Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
nápověda  mapa portálu
kde
hledat
   Katalog firem a výrobků   kalendář akcí   obsahy časopisů
   publikace   normy   plné texty právních předpisů
vybervse vybrat vše  vybernic zrušit výběrprohledat diskusní příspěvky
řazení 
platnost

Chtěli jste najít:
Prostup tepla vícevrstvou konstrukcí a průběh teplot v konstrukci
 
Témata:
 
Překladový a výkladový slovník:
nalezen 1 záznam - zobrazit nalezené
 
Katalog firem a výrobků:
GEROtop spol. s r.o.
INSOWOOL s.r.o.
HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s.
Stavebniny DEK
Uponor, s.r.o.
FLEXIBAU, s.r.o.
HPI-CZ spol. s r.o.
KSK-System, spol. s.r.o.
REHAU, s.r.o.
Zehnder Group Czech Republic s.r.o.
Lindab střešní krytiny
Kingspan Izolace
WÖHLER BOHEMIA, s. r. o.
LIAPOR Lias Vintířov - LSM, k.s.
    [ neaktuální záznamy (1) >>> ]
 
Na dotaz prostup tepla zobrazuji odkaz 1-50 z přibližně 1500 nalezených.
 [další stránka >>>]
[text]Součinitel prostupu tepla
Součinitel prostupu teplanásledující text .. Součinitel prostupu tepla vyjadřuje,..Součinitel prostupu tepla;.. kde RT je odpor konstrukce při prostupu tepla (z prostředí do prostředí) [m2·K/W] Pozn.: ČSN EN ISO 6946 na rozdíl od ČSN 73 0540-1 zahrnuje vliv kotevních prostředků procházejících skrze izolace až do korekcí součinitele prostupu tepla ΣΔ.. Součinitel prostupu tepla U a tepelný odpor konstrukce R se stanoví pro podmínky ustáleného šíření tepla při zimních návrhových okrajových podmínkách...S celkovým součinitelem prostupu tepla Uc se v dalších výpočtech a ..
[text]Prostup tepla
Prostup tepla stavební konstrukcínásledující text .. je tepelný odpor R (m2K/W) a součinitel prostupu tepla U (W/m2K). Pro určení těchto veličin je třeba znát skladbu posuzované konstrukce ve směru tepelného toku tzn... (W/mK). Při posouzení konstrukce z hlediska prostupu tepla je třeba dále zohlednit:.. Předpisy související s výpočtem a hodnocením prostupu tepla stavební konstrukce v České republice je řada norem ČSN 73 0540-1 až 4 Tepelná ochrana budov .. tepelný odpor a součinitel prostupu tepla –.. ČSN EN ISO 13789 Tepelné chování budov - Měrné tepelné toky prostupem tepla a ..
[text]Korekce součinitele prostupu tepla
Korekce součinitele prostupu teplapředchozí text ..Vliv mechanických kotvicích prvků se může hodnotit výpočtem podle ISO 10211 k získání bodového činitele prostupu tepla způsobeného jedním kotvicím prvkem...Pro obrácené střechy se zvyšuje součinitel prostupu tepla o korekci Δ..Ur ... je korekce vypočteného součinitele prostupu tepla výseku střechy,..RT ... je odpor při prostupu tepla konstrukce před uplatněním korekce [m2·..
[zpráva]Katalogy výrobců ve výpočtu prostupu tepla 7.4.2014
Katalogy výrobců ve výpočtu prostupu tepla 7...2014 redakce V novém výpočtu prostupu tepla na TZB-info byly doplněny aktuální katalogy materiálů klíčových dodavatelů na českém trhu:.. Xella (Ytong).Výpočet umožňuje určit tepelný odpor konstrukce a součinitel prostupu tepla konstrukce dle platných norem a výsledek porovnat s aktuální ČSN 73 0540-2. Výpočet Prostup tepla vícevrstvou neprůsvitnou konstrukcí je naprogramován v souladu s ČSN 73 0540-4 Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody a ČSN EN ISO 6946 Stavební prvky a stavební konstrukce - Tepelný odpor a součinitel prostupu ..
[text]Těsnění a součinitel prostupu tepla otvorové výplně
Těsnění a součinitel prostupu tepla otvorové výplněnásledující text předchozí text Výsledný součinitel prostupu tepla u těchto výrobků je ovlivněn řadou faktorů. Jde především o vliv rámu, křídla a zasklení nebo jiné výplně křídla. Těsnění v tomto ohledu nehraje tak podstatnou roli, jaká mu mnohdy bývá přisuzována...
