Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
nápověda  mapa portálu
kde
hledat
                 
vybervse vybrat vše  vybernic zrušit výběrprohledat diskusní příspěvky
řazení 
platnost

Na dotaz 193/2007 sb zobrazuji odkaz 1-50 z přibližně 60 nalezených.
 [další stránka >>>]
[právní předpis]Vyhláška č. 193/2007 Sb. kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu
Vyhláška č. 193/2007 Sb. kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu č. 62/2007 Sbírky zákonů na straně 2398
[článek]Energie pod Vaší kontrolou 2008 s podtitulem od zdroje po spotřebič podle vyhlášky č. 193/2007 Sb. platné od 1. 9. 2007 13.12.2007
Energie pod Vaší kontrolou 2008 s podtitulem od zdroje po spotřebič podle vyhlášky č. 193/2007 Sb. platné od 1. 9. 2007 13.12.2007STP - Společnost pro techniku prostředí Seminář je zaměřen na problematiku hydronického vyvažování rozvodů tepla a chladu s použitím ručních a automatických vyvažovacích ventilů dle požadavků nové vyhl. Ministerstva průmyslu a obchodu č. 193/2007 Sb. Název akce: Energie pod Vaší kontrolou 2008 s podtitulem od zdroje po spotřebič podle vyhlášky č. 193/2007 Sb... 193/2007 Sb... 151/2001 Sb... 193/2007 Sb... 151/2001 Sb... 193/2007 Sb...
[tabulka]Tepelná ztráta potrubí s izolací kruhového průřezu
Tepelná ztráta potrubí s izolací kruhového průřezu Ing. Reinberk Zdeněk Tepelná ztráta potrubí kruhového průřezu je způsobena vedením tepla jednotlivými vrstvami potrubí a přestupem tepla do okolního prostředí. Její velikost ovlivňuje součinitel prostupu tepla válcovou stěnou (materiál trubky, materiál izolace, přestup tepla mezi povrchem potrubí a okolního prostředí), délka potrubí a rozdíl teploty média uvnitř potrubí a teploty v jeho okolí. Výpočet určuje také energetickou úsporu izolovaného potrubí a střední spotřebu izolace. Izolace Rozměry izolace - Tloušťkasiz = mm ....
[článek]Denní zprávy z mezinárodního veletrhu Aqua-therm Praha 2007 - pátek 23.11.2007 23.11.2007
Denní zprávy z mezinárodního veletrhu Aqua-therm Praha 2007 - pátek 23.11.2007 23.11.2007 I dnes zveme všechny návštěvníky veletrhu Aqua-therm Praha na konferenci TZB-2007, jejímž tématem jsou Praktické dopady novely zákona 406/2000 Sb... Praktické dopady novely zákona 406/2000 Sb... 406/2000 SB., O HOSPODAŘENÍ ENERGIÍ ? Upozornění na zásadní změny novely zákona 406/2000 Sb... 406/2000 Sb... 277/2007 Sb... 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu,..
[článek]Stanovisko SEI - Jsou předepisované hodnoty součinitelů prostupu tepla pro určení tloušťky izolace závazné? 31.12.2007
Stanovisko SEI - Jsou předepisované hodnoty součinitelů prostupu tepla pro určení tloušťky izolace závazné? 31.12.2007SEI Na základě četných dotazů k novele vyhlášky 193/2007 požádala redakce TZB-info o stanovisko Státní energetickou inspekci (SEI). Ta ve svém vyjádření připojila i doporučený postup optimalizačního výpočtu tloušťky izolace.Dotaz: V oblasti tepelných izolací rozvodů tepla a chladu došlo náhradou původní vyhlášky č. 151/2001 Sb... 193/2007 Sb... 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie ..
[článek]Zásady kontroly a udržování hydraulických systémů ÚT a TV 8.10.2012
Zásady kontroly a udržování hydraulických systémů ÚT a TV 8... 406/2000 Sb...151/2001 Sb... 152/2001 Sb., ukládající povinnost montáže termoregulačních ventilů na topná tělesa a povinnost udržovat soustavu tepelných zařízení hydraulicky vyregulovanou,..151/2001 Sb. Vyhláškou 193/2007 Sb...152/2001 Sb. vyhláškou 194/2007 Sb.) požadavky hydraulického vyregulování bytových domů,.. 177/2006 Sb... 406/2000 Sb., o hospodaření energií,.. 148/2007 Sb... 291/2001 Sb... 193/2007 Sb. kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a ..
