Společnost pro techniku prostředí
člen českého svazu vědeckotechnických společností, člen REHVA
odborná sekce snižování hluku a vibrací


Vás zve na
ZÁKLADY TECHNICKÉ AKUSTIKY
2. června 2004 - Praha

Kurz seznámí posluchače se základními akustickými veličinami a decibelovými stupnicemi. Názorně budou prezentovány poznatky z oblasti hodnocení hluku působícího na člověka hladinou akustického tlaku A. Vysvětleny budou základní funkční závislosti ze šíření hluku ve volném a uzavřeném prostoru. Posluchač se naučí hodnotit hlučnost strojů a strojních zařízení hladinou akustického výkonu A, resp. spektrem hladiny akustického výkonu.

Bude prezentována novela Nařízení vlády č. 502/2000, NV 88/2004 platná od 1. 4. 2004.

Posluchači obdrží sylaby jednotlivých přednášek a publikaci Hluk a chvění - autor Doc. Ing. Richard Nový, CSc.. Současně bude doporučena dostupná technická literatura.


Časový program kurzu:

 8.30 Registrace účastníků
 9.00 Zahájení, odborné přednášky
12.00 Přestávka - oběd
13.00 Odborné přednášky
16.00 Předpokládané ukončení kurzu

Přednášející:
Doc. Ing. Richard Nový, CSc.
Ing. Olga Mikulová

Odborný garant kurzu:
Doc. Ing. Richard Nový, CSc.


Informace pro účastníky:

1. Datum a místo konání
2. 6. 2004 - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1. místnost č. 417.
Dopravní spojení: metro trasa "A" - stanice Staroměstská, dále pěšky cca 5 minut směr Národní divadlo (za průchodem doprava na Novotného lávku) nebo 1 stanice tramvají č. 17 a 18 směr Národní divadlo.

2. Účastnický poplatek
- pro členy Společnosti pro techniku prostředí      860,-
- pro ostatní         960,-

3. Úhrada poplatku
Poplatek uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze 1, číslo účtu 43837011/0100, variabilní symbol 204 08 01, IČO 499978, DIČ 001-00499978. Společnost pro techniku prostředí není plátcem DPH.
V případě přihlášení e-mailem předložíte doklad o zaplacení při prezenci.

4. Závazná přihláška
Závaznou přihlášku s dokladem o úhradě poplatku zašlete nejpozději do 26. 5. 2004 na adresu:

Společnost pro techniku prostředí
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
Tel./fax: +420 221 082 201
e-mail: stp_set@vol.cz

Můžete rovněž využít on-line přihlášky. V případě zaslání pozvánky e-mailem, předložte doklad o úhradě účastnického poplatku u prezence před zahájením semináře.

5. Při neúčasti přihlášeného
Účastnický poplatek nevracíme, materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného.

6. Přijetí přihlášek
Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

7. Cestovné
Hradí vysílající organizace.


Mediální partneři STP


internetový portál www.tzb-info.cz časopis Topenářství Instalace

Pořadatel:
Společnost pro techniku prostředí
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
Tel./fax: +420 221 082 201
e-mail: stp_set@vol.cz  využijte výhod členství v STP - nabídka a přihláška členství

 

Hodnotit:  

Datum: 6.4.2004Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Blogger  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcích 

Projekty 2017

 
 

Aktuální články na ESTAV.czSuché klima ničí zdraví. Pomůže zvlhčovač vzduchuPovrchová úprava střechy Lindab Premium za cenu základní úpravy ClassicVýstavba průmyslových objektů je na vzestupu, jejich návrh si zaslouží architekta