[text]O výpočtu prostupu tepla vícevrstvou neprůsvitnou konstrukcí
O výpočtu prostupu tepla vícevrstvou neprůsvitnou konstrukcíVýpočet Prostup tepla vícevrstvou neprůsvitnou konstrukcí je naprogramován v souladu s ČSN 73 0540-4 Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody a ČSN EN ISO 6946 Stavební prvky a stavební konstrukce - Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla - Výpočtová metoda... Výpočet umožňuje určit tepelný odpor konstrukce a součinitel prostupu tepla konstrukce dle platných norem a výsledek porovnat s požadavky aktuální ČSN 73 0540-2:..
[zpráva]Redakční výpočet TZB-info: Prostup tepla vícevrstvou konstrukcí 24.11.2011
.. Prostup tepla vícevrstvou konstrukcí 24...2011redakce Redakční pomůcka TZB-info zohlední jak prostup tepla vícevrstvou konstrukcí,.. Nápověda obsahuje také tepelné odpory při přestupu tepla pro jednotlivé uspořádání konstrukcí.Redakční recenzovaný výpočet Prostup tepla vícevrstvou konstrukcí a průběh teplot v konstrukci Jedná se o zjednodušený výpočet,..
[zpráva]Prostup tepla zasklením si spočítejte v Konfigurátoru skla 18.11.2015
Prostup tepla zasklením si spočítejte v Konfigurátoru skla 18.11.2015AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group Potřebujete zjistit tepelně energetické a světelné vlastnosti zasklení? Pro návrh vhodného zasklení využijte Konfigurátor skla (Glass Configurator) od AGC Glass Europe.Zaregistrujte se zdarma pro plný uživatelský přístup. Některá složení doporučujeme konzultovat s pracovníky technického oddělení společnosti AGC. AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group
[zpráva]Vliv solárních zisků a součinitele prostupu tepla okny na potřebu tepla na vytápění 10.10.2011
Vliv solárních zisků a součinitele prostupu tepla okny na potřebu tepla na vytápění 10.10.2011SLAVONA s.r.o. Zkoumali jsme vliv jednotlivých typů zasklení na potřebu tepla na vytápění objektu. Čím vyšší energetická propustnost, tím větší jsou solární zisky...
[zpráva]Vícekomorové profily HORIZONT PS® penta plus minimalizují prostup tepla oknem 28.3.2014
Vícekomorové profily HORIZONT PS® penta plus minimalizují prostup tepla oknem 28.3.2014PRAMOS, a.s. Tepelná prostupnost u profilů HORIZONT PS® penta plus dosahuje hodnoty Uf = 1,08 W.m-2.K-1. Tato špičková hodnota vytváří nejlepší předpoklady pro minimalizaci prostupu tepla celým oknem.Profilový systém je základním stavebním kamenem každého plastového okna...
[článek]Stanovisko SEI - Jsou předepisované hodnoty součinitelů prostupu tepla pro určení tloušťky izolace závazné? 19.11.2007
Stanovisko SEI - Jsou předepisované hodnoty součinitelů prostupu tepla pro určení tloušťky izolace závazné? 19.11.2007ústřední ředitel SEI Na základě četných dotazů k novele vyhlášky 193/2007 požádala redakce TZB-info stanovisko SEI (státní energetické inspekce). Ta ve svém vyjádření připojila i doporučený postup optimalizačního výpočtu tloušťky izolace.V článku byla nalezena drobná nesrovnalost,..
[článek]Individuální hodnoty součinitele prostupu tepla oken Uw 17.8.2009
Individuální hodnoty součinitele prostupu tepla oken Uw 17... Zbyněk SvobodaŠÁLA-MODI Praha S trendem nízkoenergetických a pasivních budov narůstá potřeba uvažovat o prostupu tepla mnohem přesněji...Tepelná ochrana budov S trendem nízkoenergetických a pasivních budov narůstá potřeba uvažovat prostup tepla co nejblíže skutečnosti... 1 Odvození Součinitel prostupu tepla jednoduchého okna Uw se podle ČSN EN ISO 10077-1 stanoví pro jeden druh zasklení okna Ug ze vztahu který lze při uplatnění poměrné plochy zasklení fg podle vztahu psát ve tvaru Můžeme pak definovat střední ..
