Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
nápověda  mapa portálu
kde
hledat
   Katalog firem a výrobků   kalendář akcí   obsahy časopisů
   publikace   normy   plné texty právních předpisů
vybervse vybrat vše  vybernic zrušit výběrprohledat diskusní příspěvky
řazení 
platnost

Chtěli jste najít:
Výpočet denostupňů
 
Na dotaz denostupně zobrazuji odkaz 1-50 z přibližně 53 nalezených.
 [další stránka >>>]
[článek]Úspory tepla - denostupně 1.11.2001
Úspory tepla - denostupně 1.11.2001 Pojem denostupeň je poměrně často citován nejen v literatuře, ale i v různých legislativních normách. Je používán ve výpočtech spotřeby tepla pro vytápění budov a jeho vysvětlení je poměrně jednoduché.Alternativní energie 5/2001 Při návrhu vytápění nás zajímají dva pojmy - potřebný příkon pro zdroj tepla a roční spotřeba tepla. Příkon pro zdroj tepla udávaný ve wattech (W) nebo kilowattech (kW) se zjišťuje na základě výpočtu tepelných ztrát domu podle ČSN 06 0210...Podle způsobu zjištění průměrných venkovních teplot rozlišujeme denostupně meteorologické (..
[článek]Denostupně - příklad vyhodnocení spotřeby tepla 18.7.2005
Denostupně - příklad vyhodnocení spotřeby tepla 18.7.2005 Třetí článek věnovaný problematice výpočtu a použití denostupňů uvádí konkrétní příklad použití denostupňů stanovených z databáze průměrných denních teplot. Posuzuje přepočet spotřeby tepla pro budovu střední školy jako část úkonů spojených s provedením energetického auditu.Budova jedné pražské střední školy má pohnutou historii. Byla postavena podle typového projektu počátkem let šedesátých. Později část nosné konstrukce havarovala po poklesu podloží. S nekvalitním založením i obvodovým pláštěm se budova potýkala do začátku ..
[článek]Denostupně - teorie k výpočetní pomůcce 11.7.2005
Denostupně - teorie k výpočetní pomůcce 11.7.2005 Pokračování článku přináší podrobnosti o způsobu výpočtu denostupňů z databáze průměrných denních teplot. Výpočet vychází ze současných předpisů pro bytové domy a upozorňuje na odlišnosti, které mohou nastat při hodnocení spotřeby tepla v rodinných domech. Uvedeny jsou i praktické příklady. Stanovení charakteristik topného období, denostupňů a počtu topných dnů.Denostupňová metoda je jedním z postupů, které slouží pro návrh, vyhodnocování a porovnávání zdrojů a spotřebičů tepla...Ukázka grafického výstupu výpočtové pomůcky denostupně –..
[článek]Spotřeba tepla a denostupně 9.3.2017
Spotřeba tepla a denostupně 9... denostupně... denostupně mají úzkou vazbu na jeden den,.. Klimatické a vytápěcí denostupně Základem jsou klimatické denostupně,.. klimatické denostupně se vztahují k venkovní teplotě +13 °C... Jsou pro porovnání potřeb tepla klimatické denostupně vhodné?.. Tyto vytápěcí denostupně vztažené k teplotě vytápění 20 °C se označují například jako Dv20... zda máte k dispozici klimatické denostupně nebo vytápěcí a když vytápěcí,.. tak nasčítáme denostupně vypočítané pro konkrétní dny tvořící dané období... Zjednodušeně tedy nemusíme počítat například denostupně ..
[článek]Pomůcka Denostupně – významné rozšíření lokalit 22.12.2014
Pomůcka Denostupně –.. Výpočetní pomůcka Denostupně vznikla v roce 2005... Pro tyto operativní výpočty je významnou podporou pomůcka DENOSTUPNĚ na portálu TZB-info. Historie Výpočetní pomůcka Denostupně vznikla v roce 2005... Připomenutí funkcí pomůcky Denostupně Pomůcka Denostupně pracuje s datovou základnou pro stanici Praha-Karlov od roku 1991 do současnosti... že rozšíření lokalit ve výpočetní pomůcce Denostupně přispěje ke zlepšení práce všech uživatelů...
[článek]Denostupně - vyhodnocení otopného období 2004/2005 v Praze 1.8.2005
Denostupně - vyhodnocení otopného období 2004/2005 v Praze 1.8.2005 Další článek věnovaný problematice denostupňů ukazuje využití algoritmů výpočetní pomůcky Denostupně pro stanovení základních informací o průběhu a charakteru otopného období 2004/2005 v Praze... Pro stanovení základních charakteristik otopného období byla využita výpočetní pomůcka Denostupně v oddílu Výpočty... Denostupně jsou vztahovány ke dvěma vnitřním teplotám 13°C a k teplotě 19°C...
