nápověda  mapa portálu
kde
hledat
   Katalog firem a výrobků   kalendář akcí   obsahy časopisů
   publikace   normy   plné texty právních předpisů
vybervse vybrat vše  vybernic zrušit výběrprohledat diskusní příspěvky
řazení 
platnost

Chtěli jste najít:
Porovnání nákladů na vytápění TZB-info
 
Témata:
 
Na dotaz porovnání ročních nákladů zobrazuji odkaz 1-33.
[článek]Plyn versus pelety 7.5.2011
Plyn versus pelety 7.5.2011 Na území celé ČR bylo možné koupit v poslední topné sezóně kvalitní peletu za cenu 5,50 Kč/kg (nad 4-5 t většinou i s dovozem zdarma). Reálná celoroční provozní účinnost peletového kotle je cca 84 %. Cena "vyrobeného" GJ je tedy 385 Kč, což při roční spotřebě tepla 65 GJ představuje náklady 25 tisíc Kč... což při roční spotřebě tepla 65 GJ představuje náklady 25 tisíc Kč... (cenově představuje nejrozšířenější tarif u nás), pak se dopracujeme k 440 Kč/GJ vyrobeného tepla a u roční spotřeby 65 GJ k nákladům 28... Největší světový spotřebitel pelet Švédsko jich "..
[článek]Vybíráme tepelné čerpadlo: Jaká kritéria sledovat? 9.3.2011
Vybíráme tepelné čerpadlo: Jaká kritéria sledovat? 9.3.2011 Výhodou TČ země-voda je vyšší účinnost oproti vzduchovým TČ, protože teplota odebíraná ze země nebo z vody je po celý rok stálejší než u systému vzduch-voda. Naopak pro malou zahradu a dům v oblasti s mírnějším klimatem je vhodné TČ vzduch-voda se solidní úsporou bez nutnosti zásahu do zahrady.www.nazeleno.cz Tepelné čerpadlo ušetří 40-60 % nákladů na vytápění oproti plynovému nebo elektrickému kotli... zaplatíte ročně za elektřinu kolem 60 000 korun... roční topný faktor bývá nižší (různé energetické ztráty) a pohybuje se v ..
[článek]ERÚ varuje zástupce SVJ a družstev před nepoctivými prodejci tepelných čerpadel 2.6.2017
ERÚ varuje zástupce SVJ a družstev před nepoctivými prodejci tepelných čerpadel 2.6.2017 Tisková zpráva ERÚ upozorňuje na to, že tepelné čerpadlo pro rodinný a bytový dům je něco jiného. V poslední době se někteří zástupci SVJ a družstev setkali s nabídkou podomních prodejců pro odpojení od CZT.Tisková zpráva tepelné čerpadlo bytový dům svj panelákTepelné čerpadlo, které slouží k vytápění všech bytů Tisková zpráva ERÚ upozorňuje na to, že TČ pro rodinný a bytový dům je něco jiného... které by svým provozem zhoršily celkovou průměrnou roční účinnost stávajících účinných soustav zásobování ..
[článek]"Virtuální kalkulátor ECČB" - pomocník pro úspory elektřiny v domácnosti 1.9.2008
"Virtuální kalkulátor ECČB" - pomocník pro úspory elektřiny v domácnosti 1.9.2008 Spotřebu energie ve formě elektřiny lze do značné míry snížit, ale protože spotřeba elektřiny se výrazně liší podle druhu spotřebiče a jeho skutečného využití,.. přípravu teplé vody a domácí spotřebiče) činí cca 31 000 kWh ročně,.. Virtuální kalkulátor ECČB propočte spotřebu jednotlivých spotřebičů za rok a vyhodnotí celkovou roční spotřebu elektřiny domácnosti v kWh... nabízí kalkulátor možnost vytisknout si přehled jednotlivých spotřebičů s jejich denní a roční spotřebou. Pokud vychází veliký rozdíl hodnot ..
[článek]Nově na TZB-info: aktualizovaný přehled cen pelet 28.4.2014
Nově na TZB-info: aktualizovaný přehled cen pelet 28.4.2014 Na portálu TZB-info patří mezi nejvyhledávanější nástroje Porovnání nákladů na vytápění a Ceny paliv a energií. Nový přehled se zaměřuje na aktualizované ceny pelet, stabilní dodavatele a rozlišuje kvalitu pelet.Na portálu TZB-info patří mezi nejvyhledávanější nástroje Porovnání nákladů na vytápění a Ceny paliv a energií. Také vývoj na trhu s dřevěnými peletami si žádal aktualizaci původního srovnání. Nový přehled cen pelet se zaměřuje na aktualizované ceny,.. tunám ročně... zásobník pelet je vhodné pro RD objemově dimenzovat na ..