[článek]Častý omyl při určování součinitele prostupu tepla ochlazovaných dveří 15.12.2008
Častý omyl při určování součinitele prostupu tepla ochlazovaných dveří 15...2008 Na součinitel prostupu tepla venkovních dveří z vytápěného prostoru i z částečně vytápěného se kladou úplně stejné nároky jako na okna... Ta obsahovala tabulku specifikující požadované a doporučené hodnoty součinitelů prostupu tepla pro stavební konstrukce,.. Zdánlivě rozdělovala tvorové výplně na okna s určitými hodnotami součinitelů prostupu tepla a dveře s jinými součiniteli (viz tabulka 1). Podle definice 4...Součinitel prostupu teplaUN,..Součinitel prostupu teplaUN,.. doporučené součinitele prostupu tepla ..
[článek]Výpočet prostupu tepla vícevrstvou konstrukcí na TZB-info získal Čestné uznání poroty 21.9.2014
Výpočet prostupu tepla vícevrstvou konstrukcí na TZB-info získal Čestné uznání poroty 21...cz a v rámci soutěže GRAND PRIX bylo uděleno Čestné uznání poroty Výpočtu prostupu tepla vícevrstvou konstrukcí na TZB-info.Nová verze výpočtu Prostup tepla vícevrstvou konstrukcí byla na TZB-info spuštěna v lednu roku 2014... Výpočet je součástí projektu Prostup tepla stavební konstrukcí na TZB-info...D., ředitelce portálu TZB-info O výpočtu Prostup tepla vícevrstvou konstrukcí Výpočet Prostup tepla vícevrstvou konstrukcí je naprogramován v souladu s ČSN 73 0540-4 Tepelná ochrana budov - Část 4:..
[článek]Výpočet prostupu tepla na TZB-info s novými katalogy a se skladbami jednovrstvého zdiva HELUZ 18.2.2016
Výpočet prostupu tepla na TZB-info s novými katalogy a se skladbami jednovrstvého zdiva HELUZ 18...2016 Výpočet prostupu tepla vícevrstvou konstrukcí na TZB-info byl doplněn o nové katalogy výrobců... Výpočet prostupu tepla vícevrstvou konstrukcí na TZB-info byl doplněn o nové katalogy výrobců a porovnání modelované skladby stěny s konstrukcí z jednovrstvého zdiva HELUZ.Zcela novou funkcí výpočtu prostupu tepla při modelování obvodové stěny je porovnání skladby,.. O výpočtu prostupu tepla na TZB-info Výpočet Prostup tepla vícevrstvou neprůsvitnou konstrukcí je naprogramován v souladu s ČSN..
[tabulka]Přepočet veličin při prostupu tepla (U, R)
Přepočet veličin při prostupu tepla (U,.. Zdeněk Reinberk Tato pomůcka slouží pro vzájemné přepočítávaní veličin souvisejících s prostupem tepla stavebních konstrukcí – součinitele prostupu tepla a tepelného odporu... Součinitel přestupu teplaTepelný odpor při přestupu tepla ..K] Tloušťka materiálud[m] Tepelný odpor konstrukce RT = m2K/W ??? Součinitel prostupu tepla U = W/m2K ??? ..Použité vzorce pro výpočet součinitele prostupu tepla:..
[článek]Vliv solárních zisků a součinitele prostupu tepla oken na potřebu tepla na vytápění 10.11.2011
Vliv solárních zisků a součinitele prostupu tepla oken na potřebu tepla na vytápění 10... jsou součinitel prostupu tepla Ug a propustnost slunečního záření g (solární faktor). Čím vyšší propustnost,.. skla sklo prosklený prosklení prostup teplaZkoumali jsme vliv jednotlivých typů zasklení na potřebu tepla na vytápění objektu... Součinitel prostupu tepla stěnou a střechou U = 0,..