[článek]Výpočetní programy IsoCal® a IsoDim® 3.8.2018
Výpočetní programy IsoCal® a IsoDim® 3.8.2018Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER Snižování energetické náročnosti stavebních objektů jako celku nespočívá pouze v omezování tepelných ztrát obvodovými konstrukcemi budov, ale také ve snižování tepelných ztrát technických zařízení budov. K tomu lze využít širokou nabídku technických izolací pro aplikaci v průmyslu. K jejich návrhu je možno využít výpočtové programy –.. návrh tloušťky izolace je posouzen i s ohledem na hodnotící kritéria vyhlášky 193/2007 Sb... Posouzení navržené tloušťky izolace podle ..
[článek]Evropské normy pro technická zařízení budov - odborný seminář Protherm 2010 (I) 2.6.2010
Evropské normy pro technická zařízení budov - odborný seminář Protherm 2010 (I) První část 7dílného seriálu 2.6.2010Protherm (Vaillant Group Czech s.r.o.) Přehled závazných technických požadavků na stavbu, plynovod, vodovod,.. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby Technické požadavky na stavby .. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby .. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu,.. 191/2002 Sb., o technických požadavcích na stavby pro zemedelství... 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním rádu (stavební zákon), .. 23/2008 Sb.) .. 193/2007 ..
[článek]Technické izolace detailně (II) – potenciál úspor energií v oblasti technických izolací 22.2.2016
Technické izolace detailně (II) – potenciál úspor energií v oblasti technických izolací 22.2.2016 Snahy o snížení nepoměru mezi růstem nároků na spotřebu energie a hledáním nových energetických zdrojů jsou jedním ze znaků společenského vývoje poslední doby... 318/2012 Sb... 406/2000 Sb.), jeho prováděcích vyhlášek a příslušných norem,.. 1 Izolační pouzdra zabraňují nežádoucím tepelným ztrátám v topenářské praxi Záměr omezit zbytečné energetické ztráty sledovaly v minulosti prováděcí vyhlášky energetického zákona nesoucí označení nejprve 151/2001 Sb. a následně 193/2007 Sb., jejichž ..
[zpráva]Od 1.9.2007 přestávají platit vyhlášky č. 151/2001... 31.8.2007
31.8.2007 Od 1.9.2007 přestávají platit vyhlášky č. 151/2001 Sb. a 153/2001 Sb., jsou nahrazeny vyhláškou č. 193/2007 Sb.
[článek]Energeticky vědomá rekonstrukce otopné soustavy 23.4.2018
Energeticky vědomá rekonstrukce otopné soustavy 23.4.2018 Členění otopné soustavy dle evropské metodiky. Teoretická část je doplněna o popis současného stavu otopných soustav v bytových domech, se kterými se odborná veřejnost setkává. V článku jsou uvedena doporučené data pro správnou aplikaci výpočtových a návrhových postupů pro hodnocení energetické náročnosti vytápění... Vyhláška 193/2007 Sb... 193/2007 Sb., § 4 odstavce (1) se každý spotřebič tepelné energie opatřuje armaturou s uzavírací schopností,.. 193/2007 Sb... 406/2000 Sb., o hospodaření energií (§ 8a) a do vyhlášky č. 337/2011 Sb..
[článek]Materiály pro vnitřní vodovody se zatím v praxi příliš nemění 24.10.2014
Materiály pro vnitřní vodovody se zatím v praxi příliš nemění 24.10.2014 Materiál vnitřního vodovodu musí splňovat přísné hygienické požadavky na kvalitu pitné vody. Jedná se o materiál, z něhož je vyrobeno potrubí, tvarovky, armatury a ostatní součásti zabezpečující bezpečný provoz vodovodu.1. Úvod Vývoj v oblasti instalací rozvodů vody prochází neustále hektickými změnami a současný trend ukazuje cestu pouze kvalitním materiálům a instalacím. 2. Volba materiálu pro potrubí vnitřních vodovodů Materiál vnitřního vodovodu musí být kvalitní a musí splňovat přísné hygienické požadavky na ..
[článek]Nová pravidla energetického hodnocení budov - dopady pro vnitřní vodovod 25.3.2008
Nová pravidla energetického hodnocení budov - dopady pro vnitřní vodovod 25.3.2008České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra technických zařízení budov Úvod do problematiky je doplněn důsledky konstatování,.. zejména k novele zákona 406/2000 Sb... 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 148/2007 Sb...nově vzniká požadavek na Průkaz energetické náročnosti budovy (ENB) podle §6a zákona 406/2006 Sb. a vyhlášky 148/2007 Sb... 148/2007 Sb., v kWh/m2 CELKOVÁ SPOTŘEBA DODANÉ ENERGIE DO BUDOVY ..Vyhláška 428/2001 Sb...S energetickým hodnocením budovy ..
