Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Stáhněte si technickou dokumentaci k Vodíkovému kotli H2ydrogem

Společnost GIACOMINI uvolnila oficiální technické podklady k technologické novince - Vodíkovému kotli H2ydrogem.. Katalytický vodíkový kotel je obdoba plynového kondenzačního kotle, napájeného vodíkem.

Stáhnout si můžete dokumentaci k Modulu výroby vodíku s palivovým článkem a Katalytickému vodíkovému kotli.

Kotel bez emisí

Katalytický vodíkový kotel je obdoba plynového kondenzačního kotle, napájeného vodíkem. Kotel je předurčen pro nízkoteplotní podlahové, stěnové nebo stropní topné systémy. Pracuje s maximální účinností a bez zplodin. Jedinou odpadní látkou je voda.

Kotel je napájen plynným vodíkem. “Spalování“ probíhá díky použití odpovídajícího katalyzátoru bez plamene. Koncentrace vodíku v reakční komoře je kontrolována a udržována na hodnotách naprosté bezpečnosti.

Reakční teplota se ustaluje na hodnotách kolem 250 - 300°C. To vede k velké účinnosti (větší návratnost tepla na výstupu) a absolutní nepřítomnosti škodlivých emisí. Obávané Nox se totiž vytváří při teplotách mnohem vyšších. Nedochází ani k emisím kysličníku uhličitého (CO2). Při katalytické reakci totiž nejsou přítomny atomy uhlíku. Na výfuku se vytváří pouze voda ve dvou skupenstvích. Jedna část je zkondenzovaná, zatímco druhá je odváděna ve formě vodní páry výfukovým potrubím. Vodíkový kotel je tak naprosto ekologický.

Vodíkový kotel vyžaduje oproti tradičním kotlům menší údržbu a má vyšší životnost (díky tomu, že nic nehoří).

Ekologická výroba vodíku z vody

Modul výroby vodíku s palivovým článkem H2ydrogem Box umožňuje uskladnit elektrickou energii pomocí elektrolýzy vody využitím vodíku jako akumulátoru. Jednotka je určena pro připojení k vodíkovému kotli H2ydrogem.

Systém obsahuje elektrolyzér, který vyrábí vodík z vody. Ten je následně uskladněn pod tlakem 130 barů v tlakových lahvích mimo objekt. Uvnitř modulu je umístěn palivový článek, který má maximální výkon 3 kW a je schopný konvertovat vodík zpět na elektrickou energii v okamžiku její potřeby nebo „black outu“.

Celý systém pracuje s nulovými emisemi, protože generuje vodík z vody. Pomocí palivového článku ho lze přeměnit zpět na elektrickou energii nebo teplo bez jakéhokoliv vedlejšího zdravotně škodlivého produktu.

Jednotku je možné a vhodné napojit na systémy výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů, zvláště fotovoltaických nebo větrných, které jsou nevyčerpatelné.

GIACOMINI CZECH, s.r.o.
logo GIACOMINI CZECH, s.r.o.

Firma GIACOMINI S.p.A. je jedním z předních světových výrobců mosazných topenářských armatur. Hlavním cílem všech výrobků a systémů značky GIACOMINI, ať již v oblasti vytápění anebo v oblasti chlazení, je dosažení tepelné pohody u co možná největšího ...

 
 
Reklama