Odborné recenzované články

Technická zařízení budov / od 10.6.2013 do 22.7.2013


zpět na aktuální články       ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ...   

Chystá se další bitva o podporu obnovitelných zdrojů energie

22.7.2013 | Ing. Vladimír Stupavský, redakce
MPO předložilo návrh, který zastavuje de facto veškerou podporu obnovitelných zdrojů pro nové výrobny postavené od 2014, fixuje příspěvek na podporu OZE v ceně elektřiny pro konečného spotřebitele a zavádí povinná školení pro osoby oprávněné instalovat OZE, tedy kotle na dřevo, kotle na pelety, tepelná čerpadla, apod.
diskuse: 1 příspěvek, 20.08.2013 11:29
Odečty měřidel tepla

Současná problematika vytápění v ČR – třetí část

15.7.2013 | Ing. Vladimír Galád
V posledních letech docházelo ke značným technickým i legislativním změnám v oblasti tepelné energie, účinnosti její výroby, distribuce a užití. Legislativa šla tak daleko, že začala i přes platnost pravidel vytápění, kde jsou poměrně dobře stanoveny technické podmínky pro projektování, dodávku a montáž otopných soustav, jejich regulaci a dodržování teplot ve vytápěných místnostech, zasahovat do práv uživatelů.
diskuse: 3 příspěvky, poslední 18.07.2013 07:20
Mikrořasy jako zdroj surovin

Mikrořasy jako zdroj surovin

15.7.2013 | Ing. Luboš Stříteský, AQUA PROCON s.r.o., prof. Ing. Petr Hlavínek, CSc., Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební, ústav vodního hospodářství obcí
Biomasa mikrořas je potenciálním zdrojem obnovitelné energie, může být přeměněna např. do bionafty, etanolu, spalitelných plynů, ale i farmaceutik a potravinových doplňků. Kultivace mikrořas probíhá ve vodě a nesoupeří o půdu a živiny se zemědělskými plodinami.

Údržba staveb z pohledu Facility managementu

15.7.2013 | Ing. Eva Beránková, Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava
Význam údržby staveb při provozování nemovitostí se zásadami Facility managementu je obrovský. Správně a kvalitně prováděná údržba staveb napomáhá k bezproblémovému a zejména bezporuchovému provozování, resp. užívání daných staveb. Snaha každého vlastníka, resp. provozovatele je, aby z provozování, resp. užívání těžil maximální užitky. Cílem tohoto článku je tedy definovat druhy, procesy a další způsoby provádění údržby, které mu jeho snažení pomohou zefektivnit.
Současná problematika vytápění v ČR – druhá část

Současná problematika vytápění v ČR – druhá část

8.7.2013 | Ing. Vladimír Galád
V posledních letech docházelo ke značným technickým i legislativním změnám v oblasti tepelné energie, účinnosti její výroby, distribuce a užití. Legislativa šla tak daleko, že začala i přes platnost pravidel vytápění, kde jsou poměrně dobře stanoveny technické podmínky pro projektování, dodávku a montáž otopných soustav, jejich regulaci a dodržování teplot ve vytápěných místnostech, zasahovat do práv uživatelů.
diskuse: 7 příspěvků, poslední 09.07.2013 14:56

Vliv zařízení vytvářejících narušení tahu komína při provozu plynových spotřebičů kategorie B – část 3.

8.7.2013 | Ing. Jiří Buchta, CSc.
V praxi se trvale setkáváme s problémy při správné aplikaci podmínek pro umisťování spotřebičů kategorie B, tj. těch, které odebírají spalovací vzduch z prostoru instalace spotřebiče a spaliny odvádějí prostřednictvím kouřovodu a komína nad střechu objektu. Přitom je důležité připomenout, že právě tato kategorie spotřebičů se nejvyšší mírou podílí, právě nesprávnou aplikací požadavků předpisů, tj. zejména TPG 704 01, na otravách spalinami včetně otrav se smrtelnými následky, ke kterým dochází v desítkách případů v České republice za rok.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 25.09.2013 22:14
Využití šedých a dešťových vod v budovách

Využití šedých a dešťových vod v budovách

8.7.2013 | Ing. Karel Plotěný, ASIO, spol. s r.o.
V současnosti je připravována norma ČSN 75 6780 zabývající se komplexně touto problematikou. V této normě jsou popsány požadavky na předčištění, skladování a zacházení s těmito vodami. Norma vychází z anglické normy BS 8525-1 [1] a je doplněna v duchu moderního přístupu k vodám i o část využití energie z šedé vody.
Co s krachujícím trhem s emisními povolenkami?

Co s krachujícím trhem s emisními povolenkami?

8.7.2013 | Klára Sutlovičová, Centrum pro dopravu a energetiku
Obchodování s povolenkami na emise CO2, je v krizi. Nabídka dlouhodobě převyšuje poptávku, cena je pod motivační hranicí, ale členské státy zatím váhají nad řešením navrženým Evropskou komisí. Kromě rychlé intervence, odebrání části povolenek z přesyceného systému, je třeba přijmout také zásadní změny.

Snímače parametrů prostředí v budovách

8.7.2013 | Ing. Jan Vidim, Domat Control System s.r.o. | Automa 4/2013
Při návrhu a instalaci systémů automatizace budov tvoří jednu ze zásadních částí systému vstupní periferie – čidla environmentálních veličin. Trh se snímači parametrů prostředí v budovách má ve srovnání se snímači průmyslovými některé specifické vlastnosti.
Současná problematika vytápění v ČR – první část

Současná problematika vytápění v ČR – první část

1.7.2013 | Ing. Vladimír Galád
V posledních letech docházelo ke značným technickým i legislativním změnám v oblasti tepelné energie, účinnosti její výroby, distribuce a užití. Legislativa šla tak daleko, že začala i přes platnost pravidel vytápění, kde jsou poměrně dobře stanoveny technické podmínky pro projektování, dodávku a montáž otopných soustav, jejich regulaci a dodržování teplot ve vytápěných místnostech, zasahovat do práv uživatelů (spotřebitelů tepla).
diskuse: 5 příspěvků, poslední 08.07.2013 12:31

Testovanie nivelačných prístrojov pre potreby stavebníctva

1.7.2013 | Ing. Ján Ježko, PhD., Katedra geodézie, SvF STU Bratislava
Cílem tohoto příspěvku je výklad a aplikace testovacího postupu pro určení odchylky sklonu záměrné přímky a vyhodnocení přesnosti převýšení měřeného v jedné nivelační sestavě dle technické normy STN ISO 17123-2: 2005 pro čtyři konkrétní nivelační přístroje.
Prodej otopných těles v ČR v roce 2012

Prodej otopných těles v ČR v roce 2012

24.6.2013 | Ing. Jan Blažíček, redakce
Poté, co jsme si v předchozím článku ukázali aktuální situaci v oblasti prodeje kotlů na českém trhu, přinášíme nyní vyhodnocení dat nasbíraných Asociací podniků topenáře techniky (APTT) za období 2005 až 2012, týkající se otopných těles.

Vliv zařízení vytvářejících narušení tahu komína při provozu plynových spotřebičů kategorie B – část 2.

24.6.2013 | Ing. Jiří Buchta, CSc.
V praxi se trvale setkáváme s problémy při správné aplikaci podmínek pro umisťování spotřebičů kategorie B, tj. těch, které odebírají spalovací vzduch z prostoru instalace spotřebiče a spaliny odvádějí prostřednictvím kouřovodu a komína nad střechu objektu. Přitom je důležité připomenout, že právě tato kategorie spotřebičů se nejvyšší mírou podílí, právě nesprávnou aplikací požadavků předpisů, tj. zejména TPG 704 01, na otravách spalinami včetně otrav se smrtelnými následky, ke kterým dochází v desítkách případů v České republice za rok.
Sorpční materiál Bayoxide E33

