Archiv článků autora: Ing. Jiří Buchta, CSc.
   1  2   

Společné stanovisko CTI ČR a ČSTZ k problematice spalinových cest u spotřebičů na plynná paliva

29.12.2014 | Ing. Jiří Buchta, CSc.
V souvislosti se znepokojivým nárůstem počtu případů otrav spalinami požádal CTI ČR na základě návrhu ČSTZ zástupce subjektů působících v oblasti spalinových cest o společné jednání ve věci způsobu aplikace předpisů pro kontroly spalinových cest u plynových spotřebičů.
diskuse: 7 příspěvků, poslední 04.01.2015 04:22

Problematiky odtahů spalin plynových spotřebičů na Aquathermu 2014

3.4.2014 | Ing. Jiří Buchta, CSc., Ing. Miroslav Burišin, Ing. Waltr Sodomka
Jedním z nejvíce navštívených témat doprovodného programu Aquathermu Praha 2014 byl přednáškový blok Diskusní fórum na téma legislativa a bezpečnost spalinových cest. Vybrali jsme z něj tři přednášky, které autoři přepracovali do textové formy. Tématicky se přednášky týkají prevence proti otravě oxidem uhelnatým a revizím spalinových cest.
diskuse: 1 příspěvek, 03.04.2014 07:28
Plynový kotel

U odvodů spalin od plynových spotřebičů nepřipadá v úvahu riziko požáru

25.11.2013 | Ing. Jiří Buchta, CSc., Ing. Miroslav Burišin
Názory zainteresovaných profesí na problematiku požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, které řeší nařízení vlády č. 91/2010, se velmi liší. Protože se jedná o velmi závažnou problematiku, chce portál TZB-info poskytnout prostor pro odbornou diskuzi, jejímž výsledkem by mělo být sjednocení stanovisek.
diskuse: 51 příspěvků, poslední 02.07.2014 16:06

Vliv zařízení vytvářejících narušení tahu komína při provozu plynových spotřebičů kategorie B – část 3.

8.7.2013 | Ing. Jiří Buchta, CSc.
V praxi se trvale setkáváme s problémy při správné aplikaci podmínek pro umisťování spotřebičů kategorie B, tj. těch, které odebírají spalovací vzduch z prostoru instalace spotřebiče a spaliny odvádějí prostřednictvím kouřovodu a komína nad střechu objektu. Přitom je důležité připomenout, že právě tato kategorie spotřebičů se nejvyšší mírou podílí, právě nesprávnou aplikací požadavků předpisů, tj. zejména TPG 704 01, na otravách spalinami včetně otrav se smrtelnými následky, ke kterým dochází v desítkách případů v České republice za rok.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 25.09.2013 22:14

Vliv zařízení vytvářejících narušení tahu komína při provozu plynových spotřebičů kategorie B – část 2.

24.6.2013 | Ing. Jiří Buchta, CSc.
V praxi se trvale setkáváme s problémy při správné aplikaci podmínek pro umisťování spotřebičů kategorie B, tj. těch, které odebírají spalovací vzduch z prostoru instalace spotřebiče a spaliny odvádějí prostřednictvím kouřovodu a komína nad střechu objektu. Přitom je důležité připomenout, že právě tato kategorie spotřebičů se nejvyšší mírou podílí, právě nesprávnou aplikací požadavků předpisů, tj. zejména TPG 704 01, na otravách spalinami včetně otrav se smrtelnými následky, ke kterým dochází v desítkách případů v České republice za rok.

Vliv zařízení vytvářejících narušení tahu komína při provozu plynových spotřebičů kategorie B – část 1.

10.6.2013 | Ing. Jiří Buchta, CSc.
V praxi se trvale setkáváme s problémy při správné aplikaci podmínek pro umisťování spotřebičů kategorie B, tj. těch, které odebírají spalovací vzduch z prostoru instalace spotřebiče a spaliny odvádějí prostřednictvím kouřovodu a komína nad střechu objektu. Přitom je důležité připomenout, že právě tato kategorie spotřebičů se nejvyšší mírou podílí, právě nesprávnou aplikací požadavků předpisů, tj. zejména TPG 704 01, na otravách spalinami včetně otrav se smrtelnými následky, ke kterým dochází v desítkách případů v České republice za rok.
diskuse: 5 příspěvků, poslední 16.07.2013 23:55
Aktuálně k výbuchům plynu

Aktuálně k výbuchům plynu

4.5.2013 | Ing. Jiří Buchta, CSc.
Článek se zabývá příčinami neštěstí, ke kterým dochází při výbuchu plynu v obytných budovách tak, jak se tomu stalo toto pondělí v pražské Divadelní ulici. Zároveň popisuje preventivní opatření, pomocí kterých lze tragédiím předcházet.

