Zákon č. 90/2016 Sb. a související předpisy

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie o společném rámci pro uvádění výrobků na trh a upravuje postup státních orgánů při ochraně trhu před výrobky, které by mohly ohrozit život, zdraví, majetek nebo životní prostředí nebo jiný veřejný zájem.

txt
pdf

Zákon č. 90/2016 Sb.

o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh
uveřejněno v: č. 36/2016 Sbírky zákonů na straně 1762
schváleno:03.03.2016
účinnost od:15.04.2016
[Textová verze] [PDF ke stažení (349 kB)]
txt
pdf

Nařízení č. 96/2016 Sb.

o rekreačních plavidlech a vodních skútrech
uveřejněno v: č. 39/2016 Sbírky zákonů na straně 1850
schváleno:16.03.2016
účinnost od:15.04.2016
[Textová verze] [PDF ke stažení (1561 kB)]
txt
pdf

Nařízení č. 97/2016 Sb.

o technických požadavcích na výbušniny
uveřejněno v: č. 40/2016 Sbírky zákonů na straně 1882
schváleno:16.03.2016
účinnost od:20.04.2016
[Textová verze] [PDF ke stažení (2042 kB)]
txt
pdf

Nařízení č. 116/2016 Sb.

o posuzování shody zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu při jejich dodávání na trh
uveřejněno v: č. 45/2016 Sbírky zákonů na straně 2002
schváleno:30.03.2016
účinnost od:20.04.2016
[Textová verze] [PDF ke stažení (2320 kB)]
txt
pdf

Nařízení č. 117/2016 Sb.

o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh
uveřejněno v: č. 45/2016 Sbírky zákonů na straně 2037
schváleno:30.03.2016
účinnost od:20.04.2016
[Textová verze] [PDF ke stažení (671 kB)]
txt
pdf

Nařízení č. 118/2016 Sb.

o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh
uveřejněno v: č. 45/2016 Sbírky zákonů na straně 2052
schváleno:30.03.2016
účinnost od:20.04.2016
[Textová verze] [PDF ke stažení (488 kB)]
txt
pdf

Nařízení č. 119/2016 Sb.

o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh
uveřejněno v: č. 45/2016 Sbírky zákonů na straně 2061
schváleno:30.03.2016
účinnost od:20.04.2016
[Textová verze] [PDF ke stažení (1233 kB)]
txt
pdf

Nařízení č. 120/2016 Sb.

o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh
uveřejněno v: č. 46/2016 Sbírky zákonů na straně 2082
schváleno:30.03.2016
účinnost od:20.04.2016
[Textová verze] [PDF ke stažení (5440 kB)]
txt
pdf

Nařízení č. 121/2016 Sb.

o posuzování shody vah s neautomatickou činností při jejich dodávání na trh
uveřejněno v: č. 47/2016 Sbírky zákonů na straně 2194
schváleno:30.03.2016
účinnost od:20.04.2016
[Textová verze] [PDF ke stažení (1775 kB)]
txt
pdf

Nařízení č. 122/2016 Sb.

o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent
uveřejněno v: č. 47/2016 Sbírky zákonů na straně 2224
schváleno:30.03.2016
účinnost od:20.04.2016
[Textová verze] [PDF ke stažení (2702 kB)]
txt
pdf

Nařízení č. 219/2016 Sb.

o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh
uveřejněno v: č. 85/2016 Sbírky zákonů na straně 3306
schváleno:07.07.2016
účinnost od:19.07.2016
[Textová verze] [PDF ke stažení (5902 kB)]

Projekty 2017

Právní předpisy

Hledání:


technická podpora výrobců CAD knihovny

 
 

Aktuální články na ESTAV.czStředočeský kraj požádal ministerstva o peníze na nové školkyFeng shui – Tao, jing, jan a symbolika v praxi4 zásady, podle kterých byste měli vybírat vchodové dveřeJsou všechny venkovní stínící systémy vhodné do každého počasí?