nápověda  mapa portálu
kde
hledat
   Katalog firem a výrobků   kalendář akcí   obsahy časopisů
   publikace   normy   plné texty právních předpisů
vybervse vybrat vše  vybernic zrušit výběrprohledat diskusní příspěvky
řazení 
platnost

Překladový a výkladový slovník:
nalezen 1 záznam - zobrazit nalezené
 
Katalog firem a výrobků:
HOTJET CZ, s. r. o.  |  www.hotjet.cz
    [neaktuální záznamy (1) >>>]
 
Na dotaz topná zkouška zobrazuji odkaz 1-50 z přibližně 318 nalezených.
 [další stránka >>>]
[článek]Zkoušky ústředního vytápění 15.8.2000
.. Můžete mi podat informace o provádění topných zkoušek - ústřední vytápění - ..V podmínkách naší republiky je provádění topné zkoušky podle této ČSN (s výsledným protokolem jako jedním ze základních dokumentů při předávání zakázky ústředního vytápění) bohužel spíše vyjímkou... často nevyžaduje topnou zkoušku a spokojí se formálním papírem,.. že topná zkouška byla provedena. Přitom by "hrozba" topné zkoušky mohla sehrávat velmi pozitivní roli ve vztahu zákazník (investor) - projektant - dodavatel... doporučuje se po napojení posledního objektu provést ještě jednu zkoušku v rozsahu topné ..
[norma]ČSN EN 50379-1 - POZOR zrušená norma - Přenosná elektrická zařízení pro měření parametrů kouřových plynů z topných zařízení - Část 1: Všeobecné požadavky a metody zkoušek (vydána 1.3.2005)
ČSN EN 50379-1 Přenosná elektrická zařízení pro měření parametrů kouřových plynů z topných zařízení - Část 1: Všeobecné požadavky a metody zkoušek ČSN EN 50379-1 Norma platí pro zařízení pro měření koncentrací plynů a jiných parametrů spalování, které se používají při instalaci a údržbě topných zařízení. Tyto přístroje mohou být použity zkoušení funkčnosti topných zařízení na různé typy paliva,.. umožňujících kontrolu funkčnosti spalování topných zařízení pro použití v obytných domech a komerčních prostorech,..
[norma]ČSN EN 50379-1 ed. 2 Přenosná elektrická zařízení pro měření parametrů kouřových plynů z topných zařízení - Část 1: Obecné požadavky a metody zkoušek (vydána 1.1.2013)
ČSN EN 50379-1 ed. 2 Přenosná elektrická zařízení pro měření parametrů kouřových plynů z topných zařízení - Část 1: Obecné požadavky a metody zkoušek ČSN EN 50379-1 ed. 2 Tato norma platí pro zařízení pro měření koncentrací plynů a jiných parametrů spalování, které se používají při instalaci a údržbě topných zařízení. Tyto přístroje mohou být použity zkoušení funkčnosti topných zařízení na různé typy paliva,.. umožňující kontrolu funkčnosti spalování topných zařízení pro použití v obytných domech a komerčních prostorech,..
[norma]ČSN 38 5521 - POZOR zrušená norma - Stanovení spalného tepla a výhřevnosti topných plynů
ČSN 38 5521 Stanovení spalného tepla a výhřevnosti topných plynů ČSN 38 5521 Norma platí pro stanovení spalného tepla a výhřevnosti plynů málo výhřevných (mv), středně výhřevných (sv), velmi výhřevných (vv) a zemního plynu. Účelem zkoušky je umožnit správné oceňování plynů zejména pro tepelné výpočty. Spalné teplo a výhřevnost (v kcal pro Nm3) představují hlavní charakteristiku topných plynů z hlediska jejich energetického využití. Podstata zkoušky:.. Postup při provádění normalizovaných zkoušek je podrobně popsán...
[zpráva]REMS Multi-Push - proplachování a provádění tlakových zkoušek 20.5.2014
REMS Multi-Push - proplachování a provádění tlakových zkoušek 20...Tlaková zkouška a kontrola těsnosti pomocí vody (SLW) - jednotka REMS Multi-Push SLW s hydropneumatickým vodním čerpadlem k provádění hydrostatických tlakových zkoušek rozvodů pitné vody pomocí vody a pro provádění tlakových zkoušek a kontrol těsnosti dalších potrubních systémů a nádob...
[článek]Kolaudace profesí vytápění a vzduchotechniky 18.10.2001
..Předepsanými zkouškami jsou takové zkoušky,..zkouška zabezpečovacího zařízení (dle ČSN 06 0830 - srpen 1996)- zkouška pojistného zařízení (pojistných ventilů)- zkouška expanzního zařízení (doplňovacího a přepouštěcího zařízení) ..3)- provedená před předáním díla (konaná při klimatických podmínkách v době zkoušky)- provedená v topném období (při venkovních teplotách nižších než -5 °C)(doba provozní topné zkoušky 72 hodin) ..