[článek]Citlivost výpočtu lineárního činitele prostupu tepla v závislosti na vlastnostech zeminy 10.9.2012
Citlivost výpočtu lineárního činitele prostupu tepla v závislosti na vlastnostech zeminy 10... Lineární činitel prostupu tepla vyjadřuje množství tepla ve wattech procházející tepelným mostem či vazbou s jednotkovou délkou a při jednotkovém teplotním spádu... jejího součinitele prostupu tepla s vlivem zeminy a součinu exponovaného obvodu budovy s lineárním součinitelem prostupu tepla můžeme stanovit měrný tepelný tok zeminou:.. Závislost lineárního činitele prostupu tepla na parametrech zeminy Závěr Z uvedené analýzy vyplývá rámcová představa o mezních výsledcích nynějšího běžně ..
[článek]Problémy při stanovení prostupu tepla zeminou 24.10.2011
Problémy při stanovení prostupu tepla zeminou 24... stavební fakulta ČVUT Praha Součinitel prostupu tepla konstrukcemi přilehlými k zemině počítaný přibližnými metodami podle ČSN EN ISO 13370 je odlišně definovaný proti definicím v dalších normách,..Součinitel prostupu tepla U konstrukcí přilehlých k zemině .. než požadavek na součinitel prostupu tepla podle korektní definice v ČSN EN ISO 6946 [7] a v [3]. Pokud se používají obě veličiny (a neexistuje racionální důvod pro vyloučení tradičního hodnocení s fyzikálně správnou definicí součinitele prostupu tepla), pak se nutně musí rozlišit i ..
[tabulka]Součinitel prostupu tepla a součinitel spárové průvzdušnosti oken a dveří dle ČSN 73 0540-3 (1994)
Součinitel prostupu tepla a součinitel spárové průvzdušnosti oken a dveří dle ČSN 73 0540-3 (1994) 12...2002 Tabulka uvádí součinitele prostupu tepla a součinitele spárové průvzdušnosti oken dřevěných,..Výpočtová hodnota součinitele prostupu tepla ..Součinitel prostupu tepla ..Normové a výpočtové hodnoty součinitele prostupu tepla a součinitele spárové průvzdušnosti dle ČSN 73 0540-3 (1994). Tato norma byla novelizována...
[článek]Termografie v tepelné technice, teoretické stanovení součinitele prostupu tepla 17.9.2012
.. teoretické stanovení součinitele prostupu tepla 17... Termografii je však možné také využít při určení součinitele prostupu tepla obálky budovy... Termografii je však možné také využít při určení součinitele prostupu tepla obálky budovy. Tato metoda určení součinitele prostupu tepla má však jistá omezení a vždy nemusí podat přesné výsledky... Článek popisuje teoretickou metodu určení součinitele prostupu tepla na základě využití termografie... 2 Užití termografie k určení součinitele prostupu tepla Známe-li teplotu uvnitř místnosti ti,..cz/prostup-tepla-stavebni-konstrukci/8125-mereni-..
[článek]Měření součinitele prostupu tepla stávajících stavebních konstrukcí 19.12.2011
Měření součinitele prostupu tepla stávajících stavebních konstrukcí 19... Při tepelnětechnickém a energetickém posuzování stávajících budov bývá často problém určit součinitel prostupu tepla U...Součinitel prostupu tepla je množství tepla procházející 1 m2 konstrukce při rozdílu teplot vzduchu mezi interiérem a exteriérem 1 °K...69 W/m2K vypočte součinitel prostupu tepla U ze vzorce:.. Měřením se ověřoval výpočet součinitele prostupu tepla provedený např... Měření součinitele prostupu tepla U a vlhkosti vzduchu záznamníkem testo ve vlhkém interiéru ..
[článek]TZB-2002: Součinitel prostupu tepla (výpis z revidované ČSN 73 0540-2:2002) 21.11.2002
.. Součinitel prostupu tepla (výpis z revidované ČSN 73 0540-2:.. 60 % součinitel prostupu tepla U,.. kde UN je požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla,.. Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla UN stanovená z tabulky 3 nebo vztahu (4) může být zvýšena do 31... V tomto případě lze překročit jednotlivou požadovanou hodnotu součinitele prostupu tepla UN podle tabulky 3 nebo vztahu (4) nejvýše tak,..Tabulka 3 - Požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla UN pro budovy .. Součinitel prostupu tepla U odpovídá průměrné vnitřní povrchové teplotě θ.. Součinitel ..