[článek]Program konference TZB-2007 - součást doprovodného programu veletrhu Aqua-therm Praha 2007 6.11.2007
Program konference TZB-2007 - součást doprovodného programu veletrhu Aqua-therm Praha 2007 6.11.2007 Konference TZB-2007 je již tradiční akcí, která doprovází mezinárodní odborný veletrh Aqua-therm Praha. Název akce: KONFERENCE TZB-2007 - součást doprovodného programu veletrhu Aqua-therm Praha 2007 Druh akce: odborná konference Datum konání: 20. - 23. listopadu 2006 (úterý - pátek) cca od 11.00 hod. Místo konání: Výstaviště Praha - Křižíkovy pavilony, hala D Pořadatelé:.. Téma - Praktické dopady ..
[článek]ČSN 75 5409 „Vnitřní vodovody“ 29.7.2013
ČSN 75 5409 „Vnitřní vodovody“ 29.7... 274/2001 Sb... 252/2004 Sb... 252/2004 Sb... 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů,.. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 20/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 187/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb... 281/2009 Sb... 293/2006 Sb... 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu .. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a..
[článek]Zákon majitelům domů od příštího roku přikazuje instalaci měřičů spotřeby tepla 23.9.2014
Zákon majitelům domů od příštího roku přikazuje instalaci měřičů spotřeby tepla Příslušné vyhlášky zatím chybí 23.9.2014ENBRA, a.s. Novela zákona o hospodaření energií zavádí od 1. ledna 2015 majitelům domů povinnost u všech vnitřních tepelných zařízení instalovat nejen příslušné regulační prvky, ale také zařízení registrující dodávku tepelné energie. To ale v některých případech není technicky možné,.. rozúčtování nákladů na vytápění MaR termostatický ventil regulace měřeníPodle zákona o hospodaření energií (406/2000 Sb.) musí stavebník,.. 194/2007 Sb. a 193/2007 Sb., které byly vydány k ..
[článek]Nová ČSN EN 12831-3 z pohledu zdravotní techniky 15.7.2019
Nová ČSN EN 12831-3 z pohledu zdravotní techniky 15.7.2019 Ing. Zdeněk Žabička Norma slouží k výpočtu výkonu a objemu ohřívačů vody, a také k výpočtu potřeby energie pro soustavy přípravy teplé vody (energetické hodnocení). Jedná se o jednu ze základních norem pro projektanty zdravotně technických instalací a vytápění...t = qsb,..qsb,..Objem zásobníku [l]Pohotovostní ztráta zásobníkuqsb,.. 193/2007 Sb... 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu... 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti ..
[článek]Platné a připravované normy pro vnitřní vodovody 19.7.2010
Platné a připravované normy pro vnitřní vodovody 19.7.2010 Ing.Marta Houšková, Stavební fakulta ČVUT, katedra TZB Požadavky na materiály, příprava teplé vody, zabezpečovací zařízení, zásobování požární vodou, vnitřní a vnější vodovod,.. 268/2009 Sb... 22/1997 Sb... 183/2006 Sb... 258/2000 Sb... 268/2009 Sb... 409/2005 Sb... 193/2007 Sb., která předepisuje instalovat tepelnou izolaci na všech rozvodech teplé vody;.. 22/1997 Sb... 183/2006 Sb... 258/2000 Sb... 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a ..
[článek]Potřeba vody a tepla pro přípravu teplé vody 11.10.2010
Potřeba vody a tepla pro přípravu teplé vody 11.10.2010 Ing. Miroslav Urban, Ph.D. Pro stanovení energetické náročnosti budov je nutná potřeba teplé vody a teplo pro její přípravu. Hodnoty denní potřeby uvedené v TNI 73 0302 slouží pro hodnocení solárních tepelných soustav a údaje z ČSN 06 0320 nelze pro ENB použít. Článek popisuje správnou metodu výpočtu.1. ÚVOD V souvislosti s energetickým hodnocením budovy bývá nutné stanovit potřebu teplé vody a tepla pro její přípravu... 193/2007 Sb... 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a ..
[článek]Stanovení potřeby teplé vody a tepla pro její přípravu a rozvod podle nové ČSN EN 15316-3 23.7.2012
Stanovení potřeby teplé vody a tepla pro její přípravu a rozvod podle nové ČSN EN 15316-3 23.7.2012 Ing. Miroslav Urban, Ph.D. Podle potřeby tepla pro přípravu teplé vody a ztrát tepla při její přípravě a rozvodu se stanovuje energetický požadavek na zdroj tepla. Stanovení potřeby teplé vody a potřeby tepla pro její přípravu a rozvod je nutné také při energetickém hodnocení budov... 428/2001 Sb... 193/2007 Sb... 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb... 120/2011 Sb... 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním ..
