Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Alternativní energie

logo časopisu Populárně odborný časopis o úsporách paliv a energie a využívání netradičních zdrojů energie v domácnostech a podnikání.
Ročníky:  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001 

Obsah čísla 1/2006 (leden 2006)
Datum: 20.2.2006
Rozšířené obory: Legislativa OZE, solární energie
obrázek titulky

Incheba Praha
VELETRH PRAGOTHERM / PRAGOREGULA V NOVÉM KABÁTU
Inovovaný ročník známého veletrhu se vrací do svého březnového termínu a spoléhá na vysokou návštěvnost zájemců o energetická řešení a nové technologie po nedávném razantním nárůstu cen energií. Doprovodné programy budou zaměřeny především na využití obnovitelných zdrojů energie a na výraznou prezentaci tepelných čerpadel.

Zdeněk Kučera a RWE Transgas
ZEMNÍ PLYN EKOLOGICKÝ A EKONOMICKÝ
Zemní plyn je jediným současným fosilním palivem, které je v produkci emisí v toleranci a mohl by být na dost dlouhou přechodnou dobu na ještě čistší energie využíván nejen k výrobě tepla, ale i elektřiny a měl by být výrazněji používán v dopravě.

Břetislav Koč
OZE NA LEDNOVÝCH VÝSTAVÁCH
INFO THERMA 2006 ve Frýdlantu nad Ostravicí a veletrh STŘECHY 2006 v Praze silně posílily v tématice využívání obnovitelných zdrojů energie. Zvláště Frýdlant, zrovna ve dnech arktických mrazů a mimořádných přívalů sněhu, přinesl mnohé novinky ve využívání a výrobě biomasy pro energetické účely a informoval o vzniku Klastru obnovitelných zdrojů v Moravskoslezském kraji. Pražské "Střechy" už několik předvádějí, že nejde jen o krytiny domů, ale také o nosiče solárních systémů a dalších technologií, které budou účinně naplňovat podmínky evropských energetických certifikátů budov.

Zdeněk Kučera
ČEZ AKTIVNÍ V OZE
Akciová společnost ČEZ založila novou dceřinou společnost,- ČEZ - Obnovitelné zdroje, která zahájila činnost počátkem letošního roku. Podle ředitele společnosti Ing. Josefa Sedláka hlavním výrobním potenciálem "zelené energie" bude 21 malých vodních elektráren. V nejbližší budoucnosti budou realizovány projekty dvou větrných parků o instalovaném výkonu 80 - 120 MW a v plánu je také výraznější využívání energetických plodin.

Vlasta Petříková, CZ BIOM
ENERGETICKÁ BIOMASA - NOVÝ PROGRAM PRO ZEMĚDĚLCE
Současná situace s přebytky zemědělských produktů nutí pěstitele k zamyšlení, zda je vhodné stále pěstovat tradiční plodiny a nebo začít "pěstovat" energii, které je nedostatek. Je potěšitelné, že u nás začal být zájem o produkci energetické biomasy, ale její objem je zatím zcela nedostatečný. Je paradoxní, že na tento program nejsme ještě dostatečně připraveni. Stále ještě chybí dostatek odborných informací pro pěstitele, kteří se těžko orientují v tomto novém, ale bezesporu velmi perspektivním programu. Pomoci by mohla poradenská činnost Mze, protože je nezbytné, aby byly dodržovány vyzkoušené a ověřené postupy pěstování konkrétních energetických rostlin tak, aby se zemědělci naučili tyto netradiční plodiny pěstovat. Pro propagaci produkce biomasy pro energii je třeba rovněž zapojit důležité zemědělské instituce, jako je např. Agrární komora, která se v poslední době o tyto programy již začala živě zajímat. Zájemci o biomasu mohou sledovat termíny seminářů v rámci každé Krajské agrární komory a zúčastnit se jich.

PODPOŘÍ DAŇOVÁ REFORMA (EDR) ROZVOJ VÝROBY ENERGIÍ U OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ?
Ministerstvo životního prostředí připravilo rámcový dokument - Ekologickou daňovou reformu, která je v podstatě implementací Směrnice 2003/96 ES, která mění strukturu rámcových předpisů společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny. Smyslem je daňově zatížit energie se značnými škodlivými emisemi a podpořit čisté energie, především OZE.