[text]Vzory dokumentů
..Povinné revize kotlů na tuhá paliva - doklad o kontrole technického stavu kotle Protokol o topné zkoušce (WORD,.. 23 kB) Zápis o provedení zkoušky těsnosti (WORD,..Protokol o topné zkoušce Protokol o tlakové zkoušce !-- Protokol o uvedení do provozu plynových kotlů (PDF,..!-- Protokol o provedení tlakové zkoušky potrubních rozvodů systému IVARTRIO+ (PDF,..Protokol o provedení ohřevu topné desky podlahového topení IVARTRIO+na bázi anhydritového potěru (PDF,..Protokol o provedení ohřevu topné desky podlahového topení IVARTRIO+na bázi cementového potěru (PDF,..
[článek]Zkoušení tepelných čerpadel pro vytápění 26.10.2015
.. které mají zároveň právo podrobovat náhodně vybraná tepelná čerpadla zkouškám v nezávislé autorizované zkušebně... příkonu a topného faktoru z naměřených veličin) a zkoušení (testování provozního chování) tepelných čerpadel pro vytápění. Některé doplňující zkoušky jsou popsány i v ČSN EN 14825... Topný výkon tepelného čerpadla s jedním kondenzátorem (případně chladičem par pro nadkritické oběhy) se stanoví z kalorimetrické rovnice pomocí naměřených hodnot teplot a průtoku...topný výkon tepelného čerpadla [W]; .. Topný výkon se pak stanovuje z množiny topných výkonů zaznamenaných během ..
[článek]Plošné vytápění a chlazení Rehau - systémy pokládky v podlaze 4.7.2012
.. To umožňuje každoroční úspory energie ve výši 6-12%. Díky vysokému topnému výkonu již při nízkých přívodních teplotách jsou plošné topné systémy REHAU ideální pro kombinaci s plynovými kondenzačními kotli,.. Forma pokládky dvojitý meandr Forma pokládky dvojitý meandr s předsunutou okrajovou zónou Forma pokládky dvojitý meandr s integrovanou zhuštěnou okrajovou zónou Rovnoměrné povrchové teploty v celém topném okruhu U formy pokládky dvojitý meandr je v oblasti vratných oblouků 180° bezpodmínečně nutno dodržet přípustný rádius ohybu topné trubky...provedení topné zkoušky vytápění...
[norma]ČSN EN 308 Výměníky tepla - Metody zkoušek pro ověření výkonnosti zařízení pro regeneraci tepla (vydána 1.5.1998)
ČSN EN 308 Výměníky tepla - Metody zkoušek pro ověření výkonnosti zařízení pro regeneraci tepla ČSN EN 308 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 308:.. které regenerují teplo ze spalin topných zařízení v budovách (s výjimkou využití pro vlastní proces) za účelem získání jmenovitých hodnot. Tím jsou dány požadavky na provedení těchto zkoušek a určena vstupní kritéria, požadovaná pro zkoušky na ověření údajů o výkonu,.. kapitolu 6 - Postupy zkoušení a požadavky na přesnost a kapitolu 7 - Protokol o zkoušce...
[článek]Obkladové prvky pro akumulaci solární energie 4.11.2013
.. Provedené zkoušky prokázaly,..sklovláknobetonový dílec s topnými trubicemi umístěnými v ploše desky exponované slunečnímu záření a na odvrácené straně izolovaný proti úniku tepla kompaktní deskou z tvrzeného polystyrenu sklovláknobetonový dílec bez topných trubic,..sklovláknobetonový dílec s topnými trubicemi umístěnými v ploše desky exponované slunečnímu záření,.. Topná trubice Ø.. Další vzorky byly podrobeny urychleným zkouškám trvanlivosti a soudržnosti celého kompozitu v simulovaných klimatických podmínkách,.. Na 6 vzorcích osazených fotovoltaickými články byly provedeny ..
[zpráva]Topenáři volají po mistrovských zkouškách 29.4.2004
Topenáři volají po mistrovských zkouškách 29.4.2004 Tiskové středisko BVVBVV a.s. www.bvv.cz Topenáři volají po mistrovských zkouškách. V Česku zatím nejsou zákonem stanoveny mistrovské zkoušky pro topenáře, což požaduje Cech topenářů a instalatérů ČR... získat mistrovské zkoušky v některé ze zemí unie... Při špatné instalaci se totiž spotřebuje více topného média,.. přesto ani této instituci se zatím nepodařilo prosadit zákonem dané mistrovské zkoušky...