[článek]Příklady použití nového výpočetního nástroje na TZB-info 4.7.2014
Příklady použití nového výpočetního nástroje na TZB-info 4.7.2014 Výpočetní nástroj Porovnání nákladů na vytápění byl v loňském roce doplněn o porovnání nákladů na přípravu teplé vody, spotřebu elektřiny a investičních a provozních nákladů. Současně byl kompletně přepracován i algoritmus výpočtu tak, aby vyhovoval i pro domy s nízkou tepelnou ztrátou a vysokým podílem tepelných zisků. Internetový portál TZB-info se svou průměrnou návštěvností,.. Proti původní verzi již nezahrnuje pouze roční náklady na vytápění,.. ostatní spotřebu elektřiny a roční podíl nákladů na pořízení zdroje tepla a ..
[článek]Náklady na vytápění dřevními peletami 22.2.2010
.. Pro bilanční výpočty roční potřeby paliva je důležité správné stanovení výhřevnosti konkrétního paliva a stanovení reálné provozní účinnost samotného kotle...Pro bilanční výpočty roční potřeby paliva je důležité správné stanovení výhřevnosti konkrétního paliva a stanovení reálné provozní účinnost samotného kotle... U správně nadimenzovaných a nainstalovaných zdrojů lze počítat se snížením deklarované účinnosti o 2 až 3%. Naopak špatné provozní podmínky znamenají snížení reálné provozní účinnosti o 5 až 8%. Stanovení roční spotřeby paliva Pro stanovení roční spotřeby paliva je nutné znát..
[článek]Energetická burza a cena elektřiny 13.8.2010
Energetická burza a cena elektřiny 13.8.2010 Může česká (dnes již středoevropská) energetická burza ovlivnit cenu elektřiny? Jaký byl vývoj ceny elektřiny v České republice v porovnání s německem a Rakouskem?Vláda se ve svém programovém prohlášení domnívá, že energetická burza má nějaký vliv na cenu elektřiny: "Vláda bude podporovat další prohloubení a rozšiřování činnosti energetické burzy, která prokazatelně snížila předchozí enormně rychlý růst cen elektřiny." Analytici si před třemi lety o vlivu české energetické burzy mysleli něco jiného:.. že po odeznění krize obchodníci očekávají..
[článek]Nejvýhodnější varianta vytápění v roce 2014 20.4.2015
.. Příkladem budiž tabulka porovnávající roční náklady na vytápění v roce 2014 uveřejněná na portálu Energostat... že tabulka jasně hovoří o ročních nákladech na vytápění za rok 2014 a máme k dispozici i předpokládanou spotřebu za tento rok,..Roční náklady na vytápění v 2014 [Kč,.. že úsporný rodinný dům s dvoutřetinovou výměrou oproti tomu mému má mít roční náklady na vytápění 66 617 Kč a data byla údajně čerpána na portálu TZB-info... Nazývat tuto souhrnnou částku ročními náklady na vytápění je tedy zcela nepatřičné a na autora tohoto srovnání to prozrazuje,.. Spotřeby zadáváme dle ..
[text]Jaké jsou složky celkové ceny za dodávku zemního plynu?
Jaké jsou složky celkové ceny za dodávku zemního plynu?následující dotaz předchozí dotaz Zásadní dělení celkové ceny dodávky plynu je členění na část regulovanou ERÚ a část neregulovanou, kterou stanovuje obchodník s plynem, dodávající plyn do konkrétního odběrného místa. Regulovanými složkami ceny, které stanovuje Energetický regulační úřad vždy ke konci kalendářního roku na období jednoho roku, jsou: cena za přepravu plynu cena za distribuci plynu cena za služby operátora trhu. Přeprava plynu je první fází dopravy plynu k zákazníkovi... komoditní složka ceny) závislou na výši ..
