Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Archiv článků od 10.10.2005 do 4.2.2008

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články

4.2.2008
Lars Oldén, ředitel pro SafeLine Europe

EN 81-28 se používí jako doplněk evropské normy EN 81. Musí být splněna u všech nových výtahů instalovaných podle EN 81.

7.1.2008
Václav Vaněk, Ing. Jan Dvořák

Přijetí evropské normy EN 81-80 a její zavedení do soustavy norem v České republice s účinností k 1.7.2004 vyvolalo oprávněný zájem provozovatelů výtahů. Tato norma je první ucelený předpis, který kriticky hodnotí výtah jako zdroj bezpečnostních rizik v celém rozsahu.

4.6.2007
Ing. Jan Dvořák

Dne 23. března letošního roku proběhla v Bruselu jednodenní konference na "ožehavé" téma, které po trpkých zkušenostech z New Yorku trápí všechny státy světa. Součástí konference bylo i valné shromáždění členů ELA. Konference se zúčastnil Ing. Jan Dvořák, který dále shrnuje projednávaná témata.

7.5.2007
Václav Vaněk

Návod, jak se chovat v kleci výtahu, který se přestane pohybovat a nelze vystoupit, což se často stává, když dojde k výpadku elektrické energie (bouřky apod.) nebo když dojde k mechanické poruše. V uvedeném návodu je zdůrazněno, že je potřeba hlavně zachovat klid.

26.3.2007
autor: James W. Fortune, překlad: Václav Vaněk

V článku se James W.Fortune, president společnosti Fortune Consultants, Ltd zabývá situací, kterou je zapotřebí řešit při záchraně ohrožených osob ve výškových budovách při jejich evakuaci.

25.9.2006
překlad: František Jaroš, Václav Vaněk

Článek H. E. Peela se zabývá posuzováním a vyhodnocováním rizik se zvláštním zaměřením na použití technického dokumentu ISO/TS 14798 u výtahů. Tento dokument byl použit při tvorbě ČSN EN 81-80, podle které jsou posuzována bezpečnostní rizika u výtahů v provozu, které provádí formou Inspekčních prohlídek inspekční orgány.

1.5.2006

Článek obsahuje dvě doporučení bezpečnostní rady výtahového průmyslu. První se týká náhrad osazování klece stávajících výtahů klecovými dveřmi a druhé je doporučení k aplikaci nařízení vlády č. 378/2001 Sb. u výtahů, které jsou používány jako pracovní prostředky.

17.4.2006
Ing. Bohuslav Kratěna, Václav Vaněk

Prvek, který zajistí výrazné zvýšení bezpečnosti při provádění určitých činností na výtazích.

4.1.2006
Milan Kužel, Kone a.s.

Nový páternoster není v právním významu výtah, předpisy pro klecové výtahy se na něj tudíž nevztahují a žádné jiné nařízení, norma ani vyhláška nebrání uvádění nových oběžných výtahů na trh a uvedení do provozu a už vůbec neupravuje provoz současných oběžných výtahů.

10.10.2005
Ing. Jan Dvořák (Česká asociace výrobců výtahů), Václav Vaněk (TÜV CZ)

Článek je určen pro všechny majitele nebo provozovatele výtahů a týká se především problematiky všech výtahů, které byly vyrobeny a instalovány před rokem 1993. Přehledně jsou shrnuty hlavní požadavky, na které je třeba si dát pozor při plánované rekonstrukci výtahu.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama