Zákon č. 263/2016 Sb. - Atomový zákon a související předpisy

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropského společenství pro atomovou energii (dále jen "Euratom") a Evropské unie, zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Euratomu a Evropské unie a upravuje a) podmínky mírového využívání jaderné energie; b) podmínky vykonávání činností v rámci expozičních situací; c) nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem; d) schvalování typu některých výrobků v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření a podmínky přepravy radioaktivní nebo štěpné látky, radioaktivního odpadu nebo vyhořelého jaderného paliva; e) monitorování radiační situace; f) zvládání radiační mimořádné události; g) podmínky zabezpečení jaderného zařízení, jaderného materiálu a zdroje ionizujícího záření (dále jen "zabezpečení"); h) požadavky k zajištění nešíření jaderných zbraní a i) výkon státní správy v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření.

txt
pdf

Zákon č. 263/2016 Sb.

atomový zákon
uveřejněno v: č. 102/2016 Sbírky zákonů na straně 3938
schváleno:14.07.2016
účinnost od:01.01.2017
[Textová verze] [PDF ke stažení (1906 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 21/2017 Sb.

o zajišťování jaderné bezpečnosti jaderného zařízení
uveřejněno v: č. 7/2017 Sbírky zákonů na straně 218
schváleno:23.01.2017
účinnost od:15.02.2017
[Textová verze] [PDF ke stažení (383 kB)]
txt
pdf

Nařízení č. 347/2016 Sb.

o sazbách poplatků na odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
uveřejněno v: č. 136/2016 Sbírky zákonů na straně 5075
schváleno:05.10.2016
účinnost od:01.01.2017
[Textová verze] [PDF ke stažení (236 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 358/2016 Sb.

o požadavcích na zajišťování kvality a technické bezpečnosti a posouzení a prověřování shody vybraných zařízení
uveřejněno v: č. 143/2016 Sbírky zákonů na straně 5554
schváleno:17.10.2016
účinnost od:01.01.2017
[Textová verze] [PDF ke stažení (4795 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 359/2016 Sb.

o podrobnostech k zajištění zvládání radiační mimořádné události
uveřejněno v: č. 143/2016 Sbírky zákonů na straně 5613
schváleno:17.10.2016
účinnost od:01.01.2017
[Textová verze] [PDF ke stažení (1574 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 360/2016 Sb.

o monitorování radiační situace
uveřejněno v: č. 143/2016 Sbírky zákonů na straně 5642
schváleno:17.10.2016
účinnost od:01.01.2017
[Textová verze] [PDF ke stažení (2010 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 361/2016 Sb.

o zabezpečení jaderného zařízení a jaderného materiálu
uveřejněno v: č. 143/2016 Sbírky zákonů na straně 5690
schváleno:17.10.2016
účinnost od:01.01.2017
[Textová verze] [PDF ke stažení (373 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 362/2016 Sb.

o podmínkách poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v některých existujících expozičních situacích
uveřejněno v: č. 143/2016 Sbírky zákonů na straně 5704
schváleno:17.10.2016
účinnost od:01.01.2017
[Textová verze] [PDF ke stažení (279 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 374/2016 Sb.

o evidenci a kontrole jaderných materiálů a oznamování údajů o nich
uveřejněno v: č. 150/2016 Sbírky zákonů na straně 5898
schváleno:07.11.2016
účinnost od:01.01.2017
[Textová verze] [PDF ke stažení (585 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 375/2016 Sb.

o vybraných položkách v jaderné oblasti
uveřejněno v: č. 150/2016 Sbírky zákonů na straně 5915
schváleno:07.11.2016
účinnost od:01.01.2017
[Textová verze] [PDF ke stažení (2487 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 376/2016 Sb.

o položkách dvojího použití v jaderné oblasti
uveřejněno v: č. 150/2016 Sbírky zákonů na straně 5940
schváleno:07.11.2016
účinnost od:01.01.2017
[Textová verze] [PDF ke stažení (2355 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 377/2016 Sb.

o požadavcích na bezpečné nakládání s radioaktivním odpadem a o vyřazování z provozu jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie
uveřejněno v: č. 151/2016 Sbírky zákonů na straně 5978
schváleno:07.11.2016
účinnost od:01.01.2017
[Textová verze] [PDF ke stažení (274 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 378/2016 Sb.

o umístění jaderného zařízení
uveřejněno v: č. 151/2016 Sbírky zákonů na straně 5989
schváleno:07.11.2016
účinnost od:01.01.2017
[Textová verze] [PDF ke stažení (306 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 379/2016 Sb.

o schválení typu některých výrobků v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření a přepravě radioaktivní nebo štěpné látky
uveřejněno v: č. 151/2016 Sbírky zákonů na straně 5998
schváleno:07.11.2016
účinnost od:01.01.2017
[Textová verze] [PDF ke stažení (20277 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 408/2016 Sb.

o požadavcích na systém řízení
uveřejněno v: č. 166/2016 Sbírky zákonů na straně 6363
schváleno:06.12.2016
účinnost od:01.01.2017
[Textová verze] [PDF ke stažení (303 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 422/2016 Sb.

o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje
uveřejněno v: č. 172/2016 Sbírky zákonů na straně 6618
schváleno:14.12.2016
účinnost od:01.01.2017
[Textová verze] [PDF ke stažení (194580 kB)]


Od nového roku vstoupil v platnost nový atomový zákon

14.1.2017 | Ing. Karla Petrová, Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB)
Dnem 1. 1. 2017 vstoupil v platnost nový atomový zákon (NAZ) a jeho prováděcí předpisy. Nové přístupy k regulaci ozáření přírodními zdroji objasnila Ing. Karla Petrová, ředitelka sekce radiační ochrany Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB). Do této oblasti spadá i problematika radonu budov, stavebních materiálů a pitné vody.

Projekty 2017

Právní předpisy

Hledání:


technická podpora výrobců CAD knihovny

 
 

Aktuální články na ESTAV.czStředočeský kraj požádal ministerstva o peníze na nové školkyFeng shui – Tao, jing, jan a symbolika v praxi4 zásady, podle kterých byste měli vybírat vchodové dveřeJsou všechny venkovní stínící systémy vhodné do každého počasí?