[článek]Pozvánka na odborný seminář "Výpočetní programy a armatury pro vytápění" 26.9.2007
Pozvánka na odborný seminář "Výpočetní programy a armatury pro vytápění" 26.9.2007STP - Společnost pro techniku prostředí Seminář je zaměřen na představení kompletního sortimentu OVENTROP a jeho novinek. Prezentovány budou nové funkce programu PROTECH včetně modulu podlahového vytápění. Seminář je určen pro projektanty, provozovatele, technické pracovníky v oblastech vytápění, centralizovaného zásobování teplem, teplárenství a průmyslových procesů. Název akce: Výpočetní programy a armatury pro vytápění - Komponenty pro solární systémy a obnovitelné zdroje energií..
[článek]Rozvody teplé vody - II 20.7.2009
Rozvody teplé vody - II 20.7.2009VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav TZB Druhá část seriálu o teplé vodě uvádí přehled materiálů, problematiku tepelné roztažnosti a v části o tepelných izolacích např. pravidlo, že potrubí teplé vody bez cirkulace (zpravidla připojovací a podlažní rozvodná potrubí k výtokovým armaturám) se tepelně neizolují z důvodů hygieny vody.6 Materiály potrubí pro rozvod teplé vody Vodovodní potrubí se označuje jmenovitou světlostí DN vyjadřující přibližně vnitřní průměr trubky v mm (např... 193/2007 Sb.). U potrubí vedených pod omítkou umožňuje pružná tepelná ..
[článek]Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov (IV) 24.3.2008
.. ledna 2009 vyžadován průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb... 193/2007 Sb... 193/2007 Sb., následné zaregulování a vyvážení otopné soustavy... V případě požadavků vyhlášky 148/2007 Sb... 148/2007 Sb... dílčím způsobem vypočteny podle již zrušené vyhlášky 291/2001 Sb., vč... Zatímco výpočet podle vyhlášky 291/2001 Sb... s kterými pracoval výpočet ve vyhlášce 291/2001 Sb... Potřeba energie vztažená pouze k vytápění budovy Potřeba energievýpočet uvedený v EA dle 291/2001 Sb... 291/2001 Sb... 148/2007 Sb... 148/2007 Sb... Protokol průkazu ENB je jakýmsi "..
[článek]Technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody podľa vyhlášky Č. 282/2012 Z. z. MH SR 10.3.2014
Technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody podľa vyhlášky Č. 282/2012 Z. z. MH SR 10.3.2014 Ing. Jakub Vrána, Ph.D. Vyhláška sa zaoberá izoláciami pre rozvody tepla a teplej vody, nepredpisuje však hrúbky izolácie proti kondenzácii, t. j. izolácie pre rozvody studenej vody a chladiace rozvody vetrania a klimatizácie. tloušťka izolací tepla a teplé vody, TUV, TV, klimatizace, trubka, potrubí, rozvod, instalace1. Úvod Od júla minulého roka je v platnosti vyhláška MH SR č. 282/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a ..
[článek]Nový bezplatný program pro výpočet a navrhování technických izolací 29.7.2013
Nový bezplatný program pro výpočet a navrhování technických izolací 29.7.2013KNAUF INSULATION, spol. s r.o. KI Tech je nový bezplatný software od Knauf Insulation. Slouží k navrhování a tepelnětechnickému posuzování izolací pro teplovody, horkovody, parovody, rozvody teplé a studené vody, kotelny, zásobníky, vzduchotechniku apod. obecně označované jako technické izolace. Mohou ho snadno využívat specialisté v oboru průmyslových zařízení a TZB i nejširší odborná a laická veřejnost. minerální kamenná vlna vata skelná fasády zateplení zateplovací rekonstrukce regenerace izolace izolační KI ..
[časopis]Český instalatér 2/2013
.. 194/2007 Sb... 252/2004 Sb...Sb... 193/2007 Sb... 193/2007 Sb... 193/2007 Sb., která,.. 193/2007 sb., kterou se stanoví .. 194/2007 sb., kterou se stanoví .. 252/2004 sb., kterou se stanoví .. 293/2006 sb... 238/2011 Sb... 238/2011 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště,.. 258/2000 Sb., o veřejném zdraví,.. 252/2004 Sb., kterou se .. 376/2000 Sb... 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky,..Sb., kterou se stanoví pravidla pro .. 152/2001 Sb... 194/2007 Sb... 372/2001 Sb., část B), .. 366/2010 Sb... 366/2010 Sb... 477/2006 Sb., o stanovení .. 458/2000 Sb., aby ..