Břetislav Koč
FINIŠ NA SNĚHU
Aktuální reportáž z instalace nových větrných elektráren u Protivanova na Drahanské vrchovině. Ing. Ctirad Prokeš, zástupce společnosti se netajil zážitky, že mnohametrové a mnohatunové dílce dopravit na místo a postavit a uvést elektrárny do chodu jsou maličkostí proti dlouhosáhlému a obtížnému povolování investice.

Jaroslav Peterka
INFRAKAMERA NA TEPELNÉ ZTRÁTY ZDARMA
Sníh na střeše, pokud ho není mnoho, že by mohl střechu poškodit, pomáhá opticky zaznamenat možné tepelné ztráty střechy. Majitel je tak upozorněn, že musí topit více než je pro tepelnou pohodu v domě třeba.

Neela Winkelmann - Heyrovská
ROZVOJ VĚTRNÉ ENERGETIKY V NĚMECKU POKRAČUJE
Studie umožňuje důkladné a dlouhodobé plánování na základě řešení vzešlého ze spolupráce všech zúčastněných stran. Potvrzuje zároveň, že plány na dosažení minimálně 20-procentního podílu elektřiny z obnovitelných zdrojů v Německu v období 2015-2020 jsou realistické.

Jaroslav Peterka z podkladů LEA a CALLA
SLUNCE PRO PAMÁTKY
Příspěvek vychází ze semináře, který se tématicky věnoval problematice umisťování solárních panelů na budovách chráněných národním úřadem památkové péče. Autoři přinášejí příklady i kompromisní řešení z domácích a německých zkušeností.

Ján Tombak - Thermosolar tiár nad Hronon, Roman Juriga - Pravoslavná akademie Vilémov, Dalibor Skácel - Jizerské hory
SLUNEČNÍ ENERGIE PO CELÝ ROK
Mrazivý, ale po několik dnů slunečný leden přinesl mnoho radosti a argumentů všem propagátorům a uživatelům solárních systémů, protože i v mrazivých a krátkých dnech sluníčko vyrobilo dost energie, ušetřilo finance a ukázalo, že solární energie v našich zeměpisných šířkách má své místo.

Termo Komfort
TEPELNÁ ČERPADLA JSOU NAŠE HOBBY
I tepelná čerpadla ukazují, že jsou schopna při venkovních teplotách pod -20 stupňů úspěšně odebírat tepelnou energii z venkovního vzduchu a vytápět naše obydlí.Čerpadla DIMPLEX dosahovala maximální teploty otopné vody 55 - 65 stupňů. Vývoj TČ ale spěje také k širšímu využití - v zimě topí, v létě chladí.

Jakub Mottl
OBEC PŇOVANY U STŘÍBRA ZVIDITELNILA FOTOVOLTAIKA
Solární liga 2005 vyhlásila jako vítěze v kategorii fotovoltaické systémy již podruhé obec Pňovany, o jejíž úspěch se přičinil pan Jakub Mottl (25 let), který nainstaloval již panely s celkovým výkonem 1,04 kW. Reportáž přináší jeho osobní vyznání.

Jan Škorpil, Emil Dvorský, Pavla Hejtmánková, Západočeská univerzita Plzeň
FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY PLZEŇ
V ČR jsou nejvíce realizovány fotovoltaické systémy s výkonem do 1 kWp. Větších systémů s výkonem 20 kWp a výše připojených do sítě je u nás pouze šest a jeden z nich je na fakultě elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni. Projekt demonstrační fotovoltaické elektrárny podpořil Státní fond životního prostředí jako součást mezinárodního projektu 5. rámcového programu EU "PV Enlargement".

Jaroslav Peterka
VĚTRNÁ ELEKTRÁRNA POD SNĚŽKOU
Autor se vrací k reportážím v předešlých číslech AE, kde hledal stopu původu jednoho objektu pod Sněžkou pár metrů na polské straně. Našel důkazy že od dvacátých let minulého století pracovala na hřebenu Krkonoš malá větrná elektrárna. Jeho hledání podpořili i další spolupracovníci naší redakce Břetislav Koč a Ladislav Strakoš, oba odborníci na technologie větrné energie.

Jaroslav Peterka
NOVÝ ZATEPLOVACÍ PROBLÉM V KRKONOŠÍCH
Úspory energií se dotýkají i provozovatelů horských chat a hotelů. V šedesátých letech postavená Labská bouda v Krkonoších je objektem, který měl s vytápěním problémy vždy a potýká se s nimi i nový provozovatel.