Rok vydání:

Vydavatel:

Autor:

Zaměření:             
Publikace vydavatele STP - Společnost pro techniku prostředí
bylo nalezeno 32 publikací

Elektrická energie ve vytápění

vydavatel:STP - Společnost pro techniku prostředí (další publikace)
rok vydání:2002
rozsah:54 stran
zaměření:Vytápění
dopor. cena:120 Kč
 
Sborník k semináři. Elektrická energie ve vytápění (Fridrich) - Dělené otopné soustavy (Jirout) - Topné kabely a elektrické podlahové vytápění (Soušek) - Elektrokotelny (Ceé) - Elektrické podlahové, stěnové a stropní vytápění (Bašta) - Ohřívání teplé vody a elektrická energie (Kabele) - Bivalentní zdroje tepla ve vytápění (Valoušek) - Elektrická energie - kombinace tepla a chladu (Galád).
koupit zde

Klimatizace a větrání pro příští století

vydavatel:STP - Společnost pro techniku prostředí (další publikace)
rok vydání:1999
rozsah:233 stran
zaměření:Větrání a klimatizace
dopor. cena:200 Kč
 
Sborník ze 14. konference, 40 autorů.
koupit zde

Klimatizace a větrání

vydavatel:STP - Společnost pro techniku prostředí (další publikace)
rok vydání:1997
rozsah:188 stran
zaměření:Větrání a klimatizace
dopor. cena:180 Kč
 
Sborník z 13. konference, 29 autorů.
koupit zde

Klimatizace a větrání

vydavatel:STP - Společnost pro techniku prostředí (další publikace)
rok vydání:2002
rozsah:242 stran
zaměření:Větrání a klimatizace
dopor. cena:150 Kč
 
Sborník z 15. konference, 39 autorů.
koupit zde

Konference Vytápění Třeboň 2007 Sborník přednášek

autor:kolektiv autorů
vydavatel:STP - Společnost pro techniku prostředí (další publikace)
rok vydání:2007
formát:A4
rozsah:379 stran
zaměření:Vytápění
dopor. cena:200 Kč
titulka
 
Sborník 62 příspěvků z konference, která se konala ve dnech 15. až 17. května 2007. Příspěvky jsou rozděleny do tématických sekcí: Řešení vytápění a větrání u nízkoenergetických domů - Soustavy, zdroje tepla a otopné plochy - Řízení a regulace - Obnovitelné zdroje energie - Ekonomie, ekologie a provoz - Hluk zdrojů tepla a tepelných soustav a firemní příspěvky.
koupit zde

Kotle pro rok 2000

vydavatel:STP - Společnost pro techniku prostředí (další publikace)
rok vydání:1998
rozsah:94 stran
zaměření:Vytápění
dopor. cena:80 Kč
 
Sborník k semináři. Zkoušení a certifikace kotlů po nabytí účinnosti zákona č. 22/1997 Sb. a příslušných nařízení vlády (Paulas) - Zabezpečovací zařízení kotlů a revidovaná ČSN 06 0830 (Jirout) - Paliva a energie (Tvrdý) - Spalování biomasy (Trnobranský) - Aspekty výběru kotlů (Mužík) - Litinové kotle z Francie (Jirásko - Rikotherm) - Ekologické a ekonomické vytápění kotli Viessmann (Jiroutová) - Kotle budoucnosti (Kuba - Buderus) - Do nového tisíciletí s topenářskou technikou Viadrus (Ligocká) - Teplovodní kotle Dakon (Minarčík) - Kotle z Anglie (Ochmann - Ideal) - Kotle pro rok 2000 (Truchlík - KKH) - Kotle pro spalování biomasy (Verner) - Ekonomický a ekologický zdroj tepla - Plynové kotle Therm (Fila).
koupit zde

