Zákon č. 262/2006 Sb. - Zákoník práce a související předpisy

txt

Zákon č. 262/2006 Sb.

Zákoník práce
se změnami:585/2006 Sb., ..., 292/2017 Sb.
uveřejněno v: č. 84/2006 Sbírky zákonů na straně 3146
schváleno:21.04.2006
účinnost od:01.01.2007
[Textová verze]
txt

Zákon č. 65/1965 Sb.

Zákoník práce
se změnami:88/1968 Sb., ..., 115/2006 Sb., zrušeno 262/2006 Sb.
uveřejněno v: č. 32/1965 Sbírky zákonů na straně 0357
schváleno:16.06.1965
účinnost od:01.01.1966
zrušeno:01.01.2007
[Textová verze]
txt

Zákon č. 309/2006 Sb.

kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy
se změnami:362/2007 Sb., 189/2008 Sb., 223/2009 Sb., 365/2011 Sb., 375/2011 Sb., 225/2012 Sb., 88/2016 Sb.
uveřejněno v: č. 96/2006 Sbírky zákonů na straně 3789
schváleno:23.05.2006
účinnost od:01.01.2007
[Textová verze]
txt
pdf

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb.

o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu
uveřejněno v: č. 67/2010 Sbírky zákonů na straně 2266
schváleno:31.05.2010
účinnost od:01.01.2011
[Textová verze] [PDF ke stažení (470 kB)]
txt
pdf

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
se změnami:68/2010 Sb., 93/2012 Sb., 9/2013 Sb., 32/2016 Sb.
uveřejněno v: č. 111/2007 Sbírky zákonů na straně 5086
schváleno:12.12.2007
účinnost od:01.01.2008
[Textová verze] [PDF ke stažení (11106 kB)]
txt
pdf

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.

o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
uveřejněno v: č. 30/2005 Sbírky zákonů na straně 834
schváleno:26.01.2005
účinnost od:01.03.2005
[Textová verze] [PDF ke stažení (947 kB)]
txt
pdf

Nařízení vlády č. 406/2004 Sb.

o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu
uveřejněno v: č. 131/2004 Sbírky zákonů na straně 7891
schváleno:02.06.2004
účinnost od:01.09.2004
[Textová verze] [PDF ke stažení (421 kB)]
txt

Nařízení vlády č. 11/2002 Sb.

kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů
se změnami:405/2004 Sb.
uveřejněno v: č. 6/2002 Sbírky zákonů na straně 314
schváleno:14.11.2001
účinnost od:01.01.2003
[Textová verze]
txt
pdf

Nařízení vlády č. 168/2002 Sb.

kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky
uveřejněno v: č. 71/2002 Sbírky zákonů na straně 3542
schváleno:25.03.2002
účinnost od:01.01.2003
[Textová verze] [PDF ke stažení (56 kB)]
txt

Nařízení č. 178/2001 Sb.

kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci
poznámka:tabulky v příloze č. 1 část C jsou ve formátu PDF k dispozici u nařízení č. 441/2004 Sb. (novela)
se změnami:523/2002 Sb., 441/2004 Sb., zrušeno 361/2007 Sb.
uveřejněno v: č. 68/2001 Sbírky zákonů na straně 3682
schváleno:18.04.2001
účinnost od:06.06.2001
zrušeno:01.01.2008
[Textová verze]
pdf

Nařízení č. 441/2004 Sb.

kterým se mění nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb.
poznámka:nařízení je zde uvedeno z důvodu doplnění tabulek v příloze č. 1 část C ve formátu PDF k nařízení č. 178/2001 Sb.
se změnami:zrušeno 361/2007 Sb.
uveřejněno v: č. 145/2004 Sbírky zákonů na straně 8382
schváleno:02.06.2004
účinnost od:01.09.2004
zrušeno:01.01.2008
[PDF ke stažení (4269 kB)]
txt
pdf

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.

kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
uveřejněno v: č. 144/2001 Sbírky zákonů na straně 7982
schváleno:12.09.2001
účinnost od:01.01.2003
[Textová verze] [PDF ke stažení (72 kB)]
txt
pdf

Nařízení vlády č. 494/2001 Sb.

kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu
se změnami:zrušeno 201/2010 Sb.
uveřejněno v: č. 178/2001 Sbírky zákonů na straně 11028
schváleno:14.11.2001
účinnost od:01.01.2002
zrušeno:01.01.2011
[Textová verze] [PDF ke stažení (104 kB)]
txt
pdf

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb.

kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
uveřejněno v: č. 178/2001 Sbírky zákonů na straně 11033
schváleno:14.11.2001
účinnost od:01.01.2002
[Textová verze] [PDF ke stažení (358 kB)]


svářeči a ochrana zdraví, foto 3M Česko, spol. s r.o.

Ochrana zdraví při svařování

17.11.2016 | 3M Česko, spol. s r.o.
Když svářeči přemýšlejí o ochraně svého zdraví, řeší většinou kvalitu svářečské kukly. Při svařování ale dostávají zabrat i dýchací orgány. Ač si 98 % svářečů tato rizika uvědomuje, až třetina svářečů nepoužívá respirátor.

Kategorizace prací z hlediska zaměstnavatele je zákonem uložená povinnost

3.7.2015 | CIVOP s.r.o., Ludmila Trsová, specialista BOZP a PO
V příloze vyhlášky č. 432/2003 Sb., jsou uvedeny jednotlivé faktory, na které se kategorizace vztahuje a kritéria pro zařazování prací do jednotlivých kategorií. Kritéria nezahrnují všechny aspekty, ale pouze ty, u nichž umíme dostatečně objektivně vyhodnotit jejich vliv.
Hygienické požadavky na vnitřní prostředí staveb

Hygienické požadavky na vnitřní prostředí staveb

25.2.2013 | Ing. Zuzana Mathauserová
Každý prostor, kde se zdržují lidé, musí být pro zajištění zdravotně nezávadného prostředí větratelný a dostatečně větraný. Naše předpisy, i když ne vždy hovoří stejně, nám poskytují dostatek podkladů pro řešení. Realita je ale občas zcela jiná.
diskuse: 4 příspěvky, poslední 26.02.2013 08:41

Povinnosti stavebníka při přípravě stavby

23.2.2009 |
Povinnosti a odpovědnost osob při přípravě a provádění staveb je dána pro stavebníka § 152 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby; tato povinnost se týká i terénních úprav a zařízení. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života, zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství.
diskuse: 1 příspěvek, 16.02.2010 13:39

Projekty 2017

Právní předpisy

Hledání:


technická podpora výrobců CAD a BIM knihovny

 
 

Aktuální články na ESTAV.czAirbnb chce začít stavět vlastní domy na pronájemNové loftové bydlení umí ukázat kvality staré řemeslné práceVIDEO: Autonomní stavební mechanizace. Reálné využití dříve než automobilyBrno zahájilo průzkumné práce v retenční nádrži v Králově Poli