[článek]Oprávnění pro montáž solárních kolektorů a tepelných čerpadel 19.7.2015
.. Můžete u nás absolvovat profesní zkoušky Instalatér solárních termických soustav a Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů... Na základě tohoto se u nás realizovaly první termíny u profesních zkoušek Instalatér solárních termických soustav a Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů...S ohledem na naší dlouhodobou činnost v oblasti vzdělávání a přenášení technických znalostí a zkušeností v oblasti topné techniky,.. U samotné zkoušky je pak kladen velký důraz na znalosti a odborné zkušenosti jednotlivých účastníků. Máte zájem ..
[článek]PŘÍLOHA - Projektová dokumentace vytápění pro stavební řízení a provedení stavby 18.4.2001
.. nátěry atd.). Popis a funkce jednotlivých topných okruhů vytápění,.. nastavení hydraulických parametrů atd.). Řešení regulace spotřeby tepla jednotlivých topných okruhů... Individuální zkoušky jednotlivých zařízení. Uvedení do provozu Kvalifikování a kvantifikování předepsaných zkoušek (zkouška pojistného a expanzního zařízení, zkouška těsnosti, provozní zkouška dilatační, provozní zkouška topná, ověření měřiče tepla) a dohodnutých zkoušek (hydraulické seřízení otopné soustavy,..
[článek]Zásady pro uvedení do provozu a provozování malých teplovodních topných soustav 12.6.2002
Zásady pro uvedení do provozu a provozování malých teplovodních topných soustav 12... Česká Třebová Jaký je správný postup při uvádění topných soustav do provozu,..V odborných kruzích čím dál více se diskutuje o problémech malých teplovodních topných soustav... že současné moderní topné soustavy jsou konstrukčně a materiálově od svých předchůdců zásadně odlišné...Vliv kvality projektu topného systému je stejně závažný jako vliv kvality použité vody či materiálů... Nedostatečná velkost expanzní nádoby přímo souvisí s možností koroze topného systému...První sezóna provozu se zpravidla spojí s..
[článek]Stavba budovy pilotního projektu v Jeseníku pokračuje 3.4.2016
.. ale zatím se nesmí používat Teplotní čidlo s displayem a možností změny teplotyMontáž vestavěných skříníV technické místnosti začala pokládka dlažby Zkouška těsnosti PVC folie na terase (voda s malířskou žlutí)Zkouška těsnosti PVC folie na terase (voda s malířskou žlutí)Květináč pro osazení stromu na terase Tři invertory (měniče-střídače) a pod nimi čtyři baterie,..
[článek]Plynové spotřebiče (III) 23.6.2004
.. ocelové konstrukce s pohybovými mechanizmy topné systémy s plynovými hořáky a armaturami vyzdívky a tepelné izolace měřicí a regulační zařízení silnoproudá elektrozařízení (elektropohony) systém odtahu spalin z pece .. Topné systémy plynových pecí Topný systém plynové pece představuje soubor technických zařízení sloužících k bezpečnému a hospodárnému vytápění pece plynem... Při provozních zkouškách topných systémů plynových pecí se dále kontrolují tyto veličiny:.. složení spalin (při seřizování hořáků a při zkouškách kvality spalování) pevnost a těsnost rozvodu plynu (tlaková ..
[článek]Novinka od průkopníků v oboru kabelů pro elektrické vytápění 6.3.2014
Novinka od průkopníků v oboru kabelů pro elektrické vytápění Kabel pro elektrické vytápění DEVIflex™.. Pro ještě vyšší bezpečnost a odolnost je navíc topný kabel vybaven plně odstíněným dvojitým vodičem a samozřejmě jednoduchým a snadno obnažitelným studeným koncem... Zkoušky kvality Každý kabel prochází přísnými zkouškami. Režim vícebodových zkoušek zahrnuje ohmický odpor,.. Vodotěsná konstrukce Studený vodič je připevněn k topnému kabelu pomocí nýtů a nakonec je utěsněn pomocí smršťovací trubičky,.. aby topný kabel nebyl nainstalován do trubky ve stěně... odeslán Po úspěšném ..
[článek]Zkoušení tepelných čerpadel pro přípravu teplé vody 2.11.2015
.. Výsledkem je vyhodnocení provozního topného faktoru COP stanoveného pro jediné definované standardní podmínky na straně výparníku (udržované pro celou zkoušku jako neměnné). I tak dávají zkoušky dostatečně vypovídající informaci pro porovnání efektivity ohřívačů s tepelným čerpadlem s vazbou na jejich štítkování a požadavky ekodesignu...