Měření tepla, indikace a rozdělování úhrady za vytápění a ohřev TUV (sešit projektanta č. 10)

autor:Jiří Cikhart
vydavatel:STP - Společnost pro techniku prostředí (další publikace)
rok vydání:2003
rozsah:115 stran
zaměření:Vytápění, Voda, kanalizace
dopor. cena:120 Kč
 
koupit zde

Metodika měření a hodnocení mikroklimatických a vzduchotechnických parametrů

vydavatel:STP - Společnost pro techniku prostředí (další publikace)
rok vydání:1997
rozsah:58 stran
zaměření:Větrání a klimatizace
dopor. cena:70 Kč
 
Sborník k semináři. Mezinárodní mikroklimatické normativy (Mathauserová) - V ČR platné a připravované předpisy pro mikroklima (Pulkrábek) - Měření mikroklimatických parametrů - metodika, přístrojové vybavení (Mathauserová) - Měření vzduchotechnických parametrů - zásady, metodika, přístrojové vybavení (Mareš) - Protokol o zkoušce chodu a zaregulování výkonových parametrů vzduchotechnického zařízení (Toman).
koupit zde

Otopné soustavy teplovodní (sešit projektanta č. 1)

autor:Jiří Bašta, Karel Kabele
vydavatel:STP - Společnost pro techniku prostředí (další publikace)
rok vydání:2001
rozsah:85 stran
zaměření:Vytápění
dopor. cena:120 Kč
 
koupit zde

Pára ve vytápění

vydavatel:STP - Společnost pro techniku prostředí (další publikace)
rok vydání:2001
rozsah:53 stran
zaměření:Vytápění
dopor. cena:70 Kč
 
Sborník k semináři. Vodní pára v historii a současnosti (Fridrich) - Maximální využití energií v parních soustavách (Kotrbatý) - Zkušenosti Zásobování teplem Ostrava, a.s. se soustavou nepřímého ohřevu TUV na parních stanicích (Tichý) - Rekonstrukce středotlaké parní kotelny na nízkotlakou (Altman) - Předávací stanice pára - voda (Kašík) - Rekonstrukce předávacích stanic (Šteinfest) - Dimenzování kondenzátních potrubí (Neužil) - Vyrovnávání hladin při současném společném provozu více nízkotlakých parních kotlů do jedné otopné soustavy (Jirout) - Regulační armatury pro páru (Doubrava) - Zvláštnosti přenosu tepla párou (Valenta).
koupit zde

Plyn ve vytápění

vydavatel:STP - Společnost pro techniku prostředí (další publikace)
rok vydání:1999
rozsah:126 stran
zaměření:Vytápění
dopor. cena:140 Kč
 
Sborník k semináři. Programy úspor paliv a energií (Bartoň) - Současnost a perspektivy zásobování zemním plynem (Malínský) - Technická a předpisová činnost v oblasti plynových zařízení (Buchta) - Vlastnosti plynných paliv (Mareš) - Dodavatelské podmínky, zřizování a uvádění plyn. zaříz. do provozu (Novák) - Základní požadavky na umístění, provedení a vybavení plyn. kotelen (Přibyla) - Větrání plyn. kotelen (Jelínek) - Hlučnost plyn. kotelen (Nový) - Odtahy spalin u plyn. spotřebičů (Jiřík) - Komíny odolné vůči vlhkosti (Seidl) - Vyústění odtahu spalin od spotřebičů na plynná paliva na venkovní zdi (fasádě) (Kebrdle) - Tmavé a světlé plyn. zářiče (Kotrbatý) - Plyn ve vytápění z hlediska hygieny (Mathauserová) - Hospodárnost využití plynu (Brož).
koupit zde

Počítač pro vzduchotechniky

vydavatel:STP - Společnost pro techniku prostředí (další publikace)
rok vydání:2001
rozsah:66 stran
zaměření:Větrání a klimatizace
dopor. cena:80 Kč
 
Sborník k semináři. Programová linka KMP pro projektování systémů větrání a klimatizace (Dvořák) - Propojení výpočtových a rozpočtovacích programů na AutoCAD (Vaněk) - Počítačové simulace energetických bilancí (Lain) - Počítačové simulace proudění CFD a příklady využití (Barták) - Zkušenosti s projekcí vzduchotechniky pomocí 3D návrhového programu (Šimeček) - Programy typu CAD a nadstavby a knihovny pro VZT (Staněk) a další.
koupit zde

