Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Odborná konference TZB 2006 přinesla aktuální témata

Odborná konference TZB 2006 probíhá jako doprovodný program veletrhu Aqua-therm. Konference navazuje na úspěšné akce minulých let a věnuje se aktuálním tématům v oblasti technického zařízení budov, vytápění a větrání, možnosti využití alternativních zdrojů nebo výstavby inteligentních budov.

První den konference byl věnován tématu Vytápění a větrání průmyslových hal a velkoprostorových objektů. Jeho garantem byla Ing. Renata Straková. Přednášky se věnovaly otázkám řešení úspor tepelné energie v průmyslových závodech zásobovaných ze soustav CZT nebo plynem, a otopným soustavám pro velkoprostorové objekty s využitím sálavých panelů, infračervených zářičů, plynových teplovzdušných jednotek nebo teplovodních jednotek. Přednášky se rovněž věnovaly otázkám legislativních a hygienických podmínek pro návrh vnitřního prostředí, energetickým auditům průmyslu nebo požadavkům nového stavebního zákona a zpracování projektové dokumentace.

Konference TZB 2006 - doprovodný program veletrhu Aqua-therm Praha 2006
Doprovodný program v pavilonu D sledovalo stále několik desítek posluchačů

Konference TZB 2006 - doprovodný program veletrhu Aqua-therm Praha 2006
Ing. Renata Straková a zástupce společnosti Geminox odpovídají na závěr přednášky na otázky z publika

Konference TZB 2006 - doprovodný program veletrhu Aqua-therm Praha 2006
 
 
Reklama