[norma]ČSN EN ISO 15927-6 Tepelně-vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 6: Kumulované teplotní rozdíly (denostupně) (vydána 1.3.2013)
.. Kumulované teplotní rozdíly (denostupně) ČSN EN ISO 15927-6 Tato část ISO 15927 blíže vymezuje definici,.. Tato data jsou běžně vyjadřována v hodinostupních nebo denostupních a jsou často uváděna zjednodušeně coby "vytápěcí hodinostupně" nebo "vytápěcí denostupně". Tato část ISO 15927 obsahuje přibližné metody pro výpočet kumulovaných teplotních rozdílů,.. Proti předchozímu vydání byla norma doplněna o národní přílohu NA (informativní) "Kumulované teplotní rozdíly (denostupně) pro území České republiky". V národní příloze jsou uvedeny průměrné měsíční a roční součty kumulovaných ..
[tabulka]Výpočet denostupňů
Výpočet denostupňů Ing. Zdeněk Reinberk, Ing. Ladislav Tintěra prof. Ing. Karel Hemzal, CSc. Denostupňová metoda je jedním z postupů, které slouží pro návrh, vyhodnocování a porovnávání zdrojů a spotřebičů tepla. Základem metody je znalost průběhů venkovních teplot z meteorologických dat. Portál TZB-info proto připravil programovou pomůcku Výpočet denostupňů, která slouží ke stanovení charakteristik topného období - počtu denostupňů a počtu topných dnů. Výpočet se provádí nad databází denních průměrných teplot venkovního vzduchu. denostupně denostupeň !-- Partneři výpočtu:..
[článek]Vyhodnocení otopného období 2014/2015 v Praze 9.11.2015
.. Ta vychází z podobných zásad jako výpočetní pomůcka Denostupně v oddílu Výpočty... hodin (pro 194/2014 Sb.) = otopných dnů (i-tého měsíce aktuálního roku) × 24 hodin × denostupně (i-tého měsíce aktuálního roku) / max. hodnota denostupně (nejstudenějšího měsíce 30 let průměru). Celkový počet hodin za sledované období 2014–.. Denostupně jsou vztahovány k vnitřní teplotě 19 °C... V programové pomůcce Denostupně TZB-info je tato teplota uváděna po měsíčních průměrech... L., Denostupně –.. L., Denostupně –.. L., Denostupně –.. L., Denostupně –.. L., ..
[článek]Vyhodnocení otopného období 2013/2014 v Praze 24.11.2014
.. Ta vychází z podobných zásad jako výpočetní pomůcka Denostupně v oddílu Výpočty... hodin (pro 194/2013 Sb.) = otopných dnů (i-tého měsíce aktuálního roku) × 24 hodin × denostupně (i-tého měsíce aktuálního roku) / max. hodnota denostupně (nejstudenějšího měsíce 30 let průměru). Celkový počet hodin za sledované období 2013–.. Denostupně jsou vztahovány k vnitřní teplotě 19 °C... V programové pomůcce Denostupně TZB-info je tato teplota uváděna po měsíčních průměrech... L., Denostupně –.. L., Denostupně –.. L., Denostupně –.. L., Denostupně –.. L., ..
[článek]Vyhodnocení otopného období 2010/2011 v Praze 7.11.2011
Vyhodnocení otopného období 2010/2011 v Praze 7... na nichž byla sestavena výpočetní pomůcka Denostupně v oddílu Výpočty... že pomůcka Denostupně ve výpočtové části tzb-info umožňuje nastavit teplotu počátku vytápění již od svého vzniku... denostupně (i-tého měsíce aktuálního roku) / max. hodnota denostupně (nejstudenějšího měsíce 30 let průměru). .. Denostupně jsou vztahovány k vnitřní teplotě 19 °C... V programové pomůcce Denostupně je tato teplota uváděna po měsíčních průměrech... L., Denostupně –.. L., Denostupně –.. L., Denostupně –.. L., Denostupně –.. L., ..
[článek]Vyhodnocení otopného období 2012/2013 v Praze 2.12.2013
Vyhodnocení otopného období 2012/2013 v Praze 2... Ta vychází z podobných zásad jako výpočetní pomůcka Denostupně v oddílu Výpočty... denostupně (i-tého měsíce aktuálního roku) / max. hodnota denostupně (nejstudenějšího měsíce 30 let průměru). Celkový počet hodin za sledované období 2012–.. Denostupně jsou vztahovány k vnitřní teplotě 19 °C... V programové pomůcce Denostupně TZB-info je tato teplota uváděna po měsíčních průměrech... L., Denostupně –.. L., Denostupně –.. L., Denostupně –.. L., Denostupně –.. L., Denostupně –.. L., Denostupně –....