Právní aspekty přípravy a realizace staveb

vydavatel:STP - Společnost pro techniku prostředí (další publikace)
rok vydání:1996
rozsah:34 stran
zaměření:Stavba a energie
dopor. cena:60 Kč
 
Sborník k semináři. Stavební právo v praxi (Lanč) - Změny živnostenského zákona provedené zákonem č.286/1995 Sb. ve vazbě na projektantské a stavební profese (Horálek) - Aplikace zákona o ochraně hospodářské soutěže v praxi s přihlédnutím k ustanovení o nekalé soutěži v obchodním zákoníku (Ladman) - Zákon o státním zkušebnictví s přihlédnutím k výrobkům pro stavby - obor TZB (Chyba) - Závaznost technických norem a přechod na evropské normy (Jareš).
koupit zde

Progresivní způsoby bytového větrání

vydavatel:STP - Společnost pro techniku prostředí (další publikace)
rok vydání:1999
rozsah:75 stran
zaměření:Větrání a klimatizace
dopor. cena:70 Kč
 
Sborník k semináři. Bytové větrání ve stínu současných předpisů (Jokl) - Systémy bytového větrání (Papež) - Důvody pro nucené větrání (Papež) - Odéry v interiéru budov a výměna vzduchu v bytech (Jokl) - Normy DIN pro větrání bytů (Jokl, Chlum) - Energetická potřeba a její úspory (Chlum) - Rekuperace v bytovém větrání - ano či ne (Papež) - Důvody regenerace jednotlivých typů staveb - RD, ČD, panelové domy (Papež) - Ekonomická studie porovnání centrálního a individuálního větrání (Chlum) - Systémová technika LUNOS (Chlum) - Experimentální ověření rekonstrukce větracího zařízení v bytovém jádru (Chlum) - Vzorová řešení pro jednotlivé typy bytových jader (Papež).
koupit zde

Průmyslové otopné soustavy (sešit projektanta č. 7)

autor:Miroslav Kotrbatý, Libor Seidl
vydavatel:STP - Společnost pro techniku prostředí (další publikace)
rok vydání:2000
rozsah:64 stran
zaměření:Vytápění
dopor. cena:80 Kč
 
koupit zde

Předávání klimatizačních a větracích zařízení do provozu

autor:Stanislav Toman
vydavatel:STP - Společnost pro techniku prostředí (další publikace)
rok vydání:1996
rozsah:54 stran
zaměření:Větrání a klimatizace, Stavba a energie
dopor. cena:110 Kč
 
Základní procesní akty ve výstavbě - Schéma procesu dodávky vzduchotechniky - Dotčené orgány státní správy - Právní předpisy - Schvalování a certifikace výrobků pro stavby - Finální dodávka - Smlouva o dílo - Příprava k odevzdání a převzetí díla - Přejímací řízení - Zkušební provoz - Garanční zkoušky - Kolaudační řízení - Provoz a údržba
koupit zde

Příprava teplé vody (sešit projektanta č. 3) - 2. přepracované vydání

autor:Vladimír Jirout a kolektiv
vydavatel:STP - Společnost pro techniku prostředí (další publikace)
rok vydání:2007
formát:A4
rozsah:72 stran
zaměření:Voda, kanalizace
dopor. cena:126 Kč
titulka
 
Dlouho očekávané nové vydání Sešitu projektanta č. 3. nahrazuje původní sešit Příprava teplé užitkové vody vydaný STP v roce 1999. Cílem práce autorského kolektivu (Buček, Jirout, Kabele, Kopřiva, Šíma, Žabička) bylo co nejvíce se přiblížit současnému stavu. Obsah: Teplá voda a její vlastnosti - Návrh (výpočet) zařízení na přípravu TV - Způsob přípravy TV - Výpočet a návrh potrubí pro rozvod TV - Měření spotřeby TV - Prvky zařízení pro přípravu TV - Dohřev TV v rozvodném potrubí - Předpisy a normy. Text doplňuje řada schémat a obrázků, formát A4 v měkké vazbě.
koupit zde

