Odborné recenzované články

Technická zařízení budov / od 4.8.2014 do 15.9.2014


zpět na aktuální články       ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ...   

rozúčtování tepla © Kzenon - Fotolia.com

Návrh na povinné zveřejňování hlavních výsledků rozúčtování nákladů na vytápění

15.9.2014 | Ing. Otakar Klokočník
Návrh se týká těch ústředně vytápěných domů, které pro účely rozdělování nákladů na vytápění používají poměrové indikátory připevněné ke středu radiátorů (dále často jen „radiátorová“ metoda). Tento způsob indikace je prozatím zdaleka nejrozšířenější, ale má také zdaleka nejvíce slabin.
diskuse: 65 příspěvků, poslední 09.10.2014 23:21
Školní třída © Tyler Olson - Fotolia.com

Kvalita vzduchu a teplotní prostředí ve třídách s různými systémy větrání

15.9.2014 | Jie Gao, Pawel Wargocki, Yi Wang | HVAC Journal REHVA 4/2014
Měření vnitřního klimatu v třídách dánské školy s různým větráním: ruční nebo automatické otvírání oken, s a bez sacího ventilátoru v provozu, nebo pomocí vyváženého mechanického větracího systému. 1 měsíc byla nepřetržitě sledována teplota vzduchu v místnostech a koncentrace CO2.
©  virtua73 - Fotolia.com

Návrh novely zákona o podporovaných zdrojích ohrožuje právní jistoty

15.9.2014 | Mgr. Pavel Doucha, Advokátní kancelář Šikola a partneři, člen konsorcia Frank Bold
Poté, co se ukázalo, že povinnost zaknihovat akcie se minula účinkem, prosazuje Ministerstvo průmyslu a obchodu další změny zákona o podporovaných zdrojích, které však představují bezprecedentní zásah do zásad obchodního práva a do domovních svobod.

Doutnání organických materiálů

15.9.2014 | Ing. Ilona Šimoníková
O doutnání nebo hoření stohu organického materiálu jako sena, slámy atd. se lze dočíst velmi často. Procesy, jež k těmto jevům vedou, ale netrvají minuty, nýbrž dny až týdny. V tomto článku je proto popsán celý proces samozahřívání vedoucího k doutnání. Vzhledem k dlouhodobosti procesů se lze velmi dobře zaměřit na prevenci, některé z těchto metod jsou zde popsány.
termostatická hlavice

Termostatický ventil na radiátorech jako přístroj regulující i registrující dodávku tepelné energie

8.9.2014 | David Rais
Zákon č. 318/2012 Sb., kterým se mění znění zákona č. 406/2000 Sb., ukládá dotčeným subjektům v §7 odst. (4) písmene a) vybavit tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. Tato povinnost má být splněna do konce roku 2014.
diskuse: 10 příspěvků, poslední 08.01.2015 10:46

Možnosti využití tepla z vnějších kanalizačních systémů

8.9.2014 | doc. Ing. Jana Peráčková, PhD., Ing. Veronika Podobeková, Stavebná fakulta, STU Bratislava, Katedra technických zariadení budov
Kanalizací odvádíme z budov odpadní vodu s průměrnou teplotou od 10 °C do 25 °C. Teplo získané z odpadní vody je možné optimálně využít v nízkoenergetických budovách na nízkoteplotní vytápění, na vysokoteplotní chlazení a rovněž na předehřev v přípravě teplé vody.
facility manager

Závěry z verifikace modelu Facility Management auditu I.

8.9.2014 | Ing. Zuzana Holubová, ČVUT v Praze, Fakulta stavební
V předešlých článcích byl prezentován model FMA a jeho verifikace v praxi. Tento článek je zaměřen na prezentaci možných oblastí rozvoje modelu FMA a oblasti facility managementu. Byly detekovány tři hlavní oblasti výzkumu. Tento článek prezentuje první dvě oblasti výzkumu. První oblast výzkumu by se měla zabývat otázkou používání ČSN EN 15 221 v praxi a její použitelností pro detekci FM procesů ve společnosti. Druhou oblastí pro výzkum je metodika členění účetních nákladů na facility management.

Projekt vytápění – přenosová schopnost sítí

1.9.2014 | Jiří V. Ráž, DiS.
Důležité nové informace o řešení ústředního vytápění. Vytápění se liší od cirkulačního vodovodu vyřešením přenosové schopnosti sítí a vyřešením výkonové regulace. Článek se věnuje první z charakteristik skutečného vytápění – přenosové schopnosti izolovaných a neizolovaných potrubních sítí.

Praktické využívání zařízení techniky prostředí

1.9.2014 | Ing. Jaroslav Bambous
Současně realizovaná zařízení techniky prostředí zdaleka nevyužívají současné technické možnosti v oboru. Důvodem není jen snižování investičních nákladů na úkor budoucích nákladů na provoz zařízení, ale i profesionalita investorů a projektantů, kteří rozhodují o úrovni návrhu a realizaci celé stavby. Negativním faktorem je i čas vymezený na přípravu stavby a čas, který je k dispozici pro vlastní realizaci.
diskuse: 3 příspěvky, poslední 01.09.2014 12:11

Stručná historie fotovoltaiky

1.9.2014 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Historie fotovoltaiky začíná objevením fotoelektrického a později fotovoltaického jevu. Do praktického užití se fotovoltaika dostala o století později. Následoval bouřlivý vývoj provázený rapidním poklesem cen a růstem účinnosti.
diskuse: 25 příspěvků, poslední 08.09.2014 13:21

III. ročník mezinárodní konference DNI FACILITY MANAGEMENTU v Bratislavě

1.9.2014 | Petra Gütterová, redakce
Třetí ročník konference DNI FACILITY MANAGEMENTU v Bratislavě přinesl zejména diskusi k pohledu na FM a k úloze facility manažerů a názory na prezentaci přidané hodnoty FM směrem k vedení společností. Prohlédněte si jednotlivé přednášky.
trubkové otopné těleso