[článek]Vyhodnocení otopného období 2011/2012 v Praze 8.10.2012
.. Ta vychází z podobných zásad jako výpočetní pomůcka Denostupně v oddílu Výpočty...hodin (pro 276/2007 Sb.) = otopných dnů (i-tého měsíce aktuálního roku) * 24 hodin * denostupně (i-tého měsíce aktuálního roku) / max. hodnota denostupně (nejstudenějšího měsíce 30 let průměru). Celkový počet hodin za sledované období 2011–.. Denostupně jsou vztahovány k vnitřní teplotě 19 °C... V programové pomůcce Denostupně tzb-info je tato teplota uváděna po měsíčních průměrech... L., Denostupně –.. L., Denostupně –.. L., Denostupně –.. L., Denostupně –.. L., Denostupně &#..
[článek]Vyhodnocení otopného období 2009/2010 v Praze 28.2.2011
.. na nichž byla sestavena výpočetní pomůcka Denostupně v oddílu Výpočty... že pomůcka "denostupně" ve výpočtové části tzb-info umožňuje nastavit teplotu počátku vytápění již od svého vzniku... Denostupně jsou vztahovány k vnitřní teplotě 19° C... V programové pomůcce Denostupně tzb-info je tato teplota uváděna po měsíčních průměrech... L., Denostupně - vyhodnocení otopného období 2004/2005 v Praze,.. L., Denostupně - vyhodnocení otopného období 2005/2006 v Praze,.. L., Denostupně - vyhodnocení otopného období 2006/2007 v Praze,.. L., Denostupně - vyhodnocení otopného období 2007/2008 v Praze..
[článek]Otopné období kalendářního roku 2008 v Praze 18.5.2009
.. Použitá metodika je blízká výpočtové pomůcce "Denostupně" portálu TZB-info... na nichž byla sestavena výpočetní pomůcka Denostupně v oddílu Výpočty...stanovení časového intervalu podle skutečné délky otopného období (podle pomůcky DENOSTUPNĚ na tzb-info nebo podle charakteristiky otopného období v následujících odstavcích) .. Denostupně jsou vztahovány k vnitřní teplotě 19°C... V programové pomůcce Denostupně (zde) je tato teplota uváděna po měsíčních průměrech... L., Denostupně - vyhodnocení otopného období 2004/2005 v Praze,.. L., Denostupně - vyhodnocení otopného období 2005/2006 v ..
[článek]Otopné období kalendářního roku 2009 v Praze 22.3.2010
Otopné období kalendářního roku 2009 v Praze 22.3.2010 Vyhodnocení otopného období kalendářního roku 2009 slouží pro potřeby výrobců a odběratelů tepla,.. Použitá metodika je blízká výpočtové pomůcce "Denostupně" portálu TZB-info... na nichž byla sestavena výpočetní pomůcka Denostupně v oddílu Výpočty... Denostupně jsou vztahovány k vnitřní teplotě 19°C... V programové pomůcce Denostupně je tato teplota uváděna po měsíčních průměrech... L., Denostupně - vyhodnocení otopného období 2004/2005 v Praze,.. L., Denostupně - vyhodnocení otopného období 2005/2006 v Praze,.. L., Denostupně - ..
[článek]Vyhodnocení otopného období 2007/2008 v Praze 10.11.2008
Vyhodnocení otopného období 2007/2008 v Praze 10.11.2008 Otopné období let 2007/2008 v Praze zpracované na základě pozorování stanice Praha-Karlov bylo s 243 dny vytápění dlouhé a s 6°C průměrné teploty také teplé... Použitá metodika je blízká výpočtové pomůcce "Denostupně" portálu TZB-info... zda je standardní metodika "denostupně na tzb-info... na nichž byla sestavena výpočetní pomůcka Denostupně v oddílu Výpočty... Denostupně jsou vztahovány k vnitřní teplotě 19°C... V programové pomůcce Denostupně TZB-info je tato teplota uváděna po měsíčních průměrech... L., Denostupně - vyhodnocení ..
[článek]Vyhodnocení otopného období 2008/2009 v Praze 5.10.2009
Vyhodnocení otopného období 2008/2009 v Praze 5.10.2009 Otopné období let 2008/2009 v Praze zpracované na základě pozorování stanice Praha-Karlov bylo s 225 dny vytápění poněkud kratší,.. na nichž byla sestavena výpočetní pomůcka Denostupně v oddílu Výpočty... Denostupně jsou vztahovány k vnitřní teplotě 19° C... V programové pomůcce Denostupně tzb-info je tato teplota uváděna po měsíčních průměrech... L., Denostupně - vyhodnocení otopného období 2004/2005 v Praze,.. L., Denostupně - vyhodnocení otopného období 2005/2006 v Praze,.. L., Denostupně - vyhodnocení otopného období 2006/2007 v ..