[článek]Rozdíly v cenách plynu pro domácnosti jsou výrazné 23.1.2012
Rozdíly v cenách plynu pro domácnosti jsou výrazné 23.1.2012 Ing. Jiří Gavor, CSc. Možnost zvolit si dodavatele plynu mají odběratelé již od roku 2007. Ale teprve v loňském a především v letošním roce se trh s plynem rozvinul natolik, že změnou dodavatele je možné ušetřit až 30 % ročních nákladů na vytápění a přípravu teplé vody v rodinném domě.Cena zemního plynu se po liberalizaci trhu od 1.1.2007 rozdělila na složky regulované Energetickým regulačním úřadem (ERÚ) a ceny tržní. Podíl jednotlivých složek je patrný z následujícího grafu...
[tabulka]Porovnání nákladů na vytápění podle druhu paliva
Porovnání nákladů na vytápění podle druhu paliva 5.1.2005 input, select { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; } .popis1 {text-align:center; vertical-align:top; background:#FFFFFF; font-size:11px;} .zadani {background:#EEEEEE; color:#0D2B55; font-size:11px;} .male {font-size:10px;} .velke {font-size:16px; color:#FFFFFF;} .uspora {font-size:smaller; color: #090;} .palivo1 img {background-color:#5F2E2E;} .palivo2 img {background-color:#000000;} .palivo3 img {background-color:#868686;} .palivo4 img {background-color:#E1D700;} .palivo5 img {background-color:#A48F04;} .. /kWh ..
[článek]TZB-2002: Porovnání nákladů na energie v budovách 19.11.2002
TZB-2002: Porovnání nákladů na energie v budovách 19.11.2002 Na základě připomínek k současné porovnávací tabulce nákladů na vytápění byla zpracována zcela nová pomůcka pro porovnání nákladů na energie v budovách.Tabulka pro porovnání nákladů na vytápění je zaručeně nejstarší výpočetní pomůckou na internetovém portálu TZB-info. Vznikla již v začátcích topenářského serveru Topinfo.cz. Při transformaci tohoto serveru na portál s širším tematickým záběrem v polovině roku 2001 pak přešla na portál TZB-info... Při použití tohoto výměníku je předpokládána roční spotřeba energie na vytápění 30 kWh..
[článek]Tepelná ztráta větráním a zpětné získávání tepla 9.1.2006
Tepelná ztráta větráním a zpětné získávání tepla 9.1.2006 Podíl tepelné ztráty větráním se u nových, tepelně lépe izolovaných budov stále zvětšuje. Tím roste i význam zpětného získávání tepla z odváděného vzduchu při řízeném větrání. V článku je to ukázáno na jednoduchém praktickém příkladu.Zvyšováním tepelného odporu obvodových konstrukcí budovy se snižuje tepelná ztráta prostupem a nabývá na významu tepelná ztráta větráním... - blíže tabulky Porovnání nákladů na vytápění podle druhu paliva). Roční úsporu tepelné energie za jediný rok tak lze v tomto případě vyčíslit na 4,.. Při zvýšení ..
[článek]Biomasa v soustavách měst a obcí - projekty a zkušenosti (II) 12.2.2007
.. každý z nich průměrně zaplatí jen na těchto palivových nákladech ročně nejméně 25... Průměrná účinnost kotlů 87% Předpokládaná roční výroba - 6 595 GJ Spotřeba paliva - 518 t Odhadovaná roční úspora - 201 950KčCelková předpokládaná roční úspora emisí CO2 - 1 131 t...
[zpráva]Při individuální výrobě tepla se celkové náklady obvykle ztrácí v řadě položek 2.6.2013
Při individuální výrobě tepla se celkové náklady obvykle ztrácí v řadě položek 2.6.2013 Stát by měl spotřebitele více chránit a donutit prodejce plynových kotlů, tepelných čerpadel a dalších zařízení pro výrobu tepla poskytovat zákazníkům pravdivé informace, řekl ředitel Teplárenského sdružení České republiky Martin Hájek... nezkreslené a úplné informace o předpokládaných přínosech a ročních provozních nákladech těchto zařízení a jejich energetickou účinnost v technické dokumentaci nebo návodu na použití“. Jenže za porušení této povinnosti hrozí nepoctivcům pokuta do výše pouhých 100 ..