[článek]Izolace potrubí podle evropských doporučení 16.5.2011
Izolace potrubí podle evropských doporučení 16.5.2011 Ing. Vladimír Galád Článek je určen projektantům a provozovatelům sítí s cílem pomoci snadnému navrhování tepelných izolací bez obav z evropských předpisů a učinit návrh izolace snadným, bez zdlouhavých a v případě součinitelů přestupu tepla i zbytečných výpočtů.Izolace potrubí slouží ke zvýšení přenosové schopnosti tepelných sítí a navrhuje se podle kritérií, vztažených ke koeficientu prostupu tepla Uo = kΦ (W.m-1.K-1) podle vztahu (1) kde α1 (W.m-2.K-1) je součinitel přestupu tepla na vnitřním povrchu trubky &..
[text]TNI 73 0302 - Energetické hodnocení solárních tepelných soustav - Zjednodušený výpočtový postup
TNI 73 0302 - Energetické hodnocení solárních tepelných soustav - Zjednodušený výpočtový postup zjednodušený výpočtový postup = řada zjednodušení jednotné klimatické údaje = nelze porovnávat výsledky výpočtu s měřením na reálné instalaci postup je vhodný pro navrhování solárních soustav se zpětnou vazbou na provozní parametry minimalizace vstupů od uživatele do výpočtu (oproti simulacím) = přehlednost postupu a vlivu vstupních parametrů na výsledek uvažování konstantní střední teploty v kolektorech v celém roce = nezohlední se velikost zásobníku a změna průměrné provozní teploty s navrženou ..
[článek]IsoCal - výpočetní program pro návrh technických izolací 23.4.2009
IsoCal - výpočetní program pro návrh technických izolací 23.4.2009Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER Snižování energetické náročnosti stavebních objektů jako celku nespočívá pouze v omezování tepelných ztrát obvodovými konstrukcemi budov, ale také ve snižování tepelných ztrát technických zařízení budov. Článek se snaží přiblížit problematiku návrhu oboru izolací, který je většinou záležitostí několika specializovaných odborníků... Nová verze obsahuje i posouzení navržené tloušťky izolace s ohledem na hodnotící kritéria dle vyhlášky 193/2007 Sb... Dále zobrazí ..
[článek]Vliv tepelné ztráty potrubí na energetickou bilanci solární soustavy 17.12.2018
Vliv tepelné ztráty potrubí na energetickou bilanci solární soustavy 17.12.2018 doc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D. Článek se zabývá analýzou tepelné ztráty trubních rozvodů v modelu malé solární soustavy vytvořené v energetickém simulačním nástroji TRNSYS. Pozornost je věnována dopadu ztráty tepla potrubím na celkovou energetickou bilanci. Bylo zvoleno několik variant délky potrubí pro jeden typ soustavy. Výsledky uvedené v články názorně prezentují vliv různých délek potrubí na tepelné ztráty a následný dopad na energetickou bilanci sledované soustavy... 193/2007 Sb... 193/2007 Sb., kterou ..
[článek]Pozvánka na odborný seminář "Tepelné a protipožární izolace v průmyslu" 7.8.2012
Pozvánka na odborný seminář "Tepelné a protipožární izolace v průmyslu" 7.8.2012STP - Společnost pro techniku prostředí Isover a AZ FLEX Vás zvou na odborný seminář "Tepelné a protipožární izolace v průmyslu".Rok 2012 se v oboru technických izolací nese ve znamení velkých změn v legislativě. Starý nebo stávající způsob atestace pozbývá svou platnost a nadále bude povinnost certifikovat výrobky pouze podle evropských norem. To má vliv na použití technických izolací v praxi. Buďte na změny připravení, tento seminář Vám poskytne potřebné informace a poznatky důležité pro Vaše pracovní aktivity..
[článek]Montáž a přejímka teplovodních otopných soustav 26.2.2018
Montáž a přejímka teplovodních otopných soustav 26.2.2018 Ing. Renata Straková, Entechgroup, energetický specialista Při rekonstrukci soustav TZB je nutné respektovat prováděcí předpisy, které vymezují rámec ověřených technických postupů. V řadě příkladů praxe ukazuje na absenci těchto skutečností. Článek se zabývá výtahem z prováděcích norem a doporučením pro postup montáže a přejímky otopných soustav. Je určen nejen pro montážní firmy, ale i investory a správce, kteří provedené dílo přejímají a následně užívají.Při montáži a přejímce je třeba plnit systémové požadavky na montáž a přejímku ..