[článek]Vyhodnocení otopného období 2006/2007 v Praze 7.1.2008
Vyhodnocení otopného období 2006/2007 v Praze 7.1.2008 Průběh a charakter otopného období 2006/2007 v Praze se vymyká zkušenostem z řady minulých let velmi nízkou spotřebou paliva a vysokým teplotním průměrem. Vyhodnocení je provedeno pomocí výpočtové pomůcky "Denostupně" portálu TZB-info... Pro stanovení základních charakteristik otopného období byla využita výpočetní pomůcka Denostupně v oddílu Výpočty... Denostupně jsou vztahovány k vnitřní teplotě 19°C... V programové pomůcce Denostupně TZB-info je tato teplota uváděna po měsíčních průměrech... L., Denostupně - vyhodnocení otopného ..
[časopis]Roční spotřeba tepla - denostupně
Ing. Pavel Čech Roční spotřeba tepla - denostupně Při návrhu vytápění každého zajímají dva pojmy: potřebný příkon pro zdroj tepla a roční spotřeba tepla resp. paliva. Pro výpočet druhého pojmu slouží denostupně. V článku je popsán jejich význam a určení. Vypočtená spotřeba paliva se však dá dále snižovat úpravami objektů a chováním uživatele (podrobnější popis).
[článek]Otopné období kalendářního roku 2011 v Praze 27.2.2012
Otopné období kalendářního roku 2011 v Praze 27.2.2012 Vyhodnocení otopného období kalendářního roku 2011 slouží pro potřeby výrobců a odběratelů tepla, kteří pracují v ročním režimu leden – prosinec. Poskytuje také podklady pro práci energetických expertů při provozním vyhodnocování spotřeby energie budov. Dále poskytuje číselné údaje pro oblast kontroly kotlů podle vyhlášky o kontrole účinnosti kotlů...Denostupně“.. na nichž byla sestavena výpočetní pomůcka Denostupně v oddílu Výpočty... Denostupně jsou vztahovány k vnitřní teplotě 19 °C... V programové pomůcce Denostupně je ..
[článek]Vyhodnocení otopného období 2005/2006 v Praze 30.10.2006
Vyhodnocení otopného období 2005/2006 v Praze 30.10.2006 Průběh a charakter otopného období 2005/2006 v Praze je vyhodnocen pomocí výpočtové pomůcky. Data se průběžně doplňují za uplynulý měsíc a lze jimi průběžně sledovat samotný průběh vytápění v otopném období... Pro stanovení základních charakteristik otopného období byla využita výpočetní pomůcka Denostupně v oddílu Výpočty na portálu www... Denostupně jsou vztahovány ke dvěma vnitřním teplotám 13°C a k teplotě 19°C... V programové pomůcce Denostupně tzb-info je tato teplota uváděna po měsíčních průměrech... L., Denostupně - ..
[článek]Otopné období kalendářního roku 2012 v Praze 25.3.2013
Otopné období kalendářního roku 2012 v Praze 25.3.2013 Ing. Petr Knížek, CSc. Vyhodnocení otopného období kalendářního roku 2012 slouží pro potřeby výrobců a odběratelů tepla, kteří pracují v ročním režimu leden–prosinec. Poskytuje také podklady pro práci energetických expertů při provozním vyhodnocování spotřeby energie budov. Dále poskytuje číselné údaje pro oblast kontroly kotlů podle vyhlášky o kontrole účinnosti kotlů...Denostupně“.. na nichž byla sestavena výpočetní pomůcka Denostupně v oddílu Výpočty... Denostupně jsou vztahovány k vnitřní teplotě 19 °C... V programové ..
[článek]Otopné období kalendářního roku 2010 v Praze 21.3.2011
Otopné období kalendářního roku 2010 v Praze 21.3.2011 Ing. Petr Knížek, CSc. Vyhodnocení otopného období kalendářního roku 2010 slouží pro potřeby výrobců a odběratelů tepla, kteří pracují v ročním režimu leden – prosinec. Poskytuje také podklady pro práci energetických expertů při provozním vyhodnocování spotřeby energie budov... Použitá metodika je blízká výpočtové pomůcce "Denostupně" portálu TZB-info... na nichž byla sestavena výpočetní pomůcka Denostupně v oddílu Výpočty... Denostupně jsou vztahovány k vnitřní teplotě 19°C... V programové pomůcce Denostupně je tato teplota ..
[článek]Otopné období kalendářního roku 2013 v Praze 24.2.2014
Otopné období kalendářního roku 2013 v Praze 24.2.2014 Ing. Petr Knížek Vyhodnocení otopného období kalendářního roku 2013 slouží pro potřeby výrobců a odběratelů tepla, kteří pracují v ročním režimu leden–prosinec. Poskytuje také podklady pro práci energetických expertů při provozním vyhodnocování spotřeby energie budov.Vyhodnocení otopného období kalendářního roku 2013 slouží pro potřeby výrobců a odběratelů tepla,..Denostupně“.. na nichž byla sestavena výpočetní pomůcka Denostupně v oddílu Výpočty... Denostupně jsou vztahovány k vnitřní teplotě 19 °C... V programové pomůcce ..