Problematika spotřebičů kategorie C stále aktuální

21.1.2013 | Ing. Jiří Buchta, CSc.
Zejména z hlediska úspor energií a bezpečnosti provozu se musí prosadit používání uzavřených spotřebičů kategorie C. Nesmí se však dopustit nevhodná aplikace nových předpisů např. Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 10.03.2013 14:47
Odpovědnost při provozu plynových spotřebičů

Odpovědnost při provozu plynových spotřebičů v případě otravy – 2. část

17.12.2012 | Ing. Jiří Buchta, CSc.
Nepříznivý trend v oblasti vývoje počtu otrav oxidem uhelnatým při provozu plynových spotřebičů kategorie B nemá i přes zvyšující se technické provedení těchto spotřebičů klesající tendenci. Jaká je odpovědnost výrobců, provozovatelů, montážních a servisních firem, revizních techniků a občanů – uživatelů při provozu plynových spotřebičů v případě otravy?
Odpovědnost při provozu plynových spotřebičů

Odpovědnost při provozu plynových spotřebičů v případě otravy – 1. část

10.12.2012 | Ing. Jiří Buchta, CSc.
Nepříznivý trend v oblasti vývoje počtu otrav oxidem uhelnatým při provozu plynových spotřebičů kategorie B nemá i přes zvyšující se technické provedení těchto spotřebičů klesající tendenci. Jaká je odpovědnost výrobců, provozovatelů, montážních a servisních firem, revizních techniků a občanů – uživatelů při provozu plynových spotřebičů v případě otravy?
diskuse: 5 příspěvků, poslední 26.12.2012 10:23

Jak bezpečně zajistit prostory proti úniku plynu

7.11.2011 | Ing. Jiří Buchta, CSc.
Autor ve svém článku uvádí v praxi běžně používaný způsob ochrany proti úniku plynu, u kterého ale není zajištěna bezpečná funkce vypnutí. Na dvou příkladech poté popisuje řešení, která splňují požadavky aktivní bezpečnosti.

Problematika odvodů spalin od spotřebičů kategorie C

17.10.2011 | Ing. Jiří Buchta, CSc.
Autor se v článku zabývá problémovými oblastmi v aktuálních právních předpisech týkajících se problematiky odvodu spalin od tzv. turbospotřebičů. Druhá část je věnována požadavkům na vyústění spalin od turbokotlů a jejich dopadu do možnosti reálného využití těchto zařízení v praxi.
diskuse: 3 příspěvky, poslední 10.10.2013 22:08

Problematika odvodů spalin od spotřebičů kategorie C

10.10.2011 | Ing. Jiří Buchta, CSc.
Autor se v článku zabývá problémovými oblastmi v aktuálních právních předpisech týkajících se problematiky odvodu spalin od tzv. turbospotřebičů. První část je zaměřena především na definici spalinové cesty a požadované úkony z ní vyplývající.

Bezpečnostní a právní aspekty odstaveného plynového zařízení z provozu

18.4.2011 | Ing. Jiří Buchta, CSc.
Častou příčinou poruch, nehod a havárií plynových zařízení je jejich používání uživateli, ačkoliv byly montážní či servisní firmou odstaveny z provozu nebo byl uživatel seznámen se zákazem dalšího provozu do doby odstranění závad.

Podmínky bezpečného provozu spotřebičů kategorie B a C

4.4.2011 | Ing. Jiří Buchta, CSc.
Autor se v článku zabývá důsledky nedodržení podmínek stanovených pro bezpečný provoz plynových spotřebičů. Kromě otázky návrhu a realizace věnuje pozornost problematice zanedbávané údržby plynových spotřebičů kategorie B a C.

Nová ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv - II

21.2.2011 | Ing. Jiří Buchta, CSc.
Dnem 1. listopadu 2010 nabyla účinnosti nová ČSN 73 4201 "Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv", která nahrazuje normu se stejným třídicím znakem a názvem z ledna 2008. Pokračování prvního dílu obsahuje výklad připojování spotřebičů, kontroly, čištění a údržby spalinových cest a další.

Nová ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv - I

14.2.2011 | Ing. Jiří Buchta, CSc.
Dnem 1. listopadu 2010 nabyla účinnosti nová ČSN 73 4201 "Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv", která nahrazuje normu se stejným třídicím znakem a názvem z ledna 2008.

Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., O podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

20.12.2010 | Ing. Jiří Buchta, CSc.
Dnem 1. 1. 2011 vstoupí v platnost nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Tímto dnem bude zrušena vyhláška č. 111/1981 Sb., o čištění komínů. Následující text je zaměřen především na ustanovení týkající se odvodu spalin od plynových spotřebičů.

Je diskriminace plynových spotřebičů kategorie C oprávněná?

2.3.2010 | Ing. Jiří Buchta, CSc., ČSTZ - České sdružení pro technická zařízení
Autor v článku reaguje na text uveřejněný 19.2.2010 v MF Dnes pod názvem „Pokud si chcete pořídit plynový kotel do novostavby, na "turbo" zapomeňte, musíte mít komín“, který se zabývá omezeními při projektování a povolování plynových spotřebičů v novostavbách a rekonstrukcích.
diskuse: 3 příspěvky, poslední 26.10.2010 06:35

Nové technologie a materiály při zřizování domovních plynovodů II.

1.3.2010 | Ing. Jiří Buchta, CSc., ČSTZ - České sdružení pro technická zařízení
Druhá část článku zabývajícího se novými systémy pro stavbu vnitřních plynovodů je zaměřena na vlnovkové ohebné trubky. Detailně jsou zde představeny nerezové systémy Eurogas a Cats, které jsou univerzálním prostředkem pro stavbu rozvodů topných plynů, vody (i pitné), topných a chladících médií, tlakového vzduchu a jiných médií.
   1  2   
 
 
 

Aktuální články na ESTAV.czPardubice mají plán dostupného bydlení pro lidi v bytové nouziKonstrukční systémy dřevostaveb: Lehký a těžký dřevěný skeletLéto se blíží a ještě nemáte vybranou dlažbu na vaši terasu?