[článek]Stanovisko SEI - Jsou předepisované hodnoty součinitelů prostupu tepla pro určení tloušťky izolace závazné? 31.12.2007
Stanovisko SEI - Jsou předepisované hodnoty součinitelů prostupu tepla pro určení tloušťky izolace závazné?.. qs1 Měrná ztráta tepla jednotkové délky potrubí [W/m] Uo Součinitel prostupu tepla izolovaným potrubím [W/m... Součinitel prostupu tepla izolovaným potrubím (při zanedbání přestupu tepla z média na vnitřní stěnu potrubí): Popis veličin:.. Cts Střední reálná cena tepla v posuzovaném období [Kč/kWh] Ctp Počáteční cena tepla v posuzovaném období [Kč/kWh] z Předpokládaný roční nárůst ceny tepla [%] i Předpokládaná míra inflace [%] ..
[tabulka]Požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla UN Změna k ČSN 73 0540-2:2002 Tepelná ochrana budov platí od 1.4.2005.
Požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla UN Změna k ČSN 73 0540-2:.. Tabulka uvádí požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla stavebních konstrukcí pro budovy s převažující vnitřní návrhovou teplotou 18 až 22 °C včetně dle ČSN 73 0540-2:..Součinitel prostupu tepla ..2002) s požadovanými hodnotami UN (pro přehlednost je uvedena celá tabulka včetně neměněných položek). Tabulka 3 - Požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla UN pro budovy s převažující návrhovou vnitřní teplotou θ..
[článek]K prostupu tepla reflexními tepelnými izolacemi 24.9.2012
K prostupu tepla reflexními tepelnými izolacemi 24... V inženýrské praxi se přenos tepla přes tepelnou izolaci modeluje jako vedení tepla... Grafické schéma modelu přenosu tepla ve dvou uzavřených vzduchových dutinách (analogie s elektrickým obvodem). Hustotu tepelného toku lze vyjádřit jako součin součinitele přestupu tepla a rozdílu teplot (viz obrázek 2): .. Výpočet součinitele prostupu tepla stěny s reflexní tepelnou izolací Obrázek 5:.. I při započtení tepelného odporu nosné konstrukce a odporů při přestupu tepla na vnitřní a vnější straně stěny pravděpodobně nedojde ke splnění ..
[tabulka]Prostup tepla vícevrstvou konstrukcí a průběh teplot v konstrukci
Prostup tepla vícevrstvou konstrukcí a průběh teplot v konstrukci Výpočet Prostup tepla vícevrstvou neprůsvitnou konstrukcí umožňuje určit tepelný odpor a součinitel prostupu tepla konstrukce dle platných norem a výsledek porovnat s požadavky aktuální ČSN 73 0540-2:..!-- Tepelný odpor při prostupu tepla konstrukcí při zanedbání všech tepelných mostů RT,..
[tabulka]Normové hodnoty součinitele prostupu tepla UN,20 jednotlivých konstrukcí dle ČSN 73 0540-2:2007 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky
Normové hodnoty součinitele prostupu tepla UN,..2009 Tabulka uvádí požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla stavebních konstrukcí pro budovy s převažující vnitřní návrhovou teplotou 18 až 22 °C včetně dle ČSN 73 0540-2:..Normové hodnoty součinitele prostupu tepla UN,..
[tabulka]Normové hodnoty součinitele prostupu tepla UN,20 jednotlivých konstrukcí dle ČSN 73 0540-2:2011 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky
Normové hodnoty součinitele prostupu tepla UN,..2012 Tabulka uvádí požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla stavebních konstrukcí pro budovy s převažující vnitřní návrhovou teplotou 18 až 22 °C včetně dle ČSN 73 0540-2:..Požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla pro budovy s převažující návrhovou vnitřní teplotou θ..Součinitel prostupu tepla [W/(m2·..4) V případě podlahového a stěnového vytápění se do hodnoty součinitele prostupu tepla započítávají pouze vrstvy od roviny,..6) Odpovídá výpočtu součinitele prostupu tepla podle ČSN 73 0540-4 (tj...
[článek]Požadavek na součinitel prostupu tepla konstrukce podlah na zemině, řešení podlah s ohledem na tento požadavek 1.2.2010
Požadavek na součinitel prostupu tepla konstrukce podlah na zemině,.. Článek pak názorně řeší problematiku výpočtového hodnocení součinitele prostupu tepla podlahových konstrukcí na rostlém terénu se zaměření především na plošné (halové) objekty... U konstrukcí podlah na zemině sledujeme požadavek na minimální součinitel prostupu tepla. Na součinitel prostupu tepla konstrukce nemá vliv pouze tepelná izolace v ploše podlahy,.. součinitel prostupu tepla,.. Tento článek se bude zabývat návrhem skladeb podlahových konstrukcí na terénu z hlediska splnění požadavku na součinitel prostupu tepla ..