[článek]Denní zprávy z mezinárodního veletrhu Aqua-therm Praha 2007 - sobota 24.11.2007 24.11.2007
Denní zprávy z mezinárodního veletrhu Aqua-therm Praha 2007 - sobota 24.11.2007 24.11.2007 Sobota je posledním dnem veletrhu Aqua-therm Praha. V letošním roce je novinkou tohoto dne doprovodný program. Tématem semináře jsou možnosti financování šetrného způsobu vytápění a výstavba pasivních domů. Veletrh dnes končí v 16.00 hod.Tisková zprávaz mezinárodního veletrhu Aqua-therm Praha 2007sobota 24.11.2007 Tyto tiskové zprávy pro Vás připravuje redakční tým odborného internetového portálu TZB-info, který poskytuje online zpravodajství z veletrhu.stánek a redakce: hala F,.. ..
[článek]AKTUÁLNĚ: Reakce na demagogickou kritiku „kotlíkové dotace“ 14.1.2012
.. Proto vytápění průměrného rodinné domu v automatickém kotli na uhlí s účinností cca 85 % vyjde uživatele na cca 13 000 Kč ročně a vytápění kvalitními dřevními peletami vyjde uživatele na cca 25 000 Kč ročně... kusovým dřevem nebo odpady v zastaralých technologiích s ručním přikládáním a jejich roční náklady za topení se pohybují na úrovni okolo 20 000 Kč ročně + stovky hodin práce během obsluhy kotle... doba obsluhy se ze stovek hodin ročně sníží na desítky a zároveň emise prachu se sníží z cca 100 na 10 až 15 kg prachu ročně...
[článek]Porovnání cenových relací jednotlivých druhů paliv a energií 26.5.2004
.. roční stupeň využití kotle,.. Hodnoty ročního stupně využití kotle jsou podstatně nižší než hodnoty jmenovitých účinností a skutečné roční náklady na topení jsou tedy vyšší než náklady,..Roční spotřeba jednotlivých paliv a energií V tabulce 34 jsou informativní hodnoty ročních spotřeb jednotlivých druhů paliv a energií v závislosti na množství energie,předané ročně topnými tělesy do vytápěného prostoru (roční tepelné ztráty objektu), stanovené s použitím jmenovitých hodnot účinností spotřebičů podle tab...
[článek]Spotřeba elektrické energie rodinných domů s tepelnými čerpadly - průzkum 29.4.2017
Spotřeba elektrické energie rodinných domů s tepelnými čerpadly - průzkum 29.4.2017 Pomůžete nám s daty z reálného provozu různých objektů a různých zdrojů? Aktuálně běží sběr dat o spotřebě elektrické energie rodinných domů s tepelnými čerpadly. Odměnu 1.000,- Kč obdrží každý účastník průzkumu. Stačí vyplnit jednoduchý dotazník.CHCETE POUKÁZKU NA 1000 Kč? Máte rodinný dům mladší než 4 roky? Je vybaven tepelným čerpadlem? Pokud jste odpověděli 3x ANO, vyplňte dotazník a poukázka je Vaše. VYPLNIT DOTAZNÍK Fotolia... Zdroj Energo 2015 Průměrná roční energetická náročnost českých ..
[článek]Srovnání cen elektřiny pro rok 2011 všech dodavatelů na českém trhu 28.1.2011
.. Při modelových výpočtech u sazby D02d jsme vycházeli z průměrné spotřeby 2 500 kWh ročně,.. kde však neplatíte měsíční paušál za dodávku). V průměrných celkových ročních nákladech mezi nejnižší a nejvyšší nabídkou je maximální rozdíl zhruba 11,.. Do celkové roční platby jsou zahrnuty roční povinné poplatky (vycházející ze stálého měsíčního platu a poplatku za běžný jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně). Kalkulátor cen energií TZB-infonezávislé porovnání ceny elektřiny a plynu Porovnání nákladů na vytápěníNejpoužívanější výpočet!.. Do celkové roční platby jsou zahrnuty roční povinné ..
[článek]Jak ovlivňuje objemový koeficient Vaši fakturu za odebraný plyn? 19.3.2012
Jak ovlivňuje objemový koeficient Vaši fakturu za odebraný plyn?.. Tato pravidla stanoví pro odběratele s roční spotřebou plynu do 630 MWh,.. Pro plynoměry umístěné mimo temperované prostory se stanoví provozní teplota plynu v závislosti na průměrné měsíční teplotě okolí (s rozlišením odběrných míst na úrovni krajů). U odběratelů s roční spotřebou nad 630 MW se postupuje při stanovení provozní teploty plynu individuálně...Z nadmořské výšky odběrného místa (H) stanovíme průměrnou roční hodnotu atmosferického tlaku vzduchu v této nadmořské výšce (pb) ..7 kPa - průměrná roční hodnota atmosfe- ..
