Zákon č. 262/2006 Sb. - Zákoník práce a související předpisy

txt

Zákon č. 262/2006 Sb.

Zákoník práce
se změnami:585/2006 Sb., ..., 440/2016 Sb.
uveřejněno v: č. 84/2006 Sbírky zákonů na straně 3146
schváleno:21.04.2006
účinnost od:01.01.2007
[Textová verze]
txt

Zákon č. 65/1965 Sb.

Zákoník práce
se změnami:88/1968 Sb., ..., 115/2006 Sb., zrušeno 262/2006 Sb.
uveřejněno v: č. 32/1965 Sbírky zákonů na straně 0357
schváleno:16.06.1965
účinnost od:01.01.1966
zrušeno:01.01.2007
[Textová verze]
txt

Zákon č. 309/2006 Sb.

kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy
se změnami:362/2007 Sb., 189/2008 Sb., 223/2009 Sb., 365/2011 Sb., 375/2011 Sb., 225/2012 Sb., 88/2016 Sb.
uveřejněno v: č. 96/2006 Sbírky zákonů na straně 3789
schváleno:23.05.2006
účinnost od:01.01.2007
[Textová verze]
txt
pdf

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb.

o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu
uveřejněno v: č. 67/2010 Sbírky zákonů na straně 2266
schváleno:31.05.2010
účinnost od:01.01.2011
[Textová verze] [PDF ke stažení (470 kB)]
txt
pdf

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
se změnami:68/2010 Sb., 93/2012 Sb., 9/2013 Sb., 32/2016 Sb.
uveřejněno v: č. 111/2007 Sbírky zákonů na straně 5086
schváleno:12.12.2007
účinnost od:01.01.2008
[Textová verze] [PDF ke stažení (11106 kB)]
txt
pdf

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.

o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
uveřejněno v: č. 30/2005 Sbírky zákonů na straně 834
schváleno:26.01.2005
účinnost od:01.03.2005
[Textová verze] [PDF ke stažení (947 kB)]
txt
pdf

Nařízení vlády č. 406/2004 Sb.

o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu
uveřejněno v: č. 131/2004 Sbírky zákonů na straně 7891
schváleno:02.06.2004
účinnost od:01.09.2004
[Textová verze] [PDF ke stažení (421 kB)]
txt

Nařízení vlády č. 11/2002 Sb.

kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů
se změnami:405/2004 Sb.
uveřejněno v: č. 6/2002 Sbírky zákonů na straně 314
schváleno:14.11.2001
účinnost od:01.01.2003
[Textová verze]
txt
pdf

Nařízení vlády č. 168/2002 Sb.

kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky
uveřejněno v: č. 71/2002 Sbírky zákonů na straně 3542
schváleno:25.03.2002
účinnost od:01.01.2003
[Textová verze] [PDF ke stažení (56 kB)]
txt

Nařízení č. 178/2001 Sb.

kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci
poznámka:tabulky v příloze č. 1 část C jsou ve formátu PDF k dispozici u nařízení č. 441/2004 Sb. (novela)
se změnami:523/2002 Sb., 441/2004 Sb., zrušeno 361/2007 Sb.
uveřejněno v: č. 68/2001 Sbírky zákonů na straně 3682
schváleno:18.04.2001
účinnost od:06.06.2001
zrušeno:01.01.2008
[Textová verze]
pdf

Nařízení č. 441/2004 Sb.

kterým se mění nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb.
poznámka:nařízení je zde uvedeno z důvodu doplnění tabulek v příloze č. 1 část C ve formátu PDF k nařízení č. 178/2001 Sb.
se změnami:zrušeno 361/2007 Sb.
uveřejněno v: č. 145/2004 Sbírky zákonů na straně 8382
schváleno:02.06.2004
účinnost od:01.09.2004
zrušeno:01.01.2008
[PDF ke stažení (4269 kB)]
txt
pdf

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.

kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
uveřejněno v: č. 144/2001 Sbírky zákonů na straně 7982
schváleno:12.09.2001
účinnost od:01.01.2003
[Textová verze] [PDF ke stažení (72 kB)]
txt
pdf

Nařízení vlády č. 494/2001 Sb.

kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu
se změnami:zrušeno 201/2010 Sb.
uveřejněno v: č. 178/2001 Sbírky zákonů na straně 11028
schváleno:14.11.2001
účinnost od:01.01.2002
zrušeno:01.01.2011
[Textová verze] [PDF ke stažení (104 kB)]
txt
pdf

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb.

kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
uveřejněno v: č. 178/2001 Sbírky zákonů na straně 11033
schváleno:14.11.2001
účinnost od:01.01.2002
[Textová verze] [PDF ke stažení (358 kB)]


svářeči a ochrana zdraví, foto 3M Česko, spol. s r.o.

Ochrana zdraví při svařování

17.11.2016 | 3M Česko, spol. s r.o.
Když svářeči přemýšlejí o ochraně svého zdraví, řeší většinou kvalitu svářečské kukly. Při svařování ale dostávají zabrat i dýchací orgány. Ač si 98 % svářečů tato rizika uvědomuje, až třetina svářečů nepoužívá respirátor.

Kategorizace prací z hlediska zaměstnavatele je zákonem uložená povinnost

3.7.2015 | CIVOP s.r.o., Ludmila Trsová, specialista BOZP a PO
V příloze vyhlášky č. 432/2003 Sb., jsou uvedeny jednotlivé faktory, na které se kategorizace vztahuje a kritéria pro zařazování prací do jednotlivých kategorií. Kritéria nezahrnují všechny aspekty, ale pouze ty, u nichž umíme dostatečně objektivně vyhodnotit jejich vliv.
Hygienické požadavky na vnitřní prostředí staveb

Hygienické požadavky na vnitřní prostředí staveb

25.2.2013 | Ing. Zuzana Mathauserová
Každý prostor, kde se zdržují lidé, musí být pro zajištění zdravotně nezávadného prostředí větratelný a dostatečně větraný. Naše předpisy, i když ne vždy hovoří stejně, nám poskytují dostatek podkladů pro řešení. Realita je ale občas zcela jiná.
diskuse: 4 příspěvky, poslední 26.02.2013 08:41

Povinnosti stavebníka při přípravě stavby

23.2.2009 |
Povinnosti a odpovědnost osob při přípravě a provádění staveb je dána pro stavebníka § 152 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby; tato povinnost se týká i terénních úprav a zařízení. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života, zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství.
diskuse: 1 příspěvek, 16.02.2010 13:39

Projekty 2017

Právní předpisy

Hledání:


Tipy pro správce budov

technická podpora výrobců CAD knihovny

 
 

Aktuální články na ESTAV.czSuché klima ničí zdraví. Pomůže zvlhčovač vzduchuPovrchová úprava střechy Lindab Premium za cenu základní úpravy ClassicVýstavba průmyslových objektů je na vzestupu, jejich návrh si zaslouží architekta