[norma]ČSN EN 13947 - POZOR zrušená norma - Tepelné chování lehkých obvodových plášťů - Výpočet součinitele prostupu tepla (vydána 1.7.2007)
ČSN EN 13947 Tepelné chování lehkých obvodových plášťů - Výpočet součinitele prostupu tepla ČSN EN 13947 Tato norma stanovuje metody výpočtu součinitele prostupu tepla lehkých obvodových plášťů,.. Obsahuje podrobný popis dvou výpočetních metodik pro stanovení součinitele prostupu tepla charakteristického výseku lehkého obvodového pláště včetně podrobné specifikace jejich použitelnosti. V informativních přílohách obsahuje norma příklady výpočtu součinitele prostupu tepla vybrané fasády oběma metodikami a řadu tabulkových hodnot vhodných pro zjednodušené výpočty...
[norma]ČSN EN 675 Sklo ve stavebnictví - Stanovení součinitele prostupu tepla (hodnota U) - Metoda měřidla tepelného toku (vydána 1.11.2011)
ČSN EN 675 Sklo ve stavebnictví - Stanovení součinitele prostupu tepla (hodnota U) - Metoda měřidla tepelného toku ČSN EN 675 Tato evropská norma specifikuje měřicí postup pro stanovení součinitele prostupu tepla zasklení s plochými a paralelními povrchy... Postup stanovený v této evropské normě slouží ke stanovení hodnoty U (součinitele prostupu tepla) centrální oblasti zasklení...
[norma]ČSN EN 12412-2 Tepelné chování oken, dveří a okenic - Stanovení součinitele prostupu tepla metodou teplé skříně - Část 2: Rámy (vydána 1.5.2004)
.. dveří a okenic - Stanovení součinitele prostupu tepla metodou teplé skříně - Část 2:.. pro měření součinitele prostupu tepla rámových a křídlových komponentů oken a dveří,.. dveří a okenic - Výpočet součinitele prostupu tepla - Část 1:.. Dále se nezohledňuje přenos tepla způsobený solárním zářením a vylučují se vlivy průvzdušnosti vzorku... 730316 Prostup tepla;.. lineární činitel prostupu tepla;..
[norma]ČSN EN 12412-4 Tepelné chování oken, dveří a okenic - Stanovení součinitele prostupu tepla metodou teplé skříně - Část 4: Roletové skříně (vydána 1.5.2004)
.. dveří a okenic - Stanovení součinitele prostupu tepla metodou teplé skříně - Část 4:.. pro měření celkového součinitele prostupu tepla roletových skříní v teplé skříni... Dále se nezohledňuje přenos tepla solárním zářením a vylučují se vlivy průvzdušnosti vzorku... Stanovení celkového součinitele prostupu tepla se provádí při podmínkách,.. dveří a okenic Výpočet součinitele prostupu tepla Část 1:.. prostup tepla;.. lineární činitel prostupu tepla;..
[norma]ČSN EN ISO 10077-1 Tepelné chování oken, dveří a okenic - Výpočet součinitele prostupu tepla - Část 1: Všeobecně (vydána 1.5.2007)
.. dveří a okenic - Výpočet součinitele prostupu tepla - Část 1: Všeobecně ČSN EN ISO 10077-1 Tato norma určuje metody pro výpočet součinitele prostupu tepla oken a dveří,.. Součinitele prostupu tepla střešních oken a ostatních přečnívajících oken se může počítat podle této normy,.. že se součinitel prostupu tepla jejich rámových částí (profilů) stanovuje pomocí měření nebo numerického výpočtu... součinitele prostupu tepla; lineární činitel prostupu tepla;..
[norma]ČSN EN ISO 6946 - POZOR zrušená norma - Stavební prvky a stavební konstrukce - Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla - Výpočtová metoda (vydána 1.6.1998)
ČSN EN ISO 6946 Stavební prvky a stavební konstrukce - Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla - Výpočtová metoda ČSN EN ISO 6946 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 6956:.. Tato evropská norma určuje metodu výpočtu tepelného odporu a součinitele prostupu tepla stavebních prvků a stavebních konstrukcí,.. kapitolu 6 - Odpor konstrukce při prostupu tepla a kapitolu 7 - Součinitel prostupu tepla...