[článek]Efektivní správa budov s řízeným snižováním spotřeb energií 12.11.2013
Efektivní správa budov s řízeným snižováním spotřeb energií 12.11.2013Domat Control System s.r.o. Pro vyhodnocování spotřeb a vzájemné porovnávání poboček se používají takzvané odvozené parametry, jako je například spotřeba energie na m2 podlahové plochy, denostupně apod. K tomu je nutné znát další proměnlivé i konstantní veličiny. ContPort je cloudová služba, která shromažďuje data z řídicích systémů i různých výrobců, upravuje je a dále s nimi pracuje. mar měření regulace vytápění fm facility správa budov administrativní budovy enb penb fasády regenerace rekonstrukce panelovéEfektivní ..
[článek]Otopné období 2000/2001 v Praze z hlediska klimatických veličin 13.3.2002
Otopné období 2000/2001 v Praze z hlediska klimatických veličin 13.3.2002 prof. Ing. Karel Hemzal, CSc.STÚ-E, a.s. Praha Článek je ucelenou informací o průběhu a charakteru otopné sezóny 2000/2001 v Praze. Z naměřených klimatických veličin v observatoři Praha-Karlov jsou stanoveny hodnoty veličin nezbytných pro výpočet potřeby tepla pro vytápění a klimatologické údaje dokreslující ráz počasí tohoto období v ČR... venkovní a vnitřní teplota a denostupně a informace o jejich zjišťování,.. K) a jednak v procentech (%). Denostupně vypočítané z padesátiletého normálu,.. klimatické denostupně,.. ..
[časopis]Otopné období 2005/06 v Praze z hlediska klimatických veličin (pouze anotace z časopisu Vytápění větrání instalace 1/2007)
PTÁKOVÁ Otopné období 2005/06 v Praze z hlediska klimatických veličin Článek informuje o průběhu a charakteru otopné sezóny 2005/06 v Praze. Z naměřených klimatických prvků v observatoři Praha-Karlov jsou stanoveny hodnoty veličin nezbytných pro výpočet potřeby tepla pro vytápění denostupňovou metodou pro uvedenou sezónu a je vyhodnocena její energetická náročnost v porovnání s předchozím otopným obdobím a s padesátiletými normály. Další vybrané údaje dokreslují klimatické podmínky v Praze a rekapitulují ráz počasí během tohoto období v celé České republice. vytápění, otopné období,.. ..
[časopis]Otopné období 2003/04 v Praze z hlediska klimatických veličin (pouze anotace z časopisu Vytápění větrání instalace 1/2005)
PTÁKOVÁ Otopné období 2003/04 v Praze z hlediska klimatických veličin Článek informuje o průběhu a charakteru otopné sezóny 2003/04 v Praze. Z naměřených klimatických prvků v observatoři Praha-Karlov jsou stanoveny hodnoty veličin nezbytných pro výpočet potřeby tepla pro vytápění denostupňovou metodou pro uvedenou sezónu a je vyhodnocena její energetická náročnost v porovnání s předchozím otopným obdobím a s padesátiletými normály. Další vybrané údaje dokreslují klimatické podmínky v Praze a nastiňují i ráz počasí během tohoto období v celé České republice. vytápění, otopné období,.. ..
[časopis]Otopné období 2004/05 v Praze z hlediska klimatických veličin (pouze anotace z časopisu Vytápění větrání instalace 1/2006)
PTÁKOVÁ Otopné období 2004/05 v Praze z hlediska klimatických veličin Článek informuje o průběhu a charakteru otopné sezóny 2004/05 v Praze. Z naměřených klimatických údajů v observatoři Praha-Karlov jsou stanoveny hodnoty veličin nezbytných pro výpočet potřeby tepla pro vytápění denostupňovou metodou pro uvedenou sezónu a je vyhodnocena její energetická náročnost v porovnání s předchozím otopným obdobím a s padesátiletými normály. Další vybrané údaje dokreslují klimatické podmínky v Praze a nastiňují i ráz počasí během tohoto období v celé České republice. vytápění, otopné období,.. ..