[článek]Návrh metodik pro vodoprávní řízení - Odlučovače lehkých kapalin 11.2.2004
.. motorová nafta a topný olej a jiné oleje minerálního původu,.. Určení jmenovité velikosti je výsledkem zkoušky typu uskutečněné dle ČSN EN 858-1... musí samotný odlučovač vyhovovat všem požadavkům a zkouškám pro třídu I a sorpční filtr pak požadavkům ČSN 75 6551...Podle požadavků na účinnost odlučování a podle výsledků dosažených při zkoušce typu se odlučovače dělí do dvou tříd:.. která zařazuje odlučovače do tříd podle parametrů dosažených při typové zkoušce... jak a s jakým výsledkem proběhla zkouška typu příslušného zařízení... zkoušku typu provedla AO... Určení jmenovité velikosti je ..
[článek]Ohřev užitkové vody (RWH) s využitím tepla akumulovaného v bytovém objektu 18.4.2006
.. mimo topnou sezónu,.. využít na přípravu teplé vody (RWH). Médiem pro transport tepla z objektu je topná voda v místnostech - otopná tělesa (radiátory). Vlastnímu představení tepelného čerpadla MACH ZR 72 veřejnosti předcházely zkoušky jak ve zkušebně,..7 Date Time Teplota vstupní vody °C Teplota výstupní vody °C Teplota vstupní vody °C Teplota výstupní vody °C Chladící faktor Chladící výkon (kW) Topný faktor Topný výkon (kW) 9/8/2005 10:..
[článek]Nutnost pro kotlíkové dotace – profesní zkouška „Topenář – montér kotlů na biomasu“ 18.9.2015
.. který pro topenáře a montážníky zkoušky z profesních kvalifikací organizuje a pro koncové uživatele nabízí vyhledávání mezi držiteli osvědčení o těchto zkouškách... Okolo Brna je již více jak 30 topenářů se zkouškami z profesních kvalifikací Písemná část zkoušky Písemná část zkoušky sestává z písemného testu o 25 otázkách... Teoretická ústní část zkoušky Teoretická ústní část zkoušky je posledním stupněm před vydáním státního osvědčení o absolvování zkoušky z profesní kvalifikace Topenář –..
[článek]Parametry pro hodnocení efektivity tepelných čerpadel: COP a SCOP 14.9.2015
.. jmenovitý topný faktor COP a sezónní topný faktor SCOP... nastavení regulace). Topný faktor tepelného čerpadla COP (coefficient of performance) Definice topného faktoru jako parametru efektivity samotného tepelného čerpadla je uvedena v normě pro laboratorní zkoušení tepelných čerpadel a chladicích zařízení ČSN EN 14511 [1]. Hranicemi hodnocení je samotná funkční jednotka tepelného čerpadla. Topný faktor je poměr topného výkonu k celkovému elektrickému příkonu jednotky za ustálených provozních podmínek .. Sezónní topný faktor tepelného čerpadla SCOP (seasonal coefficient of ..
[zpráva]Tepelná čerpadla od Mitsubishi Electric 21.5.2014
Tepelná čerpadla od Mitsubishi Electric 21.5.2014M-tech, s.r.o. Nabídka tepelných čerpadel pokrývá široký rozsah topných výkonů a to již od 4 kW až do 400 kW při podmínkách A2/W35 (dle evropské normy DIN EN 14511).Výrobce Mitsubishi Electric nyní nabízí jednu s nejrozsáhlejších nabídek tepelných čerpadel typu vzduch/voda na trhu... Jednotky lze libovolně skládat do kaskád a lze tak nabídnout celkový instalovaný jmenovitý topný výkon až 400 kW... byly technické zkoušky v nezávislém testovacím centru. Základem technických zkoušek byla evropská norma DIN EN 14511...
[článek]Instalace kapilárních rohoží omítnutých na stropní desce 16.11.2006
.. Instalace kapilárních rohoží jako topného a chladicího systému na stropní desku s následným omítnutím není nijak komplikovaná... Před omítnutím systému je třeba provést tlakovou zkoušku instalovaného zařízení tlakem 8 bar po dobu jedné hodiny,.. Po úspěšném provedení tlakové zkoušky je třeba do pěti dnů nanést na kapilární rohože doporučenou omítku... která je rozhodující pro regulaci topného a chladicího výkonu," uvedl Brychta... provedení zkoušky těsnosti a provedení provozní zkoušky (vše dle ČSN 06 0310) lze provádět až po připojení soustavy na zdroj tepla a chladu...
