Zákon č. 134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek a související předpisy

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje a) pravidla pro zadávání veřejných zakázek, včetně zvláštních postupů předcházejících jejich zadání; b) povinnosti dodavatelů při zadávání veřejných zakázek a při zvláštních postupech předcházejících jejich zadání; c) uveřejňování informací o veřejných zakázkách; d) zvláštní podmínky fakturace za plnění veřejných zakázek; e) zvláštní důvody pro ukončení závazků ze smluv na veřejné zakázky; f) informační systém o veřejných zakázkách; g) systém kvalifikovaných dodavatelů; h) systém certifikovaných dodavatelů; i) dozor nad dodržováním tohoto zákona.

txt
pdf

Zákon č. 134/2016 Sb.

o zadávání veřejných zakázek
uveřejněno v: č. 51/2016 Sbírky zákonů na straně 2346
schváleno:19.04.2016
účinnost od:01.10.2016
[Textová verze] [PDF ke stažení (1318 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 169/2016 Sb.

o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
uveřejněno v: č. 65/2016 Sbírky zákonů na straně 2824
schváleno:12.05.2016
účinnost od:01.10.2016
[Textová verze] [PDF ke stažení (282 kB)]


Změny v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek směrem ke kvalitě staveb

28.3.2017 | Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D., MT Legal
Nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek je účinný od 1. října 2016. Přinesl řadu změn, které mají vést ke zvýšení kvality staveb soutěžených jako veřejné zakázky. Kvalitě staveb se věnovala tisková konference ČKAIT 15. 3. 2017 v Praze, kde zazněl i tento příspěvek.

Projekty 2017

Právní předpisy

Hledání:


technická podpora výrobců CAD knihovny

 
 

Aktuální články na ESTAV.czStředočeský kraj požádal ministerstva o peníze na nové školkyFeng shui – Tao, jing, jan a symbolika v praxi4 zásady, podle kterých byste měli vybírat vchodové dveřeJsou všechny venkovní stínící systémy vhodné do každého počasí?