Úspěšná konference BOZP v roce 2016

Datum: 12.1.2016  |  Autor: Petra Gütterová, redakce

Orgány státní správy by měly při tvorbě legislativy BOZP brát v úvahu její jednoznačnost a srozumitelnost a pojišťovny by měly přehodnotit současný postup vůči zaměstnavatelům při odškodňování pracovních úrazů. To jsou závěry, na nichž se shodli účastníci konference nazvané BOZP v roce 2016, kterou dne 25. 11. 2015 uspořádal v Praze redakce portálu BOZPprofi odborného nakladatelství Verlag Dashöfer.


Dne 25. 11. 2015 se v pražském konferenčním centru U Hájků konala konference s názvem BOZP v roce 2016. Kvalitně obsazená akce, které se zúčastnilo přes 130 odborníků na oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přinesla přehled o všech zásadních tématech, jimiž žije oblast BOZP v České republice na sklonku roku 2015.

Po úvodní přednášce Ing. Lenky Svobodové z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce o současných trendech a vlivech v BOZP a seznámení s kontrolní činností SÚIP v podání Ing. Miroslava Zálohy ze Státního úřadu inspekce práce, následoval souhrn legislativních novinek od Tomáše Neugebauera.


Některá témata naznačená v přehledu legislativy pak byla v průběhu jednání rozebrána blíže. Na pořad tak přišla novela úpravy odškodňování pracovních úrazů od JUDr. Evy Dandové z Českomoravské komory odborových svazů, zkušenosti s novou úpravou pracovně lékařských služeb od MUDr. Michaely Krchové – zastupující ředitelky Krajské hygienické stanice pro Středočeský kraj. Bc. Vladimír Mílek, předseda sdružení Společná vize – bezpečnost práce na staveništi, informoval o připravované novele zákona č. 309/2006 Sb., Ing. Pavel Kraják o nedávné novele normy ČSN EN 50110-1 a bezpečnosti práce na elektrických zařízeních obecně. Ing. Marta Zabloudilová z Ekotoxikologického centra CZ pak hovořila o současné chemické legislativě a nových povinnostech, které zaměstnavatelům vyplynuly v souvislosti s jejími posledními změnami.

Roli moderátora a průvodce celým dnem přijal Robert Křepinský, předseda Stálého výboru pro legislativu při Radě vlády pro BOZP. Nejen že jednotlivé příspěvky zasazoval do celkového kontextu a doplňoval fundovanými komentáři, ale také zhodnotil celou konferenci: „Přestože se jednalo o první ročník, šlo podle mého o velmi slušně zvládnutou akci a především záslužný počin, protože událost podobného typu u nás již nějaký čas chyběla. V diskusích, které následovaly po jednotlivých příspěvcích, ale také v kuloárech, bylo možné si s kolegy vyměnit názory a pohledy na problémy, které současnou BOZP pálí. Doufám, že se organizátoři rozhodnou na akci navázat dalšími ročníky.“

Na základě ohlasů, které vyvolaly jednotlivé příspěvky, zformulovala konference tyto dva závěry:

Závěry konference BOZP v roce 2016 konané dne 25. 11. 2015 v Praze

Konference

  1. vyslovuje zásadní nesouhlas s postupem pojišťoven, u kterých je zaměstnavatel ze zákona pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu a nemajetkovou újmu při pracovních úrazech a nemocech z povolání, kdy i přes jasná stanoviska zaměstnavatelů a poskytovatelů zdravotních služeb o vzniku pracovního úrazu, odmítá tyto úrazy uznávat, požaduje další zdravotnickou dokumentaci poškozeného a zbytečně svým postupem protahuje celé řízení poskytnutí náhrady škody a nemajetkové újmy.
  2. žádá rozhodující orgány státní správy, aby při přípravě a tvorbě legislativy v oblasti BOZP vždy braly v úvahu její srozumitelnost a jednoznačnost výkladu.

Konferenci se rozhodlo partnersky podpořit také několik firem, které jsou dodavateli řešení pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti. Hlavním partnerem se stala společnost 3M Česko s.r.o., která na konferenci představila svou nabídku inovativních osobních ochranných pracovních prostředků. 3M pomáhá zaměstnavatelům s výběrem vhodných OOPP prostřednictvím tzv. 3M Institutu a jeho internetové platformy safetyportal.cz. Významným partnerem byla společnost TOKOZ a.s., která je na českém trhu výhradním distributorem systému Lockout/Tagout od společnosti Master Lock. Partnery byly dále společnosti J. A. Clean – jednička v bezpečnostním značení a 3C Systems, distributor pružných mobilních zábran A-Safe.

Jako spolupracující instituce se na konferenci podílelo Ministerstvo práce a sociálních věcí, Výzkumný ústav bezpečnosti práce se svým oborovým portálem BOZPinfo.cz a Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Na přípravě konference dále spolupracovala Společná vize o.s. – sdružení pro bezpečnost práce na staveništi a Ekotoxikologické centrum CZ s.r.o.

Mediálními partnery byl portál www.tzb-info.cz a časopisy nakladatelství Business Media CZ Technický týdeník a Technik.

 

Hodnotit:  

Datum: 12.1.2016
Autor: Petra Gütterová, redakce   všechny články autoraSdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcíchDiskuse (žádný příspěvek, přidat nový)


Témata 2018

Normy

Knihovna FM

Partner - Facility management

logo Mark2 Corporation

Odborné semináře TZB-info

Odborné semináře - Správa a provoz nemovitostí, FM v praxi
Správa budov, úspory energií a správa technického zařízení od předních odborníků. Témata přizpůsobíme vašim potřebám. Školení vícedenní i na 1 den na vybrané téma. Máte dotazy nebo zájem o školení?
Přečtěte si reakce účastníků 5 denních seminářů 3+ 2 dny s certifikátem:
Podzim 2013: Praha 6 Petřiny
Únor 2014: Hotel Golf, Praha
Podzim 2014: Aquapalace Hotel Prague
Podzim 2015: Aquapalace Hotel Prague
Podzim 2016: Aquapalace Hotel Prague
Březen 2017: Aquapalace Hotel Prague
Říjen 2017: Aquapalace Hotel Prague


účastníci semináře FM

Spolupráce

Česká pobočka mezinárodní asociace Facility managementu (IFMA CZ) www.ifma.cz

Odborný garant

Petra Gütterová
 
 

Aktuální články na ESTAV.czZačaly přípravné práce pro novostavbu na Václavském náměstíČištění a ochrana fasády rodinného domuPraha koupí objekt nádražní restaurace v BubenčiVize pro okresní město: Hala obchoďáku nebo moderní čtvrť pro bydlení a služby?