[článek]Pozvánka na odborný seminář Návrh izolace s ohledem na úsporu energie 26.6.2015
Pozvánka na odborný seminář Návrh izolace s ohledem na úsporu energie - první krok ke zvýšení energetické účinnosti 26.6.2015STP - Společnost pro techniku prostředí Datum a místo konání 15. 10. 2015 Praha - Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6 - Dejvice 12. 11. 2015 Brno - Hotel International, Husova 16 Seminář se bude zabývat praktickými dopady a problémy při navrhování tloušťky tepelných izolací u zařízení staveb a průmyslových instalací. Záměr omezit zbytečné energetické ztráty sledují prováděcí vyhlášky energetického zákona,.. vyhláška 193/2007 Sb., izolační třídy podle ČSN EN..
[článek]Konference Revitalizace bytových domů 12.8.2010
Konference Revitalizace bytových domů 12.8.2010 Zveme Vás na konferenci Revitalizace bytových domů, kterou pořádá portál TZB-info ve spolupráci s ABF a.s. v rámci doprovodného programu veletrhu FOR ARCH 2010. Tématy konference jsou úspory energií v bytových domech, využití obnovitelných zdrojů pro bytové domy, úpravy systémů TZB a zkušenosti s dotačními tituly pro bytové domy.Konference se koná 21. a 22. září v konferenčním sále vstupní haly PVA v Letňanech. Své příspěvky přednesou přední experti v oboru energetické náročnosti budov, zateplování obálky budovy,.. 299/2001 Sb...406/2000 Sb.....
[článek]Jsou ještě vyvažovací ventily potřebné? 20.2.2017
Jsou ještě vyvažovací ventily potřebné? 20.2.2017 Ing. Zdeněk Číhal Jako soudní znalec se s nevyhovující funkcí otopného zařízení setkávám poměrně často. Co je těmto zařízením společné? Chybějí vyvažovací ventily. Není tak možné posoudit, zda napojené koncové jednotky mají dostatečný průtok, který by zajistil přenos nezbytného výkonu od zdroje tepla do koncových jednotek. vyvažovací ventily, otopná soustava, vytápěcí systém, vyvažování, balancig valve, heating system, hydronic balancingCo je koncová jednotka?.. 193/2007 Sb., konkrétně § 7,.. 6 vyhlášky 499/2006 Sb., ve znění novely č. 62/..
[článek]Konference „Regenerace bytového fondu a veřejných budov“ 7.1.2016
Konference „Regenerace bytového fondu a veřejných budov“ 7.1.2016REHAU, s.r.o. V prosinci 2015 se uskutečnil XI. ročník konference „Regenerace bytového fondu a veřejných budov“, který reagoval na výrazné změny, před nimiž stojí české stavebnictví jak v oblasti legislativy, tak v požadavcích na užitné vlastnosti budov.Veřejné budovy a jejich regenerace jsou aktuálním diskutovaným tématem, neboť právě na ně je určena nemalá finanční dotace při dosažení cílových energetických parametrů. Z hlediska objemu alokovaných finančních prostředků dojde k významnému zvýšení počtu..
[článek]Isover a AZ FLEX Vás zvou na odborný seminář „Průmyslové a protipožární izolace“ 18.1.2013
Isover a AZ FLEX Vás zvou na odborný seminář „Průmyslové a protipožární izolace“ 18.1.2013STP - Společnost pro techniku prostředí Rok 2012 se v oboru technických izolací nesl ve znamení velkých změn v legislativě. Starý nebo stávající způsob atestace pozbývá svou platnost a nadále bude povinnost certifikovat výrobky pouze podle evropských norem. To má vliv na použití technických izolací v praxi. Buďte na změny připraveni, tento seminář Vám poskytne potřebné informace a poznatky důležité pro Vaše pracovní aktivity...40Návrh tloušťky izolace s ohledem na požadavky vyhlášky 193/2007..
[článek]Rozvody teplé vody - III 27.7.2009
Rozvody teplé vody - III 27.7.2009 Poslední díl seriálu o teplé vodě je věnován dimenzování potrubí teplé vody. V článku je zapracována zjednodušená metodika podle ČSN EN 806-3 i podrobná metodika podle ČSN 75 5455 a popsán způsob stanovení výpočtového průtoku cirkulace teplé vody.9 Dimenzování potrubí teplé vody Dimenzování potrubí spočívá ve stanovení výpočtového průtoku,.. 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu Vyhláška 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé..