Přístroje pro úpravu vzduchu - čističe, zvlhčovače, ionizátory

vydavatel:STP - Společnost pro techniku prostředí (další publikace)
rok vydání:1998
rozsah:66 stran
zaměření:Větrání a klimatizace
dopor. cena:70 Kč
 
Sborník k semináři. Prašnost ve vnitřním prostředí (Hollerová) - Vliv znečištění ovzduší a interiérového prostředí na dýchací ústrojí člověka (Kašák) - Čističe a další přístroje na úpravu vzduchu (Mathauserová) - Účinnost recirkulačních filtrů vzduchu při záchytu plynných škodlivin (Pata) - Vliv umístění čističky vzduchu na pročištění místnosti (Šourek) - Ionizace vzduchu, ionizátory, zkušenosti s přístroji na úpravu vzduchu ve školství, zdravotnictví (Lajčíková) - Užití zvlhčovačů vzduchu v prevenci onemocnění dýchacích cest (Holcátová) - Vývoj informovanosti a změny požadavků uživatelů přístrojů na úpravu vzduchu (Váňa).
koupit zde

Regulace ve vytápění (sešit projektanta č. 6)

autor:Jiří Doubrava a kolektiv
vydavatel:STP - Společnost pro techniku prostředí (další publikace)
rok vydání:2000
rozsah:155 stran
zaměření:Vytápění
dopor. cena:80 Kč
 
koupit zde

Rekonstrukce zásobování sídlišť teplem

vydavatel:STP - Společnost pro techniku prostředí (další publikace)
rok vydání:1998
rozsah:80 stran
zaměření:Vytápění
dopor. cena:90 Kč
 
Sborník k semináři. Rekonstrukce zásobování sídlišť teplem (Altman) - Možnosti modernizace zdrojů tepla (Jánský) - Dvoutrubkové kontra čtyřtrubkové rozvody (Číhal) - Stavebnicové výměníkové stanice (Kotrbatý) - Částečné rekonstrukce objektů připojených na CZT (Doubrava) - Provozní problémy rekonstruovaných soustav (Valenta) - Připojení otopné soustavy s přirozeným oběhem na soustavu CZT nebo kotelnu (Šíma) - Zaregulování rozvodů TUV (Bajgar) - Projekt, rekonstrukce a daně (Novák) - Úloha rekonstrukce vytápění budov na úseku měřicí techniky (Bura, Štěpán) - ČSN ve vytápění (Jirout).
koupit zde

Sborník z 16. konference o vytápění

vydavatel:STP - Společnost pro techniku prostředí (další publikace)
rok vydání:2001
rozsah:420 stran
zaměření:Vytápění
dopor. cena:390 Kč
 
Sborník z konference, 66 autorů.
koupit zde

Sborník z 15. konference o vytápění

vydavatel:STP - Společnost pro techniku prostředí (další publikace)
rok vydání:1997
rozsah:263 stran
zaměření:Vytápění
dopor. cena:200 Kč
 
Sborník z konference, 45 autorů.
koupit zde

Úprava vody pro otopné soustavy

vydavatel:STP - Společnost pro techniku prostředí (další publikace)
rok vydání:2002
rozsah:42 stran
zaměření:Vytápění
dopor. cena:60 Kč
 
Sborník k semináři. Úvod k problematice požadavků na otopnou vodu (Bašta) - Chemie vody (Panáček) - Vzduch v oběhové vodě tepelných soustav (Valenta) - Úprava vody pro otopné soustavy (Procházka) - Otopné soustavy s ocelovými otopnými tělesy - Zásady pro uvedení do provozu (Gulyás, Tajbr) - Opatření k zamezení škod způsobených korozí v teplovodních otopných soustavách (Říha).
koupit zde

Uvádění výrobků technických zařízení budov na trh v ČR a související právní předpisy

vydavatel:STP - Společnost pro techniku prostředí (další publikace)
rok vydání:2002
rozsah:48 stran
zaměření:Stavba a energie
dopor. cena:60 Kč
 
