Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

G-servis Praha, s.r.o.

www.g-servis.cz
logo G-servis Praha, s.r.o.
8.11.2016
G-servis Praha, s.r.o.

V poslední době se často mluví o vlivu organických mikropolutantů antropogenního původu na lidské zdraví. Jejich vliv začal být zkoumán poměrně nedávno a s rozvojem analytických metod, zejména rozsahu a mezí detekce sledovaných parametrů dochází k jejich detailnímu sledování a zkoumání dopadů na životní prostředí a zdraví obyvatelstva.

29.12.2015
G-servis Praha, s.r.o.

Společnost G-servis Praha, spol. s r.o. nabízí jako alternativu trubní mechatronické průtokoměry od ifm electronics, spol. s r.o.

23.12.2015
G-servis Praha, s.r.o.

Na poli membránových technologií se objevil nový typ tubusu od firmy Knappe Composites.

5.11.2015
G-servis Praha, s.r.o.

Ultrafiltrace je kompaktní alternativa k tradičním filtračním technologiím úpravy vody. Díky malým průměrům pórů membrány (až 10−2 µm) umožňuje odstraňování částic řádově menších, než je tomu např. u pískové filtrace, přes membránu tedy neprojdou ani bakterie, viry či organické makromolekulární látky.

17.10.2015
G-servis Praha, s.r.o.

Na český trh přichází nové kompaktní řešení ultrafiltračních jednotek od německé firmy inge GmbH, součásti nadnárodní skupiny BASF.

16.10.2015
G-servis Praha, s.r.o.

Na začátku listopadu proběhne v Amsterdamu jedna z nejvýznamnějších evropských akcí na poli vodního průmyslu a hospodářství, výstava Aquatech Amsterdam 2015.

25.3.2006
redakce, G-servis Praha, s.r.o.

Rozhovor s RNDr. Martinem Guthem, obchodním ředitelem společnosti G-servis Praha s.r.o. rekapituluje znalosti z oblasti úpravy vody, ale reaguje i na problematiku dusičnanů, což je problém jak soukromých studní, tak veřejných vodovodů.

27.7.2004
RNDr. Martin Guth, G-servis Praha, s.r.o.

V tomto článku se pokusíme objasnit postup při zřizování zdroje podzemní vody pro zásobování pitnou vodou, právní aspekty realizace zdroje, technické (konstrukční) parametry jímacího objektu a podmínky související s jeho instalací.

30.6.2004
RNDr. Martin Guth, G-servis Praha, s.r.o.

Otázku, zda se připojit na vodovod nebo realizovat vlastní zdroj podzemní vody, opakovaně řeší mnozí vlastníci a uživatelé rodinných domů, chat a chalup. Pokud pomineme varianty, kdy jedno z řešení jednoznačně nepřichází v úvahu - např. v blízkosti není instalován vodovodní řad nebo se jedná o extrémně nepříznivé území z hlediska výskytu podzemní vody, je dobré znát zápory a klady obou způsobů zásobování vodou.

24.5.2004
G-servis Praha, s.r.o.

Společnost G-servis Vás zve, ve dnech 25.-27.5.2004, k návštěvě svého stánku L 84 na 10. ročníku mezinárodní výstavy VODOVODY - KANALIZACE 2004.