Prodej otopných těles v ČR v roce 2013

25.8.2014 | Ing. Jan Blažíček, redakce
Jak se vyvíjejí celkové prodeje a preference českých zákazníků v oblasti otopných těles? Na tuto otázku se snažíme každoročně odpovědět za pomoci vyhodnocení prodejních výsledků tohoto obchodního segmentu. Vstupní data posbíraná za časové období 2005 až 2013 nám tradičně poskytla Asociace podniků topenářské techniky (APTT).
diskuse: 1 příspěvek, 03.09.2014 23:26

Mezi pisoáry

25.8.2014 | Ing. Roman Januška, vedoucí oddělení přípravy staveb, Pozemní stavitelství Zlín a.s.
Skoro 70 % dotázaných mužů nevadí, že pisoáry nejsou odděleny mezistěnou. Častá menší než minimální osová vzdálenost mušlí je brána jako samozřejmost. Průzkum pánských toalet ukázal, že řešení není mnoho závislé na druhu občanské vybavenosti, ale spíše na investorovi – jednotlivci či organizaci.
diskuse: 1 příspěvek, 25.08.2014 19:33

Sezónní akumulátor tepla s minimálními ztrátami

25.8.2014 | Ing. Ervín Nohejl
Koncepce zásobníku využívá specifických vlastností trihydrátu octanu sodného. Ten lze po roztavení podchladit až na teplotu okolí, přičemž zůstane v tekutém stavu. Tím se sníží ztráty při skladování tepla.
Krystalizace, a tím uvolnění tepla, se spouští vnějším impulsem.

XIV. ročník prestižní akce Týden Facility managementu 2014

22.8.2014 | IFMA CZ
Asociace IFMA CZ si Vás dovoluje pozvat na již tradiční prestižní akci Týden Facility managementu 2014, která se koná ve dnech 10.–14. listopadu 2014 v Praze. Letošní již XIV. ročník nese motto „NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI“. Záštitu nad akcí převzala ministryně pro místní rozvoj paní Věra Jourová a Ing. Jiří Nouza, náměstek primátora hl. m. Prahy.

Tlakové ztráty v perforovaných vzduchovodech

18.8.2014 | Ing. Martin Pospíšil, ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí
Článek přináší základní přehled o vnitřní aerodynamice v perforovaných vzduchovodech se zaměřením na tlakové ztráty a rovnoměrnou distribuci vzduchu z těchto vzduchovodů. Jsou v něm uvedeny faktory, které ovlivňují tyto ztráty, a tím i rovnoměrnost výtoku vzduchu.

Trávy jako obnovitelné zdroje energie se zřetelem na spalování

18.8.2014 | Ing. Jan Frydrych, Ing. Pavla Volková, OSEVA vývoj a výzkum s. r. o., Ing. David Andert, CSc., Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i, kolektiv
Pod pojem biomasa z rostlin můžeme zařadit slámu obilovin, řepkovou slámu, energetické dřeviny a energetické byliny. Byliny pro energetické využití jsou jednoleté a víceleté. Mezi víceleté energetické rostliny můžeme zařadit energetické trávy.
těžba břidlicového plynu

Americká a globální břidlicová revoluce

18.8.2014 | Mgr. Petr Strejček, Ph.D. MBA
Zatímco je v České republice uvaleno „zatímní moratorium“ na těžbu ropy, nebo zemního plynu z břidlice , ve světě se pomalu nekonvenční způsob této produkce rozjíždí. Text popisuje a vysvětluje proces „břidlicové revoluce“ v USA a porovnává přístupy ke stejnému způsobu těžby ve více světových regionech a státech. Autor se v textu zamýšlí i nad splněním podmínek pro možnosti „exportu břidličných“ komodit globálně a nad důsledky rozšíření masivního vývozu nekonvenčního plynu a ropy.
diskuse: 9 příspěvků, poslední 27.08.2014 23:07
Solární termické trubkové kolektory

Vliv stagnačních stavů na solární soustavy

11.8.2014 | Ing. Petr Kramoliš, doc. Ing. Mojmír VRTEK, Ph.D. | Vytápění větrání instalace č. 2/2014
Se zvětšujícími se solárními soustavami, ať již v sítích místních CZT nebo v průmyslu, dochází k nárůstu kolektorové plochy. Při snížení či zastavení odběru tepla ze soustavy, eventuálně výpadku elektrické energie, nastává v době oslunění přehřívání solárních kolektorů na vysoké teploty, které snižují životnost zařízení i teplonosné kapaliny. Tento problém je nutno řešit vždy individuálně.
diskuse: 1 příspěvek, 11.08.2014 15:25

Centrální systémy zásobování teplem nebo tepelná čerpadla?

4.8.2014 | doc. Ing. Jan Fiedler, Dr.
Příspěvek se zabývá aktuálním vážným problémem soustav CZT, kterým je odpojování jednotlivých zákazníků a z toho vyplývající hrozbou možného rozpadu celé teplárenské soustavy v dané lokalitě. Konkurence CZT ve formě tepelných čerpadel je jednou z reálných možností náhrady CZT individuálním zdrojem tepla. Jsou uvedeny důvody pro použití včetně výhod a nevýhod vůči CZT.
diskuse: 16 příspěvků, poslední 28.01.2015 10:33
zpět na aktuální články       ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ...   
 
 
 

Aktuální články na ESTAV.czPraha 9 chce místo garáží na Krocínce parcely pro rodinné domyS Trigemou o problematice EIA a novele stavebního zákonaZákladní škola Karla Malicha v pasivním energetickém standardu