Převody jednotek SI a jednotek anglo-amerických

Zatímco evropská oblast na jedné straně zavedla úplně nový metrický systém, který se vyvinul až do dnešní Mezinárodní soustavy jednotek SI (Systeme International d`Unités), tak na druhé straně anglo-americká oblast pokračovala naopak ve sjednocování původních jednotek, které však postrádají dekadické třídění. Při přepočtu anglo-amerických složených tepelných jednotek musíme přihlédnout k okolnosti, že tyto jednotky jsou vázány vždy na určitou hmotovou jednotku, což obvykle ze zkratky není patrno.

Úvodní text k tabulkám najdete v článku MĚŘENÍ A MĚROVÉ JEDNOTKY.

Délka

jednotky SI anglo-americké jedn.
1 cm = 0,3937 in (inch)
1 m = 3,2808 ft
= 0,1,0936 yards
1 km = 0,6214 mile (statute)
= 0,5396 Seemeilen
anglo-americké jedn. jednotky SI
1 in = 2,5399 cm
1 ft= 12 in = 0,3048 m
1 yard= 3 ft = 0,9144 m
1 mile (statute) = 1,60934 km
1 Seemile = 1,85318 km


Plocha

jednotky SI anglo-americké jedn.
1 cm2 = 0,1550 sq in
1 m2 = 10,7639 sq ft
= 1,1960 sq yards
1 ha = 2,471 acres
= 10 000 m2
= 100 a (ar)
1 a = 100 m2= 0,0247 acre
anglo-americké jedn. jednotky SI
1 sq in = 6,4516 cm2
= 0,000645 m2
1 sq ft = 0,0929 m2
1 sq yard= 9 sq ft = 0,836 m2
1 sq mile = 2,590 km2
1 acre = 0,4047 ha
= 40,47 a


Objem

jednotky SI anglo-americké jedn.
1 cm3 = 0,06102 cu in
1 dm3= 1 l = 61,024 cu in
= 0,03531 cu ft
= 0,21998 gal (angl.)
= 0,26428 gal (am.)
1 m3 = 35,315 cu ft
= 1,308 cu yards
= 6,299 Petr. barrels
1 hl = 0,3438 quarter (angl.)
= 0,413 quarter (am.)
1 m3/kg = 16,0185 cu ft/lb
1 Reg. - T. = 100 cu ft
= 2,832 m3
1 mn3 = 37,97 cu ft
(60°F, 30 in moist)
1 mn3 = 37,22 cu ft
(60°F, 30 in dry)
anglo-americké jedn. jednotky SI
1 cu in = 16,3870 cm3
= 0,01639 dm3
1 cu ft = 28, 317 dm3
1 cu yard = 0,7646 m3
1 gal (angl.) = 4,546 l
1 gal (am.) = 3,785 l
= 4 quarts
1 quarter (angl.) = 64 gal
= 290,9 l
1 Petr. barrel = 0,15876 m3
= 42 gal
1 quarter (am.) = 2 pints
= 0,946 dm3
1 bushel(am.)
1 bushel (angl.)
= 35,242 l
= 36,37 l = 8 gal
1 cu ft/lb = 0,06243 m3/kg
1 cu ft
(60°F, 30 in moist)
= 0,2635 mn3
1 cu ft
(60°F, 30 in dry)
= 0,02687 mn3


Energie

jednotky SI anglo-americké jedn.
1 J = 0,948·10-3 BTU
1 kJ = 0,948 BTU
1 kWh = 3414,5 BTU
1 MWh = 34,1297 therms
anglo-americké jedn. jednotky SI
1 BTU = 1,055 kJ
1 ft lb (force) = 1,356 J
1 HPh = 2685 kJ
1 therm (105 BTU) = 0,1055 GJ
= 29,288 kWh


Výkon

jednotky SI anglo-americké jedn.
1 W (Watt) = 3,412 BTU/h
1 kW = 3412 BTU/h
anglo-americké jedn. jednotky SI
1 BTU/h = 0,2931 W
1 HP = 0,7457 kW


Entalpie a Entropie

jednotky SI anglo-americké jedn.
1 kJ/m3 = 0,02684 BTU/ft3
1 kJ/kg = 0,43021 BTU/lb
1 kJ/K = 0,5266 BTU/F
anglo-americké jedn. jednotky SI
1BTU/ft3 = 37,26 kJ/m3
1 BTU/lb = 2,3244 kJ/kg
1 BTU/F = 1,899 kJ/K


Měrná tepelná kapacita

jednotky SI anglo-americké jedn.
1 kJ/kgK = 0,2388 BTU/lb F
1 kJ/m3K = 0,0149 BTU/ft3 F
anglo-americké jedn. jednotky SI
1 BTU/lb F = 4,1868 kJ/kgK
1 BTU/ft3 F = 67,070 kJ/m3K


Teplo

jednotky SI anglo-americké jedn.
1 kJ/m2 = 0,0881 BTU/ft2
1 W/m2 = 0,3170 BTU/h ft2
1 W/m2K = 0,1761 BTU/h ft2 F
1 W/mK = 0,578 BTU/h ft F
= 6,9348 BTU·in/h ft2 F
1 m2K/W = 5,6786 h ft2 F/BUT
1 mK/W = 1,7296 h ft F/BTU
= 0,1442 h ft2 F/BTU in
anglo-americké jedn. jednotky SI
1 BTU/ft2 = 11,357 kJ/m2
1 BTU/h ft2 = 3,155 W/m2
1 BTU/h ft2 F = 5,678 W/m2K
1 BTU/h ft F = 1,7296 W/mK
1 BTU·in/h ft2 F = 0,1442 W/mK
1 h ft2 F/BTU = 0,1761 m2K/W
1 h ft F/BTU = 0,5782 mK/W
1 h ft2 F/BTU in = 6,934 mK/W

