Odměna v licenčních smlouvách

Nejdůležitější změny týkající se stanovení ceny/úplaty, které přinesl NOZ - díl V
Datum: 4.8.2014  |  Autor: Mgr. Pavel Doucha, Advokátní kancelář Šikola a partneři, člen konsorcia Frank Bold  |  Organizace: Frank Bold Advokáti, s.r.o.  |  Recenzent: prof. JUDr. Josef Fiala, CSc., Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Na rozdíl od obchodního zákoníku, který upravoval licenci pouze k předmětům průmyslového vlastnictví, upravuje nový občanský zákoník licenci jako smlouvu obecnou pro celou oblast duševního vlastnictví.

Frank Bold Advokáti, s.r.o.
Údolní 33
602 00 Brno

tel.:(+ 420) 545 213 975
e-mail:
web:www.fbadvokati.cz

5. Odměna v licenčních smlouvách

Nový občanský zákoník přinesl do právní úpravy licenční smlouvy a stanovení výše odměny za licenci převratné změny. Patrně nejdůležitější změnou týkající se licenčních smluv je to, že na rozdíl od obchodního zákoníku, který upravoval licenci pouze k předmětům průmyslového vlastnictví, upravuje nový občanský zákoník licenci jako smlouvu obecnou pro celou oblast duševního vlastnictví.


Licenční smlouvou podle nové úpravy poskytovatel poskytuje nabyvateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví a nabyvatel se zavazuje, pokud není stanoveno jinak, poskytnout poskytovateli odměnu.

Způsoby určení výše odměny
Co se týče odměny za licenci, právní úprava obsažená v novém občanském zákoníku přinesla významné změny. Právní úprava v obchodním zákoníku byla co do ustanovení o odměně velice strohá, když pouze stanovovala, že za licenci se její nabyvatel zavazuje k poskytování určité úplaty nebo jiné majetkové hodnoty. Nový občanský zákoník přinesl podrobnější úpravu stanovení výše odměny.

Nový občanský zákoník v § 2366 stanovuje, že pro platnost licenční smlouvy se vyžaduje, aby obsahovala výši odměny nebo alespoň způsob určení této odměny. Licenční smlouva je ale platná i tehdy, pokud z projevu vůle v licenční smlouvě vyplývá, že strany chtějí uzavřít licenční smlouvu i bez určení výše odměny (v takovém případě je nabyvatel povinen uhradit poskytovateli obvyklou odměnu, tzn. odměnu obvyklou v době uzavření smlouvy za obdobných smluvních podmínek a pro takové právo), nebo pokud si strany v licenční smlouvě sjednají, že se licence poskytuje bezúplatně. Z této skutečnosti tedy vyplývá, že licenční smlouva může být, na rozdíl od smlouvy o dílo, kupní smlouvy a nájemní smlouvy, smlouvou bezúplatnou.

Dále je v novém občanském zákoníku výslovně v § 2366 odst. 2 stanoveno, že je-li výše odměny ujednána v závislosti na výnosech z využití licence, musí nabyvatel umožnit kontrolu účetních záznamů, ke zjištění skutečné výše odměny. Nabyvatel licence je dále povinen předložit poskytovateli vyúčtovaní takto ujednané odměny v ujednaných časových obdobích (a to alespoň jednou ročně, není-li ujednáno jinak).

 

Hodnotit:  

Datum: 4.8.2014
Autor: Mgr. Pavel Doucha, Advokátní kancelář Šikola a partneři, člen konsorcia Frank Bold   všechny články autora
Organizace: Frank Bold Advokáti, s.r.o.
Recenzent: prof. JUDr. Josef Fiala, CSc., Právnická fakulta Masarykovy univerzity v BrněSdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcíchDiskuse (žádný příspěvek, přidat nový)

Mohlo by vás také zajímat

Druhy cen a odměn a jejich využití při oceňování prací ve stavebnictví - Stavební, montážní a projekční práce, inženýrská činnost a technická pomoc 13.10.2014

Stanovení ceny ve smlouvách o dílo - Nejdůležitější změny týkající se stanovení ceny/úplaty, které přinesl NOZ - díl II 14.7.2014
Cena v kupních smlouvách - Nejdůležitější změny týkající se stanovení ceny/úplaty, které přinesl NOZ - díl III 21.7.2014
Nájemné v nájemních smlouvách - Nejdůležitější změny týkající se stanovení ceny/úplaty, které přinesl NOZ - díl IV 28.7.2014
Nový občanský zákoník I - Stavba jako předmět díla 25.11.2013

Kam dál


Projekty 2017

 
 

Aktuální články na ESTAV.czŘSD dnes zahájí stavbu dalších úseků D6 na RakovnickuZměny pro stavebníka rodinného domu po novele stavebního zákona od ledna 2018Město pro kaktusy: Budova na místě staré skládky využívá průhledné fotovoltaické skloCeny nemovitostí: Rodinné domy zdražují rychleji než byty