[norma]ČSN EN 674 Sklo ve stavebnictví - Stanovení součinitele prostupu tepla (hodnota U) - Metoda chráněné teplé desky (vydána 1.11.2011)
ČSN EN 674 Sklo ve stavebnictví - Stanovení součinitele prostupu tepla (hodnota U) - Metoda chráněné teplé desky ČSN EN 674 Tato evropská norma specifikuje měřicí metodu pro stanovení součinitele prostupu tepla zasklení s plochými a paralelními povrchy... Postup stanovený v této evropské normě slouží ke stanovení hodnoty U (součinitel prostupu tepla) centrální oblasti zasklení...
[norma]ČSN EN 673 Sklo ve stavebnictví - Stanovení součinitele prostupu tepla (hodnota U) - Výpočtová metoda (vydána 1.8.2011)
ČSN EN 673 Sklo ve stavebnictví - Stanovení součinitele prostupu tepla (hodnota U) - Výpočtová metoda ČSN EN 673 Tato evropská norma specifikuje výpočtovou metodu pro stanovení součinitele prostupu tepla u zasklení s plochými a rovnoběžnými povrchy... Postup popsaný v této evropské normě stanovuje hodnotu U1) (součinitel prostupu tepla) v centrální oblasti zasklení...
[norma]ČSN EN ISO 10077-1 - POZOR zrušená norma - Tepelné chování oken, dveří a okenic - Výpočet součinitele prostupu tepla - Část 1: Zjednodušená metoda (vydána 1.8.2001)
.. dveří a okenic - Výpočet součinitele prostupu tepla - Část 1: Zjednodušená metoda ČSN EN ISO 10077-1 Tato evropská norma specifikuje metody pro výpočet součinitel prostupu tepla oken a dveří s prosklenými nebo neprůsvitnými výplněmi osazenými v rámu,..- přenos tepla způsobený vzduchovou netěsností ;.. součinitele prostupu tepla; lineární činitel prostupu tepla;..
[norma]ČSN EN ISO 12567-2 Tepelné chování oken a dveří - Stanovení součinitele prostupu tepla metodou teplé skříně - Část 2: Střešní okna a ostatní přečnívající okna (vydána 1.6.2006)
ČSN EN ISO 12567-2 Tepelné chování oken a dveří - Stanovení součinitele prostupu tepla metodou teplé skříně - Část 2: Střešní okna a ostatní přečnívající okna ČSN EN ISO 12567-2 Tato část normy ISO 12567 stanovuje metodu pro měření součinitele prostupu tepla střešních a přečnívajících oken... lineární činitel prostupu tepla Úřad pro technickou normalizaci,..
[norma]ČSN EN ISO 12631 Tepelné chování lehkých obvodových plášťů - Výpočet součinitele prostupu tepla (vydána 1.4.2013)
ČSN EN ISO 12631 Tepelné chování lehkých obvodových plášťů - Výpočet součinitele prostupu tepla ČSN EN ISO 12631 Tato mezinárodní norma stanovuje metodu výpočtu součinitele prostupu tepla pro lehké obvodové pláště,..
[norma]ČSN EN ISO 10077-2 - POZOR zrušená norma - Tepelné chování oken, dveří a okenic - Výpočet součinitele prostupu tepla - Část 2: Výpočtová metoda pro rámy (vydána 1.5.2004)
ČSN EN ISO 10077-2 Tepelné chování oken, dveří a okenic - Výpočet součinitele prostupu tepla - Část 2: Výpočtová metoda pro rámy ČSN EN ISO 10077-2 Tento dokument EN ISO 10077-2:2003 byl vypracován technickou komisi CEN/TC 89 "Tepelné chování budov a stavebních konstrukcí", jejíž sekretariát zajišťuje SIS,.. 730567 Prostup tepla rámů;.. lineární činitel prostupu tepla;.. přenos tepla prouděním; přenos tepla zářením (sáláním); součinitel přestupu tepla; odpor při přestupu tepla;..
[norma]ČSN EN 12428 Vrata - Součinitel prostupu tepla - Požadavky na výpočet (vydána 1.8.2013)
ČSN EN 12428 Vrata - Součinitel prostupu tepla - Požadavky na výpočet ČSN EN 12428 Tato norma stanovuje metodu výpočtu součinitele prostupu tepla pro vrata v uzavřené poloze...