[tabulka]Porovnání nákladů na vytápění TZB-info
..den Počet dnů přípravy teplé vody N teplá voda ohřívaná energií na vytápění zásobník s elektrickým (d)ohřevem Používá se solární předehřev Úspora tepla (solární podíl) f % Spotřeba elektrické energie (ostatní spotřebiče) Distribuční území VT Kč/kWh NT Kč/kWh Kč/měsíc Orientační hodnoty spotřeby elektřiny pro domácí spotřebiče Vaření Příkon[W] Doba provozu[h/den] Roční spotřeba[kWh] Započítatdo tepelnéhozisku Tepelný zisk[kWh] ..
[článek]Jak změnit dodavatele plynu nebo elektřiny? 6.2.2012
.. která je závislá na množství odebraného plynu vyjádřená v [Kč/MWh]. Druhá složka ceny je závislá na výši ročního odběru. Pro domácnosti a maloodběry do výše 63 MWh/rok je tato složka ceny vyjádřena stálou částkou v [Kč/měsíc]. Pro roční odběry nad 63 MWh do 630 MWh je stanovována podle výše roční rezervované kapacity v [Kč/1000 m3]. Podrobněji o výši cen za distribuci v článku Rozdíly v cenách plynu…..
[článek]Odpojení panelového domu od teplárny a náhrada zdroje tepla tepelným čerpadlem 4.6.2013
Odpojení panelového domu od teplárny a náhrada zdroje tepla tepelným čerpadlem 4.6.2013 V souvislosti s všeobecným nárůstem cen všech energií, v důsledku ztrát v dálkových rozvodech a v neposlední řadě i působením monopolních dodavatelů, stoupají neustále náklady na dodávku energií. Řešením může být náhrada stávajícího zdroje alternativním, s nižšími provozními náklady. Vzhledem k dispozicím domů je nejdostupnější technologie vzduch/voda. porovnání nákladů na vytápění srovnání porovnávač srovnávač kalkulátor kalkulačka náklady ceny paliv topení tepelná čerpadla zemní plyn plynové kotle ..
[článek]Z čeho se skládá cena elektřiny 20.2.2012
Z čeho se skládá cena elektřiny 20.2.2012 Ing. Edvard Sequens Struktura ceny elektřiny se zaměřením na historii a výši příspěvku na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů. elektřina, faktura, obnovitelné zdroje energie, kombinovaná výroba elektřina a tepla, kogenerace, druhotné zdroje, cena elektřiny, cena za distribuci Historie Ještě v době poměrně nedávné měly ceny elektřiny pouze dvě složky –.. se podílí 10 až 15 % (v závislosti na roční spotřebě) na celkovém růstu ceny elektřiny v sazbě D02d od ..
[článek]Optimální volby zdroje - porovnání nákladů na vytápění - II. díl 12.11.2007
..2 Ekonomické vyhodnocení pojmy Cash - Flow - roční výnos (CF) Jsou úspory nákladů za energii,.. kde IN investiční náklady [Kč] CF roční Cash - Flow projektu (roční peněžní toky) [Kč] .. zdroj tepla kotel na zemní plyn Investiční náklady * [Kč] 208 969 158 524 443 967 502 635 343 877 417 467 Roční náklady za potřebu tepla celkem * [Kč/rok] 28 403 45 593 17 364 15 407 43 537 29 626 Roční Cash - Flow projektu * [Kč] 17 190 0 28 228 30 186 2 056 15 967 Prostá doba návratnosti investice (DN) [roky] 2,..
[článek]Stavíme energeticky úsporný dům (XII) - Solární ohřev TUV 10.2.2004
Stavíme energeticky úsporný dům (XII) - Solární ohřev TUV 10.2.2004 Autor na příkladu běžného rodinného domu shrnuje a zobecňuje nejdůležitější zásady návrhu a získané zkušenosti z realizovaných solárních soustav. Přidává i taková doporučení jako např. jak vybírat dodavatele nebo jak dlouhá by měla být záruční doba pro celou solární soustavu.1. Úvod Z důvodu omezeného prostoru se budeme zabývat pouze solární přípravou TUV, bez dalšího využívání této energie pro ohřev bazénové vody nebo vytápění. Uvažujeme běžný realizovaný RD s vhodnou orientací i sklonem střechy,.. aby soustava prošla všemi..