[katalog]HOTJET CZ: Přehled sortimentu výrobků
.. semináře a zkoušky Profesní zkouška instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů... Užitková voda 200-5000 litrů Topná voda 200-5000 litrů REGULACE,.. AVS37 Zdroje a topné okruhy RSV63,.. Kompaktní provedení pro venkovní instalaci se vyznačuje vysokým topným faktorem,..30 topný faktor - A7/W35 4,..topný faktor - A2/W35 3,.. kompaktní venkovní jednotka snadná instalace - vše v jednom topný faktor certifikovaný ve zkušebně EHPA ve Strojírenském zkušebním ústavu v Brně snížen hluk tepelného čerpadla chytrými funkcemi se ..
[článek]Záměnnost zemních plynů III. 28.7.2004
.. Analýza zkušebních plynů byla prováděna plynovým chromatografem HEWLETT - PACKARD před zahájením a po skončení zkoušek...V souladu s národní přílohou ČSN EN 437 byly při zkouškách spotřebičů použity tyto připojovací přetlaky zkušebních plynů:..Pro zkoušky stability plamene spotřebičů při příkonu 0,.. 5 je uvedeno schéma zapojení měřicích přístrojů při zkouškách sporáků...Po přípravě každého spotřebiče ke zkouškám a po jeho instalaci na zkušebním pracovišti byl připojen základní zkušební plyn G 20 (tranzitní zemní plyn) a provedeny zkoušky kvality spalování při jmenovitém výkonu hořáků a ..
[článek]Čerpadlové skupiny a rozdělovače pro topné okruhy 15.12.2010
Čerpadlové skupiny a rozdělovače pro topné okruhy 15... I z tohoto důvodu jsme zařadili do sortimentu systém čerpadlových skupin a rozdělovačů topných okruhů.Jedná se o stavebnicový systém umožňující vytvářet sestavy pro různé topné systémy s větším počtem nezávislých topných větví s připojením na prakticky libovolný zdroj tepla - tepelné čerpadlo,.. Jednotlivé prvky jsou již ve výrobě podrobeny zkouškám těsnosti,..
[článek]Systém MACH VHM překvapil 4.11.2004
.. Tento systém odtávání byl podroben zkouškám topných faktorů ve Státní zkušebně v Piešťanech na Slovensku,..Topné faktory ..1 A15/W50 A7/W50 A2/W50 A-2/W50 A-7/W50 A-15/W50 A-20/W50 Tepelný výkon (W) 18835 15880 14034 12556 10710 7755 5908 Celkový příkon (W) 4549 4148 4008 3798 3548 3147 2893 Topný faktor (COP) 4,.. Vhodné kombinování provozu dvou výparníků ukázalo i vysoké topné faktory při teplotě topné vody 40/50°C. Dále se potvrdily menší rozdíly topných faktorů při teplotě topné vody 40/50°C a při teplotě 30/35°C (topný ..
[zpráva]Inovace elektrospojek FRIALEN UB 26.5.2016
Inovace elektrospojek FRIALEN UB 26.5.2016 Barbora BlankováAliaxis Utilities & Industry ČR Výrobní závod FRIATEC v rámci investice do obměny vstřikovacích forem pro výrobu elektrospojek UB/MB dimenzí d 90, 110 a 125 mm provede také mírnou úpravu těchto výrobků,..odkrytá topná spirála k optimálnímu přenosu tepla v průběhu svařovacího procesu,..Naše interní typové zkoušky pro UB/MB d 110 mm byly úspěšně dokončeny. Tyto interní zkoušky zahrnují jak standardizované požadavky národních norem,.. Externí zkoušky budou provedeny nezávislou akreditovanou zkušebnou v průběhu nejbližšího termínu ..
[článek]ČSN 75 5409 „Vnitřní vodovody“ 29.7.2013
.. musí se navrhnout cirkulace nebo přihřívání potrubí teplé vody samoregulačním elektrickým topným kabelem... Největší objem vody v potrubí teplé vody bez cirkulace nebo přihřívání samoregulačním elektrickým topným kabelem1 –.. Tlaková zkouška potrubí vzduchem nebo inertním plynem se provádí zkušebním přetlakem 250 kPa (v odůvodněných případech nejvíce 300 kPa). Zkušební přetlak nesmí po dobu jedné hodiny (doba trvání zkoušky) poklesnout o více než 20 kPa... Vodovod se ponechá pod provozním přetlakem vody nejméně 24 hodin (nejvíce 7 dnů). Konečná tlaková zkouška se provádí provozním ..
[článek]Výběr tepelného čerpadla. 2. díl: Na co se při výběru zaměřit 1.9.2015
.. Blíží se topná sezona a řada z Vás stojí před zásadním rozhodnutím,..cz). Výstupem certifikace je Osvědčení o zkoušce a udělení značka kvality Q Label... První je pro topnou soustavu s podlahovým vytápěním (především novostavby), kde se uvažuje s teplotou topné vody 35 °C. Druhý údaj je pro topnou soustavu s radiátory (především starší domy), kde se uvažuje s teplotou topné vody 55 °C. Údaj pro podlahový okruh má obvykle má více +, protože je uvažovaná teplota topné vody nižší a čerpadlo pracuje s lepším celoročním topným faktorem (SCOP)...