[norma]ČSN EN ISO 13789 Tepelné chování budov - Měrné tepelné toky prostupem tepla a větráním - Výpočtová metoda (vydána 1.2.2009)
ČSN EN ISO 13789 Tepelné chování budov - Měrné tepelné toky prostupem tepla a větráním - Výpočtová metoda ČSN EN ISO 13789 Tato norma stanovuje metodu a podmínky výpočtu ustáleného měrného tepelného toku prostupem tepla a větráním celé budovy a jejích částí...
[norma]ČSN EN ISO 6946 Stavební prvky a stavební konstrukce - Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla - Výpočtová metoda (vydána 1.12.2008)
ČSN EN ISO 6946 Stavební prvky a stavební konstrukce - Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla - Výpočtová metoda ČSN EN ISO 6946 Tato norma určuje metodu výpočtu tepelného odporu a součinitele prostupu tepla stavebních prvků a stavebních konstrukcí,..
[norma]ČSN EN ISO 14683 Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích - Lineární činitel prostupu tepla - Zjednodušené metody a orientační hodnoty (vydána 1.2.2009)
ČSN EN ISO 14683 Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích - Lineární činitel prostupu tepla - Zjednodušené metody a orientační hodnoty ČSN EN ISO 14683 Tato norma obsahuje zjednodušené postupy k určení tepelných toků lineárními tepelnými mosty,.. Orientační hodnoty lineárních činitelů prostupu tepla jsou obsaženy v informativní příloze A...
[norma]ČSN EN ISO 8497 Tepelná izolace - Stanovení vlastností prostupu tepla v ustáleném stavu tepelné izolace pro kruhové potrubí (vydána 1.7.1998)
ČSN EN ISO 8497 Tepelná izolace - Stanovení vlastností prostupu tepla v ustáleném stavu tepelné izolace pro kruhové potrubí ČSN EN ISO 8497 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 8497:.. Tato evropská norma specifikuje metodu stanovení vlastnosti prostupu tepla tepelné izolace pro kruhové potrubí v ustáleném stavu,..
[článek]Distanční rámečky transparentních prvků a jejich vzájemná interakce se součinitelem prostupu okna Uw 12.4.2010
.. jak výrazně je ovlivněn součinitel prostupu tepla transparentního prvku ve vztahu k použitému typu zasklívacího rámečku (profilu). Na trhu jsou k dispozici v zásadě dva typy plastových rámečků a rámečky nerezové (místo hliníkových) se spoustou protichůdných odborných názorů o jejich kvalitě a parametrech... fRsi bezpečnostní přirážka teplotního faktoru (-) Energetické hodnocení prvku Pro hodnocení vlivu distančního rámečku na hodnotu součinitele prostupu tepla okna UW je třeba definovat lineární činitel prostupu tepla ψ.. Na základě výše uvedených hodnot dosazením do níže ..
[norma]ČSN EN ISO 10077-2 Tepelné chování oken, dveří a okenic - Výpočet součinitele prostupu tepla - Část 2: Výpočtová metoda pro rámy (vydána 1.9.2012)
.. dveří a okenic - Výpočet součinitele prostupu tepla - Část 2: Výpočtová metoda pro rámy ČSN EN ISO 10077-2 Tato část ISO 10077 určuje metodu a uvádí referenční vstupní údaje pro výpočet součinitele prostupu tepla profilů rámů oken a dveří a lineárního činitele prostupu tepla jejich styku se zaskleními nebo neprůsvitnými výplněmi...
[norma]ČSN EN ISO 12567-1 Tepelné chování oken a dveří - Stanovení součinitele prostupu tepla metodou teplé skříně - Část 1: Celková konstrukce oken a dveří (vydána 1.1.2011)
ČSN EN ISO 12567-1 Tepelné chování oken a dveří - Stanovení součinitele prostupu tepla metodou teplé skříně - Část 1: Celková konstrukce oken a dveří ČSN EN ISO 12567-1 Tato část normy určuje metodu pro měření součinitele prostupu tepla dveřního nebo okenního systému...- přenos tepla vzorkem způsobený slunečním zářením;..

 [další stránka >>>]

Témata 2019

technická podpora výrobců