V sekci "Tabulky a výpočty" na TZB-info byly zaktualizovány 4 výpočtové pomůcky

Datum: 18.4.2017 9:40  |  Autor: Ing. Zdeněk Reinberk, Topinfo s.r.o.

Schémata a grafy ve 4 původních výpočtech na TZB-info můžete nyní využít ve všech moderních prohlížečích, na všech osobních počítačích, tabletech a mobilních telefonech.

V sekci "Tabulky a výpočty" byly zaktualizovány 4 výpočtové pomůcky, které v době svého vzniku využívaly pro vykreslení grafů a schémat applety programované v jazyce Java.

Nově jsou tyto schémata a grafy vykreslena pomocí vektorových obrázků ve formátu SVG, takže je můžete využít ve všech moderních prohlížečích, na všech osobních počítačích, tabletech a mobilních telefonech.

Jedná se o následující výpočty:
 • Tepelná ztráta potrubí s izolací kruhového průřezu
  Velikost tepelná ztráty potrubí kruhového průřezu ovlivňuje součinitel prostupu tepla válcovou stěnou (materiál trubky, materiál izolace, přestup tepla mezi povrchem potrubí a okolního prostředí), délka potrubí a rozdíl teploty média uvnitř potrubí a teploty v jeho okolí. Výpočet určuje také energetickou úsporu izolovaného potrubí a střední spotřebu izolace.
 • Průtokový součinitel kv a graf tlakových ztrát
  Základní metodou pro návrh armatury je výpočet hodnoty průtokového součinitele kv. Určení hodnoty průtokového součinitele kv je však pouze základem. U kombinovaných ventilů je pak celý návrh zásadně ovlivněn skutečností, že u těchto armatur jde o kombinaci vlastní regulační armatury a například automatického regulátoru průtoku.
 • Ekvitermní křivky
  Pro danou místnost lze stanovit soustavu tzv. ekvitermních křivek (také "topné křivky"), které popisují vzájemnou závislost teploty topné vody, místnosti a venkovní teploty. Na základě požadované teploty místnosti lze zvolit určitou křivku a podle venkovní teploty regulovat teplotu topné vody.
 • Oslunění/zastínění okenní plochy
  Výpočtem lze určit procento zastínění okenní plochy a délku stínu od markýzy nebo balkonu či jiné konzoly nad oknem, dále od ostění a nadpraží, a to v jakýkoliv den v roce.

Příklad grafu - průběh teplot otopné soustavy podle venkovní teploty
 

Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk 

Témata 2018

 
 

Aktuální články na ESTAV.czBrněnské nádraží: Kde bude stát? Jaké to bude mít dopady? Rozuzlení již brzyDruhy vod podle kvality a požadavky na kvalitu vodyPraha by měla zanést do Metropolitního plánu metro na ŽižkovJak na montáž oken turbošrouby