[článek]Švédské hořáky firmy Sahlins EcoTec AB na spalování dřevních pelet 23.4.2002
..Pro zkoušky hořáku jsme vybrali osvědčený litinový kotel Viadrus U 22... je jednou za měsíc v topné sezóně vyčistit kotel od popela a strusky,.. že relativně vysoká investice do zařízení na účinné spalování peletek se v porovnání například s propanem nebo topným olejem (jejichž ceny jsou na evropské úrovni), vrátí za dvě až tři topné sezony... topného oleje i propanu přibližně vyrovnají... elektřinou nebo topnými oleji je poměrně drahé...
[článek]Otopné těleso MINOR D 600 16.1.2008
..2008Vladimír Kuba - radiátory Otopná tělesa MINOR D 600 jsou určena pro teplovodní topné systémy s nuceným oběhem... Je možné je použít jak u nově instalovaných topných systémů,.. Schválení výrobku Otopné těleso MINOR D 600 bylo zkoušeno autorizovanou zkušebnou (SZÚ Brno) a na základě této zkoušky byl vydán certifikát číslo E-30-00253-07 . Popis otopného tělesa Otopné těleso MINOR D 600 se vyznačuje malým objemem topného média, a proto je vhodné pro využití v moderních topných systémech, kde je požadována pružnost topné soustavy. Tato vlastnost umožňuje topný systém vybavit ..
[článek]Otopné plochy (II) - Druhy otopných těles 15.2.2006
.. Výrobce musí zajistit dodržení nejmenší tloušťky stěny pravidelnými kontrolami výrobního zařízení a každodenními náhodnými zkouškami výrobků... Výrobce musí zajistit dodržení nejmenší tloušťky stěny pravidelnými kontrolami výrobního zařízení a každodenními náhodnými zkouškami výrobků... Výrobce musí zajistit dodržení nejmenší tloušťky stěny pravidelnými kontrolami protlačovacího zařízení a každodenními náhodnými zkouškami výrobků... opatřených elektrickým topným tělesem... že je otopné těleso opatřeno elektrickým topným tělesem,.. V příslušenství se elektrické topné těleso dodává s ..
[zpráva]Není nic jednoduššího - DevidryTM 28.5.2010
Není nic jednoduššího - DevidryTM 28.5.2010Danfoss s.r.o. - elektrické podlahové vytápění DEVI DevidryTM - nová generace podlahového vytápění přináší svým uživatelům celou řadu výhod,.. topných pásů je stejně jednoduchá jako skládání puzzle... Prošel náročnými testy a zkouškami pro přímé instalace pod koberce,.. Jeho speciální "sendvičový" design představuje topný prvek,.. Topný systém se po instalaci jednoduše připojí přívodní šňůrou přímo do zásuvky ve zdi... Konstrukce topných pásů DevidryTM přináší kromě zmíněné snadné instalace ještě celou řadu dílčích vylepšení. V sestavě topného ..
[článek]NE amatérské výrobě domácích tepelných spotřebičů 20.2.2001
NE amatérské výrobě domácích tepelných spotřebičů 20... Příkon kotle závisí na teplotě topného media a s rostoucí teplotou topné vody se znásobuje... který osadil použitý hasící přístroj MINIMAX elektrickým topným tělesem a kotlovým vratným termostatem bez tepelné pojistky a požádal státní zkušebnu o certifikaci,.. které používají plyn jako topné medium a obsahují elektrické části,.. neprovedením zkoušky těsnosti rozvodu,.. zakázaná zkouška těsnosti otevřeným ohněm...Pochopitelně u všech vyjmenovaných kategorií hrozí nedocenění tlakových poměrů v topných systémech,..
[článek]Požadavky evropských norem na zabezpečovací zařízení ohřívačů vody 24.5.2010
.. Zabezpečovací zařízení Druh ohřívače vody (způsob ohřevu) Ohřívaný topnou vodou, teplota topné vody pod 120 °C Ohřívaný topnou vodou,.. plynem nebo topným olejem Ohřívaný topnou vodou,.. plynem nebo topným olejem Ohřívaný  pevnými palivy nebo  odpadním teplem Spínače ovládané teplotouzabudované v sériově vyráběných ohřívačích výrobcem) Ovládání teploty (termostat) (TC) x x x x x x x x x x x x x x Tepelná pojistka (TL) x x x..