Sborník přednášek. Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a návazné nařízení vlády ČR (Kučera) - Uvádění stavebních výrobků z oboru TZB na trh a související právní předpisy (Fanta) - Požadavky požární bezpečnosti související s tzb (Neudert) - Topenářské výrobky obecně (Babák) - Rozvody vody, vytápění a kanalizace a jejich prvky (Drsková) - Úloha managementu jakosti v podniku při uvádění výrobků na trh (Kunzl).
koupit zde

Větrání kuchyní (sešit projektanta č. 1)

autor:Zuzana Mathauserová, Petr Morávek
vydavatel:STP - Společnost pro techniku prostředí (další publikace)
rok vydání:2000
rozsah:29 stran
zaměření:Větrání a klimatizace
dopor. cena:40 Kč
 
koupit zde

Vodní pára ve vytápění (sešit projektanta č. 8)

autor:Jan Täubel
vydavatel:STP - Společnost pro techniku prostředí (další publikace)
rok vydání:2000
rozsah:101 stran
zaměření:Vytápění
dopor. cena:80 Kč
 
koupit zde

Výkresová dokumentace ve vytápění (sešit projektanta č. 2)

autor:Jiří Bašta a kolektiv
vydavatel:STP - Společnost pro techniku prostředí (další publikace)
rok vydání:1999
rozsah:60 stran
zaměření:Vytápění
dopor. cena:80 Kč
 
koupit zde

Výpočtové tabulky pro vytápění (sešit projektanta č. 9)

autor:Karel Laboutka, Tomáš Suchánek
vydavatel:STP - Společnost pro techniku prostředí (další publikace)
rok vydání:2001
rozsah:208 stran
zaměření:Vytápění
dopor. cena:290 Kč
 
koupit zde

Vytápění kapalnými palivy

vydavatel:STP - Společnost pro techniku prostředí (další publikace)
rok vydání:1999
rozsah:85 stran
zaměření:Vytápění
dopor. cena:120 Kč
 
Sborník k semináři. Topné oleje - minulost, současnost, budoucnost (Kolman) - Nízkosirné extralehké oleje (Šponar) - Problematika vytápění kapalnými palivy z hlediska požární bezpečnosti (Petružálková, Blecha) - Topná zařízení na kapalná paliva (Jiroutová) - Technické řešení úložišť olejů a jejich rozvodů (Šindelář) - Přehled sanačních technologií horninového prostředí a podzemních vod před znečištěním ropnými látkami (Landa) - Topné oleje - pohled dovozce kotlů a garanta servisu (Jirásko) - Některé zvláštnosti komínů ke spotřebičům spalujících kapalná paliva (Jirout) - Ekologické spalování kapalných paliv (Ligocká).
koupit zde

Vytápění rodinných domů

vydavatel:STP - Společnost pro techniku prostředí (další publikace)
rok vydání:2001
rozsah:87 stran
zaměření:Vytápění
dopor. cena:80 Kč
 
Sborník k semináři. Moderní zdroje tepla k vytápění rodinných domů (Mužík) - Využití biomasy a akumulační zdroje pro vytápění RD (Kabrhel) - Komíny v rodinných domech (Jirout) - Krby ano či ne? (Lerl) - Návrh otopných těles a tepelná pohoda (Bašta) - Perspektivy využití přirozeného oběhu vody v moderních soustavách (Šíma) - Experimentální rodinný dům (Fischer) - Teplovzdušné vytápění rodinných domů (Kabele) - Zkušenosti s teplovzdušným vytápěním nízkoenergetických rodinných domů v ČR (Morávek) - Nové předpisy pro výpočet tepelných bilancí - EN 832 a jejich využití v praxi (Krtková) - Co umožňuje inteligentní rodinný dům? (Kabele).
koupit zde
další publikace >>>
 
 
 

Aktuální články na ESTAV.czAnalytici: Ceny elektřiny a plynu by příští rok růst nemělyAccolade získala od Erste 800 mil. Kč na financování čtyř průmyslových halRekonstrukce izolace v podkroví