[časopis]Otopné období 2000/2001 v Praze z hlediska klimatických veličin
Ing. Daniela PTÁKOVÁ Otopné období 2000/2001 v Praze z hlediska klimatických veličin Článek je ucelenou informací o průběhu a charakteru otopné sezóny 2000/2001 v Praze. Z naměřených klimatických veličin v observatoři Praha-Karlov jsou stanoveny hodnoty veličin nezbytných pro výpočet potřeby tepla pro vytápění a klimatologické údaje dokreslující ráz počasí tohoto období v ČR. vytápění, otopné období, denostupně
[časopis]Otopné období 1999/2000 v Praze z hlediska klimatických veličin (pouze anotace z časopisu Vytápění větrání instalace 1/2001)
Ing. Daniela PTÁKOVÁ Otopné období 1999/2000 v Praze z hlediska klimatických veličin Článek je ucelenou informací o průběhu a charakteru otopné sezóny 1999/2000 v Praze. Z naměřených klimatických veličin v observatoři Praha-Karlov jsou stanoveny vedle hodnot veličin nezbytných pro výpočet potřeby tepla pro vytápění i klimatologické údaje dokreslující ráz počasí tohoto období v ČR. vytápění, otopné období, denostupně
[časopis]Otopné období 2001/02 v Praze z hlediska klimatických veličin (pouze anotace z časopisu Vytápění větrání instalace 1/2003)
Ing. Daniela PTÁKOVÁ Otopné období 2001/02 v Praze z hlediska klimatických veličin Článek je ucelenou informací o průběhu a charakteru otopné sezóny 2001/02 v Praze. Z naměřených klimatických veličin v observatoři Praha-Karlov jsou stanoveny hodnoty veličin nezbytných pro výpočet potřeby tepla pro vytápění a klimatologické údaje dokreslující ráz počasí tohoto období v ČR. vytápění, otopné období, denostupně
[časopis]Otopné období 2002/03 v Praze z hlediska klimatických veličin (pouze anotace z časopisu Vytápění větrání instalace 1/2004)
Ing. Daniela PTÁKOVÁ Otopné období 2002/03 v Praze z hlediska klimatických veličin Článek informuje o průběhu a charakteru otopné sezóny 2002/03 v Praze. Z naměřených klimatických veličin v observatoři Praha-Karlov jsou stanoveny hodnoty veličin nezbytných pro výpočet potřeby tepla pro vytápění a klimatologické údaje dokreslující ráz počasí tohoto období v celé České republice. vytápění, otopné období, denostupně
[norma]ČSN EN ISO 15927-6 - POZOR zrušená norma - Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 6: Akumulované teplotní rozdíly (dennostupně) (vydána 1.8.2008)
ČSN EN ISO 15927-6 Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 6: Akumulované teplotní rozdíly (dennostupně) ČSN EN ISO 15927-6 Tato norma blíže vymezuje definice, metodu výpočtu a metodu uvádění dat pro akumulované teplotní rozdíly, užívané pro posuzování energie pro vytápění prostoru v budovách. Tato jsou běžně vyjadřována v hodino-stupních nebo denostupních a jako data jsou často uváděna zjednodušeně coby "vytápěcí hodinostupně" nebo "vytápěcí denostupně". Norma obsahuje přibližné metody pro výpočet akumulovaných teplotních rozdílů,..
[článek]Panelové domy 4 – Průměrné tepelné zisky a ekonomika vytápění 5.11.2012
Panelové domy 4 – Průměrné tepelné zisky a ekonomika vytápění 5.11.2012 Ing. Vladimír Galád Pro hodnocení efektivnosti úsporných opatření při vytápění panelových domů je třeba jednotlivé složky sdílení tepla mezi vnějším a vnitřním prostředím rozklíčovat a definovat okrajové podmínky technicko-ekonomických výpočtů. Vyhodnocená účinnost úsporných opatření musí zohledňovat vnější i vnitřní teplotu objektu a hodnotu průměrných tepelných zisků,..Denostupně D19 °Cdny*(19-tesm)Doba vytápění[dny]Denostupně D19 °Cdny*(19-tesr)Doba vytápění[dny] ..
[článek]Jednoduchý způsob úspory energie 7.2.2003
Jednoduchý způsob úspory energie 7.2.2003BRILON a.s. Dlouholeté zkušenosti dovozce kondenzačních kotlů GEMINOX do Švýcarska nám umožnily konkrétně definovat to, co jsme již dlouho empiricky sledovali: jak ohromující potenciál pro úspory provozních nákladů má v ruce projektant vytápění moderní novostavby RD a jak je důležitá správná volba výkonového rozsahu kotle. Dlouholeté zkušenosti dovozce kondenzačních kotlů GEMINOX do Švýcarska umožnily konkrétně definovat to,.. Přesto činila úspora po provedeném přepočtu na denostupně neuvěřitelných 20 %. Za období roku 2000/2001 byly výsledky ještě ..
[článek]Vývoj měření spotřeby tepla, SV, TV v bytech – měřicí systémy 20.4.2012
Vývoj měření spotřeby tepla, SV, TV v bytech – měřicí systémy 20.4.2012Lomex Blansko Každá metoda měření tepla v bytech má svoje základní systémové chyby, ale pokud neumí příslušná metoda měření promítnout do měření vliv tepelných toků mezi byty, pak nelze dojít k věrohodným naměřeným hodnotám. Použití systémů vycházejícího z měření tepelné pohody je perspektivní i pro zateplované objekty... Výsledky výpočtů (denostupně) se trvale zaznamenávají v paměti měřicího systému a každému uživateli se spolu s vnitřní teplotou bytu a venkovní teplotou zobrazují na displeji měřicí jednotky ..