[článek]Jsou ještě vyvažovací ventily potřebné? 20.2.2017
.. Ve všech těchto topných okruzích je instalováno oběhové čerpadlo s elektronickou regulací... Podívejme se na příklad topného okruhu jedné kotelny... 1 Příklad schéma kotelny a napojené soustavy Pokud nejsou v topných okruzích instalovány vyvažovací ventily,.. že zpětná voda z topných okruhů se v HVDT směšuje s otopnou vodou od kotlů. Tím se snižuje teplota otopné vody vystupující z HVDT do napojených okruhů a výkon kotlů není přenositelný do otopné soustavy nebo do topných okruhů... Hydronické vyvážení je jednou z posledních činností realizační firmy před topnou zkouškou a uvedením..
[článek]Miroslav Štorkan: Historie vytápění je mým koníčkem 4.1.2003
.. Vedl jsem topné zkoušky kotlů na zkušebně a také v pražských kotelnách ústředního vytápění s nejrůznějšími palivy. Pro zkoušky prvního prototypu kotle VSB IV jsem navrhl schéma zapojení zkušebny... Dále to byly ověřovací zkoušky různých zahraničních regulačních systémů pro kotelny a soustavy ústředního vytápění které jsme pro tyto účely dovezli ze Švýcarska,.. že zkoušky na zkušebně v Praze na ocelovém prototypu s různými palivy včetně spalování topné nafty s horizontálním odpařovacím hořákem dopadly velmi úspěšně,..
[časopis]Praktický rádce pro SVJ 1/2015
.. Měření tepla Elektronický indikátor topných nákladů ?.. aby topný systém správně .. mnoho topných ..má možnost příjem tepla z  topné soustavy do  bytu ..Typicky se jedná o hydraulicky precizně seřízené topné .. pokud uživatel sám chce a pokud topná soustava .. že u mnoha topných soustav (domů) právě .. že pokud topná ..správné vyregulování topné soustavy... že topná soustava funguje a je seřízena .. že topná soustava ..topných soustav .. Hydronické seřízení topné soustavy ?.. Oddělení topných soustav,..Pro správnou činnost topného systému je zásadní výběr kvalitních komponentů topného ....
[článek]Měření emisí znečišťujících látek z kotlů malých výkonů 16.1.2012
.. vykazují v průběhu topné sezóny pozoruhodné změny,.. vykazují v průběhu topné sezóny pozoruhodné změny,..zanedbatelné množství bytů lehkými topnými oleji,.. Značná část domácností spalující tuhá paliva tak činí s ohledem na menší náklady na topnou sezónu,.. 1). Měření koncentrací škodlivin je prováděno po celou periodu spalovací zkoušky (1 h,.. v závislosti na typu spalovacího zařízení a požadavku normy) a výsledná hodnota je stanovena jako průměr z celé zkoušky... Výsledkem je průměrná koncentrace TZL za celou dobu spalovací zkoušky... Na Výzkumném energetickém centru byla provedena řada ..
[norma]ČSN 65 6169 - POZOR zrušená norma - Kvapalné palivá. Stanovenie spalného tepla a výhrevnosti
ČSN 65 6169 Kvapalné palivá. Stanovenie spalného tepla a výhrevnosti ČSN 65 6169 Touto normou se zavádí ST SEV 3965-83 jako ČSN, jíž se pro potřeby ČSFR doplňuje jeden článek, v němž je upozornění, že při provádění zkoušek je třeba dodržovat ustanovení ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích... paliva pro plynové turbíny a topné oleje), uhlovodíkové a kyslíkaté komponenty kapalných paliv a určuje kolorimetrickou metodu na stanovení měrného tepla a výpočet výhřevnosti... doporučovanými ke zkoušce,..
[norma]ČSN EN 12405-1 - POZOR zrušená norma - Plynoměry - Přepočítávače množství plynu - Část 1: Přepočítávání objemu (vydána 1.1.2006)
ČSN EN 12405-1 Plynoměry - Přepočítávače množství plynu - Část 1: Přepočítávání objemu ČSN EN 12405-1 Tato norma stanovuje požadavky a zkoušky pro konstrukci, provoz, bezpečnost a shodu elektronických přepočítávačů množství plynu připojených k plynoměrům a používaných pro měření objemů topných plynů 1. a 2. skupiny podle EN 437. Tato norma je určena pro zkoušení typu,.. typová zkouška;..