[článek]Možnosti zachování a dalšího rozvoje centrálního zásobování teplem v České republice 18.10.2010
Možnosti zachování a dalšího rozvoje centrálního zásobování teplem v České republice 18.10.2010 Ing. Ladislav Tintěra Článek se snaží upozornit na možné příčiny vysokých cen tepla u koncových zákazníků v teplárenských soustavách. Je zaměřen především na hospodárnost distribučních sítí s ohledem na jejich vliv na cenu dopravovaného tepla, mapuje a navrhuje řešení, jak snížit náklady na výrobu a distribuci tepla.Aktuální zprávy o odpojování zákazníků teplárenských soustav, které v posledních dvou letech probíhají především celostátními medii (méně však již odbornými periodiky), opravňují k ..
[článek]Metody návrhu zásobníku teplé vody 3.10.2011
Metody návrhu zásobníku teplé vody 3.10.2011 doc. Ing. Antonín Pokorný, CSc. Autor popisuje způsoby výpočtu velikosti zásobníku při ústředním (centrálním) ohřevu teplé vody třemi rozdílnými metodami a přístupy k problematice. Vzhledem k tomu, že se jedná o komplexní problematiku, úzce souvisící s energetickou náročností budovy, která přesahuje rozsah jednoho článku, počítá autor s tím, že problematiku shrne do tří samostatných částí. Druhá část bude věnována dalším způsobům návrhu, zejména pak návrhu podle ČSN EN 15316-3. Ve třetí části autor vyhodnotí výsledky výpočtu uvedenými metodami a ..
[časopis]CTI INFO 1-2/2013
1?2 ROČNÍK 23 2013 Cena 30 Kč TEPELNÁ ČERPADLA INOVATIVNÍ TOPENÍ A CHLAZENÍ CTI - INFO 1?.. 318/2012 Sb., který zásadním způsobem novelizoval zákon č.406/2000 Sb... 177/2006 Sb...Sb., o obecných technických požadavcích .. 137/1998 Sb., ..Sb., o výkonu povolání autorizovaných .. 318/2012 Sb., .. 406/2000 Sb., o hospodaření energií v §7 odst... 152/2001 Sb., ..prováděcí vyhláškou (194/2007 Sb., kterou .. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů,.. 19/2012 Sb... 216/1994 Sb... 274/2001 Sb., o vodovodech .. 193/2007 Sb., kterou se stanoví .. 194/2007 Sb., kterou se ..
[článek]Ekonomika solárních tepelných soustav I 17.1.2011
Ekonomika solárních tepelných soustav I 17.1.2011 Ekonomika solárních soustav je často diskutovanou otázkou. Na jedné straně stojí sluneční energie jako zdroj tepla dostupný všude a zdarma, na druhé straně technická zařízení pro využití slunečních zisků, často složitá, komplikovaná a tedy i investičně náročná.Alternativní energie 5/2010 Motivace pro instalaci solárních soustav mohou být různé:.. Odkazy [1] Vyhláška 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu... 235/2004 Sb., o dani z přidané ..
[článek]Trendy v návrzích soustav pro přípravu teplé vody 22.5.2018
Trendy v návrzích soustav pro přípravu teplé vody 22.5.2018 Článek shrnuje základní poznatky z přednášky Návrh soustavy přípravy teplé vody v bytovém domě přednesené Ing. Romanem Vavřičkou, Ph.D., která je v plném znění ke shlédnutí na připojeném videu. příprava teplé vody, návrh,Máme zafixováno, že se zateplením obálky domu poklesne spotřeba tepla na vytápění. Je něco obdobného v oblasti spotřeby teplé vody? Jaké jsou aktuální trendy? Jak provádět návrh soustavy přípravy teplé vody v bytovém domě? O tom hovořil Ing, Roman Vavřička, Ph.D. na odborném semináři. Aktuální poznatky hoří o tom,..
[článek]Pravděpodobné budoucí směry v oboru teplárenských sítí 29.3.2010
Pravděpodobné budoucí směry v oboru teplárenských sítí 29.3.2010 Ing. Ladislav Tintěra Článek navrhuje možná opatření směřující ke snížení tepelných ztrát potrubních sítí sloužících k zásobování teplem. Rozebírá možnosti snižování teplot na potrubních sítích v souvislosti se snižováním spotřeby zásobovaných objektů a snaží se najít vhodné řešení izolací potrubních sítí.V souvislosti s opět se zvyšujícími cenami tepla a rostoucím odporem části veřejnosti, a to i odborné, vůči tomuto trendu, podpořenému reálně se snižujícími cenami některých primárních paliv,.. 193/2007 Sb., volit na ..