[článek]Vliv únorových mrazů na náklady za vytápění 15.3.2018
Vliv únorových mrazů na náklady za vytápění 15.3.2018 Budou mít únorové mrazy vliv na růst nákladů za teplo k vytápění nebo nebudou? Odpověď dávají dlouhodobější průměry. náklady na teplo, mrazivé dnyČeská televize se počátkem března obrátila na TZB-info s dotazem, jak moc negativně se mrazivé počasí koncem února a začátkem března projeví na účtech za teplo. Obecně lze říci, že tento dotaz je zcela legitimní, neboť zimy byly opravdu velké. Z pohledu celé otopné sezóny je však tento dotaz předčasný. Takový dotaz může mít význam pro konkrétní měsíce únor a březen,.. viz například článek ..
[článek]Elektronická regulace pomáhá šetřit 22.1.2007
Elektronická regulace pomáhá šetřit 22.1.2007 Elektronická regulace teploty v jednotlivých místnostech je dostupným řešením jak šetřit energií a vyplatí se. Co vycházelo teoreticky, potvrdilo se i při zkoušce za provozu - ve spolupráci firmy Honeywell s městskými podniky ve Wuppertalu. Použitím bezdrátové regulace teploty "CM Zone" došlo k úsporám energie až 30 %.Český instalatér 4/2006 Úbytek přírodních zdrojů, rostoucí ceny energie a klimatické změny zapříčiněné emisemi CO2,.. Po přepočtu na stejné denostupně docházelo k úsporám až 30 %, v závislosti na zaměstnánecké činnosti ..
[článek]Proč jsou kondenzační kotle GEMINOX vhodnější do novostaveb než ostatní kotle? 26.4.2011
Proč jsou kondenzační kotle GEMINOX vhodnější do novostaveb než ostatní kotle? 26.4.2011BRILON a.s. Zkušenosti z praxe jednoznačně ukazují, jak ohromující potenciál pro úspory provozních nákladů má v ruce dodavatel vytápění moderní novostavby rodinného domu a jak je důležitá správná volba výkonového rozsahu kotle. Příklad ukazuje realizaci plynového kondenzačního kotle GEMINOX THR 5-25C. Úvodem se seznámíme s jedním konkrétním příkladem ze Švýcarska... Přesto činila úspora po provedeném přepočtu na denostupně neuvěřitelných 20 %. Za následující topnou sezónu byly výsledky ještě lepší (..
[článek]Využití adiabatického chlazení při klimatizaci budov 16.5.2005
Využití adiabatického chlazení při klimatizaci budov 16.5.2005ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Pro moderní kancelářské budovy a často i obytné domy a průmyslové stavby se stále zvyšují požadavky na chlazení. Částečně lze tyto potřeby uspokojit pasivním chlazením, které zajišťuje architektonicky vhodně řešené budova. Další rostoucí nároky mohou pak vedle tradičního kompresorového chladicího cyklu zajistit i tzv. alternativní způsoby chlazení...Při hodnocení energetické náročnosti chlazení se často používají denostupně (hodinostupně), ty však reprezentují pouze citelnou..
[článek]Srovnávací studie systémů HVAC v nemocnicích: chladicí trámy a fan-coil jednotky 30.9.2013
Srovnávací studie systémů HVAC v nemocnicích: chladicí trámy a fan-coil jednotky 30.9.2013 Ing. Miloš Lain, Ph.D. Předložená studie popisuje metodiku pro určení emisí uhlíku ze systémů HVAC za účelem zhodnocení možných alternativních zelenějších systémů. Byla provedena případová studie v nemocniční budově ve Faru v Portugalsku, přičemž jako koncová zařízení byly uvažovány fan-coil jednotky a chladicí trámy.Tento článek vyšel v časopise REHVA Journal 4/2013 a na TZB-info je publikován v rámci dohody o spolupráci mezi pořadatelem Aqua-therm Praha 2014 a mezinárodní organizací REHVA,.. ..
[článek]Prediktivní řízení vytápění budov - pilotní aplikace 15.6.2011
Prediktivní řízení vytápění budov - pilotní aplikace 15.6.2011 Většina výzkumů v energeticky úsporném stavění se soustředí na konstrukci budov, použité materiály nebo využití alternativních zdrojů energie. Prediktivní regulátor využívá termodynamický model budovy a předpověď počasí a umožňuje předpovídat vývoj vnitřních teplot v krátkodobém horizontu, nastavení parametrů regulace pro optimalizaci ti a minimalizaci energetické náročnosti.TZB HAUSTECHNIK SK Obr... Denostupně jsou kvantitativní míra sloužící k vyjádření energie potřebné k vytápění budovy v závislosti na požadované a venkovní ..