[článek]Může jedna vesnice vyprodukovat stejné množství B(a)P jako průměrná koksovna? 25.4.2016
.. Výsledky spalovacích zkoušek,..Vytápění větrání instalace 2/2015 Úvod S příchodem topné sezóny se kvalita ovzduší v mnoha regionech ČR dramaticky horší... oceli a koksu [2]. Na zkušebně Výzkumného energetického centra se uskutečnily spalovací zkoušky (hnědé,.. klimatologických informací a aktualizovaných emisních faktorů z roku 2014 [7], které Výzkumné energetické centrum poskytlo ČHMÚ na základě rozsáhlé experimentální kampaně zaměřené na reálné spalovací zkoušky...hnědým uhlím (4 454 tun/rok), by za topnou sezónu vypustila do ovzduší cca 15,..černým uhlím (3 202 tun/rok), by za topnou ..
[článek]Kniha provoz a údržba vzduchotechniky 10.7.2006
.. 1 - Měřicí přístroje pro zaregulování potrubní sítě a ověření mikroklimatických parametrů Podle náročnosti stavby však může vyžadovat další zkoušky o prostředí,.. Kromě zkoušek předepsaných je možno se dohodnout na dalších zkouškách,.. V rámci dokončení díla a přípravy k provozu se nejprve vykonávají individuální zkoušky,.. Přehled hlavních zkoušek je uveden v tab... Mezi dohodnuté zkoušky patří zkouška chodu a zaregulování vzduchových výkonů,.. zkouška obrazu proudění,..
[článek]Parametry pro hodnocení efektivity soustav s tepelnými čerpadly: SPF a PER 5.10.2015
.. jmenovitý topný faktor COP stanovený zkouškou při definovaných standardních podmínkách a sezónní topný faktor SCOP,.. Sezónní topný faktor soustavy s tepelným čerpadlem SPF (seasonal performance factor) Efektivita naprojektované nebo realizované tepelné soustavy pro vytápění a přípravu teplé vody s tepelným čerpadlem v konkrétní budově s konkrétní otopnou soustavou se vyjadřuje sezónním topným faktorem SPF postupem,.. pomocných zařízení a záložní zdroj tepla (uvažuje se elektrokotel) [5]. Výpočet vyžaduje dostatečně vypovídající soubor hodnot tepelného výkonu a topného faktoru ze zkoušky..
[zpráva]Novinka: Wöhler DC 430 - měření diferenčního tlaku, netěsností a objemu 31.1.2013
Novinka: Wöhler DC 430 - měření diferenčního tlaku, netěsností a objemu 31.1.2013WÖHLER BOHEMIA, s. r. o. Wöhler DC 430 umožňuje seřízení tlaku plynu na trysce hořáku a zkoušku těsnosti dle TPG 70401 za stávajícího provozu plynového vedení a celého komplexu z jednoho odběrného místa... kteří díky přístroji mohou provádět zkoušky pevnosti,.. zkoušky prováděné na domovních plynovodech dle TPG 740 01 (zkouška pevnosti,.. měření rozdílu teplot na topné větvi a zpátečce otopné soustavy ..
[článek]Bezpečnost provozu plynových zařízení - opatření pro eliminaci rizik 6.7.2009
.. topných systémů,.. Z hlediska provedení plynovodu pro účely tlakových zkoušek, ale zejména pro provádění zkoušek těsnosti za provozu je účelné plynovod vybavit zařízením, které za budoucího provozu umožní provedení zkoušek těsnosti,.. Uzávěr před plynoměrem umožňuje provedení zkoušky a kontroly těsnosti celého úseku od hlavního uzávěru plynu na konci plynovodní přípojky až k uzávěru před plynoměrem a uzávěr za plynoměrem pak umožňuje provedení zkoušky a kontroly těsnosti od tohoto uzávěru až po připojení plynových spotřebičů...
[článek]Drcená sláma jako stavební materiál 20.2.2017
.. Zkoušky zápalnosti a zkoušky jednotlivým hořícím předmětem (SBI). Dále článek popisuje výsledky měření hodnoty součinitel tepelné vodivosti drcené slámy pro různé objemové hmotnosti... 1 Zkouška zápalnosti drcené slámy Zkouška zápalnosti je prvním krokem při stanovení třídy reakce na oheň stavebních výrobků podle normy [4]. Zkouškou se stanoví zápalnost stavebního výrobku působením malého plamene... Pro stanovení třídy reakce na oheň stavebních výrobků v třídách A2 až D se používá požární zkouška jednotlivým hořícím předmětem [8]. Obecně se pro tuto zkoušku používá zkratka SBI (Single ..

 [další stránka >>>]

Projekty 2017

 
 

Aktuální články na ESTAV.czTřem pětinám pokrývačů a klempířů loni vzrostl počet zakázekZchátralé kamenné stodoly přestavěné na příjemné prázdninové bydleníK otravě oxidem uhelnatým může dojít i v letním období10 věcí, na které byste neměli zapomenout při výběru dveří