. eps xps etics polystyren montovaná montované dřevostavby dřevostavba meteriály materiál stěny zdi podlahy podlahové desky osb ..
[článek]Radon – nebezpečí výskytu ve vodě 19.10.2015
Radon – nebezpečí výskytu ve vodě Radon – a risk of occurrence of water 19.10.2015 Ing. Pavel Zobač, Bytecheck Když kupujete dům či byt, tak se zajímáte, jestli se nachází ve zdravém prostředí, jestli není u továrny, dálnice či jiného zdroje znečištění. Podle epidemiologů je možné, že u nás vlivem působení radonu umírají ročně desítky lidí. ČR patří mezi jedno z nejvíce radonem zamořených území v Evropě.Když kupujete dům či byt,.. zjistí radonový index a v případě potřeby navrhnou efektivní protiradonové opatření...cz/izolace-proti-vode-a-radonu/11952-zdrave-bydleni-bez-radonu ..
[článek]Blower door test průvzdušnosti budov - detekční metody 19.2.2007
Blower door test průvzdušnosti budov - detekční metody 19.2.2007Mgr. Stanislav Paleček Nižší energetická náročnost budovy úzce souvisí se vzduchotěsností její obálky. Stanovení průvzdušnosti obálky jako měřítka kvality budovy lze efektivně měřit,.. Za sníženého tlaku v uzavřené budově se defekty v těsnosti protiradonové izolaci prozradí neobvyklým zvýšením objemové aktivity radonu v místech vstupu do interiéru nad úroveň obvyklou ve stavebních materiálech...
[text]TZB-obory
.. 598) Stavební tepelné izolace Tepelné izolace vláknité (minerální,.. 391) Tepelné izolace z pěnového polystyrenu (PS,.. 755) Tepelné izolace z extrudovaného (vytlačovaného) polystyrenu (XPS) (číslo oboru: 770) Tepelné izolace z pěnového polyuretanu (PU) (číslo oboru:.. 779) Izolace proti vodě a vlhkosti Asfaltové izolace (číslo oboru:.. 334) Izolace pro topné a solární systémy a pro rozvody vody Tepelné izolace potrubí pro vytápění a vodu (číslo oboru:..

Témata 2018

 
 

Aktuální články na ESTAV.czTřebíč plánuje rekonstrukci zimního stadionu za 200 milionů, pokud dostane dotaciVěznice nebo hotel? Architekti navrhli vězení, které nemá trestat ale napravovatObecné požadavky na nádrže dešťové, šedé nebo bílé vody - I.Lavmi for Primalex: Harmonické řešení interiéru