[článek]Snižování energetické náročnosti staveb a úhrada za ústřední vytápění bytů 3.10.2001
Snižování energetické náročnosti staveb a úhrada za ústřední vytápění bytů 3.10.2001 Pod tímto názvem se ve dnech 25. - 26. září 2001 konala v Liberci dvoudenní celostátní konference, kterou zorganizovala Technická univerzita v Liberci, Společnost pro techniku prostředí - územní centrum Liberec a Okresní hospodářská komora v Liberci. Bylo přítomno 85 účastníků a předneseno 16 příspěvků... Výsledky výpočtů (denostupně) se trvale zaznamenávají v paměti měřícího systému a každému uživateli se spolu s vnitřní teplotou bytu a venkovní teplotou zobrazují na displeji měřící jednotky umístěné v ..
[tabulka]Potřeba tepla pro vytápění a ohřev teplé vody
Potřeba tepla pro vytápění a ohřev teplé vody Ing. Zdeněk Reinberk Výpočet potřeba tepla na vytápění a ohřev teplé vody počítá celkovou roční potřebu energie na vytápění a ohřev vody GJ/rok i MWh/rok dle lokality, venkovní výpočtové teploty, délky otopného období a dalších okrajových podmínek.!-- -- !-- -- !-- div.ct-vypocet, div.ct-vypocet table *, div.ct-vypocet input, div.ct-vypocet select { font-family: Arial; font-size: 11px; } .mezivysledek { font-size: 13px; font-weight: bold; } table.vysledek td, td.vysledek, .vysledek { font-size: 16px; font-weight: bold;..Vytápěcí ..
[článek]Modelování operativní teploty 15.11.2004
Modelování operativní teploty 15.11.2004 prof. Ing. František Drkal, CSc.ČVUT v Praze Fakulta stavební, katedra TZB Článek popisuje základní fyzikální principy stanovení operativní teploty ve vytápěném prostoru a nástroje, kterými lze tento parametr, popisující vnitřní prostředí, matematicky modelovat. Demonstrován je program Hefaistos určený pro statické modelování a program ESP-r pro dynamické stavy. Na závěr jsou uvedeny české i mezinárodní předpisy,..Klimatické podmínky jsou redukovány na výpočtové teploty bez časového průběhu (pro navrhování systémů), nebo denostupně (pro odhady ..
[článek]Termodynamické jevy v potrubí a jeho okolí, část 1/2 13.10.2014
Termodynamické jevy v potrubí a jeho okolí, část 1/2 13.10.2014 doc. Ing. Pavel Novák, CSc. Článek, řadící se svým tématem do právě počínajícího cyklu článků na poměrně široké téma „Termodynamické jevy v potrubí a v jeho okolí“, mapuje aktuální situaci v oboru potrubních sítí a v oboru navazujících energetických zařízení určujících provozní stavy celých teplárenských soustav. Jedná se především o rešerši stavu a trendů moderního teplárenství pracujícího jak za využití klasických výrobních postupů,.. Graf zatížení (denostupňový) založený na rozložení potřebného výkonu v průběhu ..
[článek]Poznámky z Doprovodného programu veletrhu FOR ARCH 2003 9.10.2003
Poznámky z Doprovodného programu veletrhu FOR ARCH 2003 9.10.2003 Souhrn postřehů a poznámek z doprovodných programů si všímá problematiky, které se na stavebních veletrzích FOR ARCH dostalo široké pozornosti - technického zařízení budov (TZB). mediální partner konference Seznam výstavních dnů: Středa 24.9.2003 - České stavební normy při vstupu do EU Pátek 26.9.2003 - Konference Uvádění směrnice EU o energetické náročnosti budov do praxe České stavební normy při vstupu do EU(středa 24.9.2003, výběr z informací:.. Nyní uvažovaná hodnota pro denostupně ..
[článek]Popis metodiky výpočtu hodnocení energetické náročnosti budov podle vyhlášky 148/2007 Sb. 6.8.2007
Popis metodiky výpočtu hodnocení energetické náročnosti budov podle vyhlášky 148/2007 Sb. 6.8.2007ČVUT v Praze, Stavební fakulta, katedra TZB, Thákurova 7 160 00 Praha 6 Článek přibližuje metodiku výpočtu energetické náročnosti budov podle vyhlášky 148/2007 Sb., která nahrazuje vyhlášku 291/2001 Sb. a je prováděcí vyhláškou k §6a zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií v pozdějším znění. Je úvodní informací k popisu metodiky, způsobu a principu výpočtu energetické náročnosti budov a slovně doprovází konkrétní výpočetní postup dosažení hodnotícího měřítka energetické náročnosti budovy... ..

 [další stránka >>>]

Témata 2019

technická podpora výrobců