Fahrenheit teplotní konverzní rovnice

Konverze od k Rovnice
Stupeň Fahrenheita Stupeň Celsia ° C = (° F - 32) / 1.8
Stupeň Celsia Stupeň Fahrenheita ° F = ° C x 1.8 + 32
Stupeň Fahrenheita kelvin K = (° F - 32) / 1.8 + 273.15
kelvin Stupeň Fahrenheita ° F = (K - 273.15) x 1.8 + 32


Chlazení

jednotky SI anglo-americké jedn.
1 kW = 0,2843 tons of refrigeration
anglo-americké jedn. jednotky SI
1 ton of refrigeration = 3,517 kW


Vytápění

jednotky SI anglo-americké jedn.
1 kW = 0,1019 HP (boiler)
1 kW = 14,22 EDR (steam)
= 22,74 EDR (water)
= 3412 BTU/h
anglo-americké jedn. jednotky SI
1 HP (boiler) = 9,809 kW
= (33 475 BTU)
1 EDR
(equivalent direkt radiation)
steam water
= 70,34 W
= 43,97 W


Hmotnost

jednotky SI anglo-americké jedn.
1g = 0,03527 oz (av)2)
= 15,432 grain
1 kg = 2,2046 lb (av)
= 0,0787 quarter (angl.)
1 t = 0,984 long tons
= 1,102 short tons
1 kg/m3 = 0,06243 lb/cu ft
1 g/kg = 7,0 grain/lb
1 g/m3 = 0,437 grain/cu ft
1 g/m2 = 2,855 ton/sq mile
1 m3/hm2 = 0,0547 cfm/sq ft
anglo-americké jedn. jednotky SI
1 oz (av) = 28,35 g
1 grain = 0,0648 g
1 lb = 16 oz
= 0,4536 kg
= 7000 grains
1 long ton (angl.) = 1016 kg
1 quarter (angl.) = 28 lb = 12,701 kg
1 short ton (am.) = 2000 lb = 907,2 kg
1 lb/cu ft = 16,0185 kg/m3
1 grain/lb = 0,1426 g/kg
1 grain/cu ft = 2,2884 g/m3
1 ton/sq mile = 0,3503 g/m2
1cfm/sq ft = 18,3 m3/hm2


Rychlost, hmotnost a objem

jednotky SI anglo-americké jedn.
1 m/s = 196,85 ft/min
1 km/h = 0,6214 mph
1 Kn = 1,852 km/h
= 0,514 m/s
1 m3/h = 4,403 gal/min (am.)
= 3,666 gal/min (angl.)
= 0,5886 cu ft/min
1 kg/h = 0,0367 lb/min
anglo-americké jedn. jednotky SI
1 ft/min = 0,508 cm/s
1 mph = 1,60934 km/h
1 km/h = 0,54 Kn
= 0,278 m/s
1 gal/min (am.) = 0,227 m3/h
1 gal/min (angl.) = 0,273 m3/h
1 cu ft/min = 28,317 l/min
= 1,700 m3/h
1 lb/min = 27,216 kg/h


Tlak a síla

jednotky SI anglo-americké jedn.
1 N (Newton) = 0,2248 lb (f)
1 Pa (Pascal) (N/m2) = 0,0209 lb/ft2
1 bar = 14,504 psi
= 29,530 in Hg
= 0,987 atm
1 mbar = 0,0145 psi
= 0,0295 in Hg
= 0,4019 in H2O
= 2,089 lb/ft2
1 mm H2O = 0,0394 in H2O
1 atm = 14,696 psi
1 mm H2O/m = 1,1993 in H2O/100 ft
1 N/m2·m = 0,1223 in H2O/100 ft
1 mbar/m = 0,442 psi/100 ft
anglo-americké jedn. jednotky SI
1 lb (force) = 4,448 N
1 lb/in2 (psi) = 6895 N/m2
= 68,95 mbar
= 703,1 mm H2O
1 lb/ft2 = 47,88 N/m2
= 0,4788 mbar
= 0,0470 mm H2O
1 in H2O = 249,08 N/m2
= 2,4908 mbar
= 25,4 mm H2O
1 in Hg = 33,864 mbar
1 ft H2O = 29,89 mbar
1 atm = 1,013 bar
1 ft H2O/100 ft = 98,10 N/m2·m
1 in H2O/100 ft = 8,176 N/m2·m
1 psi/100 ft = 2,262 mbar/m

Poznámky:

 • Zkratky jednotek jsou ponechány v původním znění z německého originálu, aby nemohlo dojít k mylnému přepočtu.
 • Avoirdupois (av) - ve všeobecném používání uvedených rozměrů se používá také trojného systému (trojné body)
 • Literatura:
  RECKNAGEL H., SPRENGER E., SCHRAMEK E.R.:
  Taschenbuch für Heizung und Klimatechnik 2000. R. Oldenburg, Verlag GmbH, München 1999
  ŠINDELÁŘ V., SMRŽ L.:
  SI nová soustava jednotek, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha 1989

Autor: Karel Laboutka, Tomáš Suchánek

Hodnotit:  
Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Blogger  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk 
 
 

Aktuální články na ESTAV.czAž 6,5 mld. korun ročně „vyhazují“ Češi do kontejneru, protože nezmění dodavatele energiíAkce babího léta na fasádní obklady, zahradní zdi a dlažbuDruhá vlna dotací na kotle začne v hradeckém kraji 30. říjnaVeletrh For Arch 2017: Zahájení za účasti oborových manažerů a politických špiček