[článek]Technické zajímavosti VISION PARK KARLÍN – II. fáze 28.4.2013
Technické zajímavosti VISION PARK KARLÍN – II. fáze 28.4.2013 Podrobnosti k chlazení, vytápění a větrání administrativní části, multifunkčního sálu i technických prostor osmipodlažní novostavby VISION PARK KARLÍN. Kancelářské prostory s nejmodernějšími technologiemi poskytují i jedinečné výhledy na Prahu. Kongresový a společenský sál Forum Karlín nabídne 2000 míst. Dokončení II. fáze:první čtvrtletí 2014 Kanceláře:9 500 m2 Terasy:865 m2 Multifunkční hala:.. Potrubí bude izolováno proti ztrátám tepla a tloušťka izolace pro jednotlivé světlosti potrubí bude harmonizovaná s vyhláškou ..
[článek]Vliv tepelných ztrát rozvodů a ochlazování otopné vody na návrh otopné soustavy 17.7.2017
Vliv tepelných ztrát rozvodů a ochlazování otopné vody na návrh otopné soustavy 17.7.2017 prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.Časopis Vytápění, větrání, instalace Článek se zabývá vlivem tepelných ztrát rozvodů a s tím souvisejícího ochlazování otopné vody na návrh dvoutrubkové protiproudé otopné soustavy. Na referenčním výpočetním modelu otopné soustavy bylo sledováno, jaké mají tepelné ztráty rozvodů a ochlazování otopné vody důsledky na otopnou soustavu s navrženými hmotnostními průtoky klasickým výpočtem... 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné ..
[tabulka]Zjednodušená bilance solárního kolektoru
Zjednodušená bilance solárního kolektoru Ing. Zdeněk Reinberk doc. Ing. Tomáš Matuška, Ing. Bořivoj Šourek Podstatou zjednodušené bilanční metody je stanovení skutečně využitých zisků solární soustavy Qss,u na základě porovnání teoreticky využitelných tepelných zisků solárních kolektorů Qk,u a celkové potřeby tepla Qp,c, která má být kryta. Výpočtový postup zohledňuje specifika dané solární soustavy: orientace a sklon kolektorů, tepelné ztráty v dané aplikaci, tepelné ztráty solární soustavy, využitelnost tepelných zisků z kolektorů,.. předpokládá se velmi dobrý izolační standard nad rámec ..
[časopis]Český instalatér 4/2013
XXIII. ROČNÍK 4/2013 40,- Kč C M Y CM MY CY CMY K ISSN 1210-695x MK ČR E 5963 číslo 4/2013, ročník XXIII Šéfredaktorka: Ing. Dana Leissová Odborná redaktorka: RNDr. Helena Havelková Redakční rada: dr. H. Bílková, Ing. J. Buchta, CSc. J. Fichtl, Ing. A. Chyba, Ing. Eva Jochová Ing. D. Kopačková Ph.D., Ing. Z. Kunzl, doc. Ing. K. Papež, CSc., doc... 185/2001 Sb., o .. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích,.. 193/2007 Sb... 193/2007 Sb... 193 / 2007 Sb... 91/1993 Sb.), pro případy,.. 258/2000 Sb.) .. 40/1964 Sb... 513/1991 Sb... 50/1976 Sb., který platil 30 let,.. 183/2006 Sb., ..
[článek]Termohydraulické úspory tepla pro CZT 16.8.2010
Termohydraulické úspory tepla pro CZT 16.8.2010 Ing. Jiří Matějček, CSc. CZT čeká období velké transformace. Pro více než 1 500 000 bytů znamená CZT nejpohodlnější a stále tvrdíme, že i nejekologičtější způsob vytápění, protože centralizace výroby tepla umožňuje nasazení nejmodernějších technologií, s nejvyšší účinností, environmentální šetrností, i ekonomickou efektivitou. Tento článek je proto věnován stručnému návodu, jak celý proces ekonomicky optimalizovat a systémům CZT transformaci usnadnit.Centralizované Zásobování Teplem čeká období velké transformace. Pro více než 1 500 000 bytů ..
[článek]Vyregulování soustavy – vliv seřízení armatur 30.6.2014
Vyregulování soustavy – vliv seřízení armatur 30.6.2014 Ing. Zdeněk Prokeš Kvalita dynamických otopných soustav je dána přesností seřízení armatur, na které závisí správná funkce i účinnost regulačních procesů, a proto i celková úspornost vytápění. Článek shrnuje faktory, které mají na přesnost seřízení vliv, a předkládá výsledky získané novými pracovními pomůckami.Kvalita dynamických otopných soustav je dána přesností seřízení armatur, na které závisí správná funkce i účinnost regulačních procesů, a proto i celková úspornost vytápění. Článek shrnuje faktory, které mají na přesnost ..

 [další stránka >>>]