[tabulka]Potřeba tepla pro vytápění a ohřev teplé vody
Potřeba tepla pro vytápění a ohřev teplé vody Ing. Zdeněk Reinberk Výpočet potřeba tepla na vytápění a ohřev teplé vody počítá celkovou roční potřebu energie na vytápění a ohřev vody GJ/rok i MWh/rok dle lokality, venkovní výpočtové teploty, délky otopného období a dalších okrajových podmínek.!-- -- !-- -- !-- div.ct-vypocet, div.ct-vypocet table *, div.ct-vypocet input,..Celková roční potřeba energie na vytápění a ohřev teplé vody ..
[článek]Tisková zpráva z mezinárodního veletrhu Aqua-therm Praha 2005 - čtvrtek 24.11.2005 24.11.2005
Tisková zpráva z mezinárodního veletrhu Aqua-therm Praha 2005 - čtvrtek 24.11.2005 24.11.2005 Včera byly oceněny nejlepší exponáty veletrhu. Dnes se budou v rámci doprovodného programu konat semináře "Nová evropská legislativa v TZB" a "Tepelná čerpadla - přehled trhu" a také konference "Potenciál energeticky úsporných projektů ve městech a obcích v zemích střední a jihovýchodní Evropy".Tisková zpráva z mezinárodního veletrhu Aqua-therm Praha 2005 čtvrtek 24... stánek 329 "Firma ARNEMA - dodavatel výrobků GIACOMINI na český trh bude mít letos po roční pauze opět výstavní expozici na ..
[článek]Vývoj cen elektrické energie v regionu západní a střední Evropy v letech 2001–2011 31.12.2012
Vývoj cen elektrické energie v regionu západní a střední Evropy v letech 2001–.. data z Evropského statistického úřadu (Eurostat). Domácnosti a firmy jsou rozděleny do několika kategorií podle ročního objemu odběru elektrické energie (viz Příloha č... pouze necelé jedno procento ročně...4 % ročně,..3 % ročně,..4 % ročně,..6 % ročně...Tempo růstu(2011/2001)[%]Průměrné ročnítempo přírůstku[%]Tempo růstu(2011/2001)[%]Průměrné ročnítempo přírůstku[%] .. a firmy (Standard Consumer Ie) s odběrem 2000 MWh ročně...
[tabulka]Porovnání nákladů na vytápění podle druhu paliva
Porovnání nákladů na vytápění podle druhu paliva 5.1.2005 Kolik stojí vytápění domu nebo bytu uhlím, dřevem, peletkami, plynem, elektřinou, tepelným čerpadlem, ...? Porovnejte si možné náklady na vytápění! input, select { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; } .popis1 {text-align:center; vertical-align:top; background:#FFFFFF; font-size:11px;} .zadani {background:#EEEEEE; color:#0D2B55; font-size:11px;} .male {font-size:10px;} .velke {font-size:16px; color:#FFFFFF;} .uspora {font-size:smaller; color: #090;} .palivo1 img {background-color:#5F2E2E;} .. /kWh Průměrný roční ..
[časopis]Český instalatér 6/2013
XXIII. ROČNÍK 6/2013 40,- Kč Baterie ..Vychází šestkrát ročně...cz/tabulky-a-vypocty/138-porovnani-nakladu-na-vytapeni-tzb-info) .. že při výměně jednoho kotle by do ovzduší podle odborníků mělo být ročně ..600 kotlů to znamená snížení prachu o zhruba 60 tun ročně...ročního zkušebního provozu předvýrobních kusů směšovacích uzlů řady .. Odvzdušnění je ideální provádět 24 dvakrát ročně...Filtr je vhodné čistit rovněž dvakrát ročně...program NTC spočítá roční pokrytí ..asi 5000 až 6000 Kč ročně plus ..Celkový rozpočítaný roční náklad na vysílač po dobu ..

Témata 2018

technická podpora výrobců
 
 

Aktuální články na ESTAV.czProdejní ceny bytů v ČR ke konci března vzrostly o 16 procentProjektová dokumentace na rodinný dům: Jak dlouho trvá, jaké jsou fáze a celková cenaStále populárnější sprchové kouty ESCURA ve špičkové kvalitě a osobitém designuPlyn, elektřinu, uhlí, pelety? S volbou vytápění vám pomůže veletrh FOR ARCH