ČSTZ - České sdružení pro technická zařízení

www.cstz.cz


ČSTZ je dobrovolné a otevřené společenství, jehož členy se mohou stát sdružení, fyzické a právnické osoby, české i zahraniční firmy, podnikatelé, instituce a pracovníci v oboru technických zařízení (TZ). Mezi základní cíle ČSTZ patří pomoc jednotlivým členům při řešení společné problematiky a prosazování společných zájmů v oblasti TZ tak, aby spolu s dodržováním platných právních a technických předpisů byly naplněny jejich cíle v rozvoji podnikání, ochraně spotřebitele, ochraně profesních, hospodářských a právních zájmů. Jednotlivé oblasti činností jsou autonomně zabezpečovány v příslušných odborných sekcích.


Adresa

Modřanská 96a/496, 147 00 Praha 4
okres: Praha    kraj: Hlavní město Praha
Mapa  Mapy.cz
Telefon   224 941 298
E-mail  
 


Informační registry

Vyhledat v registru ekonomických subjektů  ARES
ARES - obchodní rejstřík, živnostenský registr, plátci DPH a spotřebních daní atd.


Zařazení v Katalogu firem a výrobků


 • Krátké zprávy (všechny zprávy)
  Zřizování, provoz a bezpečnostní aspekty odběrných plynových zařízení v budovách
  17.2.2016 - České sdružení pro technická zařízení, Cech topenářů a instalatérů České republiky, autorizované společenstvo pořádají seminář na téma Zřizování, provoz a bezpečnostní aspekty odběrných plynových zařízení v budovách. více >>>
  Školení pracovníků v oboru plynových zařízení Řeka 2015
  15.10.2015 - České sdružení pro technická zařízení pořádá ve spolupráci s Českou hutnickou společností v Třinci ve dnech 3. až 4. listopadu 2015 již čtvrtý ročník školení pracovníků v oboru plynových zařízení. více >>>
  Školení GAS 2014
  13.2.2014 - Ve dnech 18. a 19. března 2014 se uskuteční v Hradci Králové již XV. ročník tohoto celostátního školení pracovníků oboru plynových zařízení. více >>>

 • Články
  ČSTZ a MPSV pořádají školení pracovníků oboru plynových zařízení
  XI. ročník školení pracovníků oboru plynových zařízení, které proběhne pod záštitou MPO a MŽP, se uskuteční ve dnech 3. - 4. listopadu 2009 v Hradci Králové v hotelu Černigov.
  Školení GAS 2009, Hradec Králové
  XI. ročník školení proběhne 3. - 4. listopadu 2009. Přihlašte se nyní za zvýhodněnou cenu.
  Školení "Použití vlnovcových ohebných trubek z korozivzdorné oceli podle ČSN EN 15266"
  Vlnovcové ohebné trubky z korozivzdorné oceli jsou stále více žádaným materiálem pro instalaci rozvodů plynu. Tento materiál umožňuje efektivní montáž plynovodního potrubí s minimem spojů, zhotovovaných mechanickým způsobem - lisováním nebo závitovými spoji.
  Seminář "NOVÁ ČSN 73 4201: Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv" a změny oproti dosavadní praxi
  České sdružení pro technická zařízení připravilo tento seminář, zaměřený na problematiku odvodu spalin od plynových spotřebičů, na základě zkušeností z řady školení a seminářů z oboru plynových zařízení, při nichž se nejživější diskuse vedly většinou na téma zpřísnění podmínek pro vyústění odvodu spalin od plynových spotřebičů na fasádě po vydání novelizované ČSN 73 4201.
  Pozvánka na odborný seminář NOVÁ ČSN EN 1775
  ČESKÉ SDRUŽENÍ PRO TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ A AGENTURA ČSTZ s.r.o. Vás zvou na odborný seminář NOVÁ ČSN EN 1775 (Zásobování plynem - Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak ≤ 5 bar - Provozní požadavky).

 • Publikace (všechny publikace tohoto vydavatele)

  Hospodaření teplem v průmyslu - Hospodaření teplem v průmyslu je nová publikace, která nabízí technická řešení naplňující motto: ,,Nejlevnější energie je energie ušetřená." uváděná v podtextu názvu, a to od vlivu zdroje tepla, přes hydraulické podmínky sítě k předávacím stanicím a následně otopným soustavám ve velkoprostorových objektech a občanské výstavbě. Důraz je kladen na komplexní řešení celé tepelně technické soustavy. Zabývá se každým detailem návrhu se zdůvodněním jeho vhodného, či nevhodného použití. Maximálním využívání uváděných poznatků lze dosáhnout až 50% úspor tepla. Jako symbol úspor je na titulní obálce uveřejněna opravárenská hala DEPO - Metro Praha, kde se šetří při použití závěsných sálavých panelů, proti původnímu teplovzdušnému vytápění 35% tepelné energie ročně.V publikaci jsou uváděna jak teoretická, tak i praktická řešení vycházející z dlouholetých zkušeností hlavního autora a doktorandských prací spolupracovníků. Díky svému obsahu je zaměřena na širokou čtenářskou obec. Od projektantů specialistů, projektantů stavebních profesí, projektantů připravujících se na autorizační zkoušky z oboru techniky prostředí, auditorů, energetiků průmyslových závodů, studenty středních i vysokých odborných škol a pracovníky schvalovacích orgánů státní správy.

  PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ V BUDOVÁCH v otázkách a odpovědích - Barevná publikace, přibližující názornou formou čtenáři základní informace z oblasti plynových zařízení. Jejím cílem je přispět formou výčtu základních činností a upozornění na povinnosti a práva při zřizování, zkoušení, kontrolách a provozu těchto zařízení určených k využití zemního plynu v budovách a tím napomoci k prevenci nehod.
Formulář pro zaslání dalších informací:
Takto označené údaje je nutné vyplnit (e-mail nebo adresu alternativně)

Organizace:
Jméno:
E-mail:
Telefon:
Poštovní
adresa:

Zde specifikujte, o jaké informace nebo podklady máte zájem:


Editovat tento záznam   Vložit krátkou zprávu

Témata 2018

Katalog firem a výrobků


Představujeme

 • G-servis Praha, s.r.o. www.g-servis.cz
  Úpravny vody - mechanická filtrace, změkčování, snižování obsahů dusičnanů, sirovodíku, demineralizace, odstranění radonu, reverzní osmózy. Komplexní dodávky od osazení čerpadla po instalaci úpravny. Průmyslové a procesní úpravny vody.
 • Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví www.unmz.cz
  Hlavním posláním ÚNMZ je zabezpečovat úkoly vyplývající ze zákonů České republiky upravujících technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a úkoly v oblasti technických předpisů a norem uplatňovaných v rámci členství ČR v Evropské unii.
Chcete zde být také?
technická podpora výrobců CAD a BIM knihovny

Top firmy za únor

Top obory za únor

 
 

Aktuální články na ESTAV.czBydlení v přírodě – pavilon poskytuje veškerý komfort mimo stěny domuStovky let zapomenutá technologie pomáhá chránit stavby proti zemětřeseníVIDEO: Moderní a úsporný rodinný dům stavěli ze dřeva, slámy i hlínyPřeživší pádu vilémovského mostu: Podpěry klenby se uvolňovaly