Účinnost sorpčních materiálů na odstranění niklu i jiných kovů z vody

24.6.2013 | Ing. Renata Biela, Ph.D., Ing. Tomáš Kučera, Ph.D., Ing. Pěkný Mojmír Pěkný, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí
Nikl není pro člověka významně toxický, ale patří mezi potenciální karcinogeny. Toxicita pro některé vodní organismy je poměrně vysoká a z tohoto důvodu je jeho přípustná koncentrace ve vodárenských tocích přísněji limitována než v pitné vodě.
Výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů v českých domácnostech

Výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů v českých domácnostech

24.6.2013 | Mgr. Hana Škopková, Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí a Fakulta humanitních studií
Na základě licencí vydaných Energetickým regulačním úřadem bylo odvozeno rozšíření fotovoltaických a větrných elektráren mezi českými domácnostmi. Bylo odhadnuto, že sluneční elektrárny jsou instalovány na 0,5 % obydlených rodinných domů z celkového domovního fondu České republiky.

Elektřina z fúze (III) – reaktory ITER, HiPER a DEMO

24.6.2013 | Ing. Slavomír Entler
Evropská agentura EFDA v minulém roce zveřejnila plán dosáhnout produkce fúzní elektřiny do roku 2050. Klíčovými projekty tohoto plánu jsou Mezinárodní termonukleární experimentální reaktor ITER a Demonstrační fúzní elektrárna DEMO.
diskuse: 4 příspěvky, poslední 26.06.2013 07:59
Facility management

Základy Facility managementu

24.6.2013 | Ing. Eva Beránková, Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava
Článek si klade za cíl představit Facility management tak, jak ho definuje norma ČSN EN 15 221, přiblížit vývoj tohoto oboru, vytýčit jeho cíl, určit způsoby, kterými je Facility management realizován, vymezit úrovně řízení, na kterých jsou procesy řízeny a konečně objasnit pozici a poslání Facility managera, ať už na straně příjemce služby nebo na straně poskytovatele. Článek shrnuje základní fakta a informace o dynamicky se vyvíjejícím oboru, který se postupem času stává nedílnou součástí našeho pracovního života.

Prodej zdrojů tepla o výkonu do 50 kW v ČR v roce 2012

17.6.2013 | Ing. Jan Blažíček, redakce
Prodej tepelných zdrojů v České republice má v posledních letech trvale sestupnou tendenci. Vyplývá to z dat shromážděných Asociací podniků topenářské techniky (APTT). V následujícím textu přinášíme vyhodnocení výsledků ročních prodejů zdrojů tepla zpracovaných na základě podkladů získaných od výrobců topenářské techniky.

Elektřina z fúze (II) – fyzikální základy

17.6.2013 | Ing. Slavomír Entler
Achillovou patou fúzního zdroje energie jsou náročné podmínky průběhu fúzní reakce. Z jedné strany je nezbytné dosáhnout a udržet velmi vysokou teplotu a hustotu paliva. Z druhé strany se ale těmto provozním podmínkám musí přizpůsobit konstrukce fúzního reaktoru.

Potenciál využití katalyzátorů při spalování dřeva v domácnostech

10.6.2013 | Ing. Kamil Krpec, Ph.D., Ing. Jiří Horák, Ph.D., Ing. Lubomír Martiník, Ing. Petr Kubesa, Ing. František Hopan, Ph.D., Zdeněk Kysučan, J. Kremer, Ing. Zuzana Jankovská
Emisní limity pro emise znečišťujících látek z malých spalovacích zařízení se stále zpřísňují. Dosud, výrobci zařízení úspěšně plnily limity především pomocí primárních opatření, ale do budoucna se dá také očekávat využití sekundárních opatření (např. instalace odlučovačů a katalyzátorů). Tento článek popisuje výhody a nevýhody použití katalyzátorů a prezentuje výsledky dosažené při spalování dřeva v krbových kamnech.
zpět na aktuální články       ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ...